Secţiuni » Articole
Articole
EssentialsOpiniiRNSJNote de studiuStudii
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Articole Noutăți legislative SELECTED

Stocurile de produse agricole și alimentare la control: noi obligații de raportare pentru operatorii economici din sectorul agroalimentar

15 mai 2023 | Silvana CURTEANU
Silvana Curteanu

Silvana Curteanu

Later Edit:

Ulterior apariției acestui articol, au fost publicare actualizări importante referitoare la subiect, al căror sumar este redat mai jos:

La data de 12 mai 2023, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat în transparență decizională proiectul de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare, precum și a metodologiei de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare („Proiectul de Hotărâre”).

Normele metodologice din cuprinsul Proiectului de Hotărâre stabilesc că „Datele statistice de evidență a stocurilor furnizate de către operatorii economici din sectorul agroalimentar cuprind informații referitoare la stocurile de materie primă, stocurile de produse finite, stocurile de produse agricole și alimentare supuse comercializării și stocurile aflate în depozite”.

Metodologia de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare din cuprinsul Proiectului de Hotărâre prevede faptul că datele statistice de evidenţă a stocurilor pentru produsele agricole și alimentare prevăzute în anexa la Legea nr. 105/2023, vor fi furnizate de către operatorii economici din sectorul agroalimentar prin Sistemul Electronic de Raportare al Stocurilor de Produse Agroalimentare din Romania – SERSPAR. Acesta este un sistem informatic de utilitate publică, dezvoltat și menținut de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rural, instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pus, în mod gratuit, la dispoziția operatorilor economici din sectorul agroalimentar, de către acesta.

De asemenea, se stabilește faptul că operatorii economici vor avea obligația de a se înregistra în SERSPAR si de a furniza datele statistice privind stocurile la produsele agricole și alimentare prevăzute de lege începând cu data de 1 a lunii până la data de 15 a lunii pentru luna precedentă.

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Propunerea legislativă în forma propusă se poate consulta pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – aici. Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: politici.agricole@madr.ro, in termen de 10 zile de la data publicării acestuia.

***

O inițiativă legislativă formulată în primăvara anului 2022 cu scopul de a completa cadrul juridic menit să sprijine colectarea informațiilor necesare privind cantitățile produselor agricole și alimentare existente pe teritoriul României a devenit recent Legea nr. 105/2023 privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare („Legea nr. 105/2023”).

Conform prevederilor acesteia, începând cu 21 aprilie 2023, operatorii economici din sectorul agroalimentar au obligația de a furniza, lunar, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, date statistice de evidență a stocurilor de produse agricole și alimentare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzii cuprinse între 5.000 și 20.000 lei.

De notat că produsele agricole și alimentare pentru care noua lege prevede obligația de raportare acoperă o gamă variată ce include de la legume-fructe, cereale și semințe, carne, lapte, produse de morărit şi panificaţie, până la apă, ceaiuri sau zahăr, ceea ce expune o diversitate de operatorilor economici la nevoia de a evalua aceste cerințe de conformare.

Obligații de raportare deja existente

Obligația operatorilor economici din domeniul agricol și alimentar de a furniza informații relevante pentru piața produselor agricole nu reprezintă însă o noutate absolută și nici rezultatul unei creații pur autohtone.

Deși expunerea de motive a proiectului recent devenit Legea nr. 105/2023 nu cuprinde nicio precizare în acest sens, colectarea informațiilor și realizarea notificărilor privind inclusiv stocurile produselor agricole este deja reglementată în prezent la nivel european, printr-un set de regulamente înlocuite, ulterior, de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1185/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informaţiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei („Regulamentul nr. 1185/2017”).

Este adevărat că acest cadru reglementează obligația statelor membre de a notifica informații referitoare la nivelul producțiilor și al prețurilor produselor agricole către Comisia Europeană, fără a impune, în mod direct agenților economici, obligații de raportare. Totuși, Regulamentul nr. 1185/2017 prevede că „Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că operatorii economici în cauză le comunică informaţiile solicitate în termenele corespunzătoare. Operatorii economici furnizează statelor membre informaţiile necesare pentru a respecta cerinţele în materie de informare prevăzute în prezentul regulament”.

La nivel intern, aceste măsuri impuse de Regulamentului nr. 1185/2017 sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare („OUG nr. 67/2008”) și în Ordinul nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice („Metodologia din 2008”).

Conform Metodologiei din 2008, în funcție de produsele sau grupele de produse agricole și alimentare supuse raportării, numai anumite categorii de operatori economici din lanțul de aprovizionare erau vizate de obligația furnizării de informații (de exemplu, obligația furnizării informațiilor despre oleaginoase și culturi proteice este prevăzută numai în sarcina producătorilor). În plus, pe lângă anumite date referitoare la stocuri și niveluri de producție, informațiile supuse raportării vizau, pentru majoritatea claselor de produse, inclusiv nivelul prețurilor.

În pofida diferențelor de detalii și nuanțe, nu putem face abstracție de existența nu doar a unui precedent, ci a unui set de acte normative având un obiect similar, cu care Legea nr. 105/2023 va coexista.

Cum s-a ajuns aici?

Revenind pentru un moment la cadrul european amintit mai sus, ultima modificare adusă Regulamentului nr. 1185/2017, intervenită la 1.07.2022, a constat, preponderent, în suplimentarea informațiilor supuse raportării privind stocurile de orez, cereale, semințe oleaginoase și semințe certificate, pe motivul impactului războiului împotriva Ucrainei asupra comerțului și a prețurilor la cereale, la semințe oleaginoase și la orez.

Conform Expunerii de motive pentru adoptarea Legii nr. 105/2023, argumentul suplimentării obligației,existente deja în legislația internă, de raportare a stocurilor la produsele agricole sub o altă formă și printr-un act normativ nou a fost deopotrivă acela al situației conflictuale și al necesității cunoașterii acestor stocuri, precum și al necesității unor demersuri de menținere a echilibrului pe piață, în special în situații de criză.

În ciuda acestor motive, domeniul de aplicare al Legii nr. 105/2023 este unul general, nefiind condiționat de producerea unui eveniment de o natură specială.

Această inconsecvență dintre expunerea de motive și conținutul actului normativ a fost criticată, sub aspectul lipsei unei motivări reale a proiectului, inclusiv prin obiecția de neconstituționalitate a Legii privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare, tranșată prin Decizia Curții Constituționale nr. 120/16.03.2023 și prin care Curtea a reținut ca fiind în afara competențelor sale să se pronunțe asupra modului de redactare a expunerilor de motive, controlul său fiind limitat la textul actului normativ. Similar, Curtea a respins toate celelalte critici de neconstituționalitate ale actului normativ.

Așadar, în ciuda faptului că, aparent, intențiile au fost aceleași, varianta unui nou act normativ care să reglementeze practic aceeași obligație de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare a fost preferată aceleia de a modifica sau a înlocui cadrul deja existent.

Cum ar putea arăta viitorul?

Obligația de raportare prevăzută de Legea nr. 105/2023, deși similară, în cea mai mare parte, pare totuși distinctă și suplimentară față de obligația de raportare prevăzută de OUG nr. 67/2008.

Obligația nou introdusă vizează exclusiv operatorii economici din sectorul agroalimentar – producători agricoli, depozitari, procesatori la nivel național și comercianți, care dețin structuri de vânzare peste 400 mp.

Noua obligație de raportare va presupune transmiterea, către MADR, a datelor statistice de evidență a stocurilor produselor agricole și alimentare, „o singură dată pe lună, până în data de 15 a lunii pentru luna precedentă”. În acest scop, MADR va dezvolta, conform prevederilor legale, un nou sistem informatic destinat colectării datelor statistice raportate de operatorii din sectorul agroalimentar. La acest moment putem doar să presupunem că acest sistem va fi distinct de Sistemul Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, destinat raportării informațiilor prevăzute de OUG nr. 67/2008 și Metodologia din 2008.

Prin urmare, operatorii economici trebuie să aibă în vedere că, la acest moment, există două obligații distincte de raportare a informațiilor referitoare la produsele agricole și alimentare: (i) obligația de raportare prevăzută de OUG nr. 67/2008 a informațiilor specificate conform Metodologiei din 2008 și (ii) obligația de raportare a stocurilor produselor enumerate în anexa Legii nr. 105/2023, conform viitoarei metodologii.

Metodologia de colectare, centralizare și prelucrare a datelor statistice de evidență a stocurilor produselor agricole și alimentare va fi stabilită prin hotărârea Guvernului, la propunerea MADR și a Ministerului Finanțelor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 105/2023.

Deși, până la acel moment, modalitatea concretă prin care operatorii economici din sectorul agroalimentar își vor îndeplini această obligație este incertă (cu excepția calendarului de colectare), este o certitudine deloc de neglijat ca nerespectarea acesteia se poate sancționa contravențional cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Astfel, evaluarea atentă a elementelor introduse de Legea 105/2023 trebuie să se regăsească pe agenda tuturor operatorilor economici cu activitate în domeniul agroalimentar pentru evitarea eventualelor sancțiuni și pentru eliminarea factorilor de risc de neconformare care ar devia atenția, și resursele, de la activitatea lor principală.

Av. Silvana Curteanu, Associate SIMION & BACIU

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale