Secţiuni » Arii de practică » Business » Cyberlaw
Cyberlaw
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Citeşte mai mult în legătură cu Articole, Cyberlaw, Drept penal, Opinii, SELECTED

Despre pedepsirea unor infracțiuni informatice

30 mai 2022 | Andrei SĂVESCU, Raluca ONUFREICIUC
Andrei Săvescu

Andrei Săvescu

Raluca Onufreiciuc

Raluca Onufreiciuc

1. Închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile şi 30 de ani, şi se execută potrivit legii privind executarea pedepselor (art. 60 Cod penal). Libertatea este o valoare foarte importantă pentru oameni, motiv pentru care privarea de libertate este o pedeapsă foarte aspră. Prohibirea comportamentelor indezirabile este cu atât mai intensă cu cât durata prevăzută de lege pentru pedepsei cu închisoarea este mai mare. Durata pedepsei cu închisoarea exprimă nivelul deranjului social produs de comportamentul indezirabil.

2. Pentru o seamă de infracțiuni din domeniul tehnologiei informației, la care ne referim generic ca fiind “infracțiuni informatice”, Codul penal român prevede pedeapsa cu închisoarea între 2 și 7 ani, ceea ce înseamnă, în economia reglementării, o pedeapsă mai degrabă grea decât ușoară.[1]

3. Acest cuantum al pedepsei cu închisoarea se regăsește în Codul penal și pentru infracțiuni cu impact puternic în societate. Compararea infracțiunilor evidențiază aprecierea legiuitorului român cu privire la gravitatea infracțiunilor informatice.[2]

4. Așadar, incriminarea unor infracțiuni informatice este realizată de către legiuitor cu un nivel de asprime specific unor infracțiuni foarte grave, opțiune care evidențiază vătămările semnificative pe care infracțiunile informatice le produc în relațiile dintre oameni.


[1] Exemple de infracțiuni informatice pedepsite cu închisoare între 2 și 7 ani:
Art. 249: Frauda informatică. Introducerea, transmiterea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 250: Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. (1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, prin utilizarea, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute în alin. (1), prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
Art. 250 indice 1: Operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar. (1) Deţinerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însuşit prin săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228 (furtul), art. 229 (furtul calificat), art. 233-236 (tâlhăria și pirateria), art. 238 (abuzul de încredere), art. 239 (abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor), art. 243 (însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor ), art. 244 (înșelăciunea) şi art. 295 (delapidarea) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însuşire, cumpărare sau ca urmare a unei operaţiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziţie în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar obţinut prin săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228 (furtul), art. 229 (furtul calificat), art. 233-236 (tâlhăria și pirateria), art. 238 (abuzul de încredere), art. 239 (abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor), art. 243 (însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor ), art. 244 (înșelăciunea) şi art. 295 (delapidarea) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (3) Fabricarea, producerea, primirea, deţinerea, transmiterea sau punerea la dispoziţie a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace, cu scopul de a servi la însuşirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228 (furtul), art. 229 (furtul calificat), art. 233-236 (tâlhăria și pirateria), art. 238 (abuzul de încredere), art. 239 (abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor), art. 243 (însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor ), art. 244 (înșelăciunea) şi art. 295 (delapidarea), se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează şi dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuţia unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la însuşirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228 (furtul), art. 229 (furtul calificat), art. 233-236 (tâlhăria și pirateria), art. 238 (abuzul de încredere), art. 239 (abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor), art. 243 (însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor), art. 244 (înșelăciunea) şi art. 295 (delapidarea).
Art. 363: Perturbarea funcţionării sistemelor informatice. Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la date informatice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 374: Pornografia infantilă. (1) Producerea, deţinerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum şi punerea la dispoziţie, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani. … (2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârşite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 391: Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale. … (3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
[2] Exemple de infracțiuni pedepsite cu închisoarea de la 2 la 7 ani:
Art. 192: Uciderea din culpă. … (2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 194: Vătămarea corporală. (1) Fapta prevăzută în art. 193 (Lovirea sau alte violenţe), care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe: … e) punerea în primejdie a vieţii persoanei, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 201: Întreruperea cursului sarcinii. … (2) Întreruperea cursului sarcinii, săvârşită în orice condiţii, fără consimţământul femeii însărcinate, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 202: Vătămarea fătului. (2) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, … dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 213: Proxenetismul. (1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 219: Agresiunea sexuală. (1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218 (violul), cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 229: Furtul calificat. … (2) Dacă furtul a fost săvârşit în următoarele împrejurări: … c) de o persoană având asupra sa o armă, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 233: Tâlhăria. Furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 247: Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile. … (2) Punerea unei persoane în stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu substanţe psihoactive în scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanţă sau să renunţe la un drept, dacă s-a produs o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 253: Distrugerea. … (4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun, săvârşită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 282: Tortura. … se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 303: Divulgarea informaţiilor secrete de stat. (1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 176, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 306: Obţinerea ilegală de fonduri. (1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 332: Distrugerea sau semnalizarea falsă. (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a liniei de cale ferată, a materialului rulant, a instalaţiilor de cale ferată ori a celor de comunicaţii feroviare, precum şi a oricăror altor bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare ori aşezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa mijloacelor de transport, manevră sau intervenţie pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 342: Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. … (3) Sustragerea armelor sau muniţiilor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. … (7) Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de muniţie pentru acestea: … c) fără marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile legale, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Art. 346: Nerespectarea regimului materiilor explozive. (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operaţiuni privind circulaţia acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 352: Zădărnicirea combaterii bolilor. … (3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care ştie că suferă de această boală se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 359: Traficul de produse sau substanţe toxice. (1) Producerea, deţinerea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe ori experimentarea produselor sau substanţelor toxice, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 385: Împiedicarea exercitării drepturilor electorale. … (2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 425: Părăsirea comenzii. (1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, în situaţii care ar fi putut periclita nava militară sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Jurisprudenta


Av. dr. Andrei Săvescu, SĂVESCU & ASOCIAȚII
Av. drd. Raluca Onufreiciuc, SĂVESCU & ASOCIAȚII

* Aceste idei au fost susținute în cadrul conferinței Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law – 7th edition – Suceava, 26-28 mai 2022

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories