Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members
7 comentarii

Considerații asupra termoscanării și implicațiile sale juridice


14.05.2020 | Anca Sorina POPESCU-CRUCERU, Carmen PETRESCU, Alexandru MIHALCEA
Secţiuni: Covid 19 Legal React, Drepturile omului, Health & Pharma (Dreptul sănătății), Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Anca Sorina Popescu-Cruceru

Anca Sorina Popescu-Cruceru

Carmen Petrescu

Carmen Petrescu

Alexandru Mihalcea

Alexandru Mihalcea

In ultima saptamana, am putut constata o efervescenta in pregatirea (faptica) a unei parti a autoritatii in dotarea cu aparatura de detectare a temperaturii umane. Prima a fost Primaria sectorului 2 Bucuresti, care, potrivit unui comunicat postat pe site-ul sau, a anuntat publicul ca accesul in incinta Pietei Obor urmeaza a se face doar dupa efectuarea unei masuratori a temperaturii.

Urmatoarea a fost Curtea de Apel Bucuresti, la data de 11.05.2020, succedata de Tribunalul Bucuresti, la data de 12.05.2020.

In conditiile in care in Parlament inca se discuta un cadru legislativ privind limitele restrangerii drepturilor si libertatilor cetatenesti…

Desi prezentele consideratii vizeaza cu precadere situatia reglementata la nivelul Curtii de Apel Bucuresti, observatiile pot fi extinse la nivelul oricarui operator economic care intelege sa aplice, benevol, setul de recomandari publicate de Institutul de Sanatate Publica in materie (pct. 2 si 3), privind reluarea activitatii dupa data de 15 mai 2020.

Este de subliniat ca recomandarile nu au, din punct de vedere al tehnicii legislative, caracter obligatoriu, fiind de neinteles transformarea, de catre autoritatile locale si persoane juridice de drept privat, a unor norme de recomandare in norme obligatorii, cu ignorarea principiului universal al exprimarii consimtamantului persoanei asupra careia urmeaza a se exercita un veritabil act medical, de catre persoane fara calificare in domeniu.

La data de 11.05.2020, colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti a emis Hotararea nr. 97, prin care, in Art. 19, a statuat:

Se interzice accesul in incinta instantei a persoanelor care prezinta simptomatologia infectarii cu virusul SARs. – coV-2. In acest scop personalul jandarmeriei care asigura paza sediului instantei si supravegheaza securitatea accesului in incinta va testa cu ajutorul termoscannerelor justitiabilii, reprezentantii acestora, procurorii si avocatii la intrarea in Palatul de Justitie si nu va permite accesul celor care prezinta temperatura 37,5 sau mai mare. In cazul depistarii unor astfel de situatii, va fi incunostintat presedintele instantei dar si presedintele de complet, pentru a fi dispuse masurile administrative sau judiciare corespunzatoare.

In opinia noastra, adoptarea unor masuri de catre autoritati in privinta efectuarii de operatiuni de masurare a temperaturii persoanelor, cu fixarea unor limite aleatorii ale acesteia, incalca grav drepturile personalitatii, consfintite in urmatoarele acte normative:

– Conventia Europeana a Drepturilor Omului:

Art. 3 Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

Art. 6 teza 1 Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in mod public si in termen rezonabil, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa.

Art. 14 Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta Conventie trebuie sa fie asigurata fara nicio deosebire bazata, in special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta situatie.

– Constitutia Romaniei

Art. 22 alin. 1 si 2
(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.

Art. 53
(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.

– Legea 17/2001 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, Conventia privind drepturile omului si biomedicina, semnata la Oviedo la 4 aprilie 1997, si a Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998

Art. 2 Intaietatea fiintei umane. Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei.

Art. 4 Obligatii profesionale si reguli de conduita. Orice interventie in domeniul sanatatii, inclusiv cercetarea, trebuie sa se faca cu respectul normelor si obligatiilor profesionale, precum si al regulilor de conduita aplicabile in speta.

Art. 5 Regula generala. O interventie in domeniul sanatatii nu se poate efectua decat dupa ce persoana vizata si-a dat consimtamantul liber si in cunostinta de cauza. Aceasta persoana primeste in prealabil informatii adecvate in privinta scopului si naturii interventiei, precum si in privinta consecintelor si riscurilor. Persoana vizata poate in orice moment sa isi retraga in mod liber consimtamantul.

Art. 10 pct. 1 Viata privata si dreptul la informatie. (1) Orice persoana are dreptul la respectul vietii sale private din punct de vedere al informatiilor referitoare la sanatatea sa.

– Codul civil al Romaniei

Art. 61 (1) Viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege.
(2) Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei.

Art. 64 (1) Corpul uman este inviolabil.
(2) Orice persoana are dreptul la integritatea sa fizica si psihica. Nu se poate aduce atingere integritatii fiintei umane decat in cazurile si in conditiile expres si limitativ prevazute de lege.

Art. 67 Nicio persoana nu poate fi supusa experientelor, testelor, prelevarilor, tratamentelor sau altor interventii in scop terapeutic ori in scop de cercetare stiintifica decat in cazurile si in conditiile expres si limitativ prevazute de lege.

– Legea 46/2003 a drepturilor pacientului

Art. 1 – In sensul prezentei legi:
a) prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;
b) prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical;
d) prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

Astfel, in opinia noastra, masura (organizatorica) adoptata la nivelul Curtii de Apel Bucuresti, de a supune avocatii, procurorii si justitiabilii unei proceduri de termoscanare de catre personalul jandarmeriei, incalca drepturile pacientului reglementate prin Legea nr. 46/2003.

Termometrizarea si termoscanarea (si, prin extrapolare, testarea, prelevarea, experimentarea, tratamentul ori alte interventii cu scop terapeutic) reprezinta acte cu caracter medical, in acceptiunea art. 1 lit d), persoanele fiind supuse unei examinari (in scop de diagnosticare preventiva a unei infectii cu virusul Sars-Cov-2), acte care nu pot fi aduse la indeplinire decat de personal specializat medical si numai cu consimtamantul persoanei, cu atat mai mult cu cat astfel se realizeaza o forma de triaj cu caracter epidemiologic.

Conform art. 13 din Legea nr. 46/2003, orice pacient are dreptul sa refuze ori sa opreasca o interventie medicala/act medical si orice interventie asupra corpului uman impune exprimarea consimtamantului persoanei. O dispozitie restrictiva din partea unei autoritati in aceasta privinta (imposibilitatea refuzului termoscanarii) echivaleaza cu suprimarea acestui consimtamant si, astfel, o violare a art. 5 din Conventia de la Oviedo.

De asemenea, masura dispusa, inclusiv prin stabilirea in mod aleator, fara niciun fundament legal sau stiintific, al unui nivel minim de temperatura in functie de care se permite/interzice accesul in incinta Palatului de justitie exprima o forma de exercitare fara drept a unei profesii medicale, realizandu-se, implicit, o evaluare, extrem de subiectiva, de catre o persoana fara studii medicale, a starii de sanatate a persoanelor (avocati, procurori, justitiabili).

Absenta oricarei posibilitati de optiune din partea persoanelor cu privire la aplicarea acestor manevre cu caracter medical, coroborate cu potentiala sanctiune a interzicerii accesului intr-o institutie care, practic, este expresia uneia dintre puterile statului, cea judecatoreasca, echivaleaza cu incalcarea expresa a articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Este de mentionat ca, din informatiile publice, simptomatologia infectarii cu SarsCov 2 nu implica in mod obligatoriu o stare subfebrila ori febrila, foarte multe dintre cazuri fiind asimptomatice.

In acest fel, stabilirea, in mod unilateral si arbitrar, a unui nivel de temperatura in functie de care se face accesul intr-o incinta reprezinta si o forma de discriminare a persoanelor. Exemplificativ, efectul poate consta in interzicerea accesului unor persoane suferinde de orice afectiuni medicale necontagioase, dar care se caracterizeaza prin temperatura usor ridicata (inflamatii osteo-articulare, leucemii, otite, gastro-enterita, infectii tract urinar, stomatologice etc) sau a unor femei aflate la ovulatie, insarcinate, la menopauza etc.

Tratamentul astfel aplicat este degradant si umilitor pentru orice persoana aflata intr-o asemenea situatie, care risca sa fie supusa oprobriului public prin afisarea (publica) a temperaturii, urmata de interzicerea accesului, realizata de un reprezentant al fortei publice.

In plus, este de sustinut ca supunerea persoanelor, in mod continuu, la incertitudinea generata de o potentiala depasire a unui anumit nivel de temperatura a corpului (ca element variabil in functie de conditii diferite), fixat in mod arbitrar, poate avea consecinte grave asupra integritatii psihice a individului, transformandu-se intr-un real mijloc de tortura.

Prin efectuarea manevrelor de termoscanare in spatiul public se produce o incalcare a confidentialitatii starii de sanatate.

Aparatura utilizata (termoscannere) nu prezinta caracteristicile unei aparaturi de tip medical care sa confere certitudine in ceea ce priveste stabilirea infectarii cu virusul Sars-Cov 2, aparatele respective nefiind omologate si certificate pentru depistarea virusului, ci doar a unei stari fiziologice nerelevante in mod indubitabil in privinta infestarii. De altfel, la acest moment, nu exista vreo dovada a omologarii metrologice a unor asemenea tipuri de aparate de masura, conform OG 20/1992 privind activitatea de metrologie.

Ceea ce este de subliniat este faptul ca Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nu contine un termen in care sunt aplicabile dispozitiile acesteia, fiind astfel susceptibila de a avea efecte perpetue, cu incalcarea inclusiv a Hotararii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 734/12.05.2020.

Adoptarea unor norme proprii de organizare a activitatii prin care se incalca drepturile si libertatile persoanei, in absenta unei legi stricto sensu elaborata de Parlament, in considerarea art. 53 Constitutie, reprezinta un abuz.

Orice masura de prevenire a raspandirii virusului trebuie sa se incadreze in limitele legii si, in orice situatie, sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, inclusiv posibilitatea de a contesta, intr-un termen util, masurile adoptate cu incalcarea acestora si obtinerea unei hotarari intr-un termen rezonabil.

Av. dr. Anca Sorina Popescu-Cruceru
Av. Carmen Petrescu
Av. Alexandru Mihalcea

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

7 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro