Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 30 aprilie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
01.05.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Lege 9, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 30 aprilie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate în ședința din data de 30 aprilie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect”.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea alin. (1) și (5) ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă.
2. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020.
3. Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
4. Ordonanță de Urgență pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.
5. Ordonanță de Urgență pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

III. HOTĂRÂRI 
1. Hotărâre pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019.
2. Hotărâre pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.
3. Hotărâre privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar.
4. Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2020 – 2022
5. Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006.
6. Hotărâre pentru modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.
7. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei autonome „Monetăria statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României.
8. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016.
9. Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni.
10. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
11. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.
12. Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Alba, Braşov, Timiş şi Municipiul Bucureşti.
13. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
14. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
15. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1438/2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială.
16. Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice, a valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional „Brătianu”.
17. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea.
18. Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
19. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
20. Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019.
21. Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900”, pe raza localităților Glina, Cernica, Popeşti Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni, Ciorogârla, din județul Ilfov.
22. Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.
23. Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova.
24. Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Orașul Răcari, județul Dâmbovița.
25. Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Mandatarea Comitetului de investiții desemnat de Guvernul României pentru a coordona activitatea Fondului de Participare JEREMIE să negocieze termenii și condițiile unui nou Acord de finanțare între Guvernul României și Fondul European de Investiții privind continuarea gestionării de către FEI a fondului de participare JEREMIE în România, prin înlocuirea Acordului de Finanțare JEREMIE între Guvern și FEI din 19.11.2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013, cu modificările și completările ulterioare (Acord) și semnarea Acordului, în limitele mandatului aprobat.
2. Memorandum cu tema: Donarea unor bunuri de uz sanitar aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Na ționale, către Ministerul Apărării al Republicii Moldova, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu virusul SARS-CoV-2.
3. Memorandum cu tema: Măsuri necesare operaționalizării Fondului de Tranziție Echitabilă (Just Transition Fund).
4. Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii acordului de furnizare de servicii de către Google LLC în vederea promovării informațiilor din surse autorizate referitoare la criza COVID-19 în România.

V. NOTE
1. Notă cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Gorj, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, compus din patru clădiri și terenul aferent în suprafață măsurată de 1.473 mp (din acte de 1.440 mp), situat în municipiul Târgu Jiu, str.Victoriei nr.24, județul Gorj, din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.
2. Notă referitoare la declarația privind utilizarea pactului ecologic european ca element cheie în planul de recuperare a Uniunii Europene după pandemia COVID-19.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 17 propuneri legislative.
2. Puncte de vedere ale Guvernului cu privire la 12 propuneri legislative.
3. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, inițiată de domnul deputat USR Stelian Cristian Ion împreună cu un grup de parlamentari USR.

***

Miercuri, 29 aprilie 2020, Guvernul României a publicat lista actelor normative incluse pe agenda ședinței din data de 30 aprilie 2020, potrivit unui comunicat:

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect”.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. Proiect de Ordonanță de Urgență privind suspendarea aplicării prevederilor art. I pct. 2 din Legea nr. 22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2020 – 2022.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei autonome „Monetăria statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Alba, Braşov, Timiş şi Municipiul Bucureşti.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de HotărâreE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Proiectul poate fi consultat aici.
15. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1438/2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială.
Proiectul poate fi consultat aici.
16. Proiect de Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice, a valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional „Brătianu”.
Proiectul poate fi consultat aici.
17. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea.
Proiectul poate fi consultat aici.
18. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. MEMORANDUMURI

1. Memorandum cu tema: Mandatarea Comitetului de investiții desemnat de Guvernul României pentru a coordona activitatea Fondului de Participare JEREMIE să negocieze termenii și condițiile unui nou Acord de finanțare între Guvernul României și Fondul European de Investiții privind continuarea gestionării de către FEI a fondului de participare JEREMIE în România, prin înlocuirea Acordului de Finanțare JEREMIE între Guvern și FEI din 19.11.2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013, cu modificările și completările ulterioare (Acord) și semnarea Acordului, în limitele mandatului aprobat.
Proiectul poate fi consultat aici.

V. NOTE

Notă cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Gorj, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, compus din patru clădiri și terenul aferent în suprafață măsurată de 1.473 mp (din acte de 1.440 mp), situat în municipiul Târgu Jiu, str.Victoriei nr.24, județul Gorj, din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.
Proiectul poate fi consultat aici.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 17 propuneri legislative.
2. Puncte de vedere ale Guvernului cu privire la 12 propuneri legislative.
3. Puncte de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, inițiată de domnul deputat USR Stelian Cristian Ion împreună cu un grup de parlamentari USR.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti