Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contencios administrativ
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Contencios administrativ Jurisprudență Jurisprudență Curți de Apel Note de studiu RNSJ SELECTED

Curtea de Apel Timișoara. Anularea ordinului privind încetarea de drept a mandatului de viceprimar

12 iunie 2023 | Igor LĂCĂTUȘ
Igor Lăcătuș

Igor Lăcătuș

Prin acțiunea reclamantului s-a solicitat anularea Ordinului privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de viceprimar și consilier local al Consiliului Local al orașului, emis de PREFECTUL JUDEȚULUI, ca urmare a incompatibilității constatate de către Agenția Națională pentru Integritate.

Prin Sentința pronunțată în primă instanță de către Tribunal, s-a dispus respingerea acțiunii, precizându-se că hotărârea este dată cu calea de atac a recursului. În motivare, instanța a reținut că reclamantului nu îi sunt aplicabile dispozițiile art. 160 din Codul administrativ, acestea referindu-se la încetarea de drept a mandatului primarului, și nu a viceprimarului. De asemenea, instanța a motivat că nu sunt aplicabile cauzei, așa cum a susținut apărătorul reclamantului la termenul de fond, prevederile art. 160 alin. 10 din Codul administrativ, potrivit cărora „(10) Instanța de contencios administrativ este obligată să se pronunțe în termen de 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.” Prevederile aplicabile situației încetării mandatului viceprimarului sunt cele din art. 205 din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit cărora: “Încetarea mandatului de vicepreședinte al consiliului județean, precum și de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier.

Reclamantul a formulat recurs împotriva sentinței, solicitând casarea acesteia și, în rejudecare, admiterea acțiunii. Curtea de Apel a invocat din oficiu excepția inadmisibilității recursului, iar în acord cu dispozițiile art. 248 din Codul de procedură civilă, a constatat că obiectul cererii de recurs este reprezentat de sentința civilă pronunțată de Tribunalul, prin care s-a analizat legalitatea Ordinului prin care se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului reclamantului de viceprimar și consilier local al orașului. Ordinul s-a întemeiat pe adresa ANI, Decizia Curții Constituționale nr. 418/3.07.2014, art. 25 din Legea nr. 176/2010, art. 152 al. 7, 8 coroborat cu art. 204 al. 2 lit. b, al. 8, al. 9 și 19, art. 205 din O.U.G. nr. 57/2019. Prin urmare, recursul nu a fost formulat împotriva unei hotărâri de primă instanță ce era susceptibilă de a fi atacată, ci împotriva unei sentințe date de instanța de contencios administrativ, în condițiile în care în această materie nu s-a prevăzut prin niciun act normativ cu caracter general sau special un dublu grad de jurisdicție, ci, dimpotrivă, există o excepție expres reglementată de la acest principiu.

Totuși, spre diferență de prima instanță, Curtea a constatat (în acord cu opinia noastră – s.n.) incidența în cauză a dispozițiilor art. 160 din O.U.G. nr. 57/2019, care reglementează condițiile de încetare de drept a mandatului primarului. (7) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. (9) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. (10) Instanța de contencios administrativ este obligată să se pronunțe în termen de 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.

Or, aceste dispoziții sunt pe deplin aplicabile și în speță, de vreme ce există o trimitere expresă la acestea în cuprinsul prevederilor art. 167 alin. 2 din Codul administrativ, în conformitate cu care: (2) Primarilor și viceprimarilor sectoarelor municipiului București li se aplică în mod corespunzător dispozițiile prevăzute la titlul V capitolul IV al prezentei părți cu privire la suspendarea și încetarea mandatului.”

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Din interpretarea sistematică și teleologică a acestor dispoziții, Curtea reține că sentința dată în cauză, ce vizează controlul legalității unui Ordin de Prefect prin care constată încetarea mandatului viceprimarului, este o hotărâre data în primă și ultimă instanță, având caracter definitiv, astfel că nu poate forma obiectul recursului, de vreme ce legiuitorul a prevăzut o normă de excepție de la principiul dublului grad de jurisdicție prin dispozițiile art. 160 alin. 10 din Cod. Chiar dacă aceste dispoziții fac referire în mod expres la mandatul Primarului, Curtea constată că acestea sunt inserate în titlul V capitolul IV din Secțiunea a 3-a Suspendarea și încetarea mandatului primarului la care fac trimitere dispozițiile art. 167 alin. 2 din Cod, ceea ce le face aplicabile inclusiv în situația viceprimarilor, atât în privința regulilor ce privesc suspendarea, cât și a celor referitoare la încetarea mandatului.

Or, așa cum s-a arătat, sentința pronunțată de Tribunalul nu este supusă recursului, în speță fiind aplicabile dispozițiile cu caracter special din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, și nu cele ale Noului Cod de Procedura Civilă, în virtutea principiului specialia generalibus derogant. Concluzionând, Curtea constată că, în speță, sunt aplicabile regulile speciale ale art. 160 alin. 10 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale art. 167 alin. 2 din Cod, derogatorii de la dreptul comun reprezentat de normele Noului Cod de Procedura Civilă. Textul de lege reglementează că hotărârea dată de tribunal este definitivă. Textul conține norme de procedură care, potrivit art. 126 alin. 2 din Constituție, sunt stabilite de legiuitor în considerarea unor situații speciale, fără a înfrânge drepturile și principiile fundamentale. Curtea reține că, ori de câte ori suntem într-o materie în care există o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, în ceea ce privește calea de atac și termenul de exercitare, dispozițiile acestei legi speciale au prioritate în aplicare.

Așadar, în situația încetării de drept a mandatului de viceprimar prin Ordin al Prefectului, hotărârea data în primă și ultimă instanță de către tribunal, este definitivă, iar în ceea ce privește regulile privind suspendarea, cât și a celor referitoare la încetarea mandatului primarului, potrivit Curții, prevederile art. 160 din O.U.G. nr. 57/2019 și dispozițiile art. 167 alin. 2 din Cod, aplicabile primarilor, sunt incidente și se fac aplicabile inclusiv în situația viceprimarilor. (Decizia civilă nr. 395 din 12.04.2023, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara)

Avocat Igor Lăcătuș

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale