« Flux noutăţi
Proiecte speciale: Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesioniştiBarouriCovid-19 Legal ReactInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatExecutoriReviste juridiceSistemul judiciarUniversitariaCitate juridiceJURIDICE MOLDOVALaw Flaws ProjectLegal Soft SkillsNoul Cod comercial român
Sistemul judiciar
Official partners: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public şi Direcţia Naţională Anticorupţie
JURIDICE

CSM a admis cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de jud. Georgiana-Livia Ștefan. UPDATE: Poziția UNBR. UPDATE: Poziția barourilor din țară
19.06.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Monitor Dosare

Joi, 18 iunie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității:

:: Comunicatul Baroului București cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Brașov cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

***

Marți, 16 iunie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității:

:: Comunicatul Baroului Constanța cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Satu-Mare cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Vrancea cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

***

Luni, 15 iunie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității:

:: Comunicatul Baroului Bistrița-Năsăud cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Suceava cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Mureș cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

***

Vineri, 12 iunie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității:

:: Comunicatul Baroului Harghita cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Sibiu cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Tulcea cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Alba cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Argeș cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Mehedinți cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Vâlcea cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Olt cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Buzău cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Neamț cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

***

Joi, 11 iunie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității:

:: Comunicatul Baroului Brăila cu privire la decizia de apărare a reputației adoptate în ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Giurgiu cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

:: Comunicatul Baroului Vaslui cu privire la decizia de apărare a reputației unui magistrat, adoptată în ședința CSM din data de 04.06.2020

***

Miercuri, 10 iunie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității:

:: Comunicatul Baroului Hunedoara privind susținerea pozițiilor exprimate de Baroul Iași și de Uniunea Naționale a Barourilor din România, referitor la Comunicatul CSM din data de 04 iunie 2020 prin care s-a admis cererea formulată de doamna judecător Ștefan Georgiana Livia pentru apărarea reputației profesionale și independenței acesteia

:: Comunicatul Baroului Galaţi prin care îşi exprimă solidaritatea deplină faţă de poziţia exprimată de către UNBR și Baroul laşi în referire la comunicatul CSM din 04.06.2020 pentru apărarea reputației profesionale și independenței doamnei judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului lași

:: Comunicatul Baroului Maramureș privind comunicatul CSM din 04.06.2020 pentru apărarea reputației profesionale și independenței doamnei judecător Georgiana – Livia Ștefan din cadrul Tribunalului lași

:: Comunicatul Baroului Sălaj prin care îşi exprimă solidaritatea deplină faţă de poziţia exprimată de către UNBR și Baroul laşi în referire la comunicatul CSM din 04.06.2020 pentru apărarea reputației profesionale și independenței doamnei judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului lași

***

Marți, 9 iunie 2020, Consiliul Baroului Timiș a luat act de Comunicatul emis de Consiliul Superior al Magistraturii în data de 04.06.2020, prin care s-a hotărât admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului Iaşi, precum și apărarea independenţei aceleiaşi doamne judecător, potrivit unui comunicat.

Prin poziția exprimată la data de 06.03.2020, Consiliul Baroului Timiș nu a atentat în niciun fel la independența ori la reputația profesională a doamnei judecător, ci a condamnat ferm tratamentul neadecvat manifestat față de un coleg avocat, aflat în exercitarea profesiei. Interzicerea părăsirii sălii de judecată și aplicarea unei amenzi în cuantum de 5.000 lei (amendă aplicată în cuantum maxim, total disproporționat față de cuantumul onorariului avocatului din oficiu), ignorarea problemelor de sănătate invocate de domnul avocat Gheorghe Potomeanu (pe care nu le poate aprecia un observator fără pregătire medicală de specialitate), în condițiile în care mandatul său de avocat din oficiu încetase la prezentarea avocatului ales, reprezintă o conduita inoportună și lipsită de rezonabilitate, cel puțin, dar și o încălcare a tuturor principiilor și valorilor profesionale comune.

Consiliul Baroului Timiș reafirmă obligativitatea respectării de către judecător, cât și de către avocat, a dispozițiilor Codului de Procedură Penală și ale Protocolului încheiat în materia asistenței judiciare obligatorii în procesul penal, mandatul avocațial al avocatului din oficiu încetând de drept la prezentarea în cauză a avocatului ales. Orice altă interpretare a dispozițiilor art. 91 alin. 4 Cod de Procedură Penală, realizată prin adăugare la textul legal (interpretare vizibilă în luările de poziție manifestate în spațiul public de către anumiți magistrați), denaturează nepermis scopul urmărit de legiuitor.

Consiliul Baroului Timiș dezavuează ingerința instanțelor judecătorești în organizarea Serviciului de Asistență Judiciară prin refuzul de a da eficiență încetării de drept a mandatului avocatului din oficiu, practică care trebuie să înceteze. Reținerea situației de fapt conform prezentării realizate doar de către una dintre părțile implicate, nu poate sta la baza emiterii unei hotărâri obiective, instituția la care am făcut referire mai sus, apărarea reputației profesionale ori independenței unui magistrat devenind în acest mod ineficientă și lipsită de credibilitate. Eliminarea ori ignorarea completă a acestor argumente, precum și neascultarea poziției Corpului Profesional al Avocaților, la care Consiliul Superior al Magistraturii, prin Comunicatul emis, precum și diverși membri ai săi, prin luările de poziție exprimate în spațiul public fac trimitere, transformă această hotărâre într-una fără corespondent în realitate.

Trebuie menționat faptul că avizul Directorului Direcției pentru Judecători din cadrul Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru propunerea de apărare a reputației profesionale a doamnei judecător Georgiana-Livia Ștefan a fost unul negativ.

Consiliul Baroului Timiș își manifestă respectul pentru înfăptuirea actului de justiție, prin respectarea avocatului, partener indispensabil și egal al justiției, ocrotit de lege.

***

Sâmbătă, 6 iunie 2020, Baroul Iași a dat publicității următorul comunicat:

La data de 4 iunie 2020, Secția pentru judecători a C.S.M. a soluționat cererea de apărare a reputației profesionale formulate de către doamna judecător Ștefan Georgiana-Livia, din cadrul Tribunalului Iași. Cu prilejul acestei ședințe (a cărei înregistrare video a devenit publică prin postarea sa pe website-ul instituției), unii dintre membrii C.S.M. au avut luări de poziție, arătând că Baroul Iași, printre alții, ar fi afectat reputația profesională și independența doamnei judecător prin emiterea unui comunicat privind incidentul survenit în cadrul ședinței de judecată din data de 25 februarie 2020 a Tribunalului Iași, incident care l-a vizat pe dl. avocat Potomeanu Gheorghe.

Deși din cuprinsul comunicatului C.S.M. cu privire la soluția hotărâtă, comunicat emis în aceeași zi, nu rezultă în mod expres dacă apărarea reputației profesionale și a independenței judecătorului se referă și la Baroul Iași, raportat la poziția exprimată de către unii dintre membrii C.S.M., aducem la cunoștința opiniei publice faptul că Baroul Iași nu a emis NICIUN COMUNICAT cu privire la cele întâmplate la data de 25 februarie 2020.

Incidentul a fost însă relatat în diverse publicații on-line la datele de 2 și 3 martie 2020. Ulterior, în ședința din data de 4 martie 2020, în prezența președintelui U.N.B.R., Consiliul Baroului Iași a luat în discuție sesizarea formulată de către domnul avocat Potomeanu Gheorghe împotriva doamnei judecător Ștefan Georgiana-Livia și a hotărât înaintarea acestei sesizări către instituțiile legal competente să facă cercetări și să ia măsuri, printre care se numără și C.S.M. – Inspecția Judiciară.

Având în vedere împrejurarea că Baroul Iași nu a emis niciun fel de comunicat cu privire la conduita judecătorului vizat, apreciem că luările de poziție ale unora dintre membrii C.S.M. potrivit cu care Baroul Iași ar fi afectat reputația profesională și, mai ales, independența judecătorului, nu au niciun corespondent în realitate, sunt regretabile, par electorale și riscă să afecteze raporturile corecte dintre instituția noastră și instanțele din Iași. În același context, referirile respectivilor membri ai consiliului la U.N.B.R., la Baroul Iași, Baroul Timiș, precum și la adresa avocatului din oficiu și a celui ales constituie veritabile atacuri inadmisibile la adresa profesiei, care arată “respectul” acelor judecători față de avocați.

Apare de neînțeles procedura aplicată de C.S.M. care nu a soluționat nici până acum sesizarea d-lui avocat Potomeanu Gheorghe, înaintată de Baroul Iași în cursul lunii martie 2020, dar s-a grăbit să admită cererea de apărare a reputației profesionale, chiar și cu un aviz negativ al Directorului Direcției de Inspecției pentru Judecători.

Dintr-o altă perspectivă, încălcarea legii, respectiv a dispozițiilor art. 91 alin. 4 din Codul de procedură penală, și refuzarea solicitării repetate a avocatului din oficiu de a părăsi sala pentru că îi este rău, urmată de sancționarea sa cu amendă de 5.000 lei pentru „atitudine ireverențioasă“, toate acestea în condițiile în care era prezent și punea concluzii apărătorul ales, iar cel din oficiu urma să ia un onorariu de maxim 314 lei pentru întregul proces, nu sunt compatibile cu “reputația” apărată de C.S.M. De asemenea, este inadmisibilă și hilară „diagnosticarea” de către cei fără pregătire medicală a stării de sănătate a unei persoane care invocă că îi este rău, fie că ne referim la aprecierea directă a unui judecător, fie la vizionarea ulterioară de către terți a unor imagini înregistrate pe holul tribunalului.

Apreciem că respectarea drepturilor fundamentale ale omului la viață și la ocrotirea sănătății (prevăzute de Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a U.E., precum și de Constituția România) se impune în orice circumstanță, nesocotirea lor de către oricine fiind un grav abuz. Pe de altă parte, este imperios necesară sistarea practicii generalizate a instanțelor de judecată, girată de Î.C.C.J., de a nu respecta art. 91 alin. 4 din Codul de procedură penală.

***

Marți, 9 iunie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității următorul comunicat:

U.N.B.R. a luat act de comunicatul C.S.M. din data de 4 iunie 2020 pentru apărarea reputației profesionale și  independenței doamnei judecător Georgiana-Livia Ştefan din cadrul Tribunalului Iași.

Este regretabil că scopul real al comunicatului U.N.B.R. a fost interpretat ca reprezentând presiuni asupra judecătorului, astfel încât să se ajungă la o hotărâre C.S.M. de apărare a reputației și independenței judecătorului în cauză.

După cum se poate observa, comunicatul U.N.B.R. din 3 martie 2020  se referă strict la incidentul produs în ședința din data de 25 februarie 2020, incident în care a fost implicat dl. avocat Gheorghe Potomeanu (Baroul Iași). Acesta, deși a solicitat instanței de mai multe ori să-i permită să plece întrucât are probleme de sănătate și este prezent în sală apărătorul ales, a fost refuzat de judecător în exercitarea acestui drept și sancționat cu amenda maximă (5.000 lei) pentru motivul că prin cererea sa a „tulburat desfășurarea ședinței de judecată“. Niciunde nu s-a făcut referire la fondul cauzei supuse judecății, la avocații aleși sau măcar la numele judecătorului din dosar, motiv pentru care este incorectă concluzia de presiuni asupra magistratului.

Pentru corectă informare, avocații aleși în cauză nu au inițiat niciun demers instituțional în legătură cu acest caz. UNBR a intervenit după apariția în presă, în data de 2 martie 2020, a informațiilor referitoare la evenimentul relatat.

Speța este simplă: conform art. 91 alin 4 din Codul de Procedură Penală, „Delegația apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales”. Mai mult, la unele instanțe, a devenit o practică îngrijorătoare menținerea apărătorilor din oficiu în paralel cu cei aleși, ceea ce contravine legii și încalcă dreptul la apărare. Pe de altă parte, judecătorul nu poate aprecia  starea de sănătate a vreunei persoane (în absența competențelor medicale) pentru a-i refuza dreptul de a se retrage, cu atât mai mult când, conform legii, acesta ar fi putut părăsi sala la prezentarea apărătorului ales. Acestea au fost și rămân aspectele reclamate de UNBR.

Toate faptele arătate în comunicatul U.N.B.R. din data de 3 martie 2020 nu au fost prezentate distorsionat și au corespondent în realitate, așa cum stabilește, inclusiv, fără niciun dubiu, avizul negativ la propunerea de admitere a cererii de apărare a reputației, emis de Directorul Direcției de Inspecție pentru Judecători din cadrul C.S.M.

***

Joi, 4 iunie 2020, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a hotărât admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de jud. Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului Iaşi, potrivit unui comunicat.

Totodată, din oficiu, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a hotărât apărarea independenţei aceluiaşi judecător.

Soluţia Secţiei pentru judecători a vizat, în esenţă, campania mediatică virulentă împotriva jud. Georgiana-Livia Ștefan, campanie declanşată în urma unui comunicat de presă al Uniunii Naţionale a Barourilor din România care a descris fapte fără corespondent în realitate sau prezentate distorsionat.

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Monitorizarea inteligentă a dosarelor de instanţă: Monitor Dosare

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.