Secţiuni » Arii de practică » Protective » Data protection
Data protection
DezbateriConferinţeToate evenimenteleCărţiProfesionişti

UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Articole, Data protection, Noutăți legislative, SELECTED

Scurte considerații cu privire la aplicabilitatea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public („Legea 361/2022”) în cadrul persoanelor juridice de drept privat

13 iunie 2023 | Raluca ȘTIRBU, Gabriel VOINESCU
Raluca Știrbu

Raluca Știrbu

Gabriel Voinescu

Gabriel Voinescu

În data de 22.12.2022 a intrat în vigoare Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public („Legea 361/2022”), aceasta având scopul de a transpune reglementările europene cuprinse în Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23.10.2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii („Directiva”).

Legea 361/2022 reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii (definiți drept avertizori de interes public), măsuri de protecția a acestora, obligațiile autorităților, instituțiilor publice și ale altor persoane juridice de drept public și de drept privat, drepturile persoanelor vizate și atribuțiile autorităților competente. Deși Legea 361/2022 instituie un cadru de reglementare extins, aplicabil și entităților de drept public, prezentul articol va cuprinde o serie de considerații cu privire la aplicabilitatea normelor în structura organizațională a entităților de drept privat și a măsurilor pe care aceste organizații sunt obligate să le implementeze pentru conformare.

Prin raportare se înțelege comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la orice faptă care prezintă o încălcare efectivă sau potențială a legii sau informații cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări, care s-au produs sau care au fost susceptibile să se producă în cadrul entității în care lucrează sau a lucrat avertizorul de interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale. Deși este la aprecierea avertizorului de interes public demersul de raportare în funcție de criterii precum existența riscului de represalii sau eficacitatea remedierii încălcării prin mijloace interne, persoanele juridice de drept privat care au cel puțin 50 de angajați au obligația de identificare sau de instituire a canalelor interne de raportare și de a stabili proceduri de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente (în anumite situații expres prevăzute de lege, aceasta obligație este necesar a fi îndeplinită indiferent de numărul de angajați), sub sancțiunea amenzii contravenționale cuprinsă între 3.000 și 30.000 RON. Termenul de conformare instituit de lege este până la data de 17 decembrie 2023.

Aceste persoane juridice de drept privat au obligația de a concepe, institui și gestiona modalitatea de primire a raportărilor, astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să fie restricționat accesul neautorizat, ținând cont că instituirea unor măsuri de protecție juridică specifică avertizorilor care sunt expuși riscului de represalii, fie din considerente ce țin de confidențialitate, loialitate sau vulnerabilitate economică în raport cu persoana în contextul căruia se desfășoară activitățile profesionale, constituie obiect de reglementare a Legii 361/2022.

Suplimentar obligației de a concepe sau institui canale interne de raportare, Legea 361/2022 instituie obligația de a desemna o persoană, un compartiment sau un terț cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor, obligativitatea caracterului independent și imparțial în exercitarea atribuțiilor de către persoanele desemnate fiind prevăzută expres. De asemenea, persoanele juridice de drept privat care au între 50 și 249 de angajați se pot grupa și pot utiliza sau partaja resurse în ceea ce privește primirea raportărilor referitoare la încălcări ale legii și în ceea ce privește acțiunile subsecvente. Analiza și oportunitatea desemnării unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț cu atribuții în ceea ce privește raportarea internă constituie atributul organizațiilor, prin raportare la structura organizațională (e.g. fie în cadrul departamentului de compliance, de instituire a unui departament specific sau de externalizare). Implementarea efectivă a canalelor interne de raportare este determinată, în schimb, de cultura organizațională, de identificarea corectă a activităților specifice ale organizației, care sunt susceptibile de expunere la riscuri, și de politicile de conformare implementate.

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

JURIDICE by Night

Astfel, Legea 361/2022 stabilește că reprezintă încălcări ale legii orice fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, indiferent de sancțiune, și care privesc domenii, precum, dar nelimitat la, achiziții publice, prevenirea spălării banilor, siguranța și conformitatea produselor, protecția consumatorilor, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor informatice, dar și încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, încălcări referitoare la piața internă, inclusiv încălcări în materie de concurență și de ajutor de stat.

În continuare, pe considerentul că persoanele care lucrează pentru o organizație privată sunt deseori primele care află despre amenințări sau prejudicii aduse interesului public, Legea 361/2022 prevede că persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișarea la sediu, într-un loc vizibil.

Prin urmare, deși scopul legii este de a institui protecția juridică a avertizorilor de interes public prin neangajarea răspunderii, consecința indirectă este reprezentată de expunerea entităților de drept privat riscului de sancționare ulterioară, mai ales în cazul în care faptele ce constituie încălcări ale legii sunt sancționabile administrativ sau, după caz, penal.

În vederea conformării, organizațiile ar trebui să analizeze în ce măsură se impune revizuirea politicilor interne sau după caz, instituirea unor politici specifice în funcție de domeniile de risc. Prin extrapolare, oportunitatea implementării în mod direct a politicilor de grup în cadrul organizațiilor afiliate urmează a fi analizată în funcție de susceptibilitatea acestui demers de a conduce la o conformare parțială, ținând cont de specificul legislației interne și de transpunerea sau punerea în aplicare a actelor legislative europene în dreptul intern.

Legea 361/2022 prevede obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire a raportării, precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora și obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Pe de altă parte, eficacitatea acțiunilor subsecvente în cadrul organizației poate rezulta dintr-un audit periodic care să cuprindă o evidență a numărului și obiectului raportărilor, interne și externe, identificarea demersurilor litigioase ce au rezultat urmare a soluționării raportărilor și, nu în ultimul rând, de gradul de cunoaștere al salariaților cu privire la politicile interne care reglementează domeniile de activitate specifice ale organizației.

Av. Raluca Știrbu, VOINESCU LAWYERS
Av. Gabriel Voinescu, VOINESCU LAWYERS

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

 

© 2003-2024  J  JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri