Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat 2020. UPDATE: Tematica. UPDATE: Cererile de înscriere se transmit în format electronic. UPDATE: Repartizare taxă examen. UPDATE: Pagina de internet unde poate fi depus online dosarul de înscriere. UPDATE: Examenul se va desfășura la ROMEXPO. UPDATE: Condițiile și cuantumul restituirii taxelor de examen. UPDATE: Tabel centralizator candidați. UPDATE: Instrucțiuni candidați revizuite. UPDATE: Candidații. UPDATE: Subiecte. Barem. UPDATE: Contestații la barem. UPDATE: Soluționare contestații. UPDATE: Rezultate. UPDATE: Formulare contestații la punctaj. UPDATE: Soluționare contestații. UPDATE: Validare examen
05.11.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Selected, UNBR+INPPA+Barouri, VIDEO
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 5 noiembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 177/29.10.2020 privind validarea examenului în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea 20 septembrie 2020.

:: Decizia

***

Luni, 1 octombrie 2020, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a informat că în urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj nu există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări și punctajul rezultat în urma reverificării, așa încât se resping toate contestațiile la punctaj formulate de candidați, potrivit unui comunicat.

***

Luni, 28 septembrie 2020, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a informat că până la data de 29 septembrie 2020, ora 15:00, candidații respinși la examenul din data de 20 septembrie 2020 vor putea formula contestații la punctaj.

Contestațiile pot fi depuse prin e-mail la adresa office@inppa.ro.

:: Formular depunere contestații

***

Luni, 28 septembrie 2020, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a publicat rezultatele obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de primire în profesia de avocat:

:: Pentru dobândirea calității de avocat stagiar
:: Pentru dobândirea calității de avocat definitiv

***

Joi, 24 septembrie 2020, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a informat următoarele:

1. În baza opiniei unanime sau, după caz, majoritare a membrilor Comisiei, se resping toate contestațiile la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 20 septembrie 2020 – stagiari și definitivi.

2. Se validează baremul de evaluare publicat pe pagina de internet a I.N.P.P.A. la data de 20 septembrie 2020.

3. În baza baremului validat se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 20 septembrie 2020. Publicarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 20 septembrie se va realiza cel mai târziu la data de 28 septembrie 2020.

***

Duminică, 20 septembrie 2020, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a informat că termenul limită de depunere a contestațiilor la barem este luni, 21 septembrie 2020, ora 16:00.

Contestaţiile se pot depune prin email la adresa office@inppa.ro.

:: Formularul pentru contestaţii

***

Duminică, 20 septembrie 2020, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a dat publicității subiectele şi baremele la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 20 septembrie 2020 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, septembrie 2020.

*) STAGIARI – SUBIECTE: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.
*) STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.
DEFINITIVI – SUBIECTE: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.
DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

*) Republicat conform eratei care poate fi vizualizată aici.

***

Miercuri, 16 septembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității următoarele:

:: Tabel cuprinzând candidații la examen (stagiari)
:: Tabel cuprinzând candidații la examen (definitivi)
:: Tabel cuprinzând candidații cu dosare respinse și retrase de la examen (stagiari)
:: Tabel cuprinzând candidații cu dosare respinse și retrase de la examen (definitivi)

***

Miercuri, 16 septembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității următoarele:

:: Hotărârea nr. 8/16.09.2020 a Comisiei Naționale de Examen
:: Anexă 1
:: Anexă 2

***

Miercuri, 16 septembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a informat următoarele, potrivit unui comunicat:

– Examenul începe la ora 10:00 a zilei de 20.09.2020
Cu începere de la ora 7:00 și până la ora 9:00, candidaţii se vor prezenta la porțile de acces A și B ale complexului expozițional ROMEXPO, după cum urmează:
● la poarta A – candidații cu numele de familie de la lit. A până la litera M inclusiv;
● la poarta B – candidații cu numele de familie de la lit. N până la litera Z inclusiv.
Harta cuprinzând localizarea porților de acces în complexul expozițional ROMEXPO este atașată.
– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:
● actul de identitate
● legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
declarația pe proprie răspundere, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
● mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și mască de rezervă
● un recipient cu substanță dezinfectantă
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Legitimația de examen tipărită de candidat reprezintă documentul pe care organizatorul examenului va aplica ștampila care atestă îndeplinirea de către candidat, în urma măsurării temperaturii corporale, a condițiilor sanitare pentru accesul în sala de examen în care acesta a fost repartizat.
– Este strict interzis accesul în pavilionul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 9:30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– Examenul începe la ora 10:00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen.
– Vor fi aplicate și respectate cu strictețe, de candidați și personalul de organizare, următoarele reguli și proceduri sanitare impuse de evitarea riscurilor epidemiologice:
● Accesul în incinta complexului expozițional ROMEXPO va fi permis numai la porțile A și B, conform repartizării indicate mai sus.
● În cazul formării de cozi la poarta de acces, se va respecta o distanță între candidați de cel puțin 1,5 metri.
● La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul va purta mască de protecție sanitară, care acoperă complet gura și nasul. Nu sunt admise semi-măști din plexiglas sau din alte materiale, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau la care distanța dintre fața candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul acestuia. Vizierele nu dispensează de purtatul măștii ! Nu sunt permise măștile inscripționate cu mesaje sau desene ofensatoare.
● Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta complexului expozițional ROMEXPO. Nu se face distincție după cum candidatul se află în pavilionul de examen sau pe căile exterioare de acces, aflate în incinta complexului expozițional.
● La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul:
▪ va prezenta documentul de identitate și legitimația de examen tipărită în prealabil
▪ va preda declarația pe proprie răspundere, anexată prezentei, completată și semnată
▪ va arăta că deține mască de rezervă și recipient cu substanță dezinfectantă
▪ va fi supus termometrizării de către echipa sanitară
● Candidații a căror temperatură corporală este de 37.3 grade Celsius sau mai mare, nu vor fi primiți în incinta complexului expozițional, ci vor fi îndrumați de personalul sanitar către un loc special amenajat, unde vor staționa timp de 15 minute. După expirarea acestui timp, va fi re-verificată temperatura corporală. Dacă aceasta se înscrie în limite normale, candidatului îi va fi permis accesul în incinta complexului expozițional.
● Nu vor fi primiți în examen candidații aflați în următoarele situații de risc epidemiologic:
▪ cei cu febră (mai mare de 37.3 0 C) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației)
▪ cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
▪ cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.
● Candidatului căruia nu i se permite accesul în examen pentru motivele de mai sus urmează a i se restitui integral taxa de participare la examen. În acest caz, personalul sanitar de la poarta de acces va menționa pe legitimația de examen a candidatului, sub semnătură și ștampilă, faptul că respectivul candidat a nu a fost primit în examen pentru considerente epidemiologice. În vederea restituirii taxei, candidatul va transmite comisiei naționale de examen, prin email la adresa admitere@unbr.ro, o copie scanată a legitimației de examen cuprinzând aceste mențiuni.
● Candidaților care corespund condițiilor sanitare de participare la examen li se va permite accesul în incinta complexului expozițional ROMEXPO, în baza ștampilării de către personalul sanitar a legitimației de examen.
● Candidații se vor deplasa către pavilionul de examen exclusiv pe traseele indicate de personalul de organizare, cu respectarea permanentă a unei distanțe de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți candidați. Accesul către pavilionul de examen și ieșirea din acesta către ieșirea din spațiul complexului expozițional se vor realiza pe trasee diferite.
● La intrarea în pavilionul de examen, candidații vor prezenta actul de identitate și legitimația de examen vizată de personalul sanitar și vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele electronice amplasate în pavilionul de examen.
● La intrarea în sala de examen, candidații vor prezenta personalului de supraveghere/responsabilului de sală actul de identitate și legitimația de examen vizată de personalul sanitar și se vor așeza la masa alocată, marcată corespunzător.
● Toate spațiile de examen sunt igienizate iar mobilierul de examen este curățat cu substanțe dezinfectante.
● Atât înainte de începerea examenului, cât și pe parcursul desfășurării acestuia se vor lua permanent măsuri pentru evitarea creării de aglomerări de persoane, atât în spațiile de examen, cât și în spațiile de utilizare comună și în grupurile sanitare.
● Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
● În incinta pavilioanelor de examen este strict interzisă apropierea fizică între candidați, formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanță de cel puțin 1,5 metri între candidați.
● După predarea lucrării responsabilului de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala examen cu niciun înscris (grile, ciorne etc.).
● După predarea lucrării, candidații vor părăsi pavilionul de examen și spațiul complexului expozițional, pe traseul indicat de organizatori.
● După finalizarea examenului, nu este permisă revenirea candidaților în spațiul complexului expozițional. La sesiunea de examen din 20 septembrie 2020 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
● Candidații care nu respectă prezentele instrucțiuni cu caracter sanitar, precum și instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de supraveghere vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen sau, după caz, din incinta complexului expozițional, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.

***

Joi, 10 septembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității:

:: Tabelul centralizator cu candidații ale căror dosare au fost validate (stagiari)
:: Tabelul centralizator cu candidații ale căror dosare au fost validate (definitivi)
:: Tabelul centralizator cu candidații cărora le-a fost acordat termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă (stagiari)
:: Tabelul centralizator cu candidații cărora le-a fost acordat termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă (definitivi)
:: Tabelul centralizator cu candidații ale căror contestații sunt reținute în analiză (stagiari)
:: Tabelul centralizator cu candidații ale căror contestații sunt reținute în analiză (definitivi)
:: Tabel cuprinzând candidații cu dosare respinse sau retrase de la examen (stagiari)
:: Tabel cuprinzând candidații cu dosare respinse sau retrase de la examen (definitivi)

***

Miercuri, 9 septembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 156/03.09.2020 privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2020.

:: Decizia

***

Miercuri, 9 septembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a informat că au fost aprobate următoarele măsuri privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020:

– Complexul ROMEXPO ca locație pentru desfășurarea examenului, care permite luarea tuturor măsurilor necesare pentru organizarea în bune condiții, cu respectarea normelor sanitare a acestuia;
– numirea Președintelui și a Vicepreședintelui de examen și a comisiei de organizare a examenului;
– aprobarea măsurilor de restituire a taxei pentru candidații care solicită retragerea dosarului, precum și pentru cei care se prezintă la locul examenului fără a îndeplini condițiile sanitare impuse de normele de securitate epidemiologică; aceste din urmă persoane pot participa la examen, dacă optează în acest sens, exclusiv într-o sală special amenajată în acest scop și dacă semnează o declarație în acest sens.

:: Minuta ședinței Comisiei Permanente

***

Joi, 13 august 2020, Uniunea Naţională a Barourilor din România a informat că pagina de internet unde poate fi depus online dosarul de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020 este https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx.

***

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 17-18 iulie 2020, a adoptat următoarea hotărâre:

Taxa de examen de 1200 lei, achitată în contul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2020”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”, se repartizează astfel:
a) 500 lei pentru baroul la care se efectuează operațiunile aferente înscrierii la examen, prin activități de secretariat, specifice şi prin acte şi operațiuni de verificare a actelor ce însoțesc cererea de înscriere la examen;
b) 700 lei pentru I.N.P.P.A., pentru cheltuielile pe care le implică organizarea examenului; (2) Taxa de înscriere la examen se restituie integral candidaților retrași anterior afișării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examen pentru respectarea dispozițiilor art. 14-15 din Statutul profesiei de avocat.

:: Hotărârea este disponibilă aici.

***

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 17-18 iulie 2020, a adoptat următoarea hotărâre:

Articolul 3 al Deciziei nr. 135/12.06.2020 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2020 se completează cu un nou alineat – alineatul (6) – având următorul cuprins: „(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, adresă ce va fi făcută cunoscută candidaților de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic.”

:: Hotărârea este disponibilă aici.

***

Joi, 18 iunie 2020, UNBR a dat publicității Decizia nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2020.

Astfel, La data de 4 septembrie 2020, INPPA va transmite la UNBR propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 27 iulie 2020 (ora 8.00) – 21 august 2020 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

Taxa de examen este de 1200 lei.

Anexa la Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 135 din 12.06.2020 cuprinde tematica.

:: Decizia este disponibilă aici.

***

Vineri, 12 iunie 2020, Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România a decis cu privire la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea 2020, ca, sub rezerva existenței unor reglementări naționale contrare, acesta să se desfășoare, potrivit calendarului aprobat, la data de 20 septembrie, într-un singur centru de examen, la București.

Pentru respectarea măsurilor sanitare ce trebuie implementate, se va avea în vedere desfășurarea examenului în mai multe locații, ceea ce va avea drept consecință creșterea costurilor de organizare sau chiar pe stadion, așa cum au decis alte organisme profesionale.

În subsidiar, s-a luat în calcul posibilitatea ca să poată fi organizat un centru de examen suplimentar, doar în măsura în care există situații de interzicere a deplasării într-o o anumită zonă a țării, urmând ca decizia să fie luată în termen util.

Data de referință pentru tematica de examen va fi 1 iunie 2020; examenul va fi tip grilă cu 1 sau 2 variante corecte.

Se vor elabora deciziile privind organizarea examenului, tematica și taxa de examen.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti