Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

ÎCCJ. Facturile fiscale emise de furnizorul de utilități publice constituie titlu executoriu
26.06.2020 | Bogdan ILIE, Ștefania BOANCĂ

Secţiuni: Content, Fiscalitate, Jurisprudență, Opinii, Recuperare creanțe, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Bogdan Ilie

Bogdan Ilie

Ștefania Boancă

Ștefania Boancă

Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat luni, 22 iunie 2020, prin Decizia nr. 16/2020, faptul că factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, pe numele unei asociații de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor și asociație calificat ca fiind colectiv, este titlu executoriu, însă doar pentru contravaloarea serviciilor prestate în luna anterioară celei în care a fost emisă factura curentă, nu și pentru soldul precedent sau majorările/penalitățile de întârziere, acestea urmând a fi recuperate de către creditor în urma intentării unei acțiuni în justiție.

Conținutul sesizării vizează dezlegarea a două chestiuni de drept:

1. „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 teza finală din același text normativ, factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare emisă pe numele unei asociații de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor și asociație, calificat ca fiind colectiv, în interpretarea art. 31 alin. (1) teza finală din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 241/2006), reprezintă o factură individuală, cu valoare de titlu executoriu, conform prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006 raportat la art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu completările ulterioare (Legea nr. 225/2016)?”

2. „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la teza finală din același text normativ, factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, considerată ca având caracter individual, în interpretarea prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006, constituie titlu executoriu și pentru debitul menționat ca reprezentând sold precedent, ce ar putea include perioada de timp anterioară intrării în vigoare a dispozițiilor în baza cărora factura individuală a dobândit valoarea de titlu executoriu, respectiv Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare (Legea nr. 224/2015), când la data exigibilității debitului factura individuală nu reprezenta titlu executoriu?

În ceea ce privește prima întrebare adresată instanței supreme, aceasta a reținut că problema de drept supusădezlegării nu este stabilirea caracterului executoriu al facturii individuale, ci dacă factura emisă în baza unui contract colectiv de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare este titlu executoriu.

De asemenea, s-a stabilit că această întrebare pleacă de la premisa, clarificată de instanța de trimitere, potrivit căreia contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare este un contract colectiv, acesta fiind încheiat între furnizorul de servicii, în calitate de creditor și asociația de proprietari, în calitate de debitor și de utilizator colectiv al respectivului serviciu, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 241/2006, interpretat per a contrario.

Dificultatea chestiunii de drept invocate de instanța de trimitere, apreciază Înalta Curte, este generată de lipsa distincției necesare între planul contractului și cel al regimului de facturare.

În oricare dintre cazuri, acela în care furnizorul de servicii emite facturi individuale sau colective, acesta va emite o factură care individualizează consumul lunar, în condițiile art. 31 alin. (15) din Legea nr. 241/2006 sau ale art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006.

Pe de altă parte, chiar dacă în jurisprudență se utilizează termenul de factură colectivă, în legislația aplicabilă în domeniul serviciilor de utilități publice, apă și canalizare, nu operează această denumire, astfel că factura fiscalăemisă de un operator ce furnizează astfel de servicii este o factură lunară.

Legea nr. 51/2006 ce reglementează serviciile comunitare de utilități publice, între care și serviciul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate, încadrează asociațiile de proprietari în categoria utilizatorilor serviciului public de utilități, astfel că pentru facturile emise în baza contractului de furnizare încheiat între furnizorul de utilități și asociația de proprietari, calificat ca fiind unul colectiv, este aplicabilă prevederea din același act normativ conform căreia „factura emisă pentru serviciile de utilități publice este titlu executoriu” [art. 42 alin. (6)].

Conform dispozițiilor art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, „factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.”

Deși Legea nr. 241/2006 este lege specială, aceasta nu derogă de la Legea nr. 51/2006 (lege generală), cele douăcompletându-se.

Astfel, conform dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 241/2006: „Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.”

Aceeași concluzie reiese și din deciziile pronunțate de Curtea Constituțională. Instanța de control constituțional a statuat, prin Decizia nr. 188/2017 și Decizia nr. 267/2019, că: „Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu. Prin această reglementare legiuitorul a uniformizat legislația aplicabilă pentru toate serviciile de utilități publice, astfel încât toti operatorii de servicii de utilități publice să poată beneficia de puterea de titlu executoriu a facturilor emise pentru asemenea servicii, fiind exclusă orice situație discriminatorie. Legiuitorul a optat pentru o atare soluție legislativă având în vedere domeniul specific al serviciilor publice, pentru a se putea asigura recuperarea contravalorii serviciilor furnizate, împrejurare față de care se poate asigura și continuitatea acestora.”

În concret, facturile fiscale aferente serviciilor de utilități publice emise de furnizorii acestor servicii sunt, fără nicio altă distincție, titluri executorii prin dispoziția legii, fiind nejustificat a se considera că doar factura fiscală individualăbeneficiază de caracter executoriu, prin prisma faptului că dispozițiile legale în baza cărora aceasta reprezintă titlu executoriu sunt cuprinse în legea specială, deoarece legea recunoaște puterea executorie oricărei facturi fiscale emise de un operator sau furnizor de servicii publice.

În ceea ce privește a doua întrebare, Înalta Curte de Casație și Justiție statuează că factura fiscală poate fi valorificatăca titlu executoriu doar în limitele determinării costului serviciilor prestate pentru luna anterioară celei în care a fost emisă, întrucât rațiunea legiuitorului se interpretează în sensul în care caracterul executoriu al facturii fiscale este aplicabil exclusiv pentru aceste debite, in conformitate cu interpretarea restrictivă a normei cu caracter excepțional.

În plus, includerea soldului precedent sau a penalităților ori a altor majorări în factura curentă, aceasta reprezentând un procedeu obișnuit în practicile comerciale, nu poate avea semnificație în planul încuviințării executării silite, ci doar în plan probator pentru executarea sau neexecutarea contractului.

Astfel, aceste creanțe accesorii pot fi recuperate exclusiv pe calea unei acțiuni în realizare, în urma căreia titlul executoriu necesar recuperării sumelor în procedura de executare silită va consta în hotărârea judecătorească, în condițiile legii.

În concluzie, factura care include „sold precedent”, indiferent de perioada pentru care acesta a fost înregistrat, deci inclusiv în situația în care a fost înregistrat ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, nu poate fi valorificată ca titlu executoriu ex lege în privința acestui sold, în condițiile art. 666 alin. (5) din Codul de procedură civilă.

Av. Bogdan Ilie, Partener Nicolescu Zorin & Asociații
Av. Ștefania Boancă, Nicolescu Zorin & Asociații

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti