Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Acordarea de participații salariaților în cadrul societății cu răspundere limitată prin clauze de tipul Put and call option, Good and bad leaver, Drag along / Tag along


24 mai 2023 | Cristina TICU JIANU, Diana GAITAN

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Cristina Ticu Jianu

Cristina Ticu Jianu

Diana Gaitan

Diana Gaitan

(1) Analiza subiectului de fata are ca punct de plecare unele situatii juridice constatate in practica, referitoare la intentia unor asociati din societatile cu raspundere limitata (S.R.L.), de a-si “gratifica”/”bonusa” salariatii, de regula managementul, prin metoda acordarii de participatii (parti sociale) in S.R.L., procedura similara cu mecanismele uzuale in cadrul societatilor pe actiuni (S.A.).

(2) Exemplele intalnite mai des in practica privesc cote minoritare (de ex. 5-10% din capitalul social), iar scopurile acestor tranzactii sunt, de regula, pe de o parte, de a repartiza unor persoane din managementul companiei o parte din profitul societatii, sub forma de dividende, iar pe de alta parte, de a-i cointeresa pe salariati sa conlucreze in interesul societatii la care vor deveni asociati.

(3) Intrucat mecanismul de cooptare in societate a salariatului este unul care nu provoaca dificultati, ne vom ocupa in cele ce urmeaza de mecanismul de iesire a acestuia din societate.

(4) Prin astfel de clauze ar putea sa se acorde atat dreptul asociatului minoritar (salariatul) de a se retrage din societate, cat si dreptul asociatului majoritar (asociatul initial) de a redobandi dreptul asupra participatiilor transmise catre salariat fara ca acest mecanism sa aiba natura unei sanctiuni (excludere), ci sa opereze doar ca manifestare de vointa a asociatilor societatii prestabilita, in temeiul libertatii contractuale, art. 1169[1] Cod Civil si art. 202 alin 1 si 2[2] din Legea nr. 31/1990.

(5) Natura unui astfel de fapt juridic, retragerea din societate, sau rascumparare fortata a participatiilor, manifestata prin Notificarea comunicata asociatului, ar putea fi similara cu cea a denuntarii unilaterale a unui contract, procedura permisa prin conventia partilor, in cazul de fata a Actului constitutiv (conform art. 202 alin. 1 din Legea nr. 31/1990).

(6) In practica societatilor comerciale din alte state, astfel de mecanisme sunt uzuale si imbraca forma unor clauze privind incetarea calitatii de asociat prin transmiterea/ rascumpararea fortata a participatiilor, ca de exemplu:

(i) Transmiterea participațiilor între asociați, cu acordul prestabilit al asociatilor.

(a) Put and call option – sunt clauzele prin care se stabileste atat dreptul asociatului majoritar de a cumpara participatiile asociatului minoritar, cat si dreptul asociatului minoritar de a vinde participatiile catre asociatul majoritar in societate.

In acest caz, se prestabilesc, totodata, prin reguli clare si expres determinate, aspectele cu privire la conditiile esentiale ale exit-lui, spre exemplu: continutul notificarii pentru exercitarea drepturilor de optiune, modalitati de comunicare ale acesteia, termene de exercitare a optiunilor de vanzare/cumparare, modalitatile de determinare a pretului tranzactiei, modalitatea de plata a pretului participatiilor, data la care va opera efectiv transmiterea partilor sociale fata de parti cat si fata de terti, eventuale clauze penale de neexecutare a obligatiilor, actele necesare pentru operarea transferului participatiilor.

(b) Good leaver – clauze prin care se stabileste si iesirea din societate a salariatului care detine calitatea de asociat minoritar, precum si criteriile de determinare a pretului participatiilor, ca urmare a incetarii contractului de munca prin exercitarea call option de catre asociatul majoritar prin transmiterea unei notificari scrise ce poata sa includa mentiunile de la pct. (a) de mai sus.

(c) Bad- leaver – clauze prin care se stabileste ca, in cazul concedierii salariatului din motive imputabile acestuia sau orice alte situatii agreate de parti ca fiind incadrate in aceasta notiune, salariatul se obliga sa transmita toate partile sale sociale catre asociatul majoritar, ca urmare a exercitarii de catre acesta a unui call option pierzand astfel calitatea de asociat in societate, precizand si criteriile de determinare a pretului participatiilor (pret care, de regula, este afectat de conduita negativa a acestuia).

(ii) Transmiterea participațiilor catre terți, cu acordul prestabilit al asociatilor.

(d) Drag – along – sunt clauzele prin care se stabilesc obligatiile asociatilor minoritari, specificând în special condiţiile financiare aplicabile unor astfel de cesiuni, in cazul transmiterii participatiilor catre un tert care face o oferta de a cumpara 100% (de exemplu) din partile sociale ale societatii, mai exact, în aceleaşi condiţii şi la acelaşi preţ obţinut de asociatul majoritar.

(e) Tag along – sunt clauzele prin care se stabilesc drepturile asociatilor minoritari de a participa la vanzarea partilor sociale detinute in societate catre un tert, in cazul in care asociatii majoritari isi exprima intentia de a iesi din societate, adica drepturi de covânzare ale asociatului minoritar, către un terţ, în aceleaşi condiţii şi la acelaşi preţ obţinut de asociatul majoritar.

(7) In acesta situatie, transmiterea partilor sociale catre terti ar putea sa fie mai riscanta decat transmiterea intre parti, din perspectiva formalitatilor de inregistrare in registrul comertului (pentru opozabilitate), de aceea, ar fi de preferat sa se apeleze mai intai la mecanismele de incetare a calitatii de asociat (mentionate la cap. (i) de mai sus) si in a doua etapa, la transmiterea catre terti. Acest mecanism conventional de “exit” a asociatilor din societate, prin retragerea din societate sau prin rascumpararea participatiilor la S.R.L., apreciem ca este diferit de mecanismele de excludere a asociatului prevazut de lege la S.R.L. (art. 222 din Legea nr. 31/1990), mecanism pe care la S.A. legea nici nu il prevede, precum si de mecanismul de retragere a asociatului/actionarului prevazut atat pentru S.R.L. cat si la S.A. la art. 226 si art. 134 din Legea nr. 31/1990.

(8) Acest mecanism conventional de “exit” a asociatilor din societate, prin retragerea din societate sau prin rascumpararea participatiilor la S.R.L., apreciem ca este diferit de mecanismele de excludere a asociatului prevazut de lege la S.R.L. (art. 222 din Legea nr. 31/1990), mecanism pe care la S.A. legea nici nu il prevede, precum si de mecanismul de retragere a asociatului/actionarului prevazut atat pentru S.R.L. cat si la S.A. la art. 226 si art. 134 din Legea nr. 31/1990.

(9) In practica, aceste mecanisme de iesire fortata a asociatului minoritar (fost salariat al societatii) ar putea sa genereze si unele dificultati in cazul in care salariatul, ulterior, fie inceteaza raportul juridic de munca cu societatea, fie mentinand aceasta calitate, nu contribuie efectiv si la luarea hotararilor societatii (affectio societatis), sau, chiar mai mult, genereaza neintelegeri intre asociati conducand la imposibilitatea adoptarii hotararilor pentru functionarea societatii comerciale deoarece legislatia actuala este inca necorelata cu principiul libertatii contractuale, care permite adoptarea unui act constitutiv permisiv la aceste situatii, mai exact, Legea nr. 31/1990 este inca lacunara/insuficienta din perpectiva opozabilitatii, adica a inregistrarii la registrul comertului a situatiei actualizate a participatiilor la S.R.L.

(10) Cu toate acestea, apreciem ca aceste mecanisme de “exit” din S.R.L. pot fi adoptate prin conventie (asa cum am mentionat mai sus, prin includerea unor clauze in actele constitutive), avand in vedere ca relativ recent, in data de 10.05.2021, I.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – s-a pronuntat prin Decizia nr. 28/2021, prin care, cu ocazia examinarii unor prevederi legale aplicabile mecanismului de excludere al asociatilor, a stabilit ca norma aplicabila pentru ipotezele de excludere a asociatului, prevăzuta de  222 din Legea nr. 31/1990, nu se completează cu prevederile art. 1.928 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

(11) Totodata, in considerentele acestei decizii (paragraf 55, lit. e), I.C.C.J. a mai stabilit, ca alternativa, practic, ca astfel de clauze ar putea fi incluse in actele constitutive ale societatilor, atunci cand a retinut urmatoarele:

“e) Desigur, in limitele autonomiei de vointa, urmand gandirea legiuitorului si rosturile institutiei, partile au dreptul sa inmultească ori sa restranga contractual cauzele de excludere.”

(12) Asadar, redobandirea controlului de catre asociatul majoritar asupra participatiilor cedate salariatului se poate realiza prin activarea clauzelor de genul celor enumerate mai sus.

(13) Desigur, pentru mai multa claritate ar putea fi avute in vedere, eventual, cu ocazia unor viitoare modificari (de lege ferenda), corelarea acestei dezlegari de drept date de I.C.C.J. prin Decizia nr. 28/2021 cu prevederile Legii nr. 31/1990 dar si cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.

(14) Textele de lege care ar putea sa produca confuzii in aplicarea principiului libertatii contractuale mentionat de I.C.C.J. in acea Decizie ( 28/2021), si care ar putea fi imbunatatite, ar putea fi:

-art. 204 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, in forma modificata prin Legea nr. 265/2022 care arata urmatoarele:

40. La articolul 204, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în registrul comerțului în temeiul încheierii registratorului de registrul comerțului. În cazurile prevăzute la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), înregistrarea în registrul comerțului se efectuează din oficiu, în baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.” si

– art. 45 alin (1) din Legea nr. 265/2022 [ cea care a abrogat Legea nr. 26/1990], si care prevede in urmatoarele:

“Art. 45. – (1) În scopul înregistrării hotărârilor judecătoreşti, în cazurile prevăzute de lege, instanţele comunică copia hotărârii judecătoreşti definitive sau, acolo unde legea prevede, executorii, în care sunt consemnate menţiunile ce trebuie înregistrate în registrul comerţului.

(2) Hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) vor putea fi transmise şi în format electronic, în copie, prin sistemul de interconectare a sistemului informatic integrat al ONRC cu sistemul ECRIS.”

(15) Mecanisme de iesire fortata a asociatilor din S.R.L. au fost analizate in doctrina de specialitate, opiniile fiind uneori diferite sau chiar divergente.

(16) In sensul libertatii contractuale prin care se permite includerea clauzelor de exit a asociatilor din societati in actele constitutive, sunt mai multe opinii dintre care amintim opinia care trateaza aplicabilitatea regulilor privind societățile pe acțiuni la societățile cu răspundere limitată[3] si care considera ca aceste mecanisme admisibile ca fiind un remediu (pct. 3.), sau  opinia[4] in care s-au analizat argumentele din Decizia nr. 28/2021 a I.C.C.J., si care a conchis, ca: “instanaa suprema le recunoaste asociatilor libertatea de a completa, pe cale statutara, multimea cvasi-vida a cauzelor de excludere prevazute de lege”,  si (in nota de subsol nr. 68) astfel,“ Sau, altfel spus, a contractarii auto-reflexive, asa cum ar trebui sa fie – la modul ideal – orice proces de stabilire a continutului contractual.”

(17) In cazul in care in societate sunt mai multi asociati, iar transmiterea participatiilor se realizeaza doar intre asociatul care iese si cel de la care a dobandit anterior partile sociale, transmiterea prin cesiune intre cei doi asociati este permisa asa cum s-a retinut si in doctrina de specialitate[5], respectiv: “nu presupune consimtamantul celorlati asociati, deoarece, intr-o astfel de ipoteza, nu se aduce atingere caracterului de intuitu personae al societatii.

(18) Ca alternativa, pentru inlaturarea unor riscuri privind o eventuala dificultate de a inregistra la registrul comertului (opozabilitatea) situatia actualizata a asociatilor ca urmare a exit-lui unuia dintre ei, s-ar putea apela la o solutie intermediara, respectiv transformarea S.R.L. in S.A. de tip inchis, si ulterior, sa se adopte mecanismele de exit din societate deoarece prevederile Legii nr. 31/1990 sunt mai flexibile cu privire la S.A. decat la S.R.L.

(19) In concluzie, apreciem ca pot fi implementate conventional astfel de clauze si in cadrul unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.), chiar daca aceastea sunt societati de persoane, deoarece este respectat caracterul “intuitu personae” al S.R.L. tocmai in considerarea motivelor pentru care se adopta o astfel de decizie (de cooptare a salariatului in societate), cum ar fi calitatile care il recomanda pentru functia de manager.

(20) De asemenea, apreciem ca o astfel de premisă este suficientă si pentru a conduce la concluzia că este respectat principiul “affectio societatis”, care guverneaza dreptul societar in privinta S.R.L., deoarece ar trebui sa subziste voinţa de asociere şi de conlucrare în obţinerea unor beneficii de catre asociati si salariati (management).

(21) Pe cale de consecinta, si operatiunile de transmitere a partilor sociale, cel putin intre asociatii societatii (situatia analizata), ar trebui sa se poata realiza si inregistra la Registrul comertului, in temeiul art. 202 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, si a prevederilor Actului constitutiv al societatii in care partile au convenit expres aceasta posibililitate, precum si a dovezilor din care rezulta indeplinirea conditiilor prestabilite in astfel de clauze, fara a mai fi necesara o alta Hotarare A.G.A., respectiv cea de iesire a asociatului astfel cooptat.


[1] Art. 1.169 – Partile sunt libere sa incheie orice contracte si sa determine continutul acestora, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri.
[2] Art. 202 – (1) Parţile sociale pot fi transmise intre asociati.
(2) Daca actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.
[3] Aplicabilitatea regulilor privind societatile pe actiuni la societatile cu raspundere limitata. De cand? De lege ferenda Autori: Gheorghe PIPEREAPetre PIPEREA, Publicat la data de 09.02.2017.
[4] Revista Romana de Drept Privat (Universul Juridic) nr. 4/2021 – Excluderea asociatilor, intre Codul civil, Legea societăţilor nr. 31/1990 si Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 28/2021 privind dezlegarea unei chestiuni de drept – autor Lucian Bercea, 28 decembrie 2021, disponibila aici.
[5] Drept Comercial – Curs universitar- Ed. a 3-a revizuita si adaugata, Ed. Hamaniu 2018, autor: Vasile Nemes- p. 263.


Cristina Ticu-Jianu, Partner LTJ & PARTNERS
Diana Gaitan, Senior Associate LTJ & PARTNERS

:: English version

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii