Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

CJUE. C‑516/21. Finanzamt X împotriva Y. Supunerea la plata TVA a unei operațiuni de punere la dispoziție a unor echipamente și instalații în cadrul leasingului unei clădiri agricole. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor


4 mai 2023 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost judecător raportor.

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 135 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Directiva 2006/112[1], fiind formulată de Curtea Federală Fiscală din Germania în cadrul unui litigiu între Administrația Fiscală X din Germania, pe de o parte, și Y, în legătură cu supunerea la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) a unei operațiuni de punere la dispoziție a unor echipamente și instalații în cadrul leasingului unei clădiri agricole.

În cursul anilor 2010-2014, Y a închiriat, în cadrul unui contract de leasing, o clădire cu destinație de crescătorie pentru păsări, având echipamente și instalații fixate definitiv. Aceste echipamente și instalații erau special adaptate utilizării clădirii cu destinație de crescătorie pentru asemenea păsări.

Potrivit dispozițiilor contractului de leasing, Y primea o remunerație unică pentru punerea la dispoziție a clădirii cu destinație de crescătorie, precum și a echipamentelor și a instalațiilor. Y a apreciat că întreaga sa prestație de leasing era scutită de TVA. În schimb, administrația fiscală a considerat că leasingul echipamentelor și al instalațiilor în cauză nu era scutit de TVA și că remunerația unică convenită, care era corespundea în proporție de 20 % leasingului echipamentelor și instalațiilor, trebuia să fie supusă, în această măsură, TVA‑ului. Administrația menționată a emis decizii de impunere rectificative pentru anii în litigiu.

Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 135 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că nu se aplică închirierii de echipamente și instalații fixate definitiv atunci când această închiriere constituie o prestație accesorie unei prestații principale de leasing al unei clădiri, realizată în cadrul unui contract de leasing încheiat între aceleași părți și scutită în temeiul articolului 135 alineatul (1) litera (l) din această directivă, iar aceste prestații formează o prestație economică unică.

Pentru a se răspunde în mod util instanței de trimitere, Curtea a analizat, în primul rând, împrejurările în care o operațiune constituită dintr‑un fascicul de elemente și de acte dă naștere, în scopuri de TVA, la două sau la mai multe prestații distincte ori la o prestație unică.

În acest scop, Curtea a reținut că articolul 135 alineatul (2) din Directiva TVA nu constituie o dispoziție din care ar decurge, astfel cum susține guvernul german, o cerință de fracționare a unei operațiuni economice unice în prestații distincte.

În al doilea rând, Curtea a amintit că dintr‑o jurisprudență constantă reiese că termenii folosiți pentru a desemna scutirile prevăzute la articolul 135 alineatul (1) din Directiva TVA sunt de strictă interpretare, dat fiind că aceste scutiri constituie derogări de la principiul general potrivit căruia TVA‑ul este perceput pentru fiecare prestare de servicii efectuată cu titlu oneros de o persoană impozabilă. Prin urmare, excepțiile de la o asemenea dispoziție derogatorie de la aplicarea TVA‑ului, care au ca efect faptul că operațiunile pe care le vizează sunt supuse impozitării, ce constituie norma de principiu aflată la baza acestei directive, trebuie să primească o interpretare largă. Totuși, Curtea a statuat că aceste principii nu se opun aplicării jurisprudenței potrivit căreia diferitele prestații care constituie o prestație economică unică urmează același regim în materie de TVA.

În speță, cauza principală privește leasingul unei clădiri cu destinație de crescătorie, precum și al unor echipamente fixate definitiv în această clădire și adaptate în mod specific crescătoriei respective, contractul de leasing fiind încheiat între aceleași părți și determinând o remunerație unică. Curtea a statuat că este de competența instanței de trimitere să verifice dacă, astfel cum pare să sugereze, aceste prestații constituie o prestație economică unică.

Dacă există o asemenea situație, rezultă atunci din jurisprudența citată la punctele 31-33 de mai sus că, în prezența unei prestații economice unice compuse dintr‑o prestație principală scutită de TVA în temeiul articolului 135 alineatul (1) litera (l) din Directiva TVA, care constă în leasingul sau în închirierea unui bun imobil, și dintr‑o prestație accesorie, indivizibilă de prestația principală, exclusă în principiu de această scutire în temeiul articolului 135 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din această directivă, prestația accesorie urmează același tratament fiscal ca cel al prestației principale. Este de asemenea de competența instanței de trimitere să determine caracterul principal sau accesoriu al prestațiilor care compun o asemenea prestație economică unică.

Prin urmare, prin hotărârea pronunțată la data de 4 mai 2023[2], Curtea a statuat că este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 135 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că nu se aplică închirierii de echipamente și instalații fixate definitiv atunci când această închiriere constituie o prestație accesorie unei prestații principale de leasing al unei clădiri, realizată în cadrul unui contract de leasing încheiat între aceleași părți și scutită în temeiul articolului 135 alineatul (1) litera (l) din această directivă, iar aceste prestații formează o prestație economică unică.


[1] Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7, denumită „Directiva TVA”).
[2] Hotărârea integrală, în limba de procedură care a fost limba germană, dar și traducerea în limba română pot si accesate aici.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică