Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Noutăți adoptate prin Ordonanța de urgență nr. 69 / 2020 – Amnistia Fiscală
18.05.2020 | Bogdan ILIE, Dragoș BURLACU

Secţiuni: Content, Covid 19 Legal React, Fiscalitate, Lege 9, Monitorul Oficial al României, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Bogdan Ilie

Bogdan Ilie

Dragoș Burlacu

Dragoș Burlacu

În Monitorul Oficial al României nr. 393 din 14.05.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 69 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.

Principalii beneficiari ai anulării unor obligații fiscale prevăzută în O.U.G. 69/2020 sunt persoanele fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice, care vor putea beneficia de scutirea de la plata unor penalități de întârziere și dobânzi restante la data de 31 martie 2020, cu respectarea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. IX din prezenta ordonanța de urgență.

Prin obligații principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:

– obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv;

– diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;

– obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

– alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

De asemenea, trebuie avut în vedere că nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv următoarele:

– Obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv;

În acest caz debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor, sens în care, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

– Obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.

Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute mai sus iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Ordonanța de Urgență acoperă toate situațiile cu care se pot confruntă contribuabilii și este structurată în patru mari categorii:

Categoria I – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv.

În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

– sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurăfiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

– debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

– debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute mai sus, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Categoria II – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă ce au scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.

Pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii din aceasta categorie, trebuie să îndeplineascăcumulativ următoarele condiții:
– declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
– toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
– sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. IX lit. b) -d).

De precizat este faptul că prevederile art. X, alin. (1), privind această categorie de măsuri, sunt aplicabile și în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Categoria III – Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată.

În acest caz, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. IX lit. b) -d).

Categoria IV – Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere.

În acest caz, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

– toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege;

– cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

Prin inspecție fiscală sau verificare a situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înțelege acea inspecție sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Precizăm că pentru acordarea acestor facilități fiscale pot opta și autoritățile administrației publice locale, dacăconsiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.

Prevederile O.U.G. 69/2020 nu sunt aplicabile accesoriilor aferente obligațiilor ce se cuvin bugetului Uniunii Europene.

Contribuabilii care intenționează să solicite anularea obligațiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal central cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. IX lit. d), respectiv 15.12.2020.

Cererea de anulare a accesoriilor, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență beneficiază de eșalonare la plată pot beneficia de facilitățile fiscale dacă îndeplinesc condițiile impuse de ordonanță, pe de o parte, iar pe de altă parte, doresc și menținerea eșalonării la plată, ori dacă finalizează eșalonarea până la 15 decembrie 2020, textul ordonanței făcând distincție între aceste situații.

Observăm că prin publicarea O.U.G. 69/2020 în Monitorul Oficial, Guvernul a instituit o amnistie fiscală cu cel mai larg spectru de aplicabilitate privind anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor pentru toate categoriile de contribuabilii, indiferent de forma de exercitare a activității, care vor achita obligațiile fiscale principale.

De asemenea, trebuie observat că în aria de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență intră inclusiv obligațiile vamale și obligațiile bugetare datorate bugetelor locale. În cazul accesoriilor privind obligațiile bugetare datorate bugetelor locale, prevederile O.U.G. 69/2020 sunt aplicabile doar în cazul în care consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.

Procedura de aplicare a anulării unor obligații fiscale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor, la propunerea președintelui ANAF, în cazul obligațiilor bugetare administrate de către organul fiscal central, in termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență

Bogdan Ilie – Partener Nicolescu Zorin & Asociații
Dragoș Burlacu – Consultant fiscal Nicolescu Zorin & Asociații

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti