Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Instrucțiuni privind accesul în sediile ÎCCJ începând cu 15 mai 2020
15.05.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Content, Covid 19 Legal React, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 14 mai 2020, jud. Corina Alina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, a aprobat Instrucțiunile privind accesul în sediile ÎCCJ începând cu 15 mai 2020.

Text integral:

I. Accesul părților, martorilor și al altor persoane implicate în procedurile judiciare

– Vă rugăm respectați intervalul orar menționat pe citație, menționat pe pagina de Internet a ÎCCJ în dreptul cauzei dumneavoastră sau despre care v-a înștiințat completul de judecată la termenul trecut. Accesul în sediul ÎCCJ se face cu cel mult 20 de minute înainte de începerea judecății, astfel încât nu sosiți prea devreme. Dosarele pot fi studiate la bară doar în timpul ședinței și numai cu permisiunea președintelui completului. Prin urmare, pentru toate secțiile ÎCCJ, cu excepția secției de contencios administrativ și fiscal recomandăm folosirea aplicației de dosar electronic, operațională din 18.05.2020 (amănunte pe www.scj.ro).

– La sosirea la sediul ÎCCJ unde se va judeca cauza dumneavoastră vi se va măsura temperatura corporală (la intrarea în curtea imobilului din str.Batiștei, nr.25, respectiv la intrarea în imobilul din bd.O.Goga). Scanarea se realizează neinvaziv, cu termoscanner sau termometru cu infraroșu și nu presupune niciun fel de riscuri pentru sănătatea dumneavoastră; posibilitatea contaminării de la persoanele scanate anterior este exclusă, termoscannerul nu intră în contact cu corpul persoanei a cărei temperatură se măsoară. Vă rugăm colaborați cu organele de pază pentru ca procesul să se desfășoare cât mai rapid și respectați indicațiile acestora. Din motive de securitate sanitară, pentru evitarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, vă rugăm rețineți că persoanelor care prezintă o temperatură corporală peste 37 grade Celsius nu li se va permite accesul în sediul ÎCCJ.

– După parcurgerea procedurii de măsurare a temperaturii corporale vă rugăm urmați traseul indicat pentru intrarea în clădire. La punctul de control de securitate va trebui să prezentați ofițerului de pază:
i. Actul de identitate
ii. Citația (poate fi prezentată și exclusiv în format electronic, pe telefonul mobil sau tabletă – imaginea prezentată trebuie să fie ușor lizibilă!)
iii. Chestionarul-declarație privind factorii de risc cu privire la infectarea cu COVID-19

– Dacă ați primit termen în cunoștință pe parcursul judecării cauzei și, ca urmare, nu ați mai fost citat pentru termenul de astăzi, numele dumneavoastră va fi menționat pe o listă comunicată jandarmilor de către secția unde aveți înregistrată cauza. În acest caz va trebui să prezentați doar actul de identitate și chestionarul-declarație. Dacă numele dumneavoastră nu se află pe lista de acces vă rugăm să verificați din nou dacă aveți termen stabilit pentru data și ora la care v-ați prezentat la sediul ÎCCJ și că respectiva cauză se judecă cu citarea/prezența părților potrivit dispozițiilor procedurale. Dacă acesta este cazul și considerați că este o eroare, solicitați agentului de pază să contacteze telefonic prim-grefierul secției în cauză sau grefierul completului de judecată.

– Chestionarul-declarație poate fi completat pe format hârtie la momentul accesului (veți vedea marcată o zonă specială – în curtea imobilului din str.Batiștei, respectiv în holul imobilului din bd.O.Goga), însă acest lucru va presupune creșterea timpului de așteptare și o posibilă aglomerare a intrării. Ca urmare, vă recomandăm să descărcați formularul de pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro) și să îl printați, completați, semnați și să îl aduceți pregătit cu dumneavoastră la momentul accesului. De asemenea, aveți posibilitatea ca, după completarea formularului acasă, să îl transmiteți pe e-mail-ul registraturii secției unde aveți înregistrată cauza (pentru aceste adrese de e-mail consultați www.scj.ro), cu cel mult 24 de ore înainte de data și ora stabilite pentru judecată. În acest caz veți putea arăta declarația agenților de pază pe telefon sau tabletă, fără să fie nevoie să o dețineți asupra dumneavoastră în formă fizică. Dacă aspectele reținute în declarație au suferit modificări de la momentul transmiterii acesteia prin e-mail (spre exemplu, ați început să manifestați vreuna dintre simptomele menționate în chestionarul-declarație) aveți obligația de a completa un nou formular la momentul accesului, anunțând despre aceste modificări. Vă rugăm să aveți în vedere prevederile legale care sancționează penal conduita care conduce la răspândirea bolilor transmisibile.

– Vă rugăm să rețineți că pe baza aspectelor care rezultă din declarație vi se poate solicita să părăsiți sediile ÎCCJ, exclusiv din considerente de asigurare a sănătății și securității celorlalte persoane. Într-o astfel de situație, vă rugăm să colaborați cu organele de jandarmi și să aveți o atitudine calmă, completul de judecată va fi înștiințat de îndată despre această situație și va avea în vedere respectarea drepturilor dumneavoastră procesuale.

– De asemenea, vă rugăm să rețineți că la momentul accesului în sediile ÎCCJ aveți obligația de a purta mască de protecție și că agenții de pază nu vor permite accesul în clădire în cazul refuzului de respectare a acestei obligații. În mod excepțional, dacă faceți parte dintr-o categorie defavorizată socio-economic și nu ați avut posibilitatea de a vă achiziționa mască de protecție, dacă sunteți citat ca martor sau expert sau vă aflați într-o situație care face prezența dumneavoastră indispensabilă (spre exemplu, apărătorul inculpatului într-o cauză având ca obiect luarea unei măsuri preventive) însă nu aveți la dumneavoastră mască de protecție vă rugăm să înștiințați organul de pază despre această împrejurare pentru a vă pune la dispoziție o mască de protecție. Dacă suferiți de o afecțiune medicală care vă împiedică să aveți căile respiratorii obturate de masca de protecție vă rugăm să aduceți cu dumneavoastră un certificat medical relevant și actual și să solicitați agentului de pază să înștiințeze telefonic, de îndată, cabinetul medical al ÎCCJ, pentru evaluarea situației.

– În afara măștii de protecție, care este obligatorie, pe durata prezenței în sediile ÎCCJ puteți purta orice echipamente de protecție pe care le considerați necesare. Spațiile noastre comune sunt igienizate de 3 ori pe zi, folosindu-se substanțe dezinfectante și biocide, iar sălile de ședință se igienizează suplimentar pe timpul desfășurării ședințelor de judecată mai lungi. Cu toate acestea, vă recomandăm să evitați atingerea cu mâna a suprafețelor atunci când nu este nevoie sau să purtați mănuși de protecție. Alte echipamente de protecție pe care le dețineți pot fi purtate cu condiția să nu fie de natură a afecta solemnitatea ședinței de judecată, să nu creeze o aparență amenințătoare ori mesaje extremiste sau intolerante și să permită identificarea dumneavoastră cu ușurință de către agenții de pază. Vă rugăm respectați indicațiile președintelui completului de judecată, agenților de pază sau ale personalului special desemnat în astfel de situații.

– După efectuarea triajului epidemiologic descris mai sus, verificarea identității și efectuarea controlului de securitate vi se va permite accesul în sediul ÎCCJ. Vă rugăm să rețineți că accesul nu se acordă cu mai mult de 20 de minute înainte de ora fixată pentru începerea judecății cauzei dumneavoastră.

– În interiorul sediilor ÎCCJ vă rugăm să urmați traseul de intrare marcat în mod corespunzător. Accesul în sala de ședință se face cu cel mult 10 minute înainte de ora începerii ședinței și numai la chemarea/invitația grefierului special desemnat. În sala de ședință vă rugăm să ocupați numai locul indicat sau unul dintre locurile marcate în mod distinct. Toate aceste măsuri au ca scop să vă protejeze sănătatea prin păstrarea unei distanțe minime de protecție de 1,5 m față de persoanele din jur, astfel încât vă rugăm să cooperați cu persoanele indicate mai sus pentru respectarea acestor reguli.

– La data judecării cauzei veți avea posibilitatea studierii dosarului doar în timpul desfășurării ședinței și doar cu permisiunea președintelui completului (dosarele nu mai pot fi studiate înainte de începerea judecării cauzei), ceea ce poate cauza întârzieri atât pentru dumneavoastră cât și pentru celelalte persoane implicate. Ca urmare, vă recomandăm să luați din timp măsurile necesare, fie prin folosirea aplicației de dosar electronic (www.scj.ro – secțiunea ”Dosar electronic”), operațională de la 18.05.2020 pentru toate secțiile ÎCCJ și completurile de 5 judecători, cu excepția Secției de contencios administrativ și fiscal, fie prin efectuarea unei programări telefonice pentru una dintre zilele anterioare, în vederea studierii dosarului la arhivă (vă rugăm consultați secțiunea corespunzătoare din prezentele instrucțiuni).

– După terminarea ședinței de judecată în cauza care vă privește, vă rugăm să părăsiți sediile ÎCCJ urmând traseul de ieșire marcat în mod corespunzător.

– Pe toată durata prezenței în spațiile închise ale ÎCCJ – inclusiv în timpul deplasării pe holurile instituției, a timpului de așteptare pentru intrarea în sala de judecată etc.- este obligatorie păstrarea unei distanțe minime de protecție de 1,5 m față de persoanele din jur. Vă rugăm să respectați atenționările primite în acest sens din partea personalului de pază sau a persoanelor anume desemnate și să înțelegeți rațiunile de securitate sanitară pentru care, în cazul nerespectării acestei obligații și după atenționare, puteți fi condus de îndată de către personalul de pază în afara sediului ÎCCJ. Vă rugăm să rețineți că, inclusiv într-o astfel de situație, completul de judecată va fi informat pentru a avea în vedere respectarea drepturilor dumneavoastră procedurale.

– Pe toată durata prezenței în sediile ÎCCJ este interzisă deplasarea sau staționarea în grupuri mai mari de 2 persoane, cu excepția persoanelor care locuiesc împreună. De asemenea, avocatul dumneavoastră este exceptat de la această interdicție, astfel încât să vă poată însoți pe durata prezenței la sediul ÎCCJ, însă, pentru protecția propriei dumneavoastră sănătăți, precum și a aceleia a apărătorului dumneavoastră, vă recomandăm să discutați cu apărătorul dumneavoastră în prealabil, pentru a reduce numărul de interacțiuni sociale la sediul ÎCCJ.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin măsurile de acces și de securitate sanitară luate în sediile ÎCCJ, acestea având însă în vedere tocmai protejarea sănătății dumneavoastră și a celorlalți participanți la proces. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

II. Accesul persoanelor la compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul

Regulile privind controlul temperaturii corporale, modul de acces și conduita în spațiile comune ale ÎCCJ prezentate anterior vă sunt aplicabile și dumneavoastră, astfel încât vă rugăm să consultați și secțiunea I din prezentele instrucțiuni.

– Vă rugăm să rețineți că, pentru prevenirea transmiterii COVID-19, accesul la serviciile de arhivă și registratură se desfășoară pe bază de programare telefonică prealabilă. În acest scop vă rugăm să contactați compartimentul la care doriți să ajungeți la numărul de telefon indicat pentru acesta pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro) cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora dorite.

– Personalul compartimentului vă va comunica pe loc dacă solicitarea dumneavoastră de acces poate fi soluționată favorabil, iar la momentul accesului, numele dumneavoastră se va regăsi pe lista de acces transmisă agenților de pază de către compartimentul respectiv, urmând ca dumneavoastră să prezentați actul de identitate și declarația-chestionar privind factorii de risc (Anexa nr.1 la ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/2020) – pentru amănunte vă rugăm consultați secțiunea I din prezentele instrucțiuni.

– Pe parcursul prezenței în sediile ÎCCJ va trebui să purtați mască de protecție, să respectați distanța de protecție minimă de 1,5 m și să urmați traseele marcate pentru intrarea și ieșirea din sediu – vă rugăm consultați secțiunea I din prezentele instrucțiuni.

– În această perioadă, pentru asigurarea siguranței sanitare a tuturor persoanelor implicate, accesul concomitent în compartimentele care lucrează cu publicul este limitat la 3 persoane. Ca urmare, este posibil ca, în mod obiectiv, prezența dumneavoastră la data și ora dorite inițial să nu fie posibilă întrucât sunt deja programate alte persoane. Vă rugăm să rețineți că personalul nostru este instruit cu privire la faptul că nu poate refuza cererea dumneavoastră de programare decât pentru motivul indicat, care este unul obiectiv, astfel încât vă rugăm să vă programați din timp sau să cooperați cu grefierul nostru pentru a identifica împreună o altă dată sau interval orar convenabile. Dacă totuși sunteți nemulțumit de refuzul primit, puteți reclama acest lucru printr-o petiție adresată prim- magistratului asistent al ÎCCJ. Recomandăm transmiterea petiției prin e- mail, la adresa indicată pe pagina noastră de internet – www.scj.ro.

– În spațiile de studiu a dosarelor au fost montate pentru siguranța dumneavoastră panouri de protecție. Vă rugăm să respectați indicațiile personalului privind modul de așezare în biroul respectiv. Serviciile de fotocopiere pot să nu fie disponibile, însă aveți posibilitatea de a fotografia actele care vă interesează cu telefonul propriu.

– Vă reamintim că pentru toate secțiile ÎCCJ și completurile de 5 judecători, cu excepția Secției de contencios administrativ și fiscal, aveți posibilitatea folosirii aplicației de Dosar electronic, operațională de la 18.05.2020 și disponibilă pe site-ul ÎCCJ – www.scj.ro. Pentru înrolarea în aplicație și prezentarea avantajelor dosarului electronic, vă rugăm consultați site-ul ÎCCJ.

– Vă rugăm să rețineți că în această perioadă recomandăm cu tărie transmiterea actelor prin poștă electronică, fax sau servicii poștale, precum și limitarea deplasărilor neesențiale la sediile ÎCCJ.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin măsurile de acces și de securitate sanitară luate în sediile ÎCCJ, acestea având însă în vedere tocmai protejarea sănătății dumneavoastră și a celorlalți participanți la proces. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

III. Accesul avocaților

– Pentru regulile de acces la ședințele de judecată sau la compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul, vă rugăm să consultați secțiunile I și II din prezentele instrucțiuni, care se aplică în mod corespunzător, cu derogările arătate în cele ce urmează.

– La momentul accesului în sediul ÎCCJ va trebui să prezentați actul de identitate/cardul de avocat, chestionarul-declarație prev. în Anexa nr.1 la ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/2020 și o copie a împuternicirii avocațiale emise în cauza la care participați/în considerarea căruia aveți nevoie să ajungeți la un alt compartiment al instanței.

– Pentru a vi se asigura un acces cât mai facil în sediile ÎCCJ, ca avocat veți putea prezenta chestionarul-declarație exclusiv în format electronic, pe telefonul mobil sau tabletă, fără a fi necesar să îl transmiteți anterior prin e-mail. În aceleași condiții aveți posibilitatea de a prezenta și copia împuternicirii avocațiale.

– În calitate de avocat nu vi se aplică interdicția privind deplasarea sau staționarea în spațiile comune ale ÎCCJ în grupuri mai mari de 2 persoane, astfel că vă puteți însoți în mod liber clientul. Rețineți totuși că interdicția este aplicabilă în ceea ce privește clienții dumneavoastră, dacă aceștia sunt trei sau mai mulți și nu se încadrează în situația de excepție a persoanelor care locuiesc împreună. Ca urmare, cât și pentru propria dumneavoastră sănătate și aceea a clientului, vă recomandăm să discutați în prealabil, astfel încât să poată fi redusă interacțiunea socială în sediile ÎCCJ.

– Ca avocat, nu aveți obligația de a vă programa în prealabil pentru prezența la compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul. Pur și simplu urmați normele de acces obișnuite și, după verificarea declarației chestionar, rugați agentul de pază să solicite telefonic autorizarea compartimentului la care vă deplasați. Vă rugăm totuși să rețineți că prezența este posibilă doar în timpul orarului de lucru cu publicul, iar prezența concomitentă a mai multor persoane la fiecare compartiment este limitată la un număr de 3. Prin urmare, în mod obiectiv, este posibil ca la momentul dorit de către dumneavoastră spațiul special rezervat pentru avocați să fie ocupat de un alt coleg, iar acelea cu acces general să fie de asemenea ocupate. Puteți preveni o astfel de situație contactând în prealabil compartimentul respectiv, grefierii noștri au fost instruiți să vă acorde asistență pentru rezolvarea unor astfel de situații. Dacă sunteți nemulțumit de răspunsul primit, vă rugăm semnalați această situație prim-magistratului asistent, la adresa de e-mail indicată pe site-ul ÎCCJ.

– Pe toată durata prezenței în sediile ÎCCJ vă rugăm să purtați masca de protecție și să respectați distanța de protecție minimă de 1,5 m, în condițiile prezentate la secțiunea I din prezentele instrucțiuni și derogările menționate mai sus. Aceste obligații sunt stabilite și în sarcina personalului nostru, tocmai pentru a proteja sănătatea tuturor.

– Dacă aveți sugestii privind modul în care putem reorganiza anumite activități/măsuri astfel încât să venim mai mult în sprijinul dumneavoastră, vă rugăm să contactați departamentul nostru de relații cu publicul la adresa de-mail relatii.publice@scj.ro.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin măsurile de acces și de securitate sanitară luate în sediile ÎCCJ, acestea având însă în vedere tocmai protejarea sănătății dumneavoastră și a celorlalți participanți la proces. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

IV. Accesul persoanelor care doresc să asiste la o ședință de judecată cu caracter public este permis cu respectarea normelor de acces și de conduită prezentate la Secțiunea I din prezentele instrucțiuni, pe baza realizării unei programări prealabile, printr-o cerere scrisă (se recomandă folosirea poștei electronice), transmisă cu cel puțin 48 de ore înainte de data ședinței. La cerere trebuie atașat un certificat medical actual din care să rezulte că nu există vreo situație de risc pentru participanții la respectiva procedură judiciară. (Pentru amănunte vă rugăm consultați art.9 din ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/2020, disponibil pe www.scj.ro). Facem eforturi permanente pentru a reconcilia interesul public al protejării sănătății persoanelor implicate în proceduri judiciare, cu acela, de aceeași natură, al asigurării caracterului public al ședințelor de judecată (cu excepțiile prevăzute de lege). Dacă aveți sugestii în acest sens vă rugăm folosiți adresa de e-mail relatii.publice@scj.ro.

V. Accesul altor persoane în sediile ÎCCJ (contractori, furnizori, curieri etc.) se realizează după procedura prevăzută la secțiunea I din prezentele instrucțiuni, care se aplică în mod corespunzător și cu respectarea acelorași norme de conduită (purtarea măștii, păstrarea distanței minime de protecție etc.). Prezența dumneavoastră trebuie aprobată în prealabil de către președintele ÎCCJ, unul dintre vicepreședinții ÎCCJ sau de către președintele Secției de contencios administrativ și fiscal (pentru sediul din bd.O.Goga), care va dispune înscrierea dumneavoastră pe una dintre listele de acces.

VI. Accesul jurnaliștilor în sediile ÎCCJ

Jurnaliștii continuă să aibă acces în sediile ÎCCJ, regulile aplicabile fiind diferențiate în scopul de activitatea specifică pe care doresc să o desfășoare. Pentru obținerea de imagini din spațiile comune din interiorul sediilor jurnaliștii pot solicita accesul în condițiile art.2 alin.(1) lit.f) din ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/13.05.2020, respectiv cu aprobarea prealabilă a conducerii Înaltei Curți, care va dispune adăugarea dumneavoastră pe listele de acces. Pentru accesul efectiv se urmează procedura generală prevăzută la secțiunea I din prezentele instrucțiuni, fiind necesară prezentarea actului de identitate (poate fi substiuit cu legitimația de presă) și completarea declarației privind factorii de risc (Anexa nr.1 reglementată de ordin). Pe perioada prezenței trebuie respectate normele de protecție și distanța minimă de protecție arătate la Secțiunea I. Pentru participarea la o ședință de judecată cu caracter public, se urmează procedura de la secțiunea IV din prezentele norme. De asemenea, rămân aplicabile dispozițiile în vigoare privind fotografiatul sau filmatul în interiorul instanțelor judecătorești. Cum în interiorul spațiilor închise ale ÎCCJ este necesară limitarea interacțiunii sociale, declarațiile de presă pot fi susținute doar în afara acestora. În acest scop, în zilele în care se desfășoară judecata unor cauze față de care instituțiile media au manifestat un interes crescut va fi amenajat un spațiu de așteptare în curtea imobilului din str.Batiștei, nr.25, urmând să încercăm să asigurăm condițiile necesare și pentru scurte declarații de presă, însă, după cum jurnaliștii acreditați deja cunosc, posibilitățile de spațiu sunt destul de limitate.Dacă aveți sugestii cu privire la modul în care putem sprijini activitatea dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la relatii.publice@scj.ro.

Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort creat prin măsurile de acces mai stricte luate în această perioadă și încercăm să le limităm la cele strict necesare pentru asigurarea sănătății tuturor persoanelor implicate.

Recomandări cu caracter general

Pe durata prezenței în sediile îCCJ vă rugăm să respectați toate normele de igienă și de conduită responsabilă recomandate de autoritățile sanitare pentru prevenirea infecției cu COVID-19. În toate grupurile sanitare, la intrarea în sălile de ședințe, locurile în care se desfășoară activitate de lucru cu publicul și în unele spații comune există dispensere de dezinfectant.

Dacă vă simțiți rău anunțați imediat un membru al personalului pentru a beneficia de asistență imediată și a se solicita asistență medicală de urgență.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti