Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Dreptul muncii Sistemul judiciar

Consilierii de probațiune solicită identificarea unor soluții urgente de corectare a inechităților aplicate sistemului de probaţiune

11 mai 2023 | JURIDICE.ro

Joi, 11 mai 2023, Consilierii de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune Sibiu au dat publicității următorul comunicat:

Aproximativ 400 de consilieri de probațiune din întreaga țară se află în grevă generală de 7 zile, în timp ce angajatorul, Direcția Națională de Probațiune, împreună cu Ministerul Justiției, nu au avut nicio reacție publică pe acest subiect.

leri, 10 mai, a fost zi de salarii în instituțiile subordonate Ministerului Justiției.

Recentele ordine emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care toți angajații instanțelor și parchetelor, de la magistrat până la la șofer şi aprod, beneficiază de recalcularea salariilor în baza unei valori de referință sectoriale (VRS) de 605,225, neplafonate de Legea cadru 153/2017, au început să producă efecte, salariile mărite fiind deja puse în plată, sau urmând să fie puse în plată, începând cu luna mai 2023.

În comunicatul de presă din 10.01.2022, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a precizat că mărirea salarială prevăzută de OUG 20/2016, a introdus în familia ocupațională Justiție un nou VRS, de 605,225 lei, de care s-au folosit ulterior toate celelalte categorii de personal din familia Justiție, pe principiul nondiscriminării față de consilierii de probaţiune, mai puțin destinatarul OUG 20/2016, sistemul de probațiune, aceasta fiind singura instituție din Ministerul Justiției plafonată prin Legea cadru 153/2017.

Erorile de calcul ale Direcției Națională de Probațiune, în machetele de salarizare care au stat la baza propunerilor de grile pentru Legea cadru 153/2017, nu au fost corectate până în prezent, în ciuda multiplelor demersuri (petiții, adresa, proteste publice, greve, acțiuni în instanţă şi executare judecătorească) realizate de către consilierii de probaţiune, demersuri care însumează un istoric de peste 5 ani.

Cum explică ministrul Justiției faptul că un șofer sau aprod, personal cu studii medii și responsabilități reduse este salarizat cu un VRS de 605,225 lei, în timp ce consilierii de probaţiune au rămas blocați, din 2018 până în prezent, la un salariu calculat în baza unui VRS de 347,109, ca urmare a plafonării Legii cadru 153/2017!?

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

În viziunea Ministerului Justiției, managementul de top are ca principiu promovarea unui raportul invers proporțional dintre complexitatea muncii, nivelul de risc, nivelul de studii şi nivelul de salarizare?

Sau prin principiul nediscriminării nondiscriminaților, relevat de către domnul ministru Cătălin Predoiu tot în comunicatul din 10.01.2022?

Consilierii de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune Sibiu, semnatari ai prezentului comunicat, alături de consilierii de probațiune din țară, afiliați sau neafiliați la Sindicatul Naţional al Consilierilor din Serviciile de Probațiune solicită identificarea unor soluții urgente de corectare a inechităților aplicate sistemului de probaţiune şi asumarea lor publică, prin relevarea unor paşi concreți de acțiune.

***

Luni, 8 mai 2023, Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probațiune, membru al Blocului Național Sindical și afiliat la Federația Publisind a anunțat continuarea grevei generale a consilierilor din serviciile de probațiune de la nivel național.

Concomitent cu această grevă două servicii de probațiune se află în protest. Până la această oră, din partea Ministerului de Justiție și a Direcției Naționale de Probațiune nu există niciun fel de reacție sau răspuns referitor la cauzele care au condus la declanșarea grevei și la soluțiile identificate de către factorii decizionali.

Consilierii de probațiune, categorie profesională din familia ocupațională Justiție participă la înfăptuirea actului de justiție. Prin încetarea activității serviciilor de probațiune este afectată însăși misiunea care a stat la baza înființării sistemului de probațiune: reintegrarea socială a persoanelor condamnate și creșterea gradului de siguranță în comunitate. Deși prin sistemul de Probațiune s-au realizat cele mai mari economii la bugetul de stat (la acest moment sunt în evidența serviciilor peste 100.000 de persoane condamnate, inclusiv persoane liberate condiționat din penitenciar), în sens invers nu s-au găsit soluțiile pentru remedierea și corectarea inechităților identificate la nivelul drepturilor salariale, a condițiilor de muncă, personal insuficient, resurse tehnice deficitare.

Principala revendicare a consilierilor de probațiune se constituie în solicitarea emiterii actului administrativ/normativ prin care să se facă corecțiile necesare privind salarizarea personalului de probațiune, aspect care a fost asumat prin Strategia Națională de Dezvoltare a Sistemului de Probațiune din România pentru perioada 2021 – 2025. La punctul 9, obiectiv strategic 2, privind ,,Realizarea demersurilor de îmbunătățire a salarizării personalului de probațiune” Ministerul Justiției și-a asumat ca termen de implementare nivelul trimestrului IlI 2021 pentru realizarea acestui obiectiv, iar soluția identificată prin această strategie este propunerea de modificare a Anexei V privind personalul de probațiune din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plǎtit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, propunere ce urmează a fi înaintă către ministerele avizatoare.

Deşi întreaga familie ocupațională a justiției beneficiază de drepturile cuvenite personalului de probațiune, doar personalul de probațiune nu beneficiază de acest drept. Aceasta în condițiile în care prima hotărâre judecătorească privind calculul salarial pe baza unui VRS de 605,225 a fost obținut în probațiune (pentru că doar probațiunea a beneficiat de acea creștere de 25% în 2016 prin OUG 20/2016) şi, mai mult, în condițiile în care şi în sistemul de probațiune există mai multe hotărâri judecătorești în care se prevede plata salariilor în baza unui VRS de 605,225 şi în continuare/pentru viitor (sentințele fiind obținute după anul 2020). La momentul prezent salarizarea personalului de probațiune nu este actualizată în raport de o VRS 605, 225 lei, nici măcar în cazul acelora care au sentințe câștigate deoarece se invocă plafonarea prevăzută de legea cadru 153/2023.

Totodată, ca urmare a dispozițiilor instanței din dosarul 564/120/2020 a Tribunalului Dâmbovița ( dosar în care s-a hotărât asupra drepturilor salariale ale unor judecători de la ICCJ), prin care s-a dispus că plafonarea reglementată de articolul 38 alineatul 6 din Legea nr. 153/ 2017 vizează exclusiv drepturile salariale stabilite prin această lege, iar nu și drepturile recunoscute prin hotărâri judecătorești în temeiul unor prevederi legale anterioare, s-a dispus ca pentru situațiile în care indemnizațiile obținute pe baza unei VRS de 605,225 lei sunt mai mari decât cele stabilite prin Legea nr.153/2017 pentru anul 2022, să nu fie aplicate prevederile art. 38 privind plafonarea.

Dacă ne uităm îndeaproape observăm că, în cadrul familiei ocupaționale Justiție, aceleași ordonator principal de credite, a emis OMJ 6245/30.12.2021 pentru judecătorii de judecătorii, tribunale, tribunalelor specializate și al curților de apel, precum și al asistenților judiciari prin care li s-a acordat VRS de 605, 225 lei. Argumentele care au stat la baza emiterii acestui ordin au fost aceleași: Decizia 794/2016 a Curții Constituționale și Decizia 55/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prin Decizia 794/2016 Curtea Constituțională se reține că: nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare care trebuie să includă și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile/definitive urmează să se stabilească prin raportare la aceeași funcție, grad, gradație, vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiții de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaționale, indiferent de instituția sau autoritatea publică.

Decizia nr. 55/2021 ICCCJ relevă…că deja au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive, care au recunoscut dreptul magistraților la o indemnizație calculată pe baza valorii de referință sectorială de 605, 225 lei, incidentă în cadrul familiei ocupaționale “Justiție” și care îi vizează pe toți ordonatorii principali de credite din acest sistem.

Astfel, din aceleaşi raţionamente menţionate mai sus, se impune emiterea unui OMJ prin care să se plătească salariile retroactiv, din 2018, pe baza unei VRS de 605,225, fără a fi aplicat art. 38 din Legea 153/2017. Aceasta pentru că există hotărâri judecătoreşti în probaţiune privind plata în continuare a salariilor pe bază de VRS 605,225 (ex. sentinţa nr. 2300/2020 din dosar 1382/107/2020 şi sentinţa 473/2020 din dosar 467/107/2020, Tribunalul Alba), precum şi hotărâri pentru alte categorii din justiţie (ex. Sentinţa 1508/28.10.2020 din dosarul 564/120/2020 a Tribunalului Dâmboviţa), drepturile obţinute prin aceste titluri executive reprezentate de hotărâri judecătoreşti trebuind a fi egalizate la nivel maxim în cadrul întregii familii ocupaţionale a Justiţiei, potrivit deciziei CCR nr. 794/2016.

Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune își exprimă îngrijorarea că, în lipsa unei poziții asumate din partea factorilor decizionali, sistemul de probațiune se va confrunta cu mai multe demisii deoarece remunerația nu reflectă riscurile, complexitatea muncii și atribuțiile, conform alin. 6 lit. d din Legea cadru nr. 153/2017.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership