Secţiuni » Mesaje de condoleanţe
Mesaje de condoleanţe

Profesorul Emilian Stancu s-a stins. UPDATE: Mesaje de condoleanțe. UPDATE: Ceremonia funerară


29 martie 2022 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Life, Mesaje de condoleanțe, Universitaria

Începând de marți, 29 martie 2022, ora 11:00, corpul neînsuflețit al domnului Profesor univ. dr. Emilian Stancu va fi depus la capela Mănăstirii Cernica, unde miercuri, ora 11:30, se va oficia și slujba de înmormântare a regretatului Magistru.

***

Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu regretă profund trecerea în nefiinţă a celui care a fost Profesor Universitar Doctor Emilian Stancu, membru marcant al comunităţii academice, profesor în cadrul facultății peste două decenii, DECAN al Facultății de drept a UTM, un exemplu de excelență profesională, mentor şi model al atâtor generaţii de studenţi şi colegi.

În aceste momente de adâncă durere, transmitem condoleanţe şi întreaga noastră compasiune familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

***

Colegii din departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a Profesorului universitar EMILIAN STANCU, profesor emerit care timp de peste patru decenii a contribuit la pregătirea a zeci de generații de studenți în tainele Criminalisticii, profesionist desăvârșit, dascăl, atașat facultății noastre, bun coleg, apreciat de toți care l-au cunoscut.

În aceste momente triste transmitem condoleanțe familiei îndoliate.

Drum lin spre cer și Dumnezeu să-l odihnească în pace!

***

Avocații din Baroul București sunt informați cu tristețe despre decesul domnului avocat Emilian STANCU, membru al Baroului București din 15 aprilie 1990 până la 1 iulie 2001 când a fost pensionat la cerere.

Domnul avocat Emilian STANCU s-a dedicat cu generozitate profesiei de avocat pe care a slujit-o cu deosebită seriozitate şi devotament.

În calitate de formator, activitatea didactică a Prof. univ. dr. Emilian STANCU și-a pus amprenta asupra multor generații de studenți și viitori avocați, care îi transmit un ultim omagiu.

În numele profesiei de avocat din București transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

***

Cu sufletele împietrite și profundă tristețe am aflat de plecarea dintre noi a celui ce a fost Profesor univ. dr. Emilian Stancu. Toți consilierii juridici cărora le-a fost mentor, cei care am avut privilegiul de a-l fi cunoscut și de a fi lucrat împreună cu dânsul îi vom purta o binemeritată prețuire și o neștearsă amintire. Ați lăsat în urma pașilor dumneavoastră un tezaur juridic. Drum lin în veșnicie și să ne vedem cu toții la Porțile Raiului.

Condoleanțe familiei greu încercată și păstrarea memoriei vie!

Colegiul Consilierilor Juridici București și întreaga profesie de consilieri juridici, prin Prodecan Liana Tudorache

***

Departamentul de Drept penal din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti îşi exprimă regretul pentru trecerea în nefiinţă a domnului Profesor universitar doctor Emilian Stancu, profesionist desăvârşit şi om remarcabil, dăruit formării a zeci de generaţii de practicieni ai dreptului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

***

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost prof. univ. dr. av. Emilian Stancu, fost avocat în Baroul București, fost profesor și Decan al Facultății de drept a Universității ”Titu Maiorescu”, fost profesor la Facultatea de Drept a Universității din București și fost profesor la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” calitate în care care și-a pus amprenta asupra unor generații întregi de studenți și viitori avocați

În perioada în care a fost avocat, dl. prof. univ. dr. av. Emilian Stancu s-a dedicat cu tărie profesiei, pe care a slujit-o cu seriozitate şi devotament.

Este o zi tristă pentru toți cei care l-au cunoscut!

Condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

***

Om modest, de o rară noblețe sufletească, cu un farmec aparte, Profesorul Emilian Stancu face parte dintr-o generație de mare valoare a facultății care s-a impus nu doar prin cunoaștere ci și prin comportament, care a călăuzit și pașii generației mele alături de multe alte generații de studenți demonstrând cu fiecare prilej, dragoste față de disciplina ale cărei taine le deslușea cu drag nu doar la orele de curs ci și celor din jur care-l ascultau cu interes.

Profesorul Emilian Stancu s-a identificat timp de decenii cu Facultatea, cu lumea academică, a avut funcții importante precum cea de Rector al Academiei de Poliție dar s-a întors mereu cu nesfârșită prețuire în biroul domniei sale de lângă Laboratorul de criminalistică.

Profesorul Emilian Stancu a fost Directorul Școlii Doctorale a Facultății de drept din Universitatea din București, de la înființarea acesteia până în anul 2012, anul ieșirii la pensie dar a continuat să se implice în activitatea Școlii doctorale, în calitate de conducător de doctorat, până târziu, în ultima parte a vieții.

Am avut ocazia să fiu aproape de profesorul Emilian Stancu în diferite comisii, să colaborez cu diferite ocazii și la diverse activități și de fiecare dată am simțit alături un Om și un Domn.

Mă înclin cu recunoștință și respect în fața Profesorului Emilian Stancu în drumul spre Eternitate.

Profesor Dana Tofan,
Director al Școlii doctorale,
Facultatea de drept a Universității din București

***

Pentru Editura Universul Juridic, Profesorul Emilian Stancu a fost mentor, a fost ocrotitor, a fost părinte spiritual, dar și un apropiat prieten și binefăcător. Ne-a vegheat de la primele inițiative editoriale. A venit în comunitatea Universul Juridic cu drag și cu dragoste în anul 2002, și ne părăsește la 20 de ani distanță, lăsând în sufletele și în inimile noastre un gol care nu va putea fi acoperit.

Minunatele momente și discuții care au marcat această colaborare de peste 20 de ani au fost nenumărate. Ne-am adresat întotdeauna cu condescendență și admirație către Domnia Sa, și s-au întors dinspre Domnia Sa către noi vorbe bune, mângâietoare, sfaturi potrivite, care au lăsat și lasă urme vizibile.

Îi suntem îndatorați Profesorului nostru, îi suntem recunoscători, iar amintirea vie pe care o lasă această extraordinară colaborare va dăinui în interiorul nostru și în comunitatea Universul Juridic, pe care a crescut-o și a vegheat-o în toți acești 20 de ani.

Cu drag și dragoste, drum lin în lumină, stimate Domnule Profesor.

***

Comunitatea academică constănţeană își exprimă profundul regret pentru trecerea în neființă a distinsului Prof. univ. DHC Emilian STANCU, ilustru reprezentant al şcolii juridice româneşti, profesor asociat al Facultății de Drept și Știinte Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța, profesor titular la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, directorul Şcolii Doctorale din cadrul acestei instituții.

Domnul Prof. univ. DHC Emilian STANCU, în calităţile oficiale pe care le-a deţinut de Preşedinte al Comisiei de Ştiinţe Juridice şi Administrative a C.N.E.A.A. (2001-2005), Preşedinte al Comisiei de Ştiinţe Juridice a ARACIS (2005-2010), membru al Comisiei Consultative şi de Audit a ARACIS a sprijinit constant şi activ activitatea de creştere a calităţii învăţământului juridic constănţean, realizându-se an de an progrese importante, ceea ce a condus la armonizarea acestuia cu învăţământul european, la principiile şi cerinţele procesului Bologna.

Nu în ultimul rând, remarcăm faptul că în calitate de conducător de doctorat, Director al Şcolii Doctorale a Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, distinsul Prof. univ. DHC Emilian STANCU a fost coordonatorul mai multor doctoranzi din cadrul Facultății de Drept și Știinţe Administrative, sprijinind astfel procesul de pregătire profesională la nivelul acestei facultăţi şi obţinerea titlului de doctor în domeniul Ştiinţe Penale a mai multor colegi.

Acest omagiu pe care astăzi îl aducem in memoriam domnului prof. univ. DHC Emilian STANCU se constituie într-un act de recunoaştere a activităţii Domniei Sale, a calităţilor de OM şi DASCĂL, pe care le-a impus, prin delicateţe, nobleţe sufletească şi demnitate, ca o personalitate de prestigiu.

Decan,
Prof. univ. dr. Adrian Stoica

***

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” cu profund regret anunță trecerea în neființă a prof. univ. dr. Emilian STANCU, rectorul instituției în perioada 1997-2000. Personalitate de înaltă ținută academică, domnia sa și-a pus amprenta asupra a generații de polițiști, insuflându-le pasiunea pentru știință și cercetare, formând caractere și modele de conduită universitară.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!

***

S-a stins și fostul meu dascăl Emilian Stancu… Și-a aranjat migălos trusa cu uneltele didactice și s-a dus să le țină celor de dincolo cursurile pe care noi, cei de dincoace, le-am iubit cu nesaț juvenil. Charismatic, cu o ținută mereu impecabilă (un fir de păr nu-i stătea în neorânduială!), pasionat și adesea cu simțul umorului, profesorul de Criminalistică ne-a predat adevărate lecții de viață. Deși mi se năzărise dinainte să mă fac vânător de ucigași, dumnealui m-a convins definitiv că îmi alesesem cum nu se poate mai potrivit viitorul în robă. Atunci, în ultimul an universitar, s-a mai întâmplat ceva ce numai destinul poate să pună la cale. Ei bine, prin intermediul Domnului Profesor l-am cunoscut pe Ovidius Păun (procuror criminalist la Capitală), omul care mi-a fost model al devenirii, cel puțin, și care mi-a facilitat transferul la București, în 1990. Iar în 1991, parcă, am acceptat, cu oareșce strângere de inimă, să fiu asistentul dascălului de odinioară la Facultatea de Drept. Am ezitat îndelung, nu de alta, dar dosarele de omoruri din zorii postdecembriști, inedite și complicate, mă luaseră în stăpânire pe de-a-ntregul, nu mai aveam strop de odihnă. Și, depun mărturie, meseria de formator, de însămânțător de entuziasme academice, presupune dedicație exclusivă, neciuntită de alte îndatoriri. Oricum, voi purta de-a pururi în suflet grupa de studenți căreia i-am împărtășit vreme de un semestru frământările și visele-mi de tânăr procuror la „Omucideri”! Primii și ultimii mei învățăcei, mulți cu cariere apreciabile, astăzi la pensie… Curând, relația cu Domnul Profesor se va consolida și mai abitir, manualul de Criminalistică cuprinzând destule acte – îndeosebi procese-verbale de cercetare la fața locului și interogatorii – din anchetele desfășurate de mine la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Dascălul nu-și pierduse spiritul iscoditor, dorința de a fi în pas cu noile metode și tactici criminalistice și părea că a descoperit elixirul tinereții fără bătrânețe. Până într-o zi, când l-a ajuns din urmă vârsta și, neiertătoare, neînduplecată ca-ntotdeauna, s-a năpustit asupra-i, pornită să mai treacă în neant un mit al învățământului universitar de demult.

Luni, la sfârșit de martie, vestea că Emilian Stancu a pășit în lumea drepților m-a îngenuncheat și dinlăuntru-mi s-au auzit trosnituri și suspine, sunetele prăbușirii interioare. Cu fiecare profesor dispărut mă împuținez și devin mai fragil, mai vulnerabil, e al naibii de greu să trăiești în lipsa reperelor de început…

Dumnezeu să vă odihnească în pace, Domnule Profesor, și mulțumiri pentru tot ce ați însemnat în existența mea!

Av. Marian Nazat

***

Academia de Științe Juridice din România (ASJR) anunță cu profund regret trecerea în neființă a eminentului profesor universitar doctor EMILIAN STANCU, profesor emerit, membru titular al ASJR. Membrii ASJR îi sunt recunoscători regretatului profesor pentru aportul semnificativ la dezvoltarea Criminalisticii în România, precum și pentru contribuția sa, de-a lungul a mai multor decenii, la pregătirea a numeroase generații de studenți și la formarea unor specialiști valoroși în domeniul științelor penale.

Transmitem, pe această cale, sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să vă odihnească între drepți, domnule profesor!

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică