Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Articole Avocați Opinii SELECTED

Regulament privind administrarea probelor de către avocații Baroului Cluj | Proiect

11 mai 2023 | Claudiu-Octavian ULICI
Claudiu-Octavian Ulici

Claudiu-Octavian Ulici

În data de 09/05/2023 am propus spre avizarea Consiliului Baroului Cluj, unde particip în calitate de consilier, un Regulament de administrare a probelor de către avocați, redactat de mine. Documentul apreciez că este important profesiunii și am urmat sugestii din UNIFORM CIVIL RULES FOR THE NEW YORK CITY CIVIL COURT.

Regulamentul nu reprezintă nicidecum un text suplimentar, ci reformulează normativul procedural pentru o mai facilă utilizare practică, cuprinzând și câteva modele de cereri și notificări. Deși nu am informații asupra unor cazuri de aplicare a legii în vigoare încă din 2013, am făcut asta din mai multe motive, dar în principal observând articolul 45 al. (1) lit. h) din OUG privind taxele judiciare de timbru (80/2013), care stabilește că sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, când probele au fost administrate de către avocați.

Apoi, restituirea în tot sau în parte a taxei de timbru, poate constitui un disponibil financiar al clienților pentru a suplimenta justificat onorariile avocaților pentru munca depusă de aceștia. În exercitarea dreptului de apărare, avocatul are dreptul și obligația de a stărui pentru un proces echitabil și într-un termen rezonabil, iar articolul 386 CPC prevede că Instanța primind dosarul cu probele administrate de avocați, va fixa termenul de judecată, care nu va putea fi mai lung de 15 zile, iar procedura nu poate depăși 6 luni.

Consider că stabilitatea unor astfel de practici pot asigura profesioniștilor membri o poziție mai importantă în actul de justiție și contribuie la degrevarea instanțelor de sarcinile de rutină legate de administrarea probatoriului. Apoi, procedura permite o anumită transparență a actului jurisdicțional ceea ce asigură o mai bună participare a justițiabililor la procesul decizional juridic, garantând o mai mare legitimitate, eficacitate și responsabilitate a administrației față de cetățeni într-un sistem democratic. Astfel de practici pot contribui și la consolidarea principiilor democrației și drepturilor fundamentale, astfel cum sunt acestea definite în articolul 6 din Tratatul UE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Odată cu administrarea probelor de către avocați este posibilă implicarea mai directă a acestora în administrarea unei părți a procedurilor judiciare, ceea ce ar scădea implicit gradul de ocupare al magistraților și încărcătura de dosare a acestora.

Conform articolul 238 CPC, avocații, pot pune în discuție aplicabilitatea reglementările procedurale, conform cărora la primul termen de judecată, judecătorul, după ascultarea părților, va face estimarea duratei necesare pentru cercetarea procesului, ținând cont de împrejurările cauzei, urmărind ca procesul să fie soluționat într-un termen optim și previzibil și pot conveni să administreze probele, stabilind ca atare durata procedurilor. Articolul 239 CPC, chiar stabilește obligația judecătorului, ca la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, să pună în vedere acestora, dacă sunt reprezentate sau asistate de avocat, că pot să convină ca probele să fie administrate de către avocații lor. Articolul 367 CPC este de asemenea aplicabil. Dispozițiile privind administrarea probelor de către avocați sunt aplicabile tuturor litigiilor, cu excepția celor ce privesc starea civilă și capacitatea persoanelor, relațiile de familie, precum și orice alte drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacție.

În cadrul procedurii, părțile, prin avocați, sunt obligate să-și comunice înscrisurile și orice alte acte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în mod direct, sub luare de semnătură. Orice comunicare între avocați cu privire la procedura de administrare a probelor, preliminar sau după încuviințarea administrării probelor de către avocați, poate avea prevăzut într-un viitor regulament al baroului, un minim conținut pentru întrunirea condițiilor de valabilitate.

Așadar, la primul termen de judecată în ședință publică, părțile prezente personal sau reprezentate, pot conveni ca avocații care le asistă și le reprezintă să administreze probele în cauză. Orice convenție asupra admisibilității, obiectului sau sarcinii probelor sunt valabile, cu excepția celor care privesc drepturi de care părțile nu pot dispune, a celor care fac imposibilă ori dificilă dovada actelor sau faptelor juridice ori, după caz, contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. O convenție a părților poate avea și ea o formă valabilă conținută în regulament.

În ceea ce privește programul și locul administrării probelor, procedura stabilește că în cel mult 5 zile de la încuviințarea probelor, avocații părților vor prezenta instanței programul de administrare a acestora, care poate urma modelul privind convenția părților și el va purta semnătura avocaților, în care se vor arăta locul și data administrării fiecărei probe. Programul se încuviințează de instanță, în camera de consiliu, și este obligatoriu pentru părți și avocații lor.

Probele pot fi administrate în cabinetul unuia dintre avocați sau în orice alt loc convenit, dacă natura probei impune aceasta. Părțile, prin avocați, sunt obligate să-și comunice înscrisurile și orice alte acte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în mod direct, sub luare de semnătură.

Martorii vor fi ascultați, la locul și data prevăzute în programul încuviințat de instanță, de către avocații părților. Ascultarea martorilor se face fără prestare de jurământ, punându-li-se însă în vedere că dacă nu vor spune adevărul săvârșesc infracțiunea de mărturie mincinoasă. Despre toate acestea se face mențiune în declarația scrisă. Mărturia se va consemna întocmai de către o persoană convenită de părți și se va semna, pe fiecare pagină și la sfârșitul ei, de către avocații părților, de cel ce a consemnat-o și de martor, după ce acesta a luat cunoștință de cuprinsul consemnării. Mărturiile pot fi luate, prin intermediul înregistrărilor electronice, simultan audio și video. Orice notificare pentru luarea unei depoziții de martori ce va fi înregistrată ar trebui să menționeze că mărturia urmează să fie înregistrată și numele și adresa operatorului aparatului utilizat, dacă există. Operatorul poate fi un angajat sau colaborator al avocatului care ia depoziția. Părțile pot conveni ca declarațiile martorilor să fie consemnate și autentificate de un notar public.

În cazul în care este încuviințată o expertiză, în programul administrării probelor părțile vor trece numele expertului pe care îl vor alege prin învoiala lor, precum și numele consilierilor fiecăreia dintre ele.

Când s-a solicitat și încuviințat chemarea la interogatoriu, instanța este cea care va cita părțile, la termenul stabilit, în camera de consiliu. Copii de pe interogatoriul astfel luat, precum și de pe cel dispus și primit de persoanele juridice vor fi înmânate de îndată avocaților părților.

După administrarea probelor încuviințate de către avocați, aceștia vor alcătui pentru fiecare parte câte un dosar și unul pentru instanță, în care vor depune câte un exemplar al tuturor înscrisurilor prin care, potrivit legii, se constată administrarea fiecărei probe. Dosarele vor fi numerotate, șnuruite și vor purta semnătura avocaților părților pe fiecare pagină. La expirarea termenului stabilit de instanță pentru administrarea probelor, avocații părților vor prezenta împreună instanței dosarul cauzei.

Primind dosarul, instanța va fixa termenul de judecată, dat în cunoștință părților, care nu va putea fi mai lung de 15 zile de la data primirii dosarului.

Avem o situație excepțională, în care Codul de Procedură civilă stabilește limitele de timp permise procedurii. 6 luni administrarea probelor, la care se adaugă cele 15 zile de la începutul și sfârșitul procedurii, deci întreaga procedură va dura în mod normal 7 luni. Dacă la această durată previzibilă a procedurii adăugăm și o corelare ”jurisprudențială” (așez ghilimele deoarece nu sunt de acord întru totul cu termenul), ce poate fi stabilită tot prin regulamente ale baroului, putem discuta în actualele reglementări procedurale de un proces echitabil desfășurat în termen rezonabil și în care avocatul poate avea oarecum un venit să-l numim, tot rezonabil.

Av. dr. Claudiu-Octavian Ulici

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership