« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Opinii

Facilități acordate locatarilor de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență
25.05.2020 | Marina DUMITRESCU, Răzvan TĂNASE

JURIDICE - In Law We Trust
Marina Dumitrescu

Marina Dumitrescu

Răzvan Tănase

Răzvan Tănase

În contextul actual al pandemiei COVID-19, în data de 21 mai 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 425 Legea nr. 62 din 20 mai 2020 („Legea nr. 62/2020”) privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență.

Facilitățile constau, pe lângă unele reduceri de ipozite, în amânarea, la cererea locatarilor (dar și a locatorilor), de la plata chiriei aferentă bunurilor imobile, fără suportarea unor dobânzi și penalități, pentru întreaga perioadă a stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență (16.03.2020-15.06.2020), dacă aceste categorii de subiecte de drept privat întrunesc cumulativ anumite imperative impuse de respectivul actul normativ.

1. Categoriile de locatari viziate de Legea nr. 62/2020

Prin locatari, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 62/2020 se înțelege:
a. persoanele fizice;
b. operatorii economici;
c. practicanții profesiilor liberale;
d. entitățile juridice de drept privat.

2. Eligibilitatea acordării facilității de amânare a plății chiriei

Pentru a putea beneficia de facilitatea amânării plății chiriei, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2020, locatarii persoane fizice, persoane juridice dar si entitățile asimilate acestora, trebuie să întrunească cumulativ un anumit set de condiții, în funcție de categoria din care fac parte.

A. Eligibilitatea în cazul locatarilor persoane fizice

a) Situația financiară a locatarului persoană fizică

Pentru a putea fi considerat eligibil a beneficia de această opțiune locatarul persoană fizică trebuie să se afle în imposibilitate de plată, totală sau parțială, consecință generată direct sau indirect de contexul actual epidemiologic.

b) Destinația de folosință a bunului imobil obiect al locațiunii

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 62/2020, în cazul persoanelor fizice, imobilul aflat în regim de locațiune trebuie să aibă destinația de locuință.

c) Cererea de acordare a facilității amânării de la plata chiriei

Pentru a putea beneficia de acest tip de facilitate, locatarii persoane fizice vor completa și comunica către organul fiscal teritorial competent o cerere care va fi însoțită, potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 62/2020, de următoarele documente:
– contractul de locațiune încheiat între locator și locatar;
– actul adițional încheiat între locator și locatar care va conține următoarele:
i. acordul părților pentru amânarea chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
ii. datele de identificare ale locatorului și locatarului;
iii. datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
iv. data și semnăturile părților;
– orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional încheiat între locator și locatar.

Cererea poate fi depusă și via e-mail, la adresa afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial competent.

B. Eligibilitatea locatarilor persoane juridice și a entităților asimilate acestora 

a) Situația financiară a locatarilor persoane juridice și celor asimilate acestora

Potrivit art. 1 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 62/2020, pentru a putea beneficia de facilitatea amânării de la plata chiriei, în cazul, operatorilor economici, practicanțiilor profesiilor liberale și a entităților juridice de drept privat, se impune ca acestea să se regăsească în situația întreruperii activității economice sau în situația scăderii încasării veniturilor cu cel puțin 15% în luna Martie 2020, față de media ultimului an caldedaristic, în perioada aplicării stării de urgență.

b) Destinația de folosință a imobilului (obiect derivat) al locațiunii

În cazul persoanelor juridice și a entităților de drept privat asimiliate acestora, destinația de folosință a imobilelor date în locațiune trebuie să fie determinată în scopul înregistrării acestora ca sedii profesionale sau ca puncte de lucru.

c) Cererea de acordare a facilității amânării de la plata chiriei

Pentru a putea beneficia de acest tip de facilitate, locatarii persoane juridice și locatarii asimilați acestora din urmăvor completa și comunica către organul fiscal teritorial competent o cerere care va fi însoțită, potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 62/2020, de următoarele documente:
– contractul de locațiune încheiat între locator și locatar;
– actul adițional încheiat între locator și locatar care va conține următoarele:
(i) acordul părților pentru amânarea chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
(ii) datele de identificare ale locatorului și locatarului;
(iii) datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
(iv) data și semnăturile părților;
– orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Cererea poate fi depusă și via e-mail, la adresa afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial competent.

C. Cererea de plată formulată de către locatar

Art. 1 alin. (5) din Legea nr. 62/2020 prevede și posibilitatea locatorului (persoană fizică sau persoană juridică) de a formula o cerere de plată a chiriei către operatorul fiscal teritorial competent dacă acesta întrunește cumulativ următoarele condiții:
– cuantumul chiriei lunare prevăzută în actul adițional încheiat între locator și locatar să fie mai mic sau cel mult egal cu valoarea chiriei aferente lunii februarie 2020; și
– valoarea chiriei lunare din actul adițional sa fie de maximum 10.000 RON per imobil pentru operatorii economici și de maximum 2.000 RON pentru o singură locație în cazul persoanelor fizice.

D. Efectele acordării facilității de amânare a plății chiriei

a) Plata chiriei pe perioada amânării. Pe întreaga durată a amânării plății chiriei, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2020, ulterior momentului admiterii cererii de către organul fiscal teritorial competent, acesta din urmă va efectua plata chiriei către locatori.

b) Restituirea plății de către locatar. Locatarul care beneficiază de facilitatea amânării plății chiriei este ținut sărestituie organului fiscal teritorial competent cuantumul chiriilor lunare plătite pentru întreaga perioadă a amânării, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 62/2020. Restituirea plăților aferente chiriilor achitate se va face prin modalitatea plății eșalonate, în rate egale, până la data de 31 decembrie 2020, fără suportarea de dobânzi sau alte tipuri de penalizări.

c) Executarea silită în caz de nerestituire. În cazul în care locatarul nu își îndeplinește obligațiile de restituire a plății chiriei, acestea având natură fiscală, către organul fiscal teritorial competent, acesta din urmă va proceda la demararea executării silite a creanțelor fiscale nerecuperate potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

E. Scurte considerații privind alte facilități de ordin fiscal aplicate în cadrul raporturilor juridice privind transferul folosinței bunurilor imobile

În cuprinsul art. 2 din Legea nr. 62/2020 este prevăzută o serie de facilități de ordin fiscal ce urmează a fi aplicate raporturilor juridice ce implică transferul folosinței bunurilor imobile pentru anul 2020.

În primul rând, prin derogare de la prevederile legale ale art. 84 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în anul 2020 nu vor reprezenta venituri impozabile veniturile din transferul folosinței bunurilor imobile generate în baza unor contracte de locațiune, sublocațiune sau uzufruct.

Pentru a beneficia de aceast tip de facilitate, contribuabilii trebuie să se regăsească în situația în care contravaloarea folosinței imobilului este redusă cu cel puțin 30%, pe perioada anului 2020, față de contravaloarea folosinței imobilului pe perioada aferentă lunii februarie 2020. Contravaloarea poate fi stabilită în bani și/sau natură, potrivit contractului încheiat între părți.

De asemenea, perioada pentru care contribuabilii pot beneficia de acest tip de facilitate o reprezintă intervalul de timp pentru care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020, conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 62/2020.

Totodată, în categoria acestui tip de beneficiari se regăsesc și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din trasferul folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de locațiune și începând cu anul 2020 au calificat veniturile aferente în categoria veniturilor din activități independente, în condițiile prezentate mai sus.

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit și ai celor care datorează impozitul de pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din transferul folosinței bunurilor imobile generate în baza unor contracte de locațiune/sublocațiune sau constituire de uzufruct sunt impozabile prin raportare la 80% din valoarea lor.

Potrivit art. 2 alin. (7) din Legea nr. 62/2020, această din urmă cateogrie de contribuabili este reprezentată de acele persoane care reduc, pe perioada anului 2020, contravaloarea folosinței bunui imobil, stabilită în bani și/sau natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentălunii februarie 2020. Veniturile care beneficiază de această reducere de 20% din valoarea totală, reprezintă acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravalorea folosinței bunului imobil.

Nu în ultimul rând, perioada pentru care contribuabilii pot beneficia de aceste tipuri de facilități fiscale reprezintăperioada pentru care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Marina Dumitrescu – Partener Nicolescu Zorin & Asociații
Răzvan Tănase – Avocat Colaborator Junior Nicolescu Zorin & Asociații

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.