Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 1 iulie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
01.07.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Lege 9, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate în ședința din data de 1 iulie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE (Primă lectură)
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice (Primă lectură)

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil în suprafaţă totală de 1.925 mp, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 1
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuției anuale ce decurge din calitatea de membru a României in cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică –OCDE

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Homorod, Ormeniş şi Racoş – judeţul Braşov
2. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni și Curtea de Argeș din Județul Argeș
3. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2542 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor părţi din imobilele 974 şi 1108 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Alba, Constanţa şi municipiul Bucureşti
6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov (UM 0758 Brașov)
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poștale a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov (Unitatea Militară 0596 București)
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Comercială CONVERSMIN S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
9. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Panciu
10. HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia și a construcției edificate pe teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea licenței de concesiune nr.16.203/2013 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) în perimetrul BARNAR VEST, județul Suceava, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială CARPATHIAN SPRINGS S.A
13. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului aflat în administrarea Băncii Naționale a României
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015-2021, cu modificările și completările ulterioare
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
16. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
17. HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Deschiderea unui punct de trecere la frontiera dintre România și Ungaria, între localitățile Borș (România) și Nagykereki (Ungaria), în sectorul de interconectare a autostrăzilor A3 și M4

V. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: solicitarea privind trecerea Centrului de Agrement Bucșoaia (Tabăra Bucșoaia) din domeniul public local al UAT Frasin, județul Suceava, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la situația privind legile aflate la promulgare la data de 29.06.2020

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 26 inițiative legislative

***

Guvernul României a publicat lista actelor normative incluse pe agenda ședinței din data de 1 iulie 2020, potrivit unui comunicat:

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/OUG-5.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată
Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Homorod, Ormeniş şi Racoş – judeţul Braşov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-32.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni și Curtea de Argeș din Județul Argeș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-33.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2542 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-34.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor părţi din imobilele 974 şi 1108 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-35.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Alba, Constanţa şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-36.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov (UM 0758 Brașov)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NFHGANEXA-1.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poștale a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov (Unitatea Militară 0596 București)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-37.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Comercială CONVERSMIN S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NFHG-3.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Panciu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-38.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia și a construcției edificate pe teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HGNF.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-39.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Administraţie
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HGANEXE-1.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea licenței de concesiune nr.16.203/2013 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) în perimetrul BARNAR VEST, județul Suceava, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială CARPATHIAN SPRINGS S.A
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-40.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului aflat în administrarea Băncii Naționale a României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-41.pdf

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Deschiderea unui punct de trecere la frontiera dintre România și Ungaria, între localitățile Borș (România) și Nagykereki (Ungaria), în sectorul de interconectare a autostrăzilor A3 și M4
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-14.pdf

IV. NOTE
1.NOTĂ DE INFORMARE cu tema: solicitarea privind trecerea Centrului de Agrement Bucșoaia (Tabăra Bucșoaia) din domeniul public local al UAT Frasin, județul Suceava, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NOTA-3.pdf

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la situația privind legile aflate la promulgare la data de 29.06.2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/INFO.pdf

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 27 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresele:
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/PDV-URI-partea-1_compressed.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/ilovepdf_merged-2-1.pdf

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti