Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Dreptul muncii, Dreptul securității sociale, Proiecte legislative, SELECTED, Sistemul judiciar

Protest al instanțelor judecătorești ref. proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistraţilor

20 iunie 2023 | JURIDICE.ro

Marți, 20 iunie 2023, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureş, convocată de preşedintele instanţei în vederea analizării oportunităţii declanşării unei forme de protest având în vedere proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistraţilor, a hotărât următoarele:

Art. 1. Adoptarea unei forme concrete de protest, începând cu data de 21.06.2023, ora 08.00, pe perioadă nedeterminată, care va consta în amânarea judecăţii cauzelor aflate în stare de judecată, cu excepţia celor urgente după cum urmează:

În materie penală:
– supraveghere tehnică/încuviinţare, obţinere date;
– percheziţii;
– propuneri de luare măsuri preventive;
– propuneri de prelungire măsuri preventive;
– verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurilor preventive;
– cereri/sesizări privind revocarea, înlocuirea, încetarea de măsuri preventive;
– contestarea măsuri preventive luate de procuror;
– internarea medicală provizorie;
– obligarea la tratament medical;
– contestaţii privind măsuri preventive;
– contestaţii privind măsuri asigurătorii;
– contestaţii privind internarea medicală provizorie/obligarea la tratament medical;
– cauze privind liberarea condiţionată, liberarea minorilor sau înlocuirea măsurilor neprivative de libertate;
– cauze privind amânarea/întreruperea pedepsei;
– abţinerea întregii instanţe;

În materie civilă:
– ordin de protecţie;
– ordonanţă preşedinţială în cauzele cu minori;
– măsuri de protecţie speciale pentru minori;
– adopţie;
– suspendarea provizorie a hotărârilor primei instanţe;
– suspendarea executării actului administrativ;
– abţinerea întregii instanţe şi conflictul de competenţă doar în cauzele anterior enumerate;
– suspendare grevă;
– nulitate grevă.

Art. 2. Regularizarea cererilor înregistrate pe rolul instanţei şi procedura prealabilă nu vor fi efectuate decât în situaţia cauzelor urgente în materie civilă menţionate anterior.

Art. 3. Cauzele reţinute în pronunţate anterior datei de 21.06.2020 urmează a fi soluţionate, respectiv redactate în termenul legal, fără a se proceda la comunicarea acestora cu excepţia cauzelor urgente.

Art. 4. Se menţin prevederile Ordinului de serviciu nr. 14 din 16.03.2022 a preşedintelui Tribunalului Maramureş prin care s-a recomandat completurilor de judecată să stabilească un număr de maxim 30 dosare/şedinţă de judecată, raportat la gradul de ocupare a schemei de personal, în raport şi de Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2225 din 03.11.2022, pct. 1.

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

JURIDICE by Night

Evenimente juridice

Art. 5. Judecătorii Tribunalului Maramureş, în vederea garantării independenţei magistraţilor şi asigurarea normalei funcţionări a justiţiei ca serviciu public solicită următoarele:

– normarea activităţii judecătorilor prin raportare la volumul de activitate al judecătorilor din Uniunea Europeană;

– adaptarea schemelor de personal – judecători şi personal auxiliar de specialitate şi asigurarea ocupării tuturor posturilor vacante din sistem;

– asigurarea resurselor materiale adecvate în scopul desfăşurării în condiţii optime a actului de justiţie – sedii instanţe, infrastructură informatică etc.

– stabilitatea legislativă necesară asigurării predictibilităţii actului de justiţie;

– revenirea asupra Proiectului de lege privind pensia de serviciu a magistraţilor în condiţiile în care aceasta reprezintă o garanţie a independenţei acestora, respectiv o obligaţie asumată la nivel internaţional de către Statul Român;

– sesizarea Curţii Constituţionale a României de către titularii prevăzuţi de lege.

:: Hotărârea

***

Marți, 20 iunie 2023, Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Iași, întrunită în şedinţă, analizând propunerile legislative care instituie o serie de modificări arbitrare ale condiţiilor de pensionare a magistraţilor, cu încălcarea principiilor esenţiale care guvernează acest domeniu, ca parte a principiului independenţei, cu votul majoritar al membrilor prezenți, a hotărât adoptarea unei forme de protest, începând cu data de 21.06.2023, constând în amânarea cauzelor, inclusiv amânarea procedurii verificării şi regularizării cererilor și amânarea pronunțării cauzelor, cu excepţia următoarelor tipuri de cauze:

–  în materie civilă: internare provizorie nevoluntară, ordin de protecţie, plasament – pe cale de ordonanţă preşedinţială, ordonanţă preşedinţală;

– în materie de contencios administrativ şi fiscal: suspendare executare act administrativ, ordonanță președințială, suspendare licitație, asigurare dovezi;

:: Hotărârea

***

Marți, 20 iunie 2023, judecătorii Curții de Apel Suceava, întruniți în Adunarea generală a judecătorilor acestei instanțe, au adoptat, începând cu data de 20.06.2023, ora 11:00, forma de protest a amânării judecării cauzelor, cu excepția celor cu caracter urgent, menționate mai jos, până când puterea legiuitoare va asigura garanțiile obiective ale independenței magistraților și va adopta soluții legislative cu respectarea principiilor de predictibilitate și constituționalitate în ceea ce privește statutul magistratului.

Volumul disproporționat de muncă, plecările masive din sistemul judiciar, subdimensionarea schemelor de personal, precum și incompatibilitățile și interdicțiile profesiei sunt aspecte ce trebuie analizate temeinic de legiuitor înainte de a aduce atingere statutului și independenței judecătorului.

În vederea limitării afectării intereselor cetățenilor, pe perioada protestului la Curtea de Apel Suceava vor fi judecate următoarele cauze:

În materie non penală: ordonanță președințială, măsuri asigurătorii, suspendare provizorie executare, suspendare executare hotărâri, răpiri internaționale de copii, plasamente, adopții, custodii publice, declarare ca indezirabili, ordine de protecție, incidente procedurale în legătură cu cauzele urgente menționate, strămutări legate de cauzele urgente, suspendarea actelor administrative, plângerile împotriva deciziilor CNSC.

În materie penală: cauzele în care sunt cu inculpați sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauze în care este iminentă împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale, cauzele în materia executării pedepselor, verificarea măsurilor asiguratorii.

Totodată, judecătorii Curții de Apel Suceava au decis să sesizeze Avocatul Poporului, Președintele Camerei Deputaților, Președintele Senatului, Președintele României, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a sprijini întregul corp al magistraților prin formularea obiecțiilor de neconstituționalitate la Curtea Constituțională a României.

De asemenea, s-a hotărât mandatarea președintelui Curții de Apel Suceava pentru susținerea și adoptarea unei eventuale rezoluții comune a președinților curților de apel în cadrul întâlnirii ce va avea loc la Iași, în data de 30.06.2023, în raport de stadiul procesului legislativ de la acel moment.

În funcție de soluțiile legislative ce se vor adopta cu privire la statutul magistratului, va fi convocată o nouă Adunare generală pentru a decide  cu privire la continuarea sau încetarea protestului.

:: Hotărârea

***

Marți, 20 iunie 2023, în Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bihor, convocată pentru discutarea măsurilor ce se impun a fi luate raportat la propunerile de modificare a Legii nr. 303/2022 privind condiţiile de pensionare a judecătorilor, s-a hotărât suspendarea activităţii judiciare a Tribunalului Bihor pe durată nedeterminată, începând cu data de 21.06.2023, cu excepţia cauzelor civile şi penale urgente stabilite a fi judecate în vacanţa judecătorească.

Această hotărâre a fost luată ţinând cont de faptul că deşi prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor s-a solicitat, în mod covârşitor, la nivel naţional, ca orice soluție legislativă să fie urmarea dialogului loial între puterea judecătorească şi cea legislativă, pentru găsirea unor rezolvări care respectă predictibilitatea, garanțiile constituționale şi demnitatea statutului de judecător, precum şi ca modificările legislative preconizate să nu afecteze drepturile magistraților aflaţi în funcție, aceste solicitări nu au fost luate in considerare.

Totodată, la baza acestei hotărâri se află şi insuficiența resurselor umane necesare unei normale organizări a activităţii instanțelor de judecată, în scopul respectării drepturilor cetățenilor la un proces echitabil, obiectiv care nu poate fi atins în condiţiile continuării părăsirii sistemului judiciar de către judecători, în contextul lipsei de predictibilitate a statutului judecătorilor, cât şi autoritatea a unui dialog real al celorlalte puteri ale statului cu judecătorească.

:: Hotărârea

***

Marți, 20 iunie 2023, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Argeş, potrivit dispoziţiilor art. 14 din. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 3243/2022 şi art. 55 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, având ca ordine de zi:

Exprimarea unui punct de vedere de către judecătorii Tribunalului Argeș, în cadrul Adunării Generale, cu privire la:

necesitatea adoptării unei forme de protest față de modificările preconizate cu privire la statutul judecătorilor, ca reacție la ignorarea problemelor reale din justiţie; 

modificările iminente referitoare la statutul judecătorilor care nu au avut ca punct de plecare un dialog constructiv cu corpul magistraților şi fără a se lua în calcul realizarea unei previziuni clare asupra resurselor umane

faptul statutul judecătorilor şi al procurorilor a suferit modificări în anul 2022, când a intrat in vigoare Legea nr. 303/2022 care a adus o serie de modificări legislative, motiv pentru care o nouă modificare intempestivă a cadrului normativ ar afecta principiul predictibilității legii; 

observând lipsa unei cooperări loiale între instituțiile statului implicate în acest demers, printrun dialog deschis şi constructiv, care asigură unitate şi respect reciproc între toate profesiile implicate în acest demers

Prin Hotărârea nr. 3/20.06.2023, cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Argeş, a hotărât următoarele:

Adoptarea următoarei forme de protest ca reacție faţă de nesocotirea statutului judecătorilor şi a efectelor grave pe care măsurile vizate le vor produce asupra sistemului judiciar, pe fondul ignorării rezolvării problemelor reale din justiţie. Începând cu data de 21 iunie 2023, pe o perioadă nedeterminată, toate secțiile din cadrul Tribunalului Argeş vor judeca numai cauzele urgente prezentate mai jos, celelalte urmând a fi amânate:

Secţia penală: cauze cu părţi în stare de detenție, cauze cu minori, cauze în care inculpaţii sunt sub imperiul unei măsuri preventive sau măsuri de siguranță, cauzele de competenta judecătorului de drepturi şi libertăți, cauzele în care există riscul împlinirii iminente a termenului de prescripție a răspunderii penale, sesizările în vederea confirmării redeschiderii urmăririi penale, măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară, stadiu procesual fond şi contestaţii NCPP.

Secţia civilă: ordin de protecție, suspendare executare silită, suspendare executare act administrativ, achiziții publice, sechestru asigurător, ordonanţa preşedinţială, cauzele care se judecă de completele specializate de minori fond, măsuri de protecție, plasamente şi adopții, cerere de ajutor public judiciar (în cauze urgente).

Secţia pentru conflicte de munca și asigurări sociale: ordonanţă preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie, cerere de ajutor public judiciar (în cauze urgente).

:: Hotărârea

***

Judecătorii Tribunalului Dâmboviţa, întruniţi în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 20 iunie 2023, să adopte forma de protest a suspendării activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente mai jos menţionate, până când puterea legiuitoare va respecta statutul judecătorului şi imperativul asigurării standardelor ridicate de calitate ale actului de justiţie.

Cu privire la aceste standarde facem precizarea că ele au fost fundamental afectate de condiţiile de muncă în care judecătorii şi personalul auxiliar îşi desfăşoară activitatea, condiţii caracterizate de un volum inuman de muncă generat de plecările masive din sistemul judiciar în contextul incoerenţei şi lipsei de transparenţă a puterii legiuitoare, de subdimensionarea cronică a schemelor de personal, neadaptate la volumul uriaş de cauze.

Reamintim că pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997 şi a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi pentru a asigura garanţiile de independenţă pe care acest statut trebuie să le ofere.

Atragem atenţia asupra faptului că statutul judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci este garanţia unei justiţii independente şi imparţiale şi că eliminarea pensiei de serviciu este în dezacord cu jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale şi cu documente internaționale referitoare la drepturile judecătorilor.

Facem cunoscut opiniei publice faptul că regretăm că am fost nevoiţi să recurgem la această formă de protest, însă consolidarea statutului judecătorului este în interesul întregii societăţi.

Pentru a reduce la minim prejudicierea intereselor justiţiabililor, s-a decis, în Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Dâmboviţa judecarea următoarelor cauze:

Secția I civilă
– ordin de protecție;
– ordonanțe președințiale în materie de minori;
– Legea nr. 272/2004, cu excepția pensiei de întreținere şi a muncii în folosul comunității;
– suspendare executare silită – apel, doar când este formulată pe cale separată;
– procedura prealabilă, incidentele procedurale, conflictele de competență şi alte accesorii se vor realiza doar pentru cauzele menționate mai sus;

Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal
– ordonanța președințială;
– suspendare executare act administrativ;
– cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. 11 din Legea nr. 85/2014;
– conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele sus menţionate;

Secția penală
– cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
– cauze în materia liberării condiţionate;
– cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie;
– cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
– cauze având ca obiect infracţiuni flagrante;
– cauzele în care sunt dispuse măsuri preventive;
– conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele anterior menţionate;
– cauze de competenţa judecătorului de drepturi și libertăți.

Menţionăm că forme similare de protest au fost adoptate şi de Adunările Generale din cadrul judecătoriilor arondate Tribunalului Dâmboviţa, conform Hotărârilor Adunărilor Generale, ce se regăsesc pe site-urile acestor instanţe.

:: Hotărârea

***

Marți, 20 iunie 2023, s-a desfăşurat Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Deva, pentru analizarea evoluţiei demersului legislativ referitor la modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Adunarea Generală a judecătorilor a hotărât să îşi exprime dezacordul prin amânarea judecării cauzelor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, începând cu data de 21.06.2023 și până la adoptarea unei soluții legislative care să respecte statutul şi munca tot mai împovărătoare de la an la an, atât a judecătorilor, cât şi a personalului auxiliar de specialitate.

Volumul inuman de muncă, în rândul judecătorilor, agravat de plecările masive din sistemul judiciar, în contextul incoerenţei şi a lipsei de transparenţă a puterii legiuitoare, lipsa previzibilităţii legii,  subdimensionarea cronică a schemelor de personal, neadaptate de ani de zile volumului uriaş de cauze, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei, sunt aspecte ce trebuiau cântărite de legiuitor, atunci când a decis să lovească nemeritat corpul judecătorilor, prin afectarea statutului şi a independenţei, prin lezarea chiar a demnităţii profesiei.

Faţă de lipsa unei negocieri reale între autorităţile decizionale şi forul reprezentativ al magistraţilor privind aspectele sus-menţionate, ce au fost reiterate în Adunările Generale ale instanţelor ce au avut loc la data de 31 mai 2023, judecătorii din cadrul Judecătoriei Deva îşi manifestă dezacordul faţă de o astfel de atitudine, având în vedere faptul că puterea judecătorească este una dintre cele trei puteri ale statului, alături de puterea legislativă şi cea executivă, şi nu poate fi subordonată celorlalte puteri, între acestea existând egalitate.

Este în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent. Statutul judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci este dreptul societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială. Independenţa judecătorului nu poate face obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat nu va mai oferi societăţii acele garanţii de independenţă, atât de necesare.

Pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997, iar legiuitorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi garanţiile de independenţă pe care acesta trebuie să le ofere.

Eliminarea acestei componente a independenţei judecătorului este în dezacord cu jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale, care a decis că eliminarea acestei pensii pentru judecători este contrară exigenţelor actuale, pe care importante documente internaţionale le exprimă în mod direct cu privire la drepturile judecătorilor, în considerarea importanţei rolului acestora în apărarea statului de drept.

În esență, magistrații solicită ca modificările legislative referitoare la aceste aspecte să fie stabilite cu respectarea standardelor consacrate intern și internațional, cu asigurarea respectării statutului constituțional al magistraților și al independenţei justiţiei.

Pentru reevaluarea situaţiei, în funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Deva urmează a fi reconvocată la un moment ulterior.

Prezentul comunicat de presă urmează a fi dat publicităţii, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice.

Cauzele cu caracter urgent sunt menţionate în Anexa Hotărârii Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Deva din data de 20.06.2023.

:: Hotărârea

***

Marți, 20 iunie 2023, în cadrul Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bacău s-a hotărât adoptarea unei forme de protest, ca urmare a modificărilor preconizate a fi aduse statutului magistraților prin schimbarea condițiilor de pensionare fără un dialog prealabil şi într-o manieră netransparentă din partea puterii legiuitoare şi executive, astfel încât începând cu data de 21 iunie 2023 se va dispune pe o perioadă  nedeterminată amânarea tuturor cauzelor cu excepția celor cu caracter urgent, respectiv:

a) În materie civilă:
– acţiune în constatarea nelegalității grevei;
– acţiune în suspendarea grevei;
– suspendare provizorie a executării;
– plasamentul în regim de urgenţă;
– ordonanţe preşedinţiale în materia minori şi familie;
– ordine de protecţie;
– răpiri internaționale;

b) în contencios administrativ și fiscal 
– suspendarea executării actelor administrative întemeiate pe art. 14 din Legea nr. 554/2004

c) în materie penală
– cauzele cu părți în stare de detenţie;
– cauze în care inculpaţii sunt sub imperiul unei măsuri preventive sau măsuri de siguranță
– cauzele de competenţa judecătorilor de drepturi şi libertăți
– cauzele în care există riscul împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale în următoarele 12 luni;
– sesizările în vederea confirmării redeschiderii urmăririi penale

Pentru cauzele care au deja fixat termen de judecată urmează ca la data fixată să se acorde noi termene de judecată, fără a se efectua alte acte procedurale.

***

Marți, 20 iunie 2023, judecătorii Curţii de Apel Craiova, întruniți în Adunarea Generală, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, au decis ca începând cu data de 21 iunie 2023 să adopte forma de protest a suspendării judecării cauzelor, cu excepţia celor urgente, până când puterea legiuitoare va înţelege să respecte statutul magistraților şi independenţa sistemului judiciar.

Pe această cale, judecătorii Curţii de Apel Craiova solicită celorlalte două puteri ale statului să respecte principiul cooperării loiale, întrucât lipsa de previzibilitate a modificărilor legislative şi comunicarea defectuoasă din partea reprezentanţilor puterii legislative şi executive a adâncit deja criza de personal, provocând o veritabilă depopulare a instanţelor judecătoreşti.

Judecătorii Curţii de Apel Craiova reamintesc că statutul magistratului nu este un privilegiu al acestuia, ci reprezintă garanția unei justiţii independente şi imparţiale. Demersurile recente ale puterilor legislativă şi executivă ignoră această realitate constituțională, subminează profund garanţiile oferite de Constituţie şi zdruncină însăşi temelia statului de drept. Legiuitorul nu oferă justificări rezonabile pentru aceste modificări legislative intempestive, realizate fără o consultare reală cu reprezentanţii corpului profesional şi cu nesocotirea recomandărilor Comisiei de la Veneția şi organismelor internaţionale.

Pentru a reduce la minim prejudicierea interesele justițiabililor, Adunarea generală a judecătorilor a decis ca următoarele tipuri de cauze, urgente prin natura lor, să fie judecate şi în perioada protestului:

Secţia Contencios administrativ și fiscal: litigii privind regimul străinilor şi litigii în materia achiziţiilor publice care au ca obiect medicamente, materiale sanitare şi hrana în spitale (inclusiv incidentele procedurale şi căile de atac referitoare la acestea), restituire de cauţiune.

Secţia a II-a Civilă: cereri de suspendare provizorie a executării hotărârilor, apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în materia cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de debitor, concordat, ordonanţe preşedinţiale, masuri asiguratorii, cereri de suspendare a executării hot. AGA, recursuri împotriva încheierii prin care se respinge cererea de sesizare a CCR, cauzele în care parţile au încheiat un acord de mediere, cereri de strămutare pentru cererile de mai sus.

Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale: cereri de ordonanță preşedinţială, suspendare provizorie, suspendarea executării, măsuri asiguratorii, acțiune în constatare a nelegalității grevei, acțiunea in suspendarea grevei, recursul împotriva încheierilor de respingere a cererilor de sesizare a CCR – incidentele, incompatibilitățile, căile de atac, cereri de strămutare, îndreptare, completare sau lămurire dispozitiv în legătura cu acestea.

Secția I-a Civilă: în materie civilă: adopţie, plasament, plasament de urgenţă, ordonanță preşedinţială, sechestru asigurator, sechestru judiciar, suspendare executare, suspendare provizorie a executării, cauze la Legea 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cereri de strămutare – cereri reexaminare taxa timbru, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare, conflict de competenţă – în materiile arătate anterior.

– în materia minori şi familie: adopţie, plasament de urgență, ordonanță preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie a executării – cereri reexaminare taxa timbru, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare, conflict de competenţă – în materiile arătate anterior.

– recursuri împotriva încheierilor de respingere a cererilor de sesizare a CCR.

Secția penală şi pentru cauze cu minori

1) Cauze aflate în competenţa Judecătorului de drepturi şi libertăți (cauze directe şi cauze soluţionate de completurile de contestaţii Judecător de drepturi şi libertăţi): în materia măsurilor preventive măsurilor de protecție a victimelor şi martorilor, aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, autorizarea metodelor de supraveghere tehnică (art. 138 şi următoarele Cod pr.penală); audierea anticipată (art. 308 Cod pr.penală);

2) Cauze aflate în faza de cameră preliminară şi în curs de judecată: cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii, cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (mandat european de arestare activ şi pasiv, extrădare activă şi pasivă, transfer persoane condamnate, ordin european de anchetă având ca obiect obţinerea de probe printr-o metodă de supraveghere tehnică; contestaţiile la executare referitoare la deducerea suplimentară acordată de statul emitent al certificatului în măsura în care completul investit apreciază urgenţa soluţionării cauzei), cauzele în care s-au luat măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor, cauzele privind măsuri de siguranţă cu caracter medical; regulator de competenţă, incidentele procedurale în cauzele apreciate ca având caracter urgent, conform celor detaliate la alineatele precedente şi cauzele apreciate de judecător sau de instanţa de judecată ca urgente (ex: cauze în materia executării pedepselor privative de libertate, în materia măsurii de siguranţă a internării medicale şi obligării la tratament medical, cauze în care este iminentă împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale) incidentele procedurale în cauzele apreciate ca având caracter urgent, conform celor detaliate la alineatele precedente.

Totodată, s-a decis:

– transmiterea către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaților, Avocatul Poporului a unei solicitări de sesizare a Curţii Constituţionale pentru realizarea controlului de constituționalitate, în situația în care proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor va fi adoptat (inclusiv amendamentele lansate în spaţiul public în data de 29 mai 2023).

– mandatarea preşedintelui Curţii de Apel Craiova pentru adoptarea unei rezoluţii comune a preşedinţilor curților de apel la întâlnirea care va avea loc pe această temă la Iaşi, în data de 30 iunie 2023.

Pentru reevaluarea măsurilor ce se impun în funcție de parcursul procesului legislativ, Adunarea Generală judecătorilor Curţii de Apel Craiova urmează a fi reconvocată la un moment ulterior.

***

Marți, 20 iunie 2023, judecătorii Tribunalului Suceava, întruniți în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitatea celor prezenți, ca, începând cu data de 21 iunie 2023, să adopte forma de protest a amânării judecării cauzelor, cu excepția cauzelor urgente menționate mai jos, până la adoptarea unei soluții legislative care să respecte statutul şi volumul de muncă tot mai împovărător de la an la an, atât al judecătorilor, cât şi al personalului auxiliar de specialitate.

Având în vedere proiectul de lege, aflat în dezbatere la Camera Deputaților, privind reforma în domeniul pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, inclusiv sub aspectul condițiilor de pensionare și al modalității de calcul al pensiilor, judecătorii din cadrul Tribunalului Suceava, întruniţi în Adunarea Generală, solicită ca modificările legislative referitoare la aceste aspecte să fie stabilite cu respectarea standardelor constituționale vizând principiul fundamental al independenţei justiției și al cooperării loiale între puterile statului.

Cerinţa de predictibilitate reclamă ca reglementarea în materia pensiilor de serviciu să răspundă în continuare aşteptărilor legitime ale destinatarilor ei ce îşi desfăşoară activitatea în sistemul judiciar, în condițiile unui cadru normativ care, de mai bine de 25 de ani, recunoaşte acest drept. Aşadar, orice modificare a condițiilor de pensionare nu poate interveni intempestiv, ci doar etapizat, pe o perioadă de timp rezonabilă, într-un interval care nu difere fundamental de aşteptările beneficiarilor, întemeiate în mod legitim pe cadrul normativ în vigoare.

Contrar unei astfel de concepții fireşti, prin unele amendamente aduse la proiectul de lege aflat în dezbatere parlamentară se propune o soluție normativă care nu reprezintă în fapt o etapizare, ci o modificare intempestivă a condițiilor de pensionare, ce ar avea ca efect faptul persoanele care nu le îndeplinesc la momentul intrării în vigoare a legii nu le vor realiza nici treptat, ci doar la sfârşitul perioadei de pretinsă etapizare, deși la nivel declarativ se acreditează ideea unei aplicări etapizate.

Modalitatea în care se propune amendarea proiectului normativ privind creşterea treptată a vârstei de pensionare afectează şi mai mult gradul de ocupare al schemelor de judecători necesar pentru creşterea calității și eficienței actului de justiție, în condițiile în care există deja un deficit acut de personal în instanțele judecătoreşti, iar schemele actuale de personal sunt subdimensionate în raport de necesitățile reale ale sistemului judiciar, determinate fiind de volumul excesiv de activitate. Acest deficit nu poate fi compensat cu efortul suplimentar al judecătorilor aflați în prezent în activitate, în condițiile în care este necesară şi asigurarea unor standarde de exigenţă înalte privitoare la actul de justiţie.

În ceea ce privește aspectele vizând remunerația și pensia de serviciu ale judecătorilor, acestea au fost consacrate atât în documentele internaționale, cât şi în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României.

Astfel, potrivit art. 6.4 din Carta Europeană privind statutul judecătorilor magistrații au dreptul la ., plata unei pensii al cărei nivel trebuie fie cât mai apropiat posibil de acela al ultimei remunerații primite pentru activitatea jurisdicțională. De asemenea, Curtea Constituțională a stabilit, în mod constant, în jurisprudența proprie, că independența justiției, ca garanție constituţională, include securitatea financiară a magistraților, care presupune şi asigurarea unor garanții sociale, precum pensia de serviciu (Decizia nr. 20/2000, Decizia nr. 433/2013, Decizia nr. 501/2015, Decizia nr. 45/2018, Decizia nr. 574/2018, Decizia nr. 153/2020, Decizia nr. 900/2020).

Reglementarea pensiei de serviciu pentru magistrați este un drept recunoscut de legiuitor de-a lungul timpului, existenţa acesteia fiind justificată în mod obiectiv de statutul judecătorilor care impune obligații şi responsabilităţi, interdicţii şi incompatibilități, limitări care nu se regăsesc la alte categorii profesionale, constituind aşadar o compensație a rigorii statutului judecătorilor.

Pensiile de serviciu ale judecătorilor au fost introduse în anul 1997, prin art. 103 al Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, iar condițiile de pensionare şi modalitatea de calcul a acestora nu s-au modificat substanțial de-a lungul timpului.

La stabilirea vechimii necesare pentru pensia de serviciu a magistraților au fost avute în vedere aspecte obiective din realitatea sistemului judiciar, precum: condițiile de muncă inadecvate/necorespunzătoare, volumul excesiv de muncă cauzat de numărul insuficient de magistrați și personal auxiliar în raport cu numărul de dosare aflate pe rolul instanțelor, insuficienta fondurilor băneşti pentru desfăşurarea şi administrarea activității de judecată.

Garantarea independenței justiției, cât şi a independenței judecătorului, alături de lipsa imixtiunii celorlalte puteri în activitatea de judecată, trebuie asigurată atât prin alocarea unor fonduri băneşti suficiente pentru desfăşurarea şi administrarea activității de judecată, prin asigurarea unor condiții de muncă adecvate, existența unui număr suficient de magistrați pentru a evita un volum de muncă excesiv şi pentru a permite finalizarea proceselor într-un termen rezonabil, dar şi prin securitatea (inclusiv financiară) a magistraților. Îmbunătățirea progresivă a condițiilor de muncă la nivelul instanțelor judecătoreşti ar trebui asumată în comun de către puterile statului, printr-un document strategic cu caracter concret care să cuprindă în mod detaliat obiectivele de investiții asumate, termenele de finalizare şi sursele de finanţare.

Sub aspectul specific al modificării vârstei standard de pensionare, astfel cum s-a vehiculat în spațiul public, se apreciază că o astfel de modificare legislativă ar trebui nu afecteze drepturile judecătorilor aflați în funcție și să facă obiectul unei reglementări cu caracter gradual, etapizat. Oricum, o astfel de creştere graduală a vârstei de pensionare ar trebui obligatoriu corelată cu ritmul de îmbunătăţire a condițiilor de muncă. Prin prisma acestor considerente, orice modificare a condițiilor de pensionare, atât din perspectiva modului de calcul, cât şi din cea a stagiului minim obligatoriu şi a vârstei de pensionare, nu poate interveni intempestiv. Modificările ce se doresc a fi efectuate trebuie realizate în urma unui dialog constructiv cu corpul magistraților şi numai după realizarea unei previziuni clare asupra resurselor umane.

Statutul judecătorilor şi procurorilor a suferit modificări în anul 2022, când a intrat în vigoare Legea nr.303/2022 care a adus o serie de modificări legislative, motiv pentru care o nouă modificare intempestivă a cadrului normativ ar afecta principiul predictibilităţii legii.

Pentru a reduce la minim prejudicierea intereselor justițiabililor s-a decis, în Adunarea Generală, judecarea următoarelor tipuri de cauze:

în materie penală: cauzele în care sau dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor şi a martorilor, precum şi cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;, art. 138 Cod procedură penală, percheziții domiciliare.

în materie nonpenală: ordonanțe preşedinţiale minori, plasament în regim de urgență, ordine de protecție, răpiri internaționale, suspendări provizorii de executare, suspendare grevă, nulitate grevă.

***

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, în prezenţa a 27 din cei 34 de judecători:

1. A hotărât, în unanimitate, că iminenta modificare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători este de natură a încălca independenţa şi a afecta statutul constituţional al judecătorilor;

2. A hotărât, cu majoritate covârşitoare, ca formă de reacţie faţă de parcursul procesului legislativ, amânarea cauzelor începând cu data de 21 iunie 2023, cu excepţia următoarelor tipuri de cauze:

– în materie civilă: suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asiguratorii, asigurare de dovezi;

– în materia minori şi familie: ordin de protecţie, delegarea temporară a autorităţi părinteşti, internare nevoluntară, ordonanţă președințială (dacă priveşte situaţia unui minor), măsuri asiguratorii, asigurare de dovezi;

– în materie penală: cauzele în care inculpaţii se află sub măsuri preventive, cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (mai puţin contestaţia privind durata procesului penal şi anulare/reducere amendă), precum şi alte cauze sau activităţi apreciate de judecător ca fiind de maximă urgenţă.

3. A hotărât, în unanimitate, transmiterea către public a unui comunicat cu privire la prezenta hotărâre.

***

În cadrul Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Piteşti, în ședința din data de 20 iunie 2023, având pe ordinea de zi analiza evoluției proiectului privind pensiile de serviciu şi adoptarea măsurilor de protest necesare faţă de încălcarea statutului judecătorului în eventualitatea adoptării proiectului conform amendamentelor, s-au hotărât următoarele:

– Adoptarea unei forme de protest începând cu data de 21 iunie 2023, constând în amânarea tuturor cauzelor cu excepția celor cu caracter urgent, respectiv:

– în materie penală: cauze în care sunt inculpați sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauze în care există riscul împlinirii termenului de prescripție în următoarele 6 luni, cauze în materia executării pedepsei, verificarea măsurilor asigurătorii, incidentele procedurale.

– în materie non-penală: ordonanțe președințiale, măsuri asigurătorii, suspendare provizorie executare, adopții și plasamente, achiziții publice având ca obiect dispozitive și echipamente medicale, medicamente și hrană din spitale, incidentele procedurale referitoare la aceste cauze.

– Solicitarea imperativă a asigurării resurselor materiale și umane necesare unei normale organizări a activității instanțelor de judecată, în scopul respectării drepturilor la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor în termen rezonabil.

– Transmiterea către Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Avocatul Poporului, Președinții Camerei Deputaților și Senatului  a unei solicitări de sesizare a Curții Constituționale pentru realizarea controlului de constituționalitate în situația în care proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor va fi adoptat (inclusiv amendamentele lansate în data de 29.05.2023).

– Mandatarea Președintelui Curții de Apel Pitești pentru adoptarea unei rezoluții comune a Președinților Curților de Apel, la întâlnirea acestora ce va avea loc la data de 30.06.2023, la Iași, în funcție de parcursul legislativ de la data respectivă.

– În funcție de soluția legislativă, în situația în care aceasta se va adopta, convocarea unei noi adunări generale pentru a se decide continuarea sau încetarea protestului.

În dezbaterea de astăzi s-au avut în vedere următoarele:

Prin unele amendamente aduse la proiectul de lege aflat în dezbatere parlamentară se propune o soluţie normativă care nu reprezintă în fapt o etapizare, ci o modificare intempestivă a celor două condiţii de pensionare, ce ar avea ca efect faptul că persoanele care nu le îndeplinesc la momentul intrării în vigoare a legii nu le vor realiza nici treptat, ci doar la sfârşitul perioadei de pretinsă etapizare, deşi la nivel declarativ se acreditează ideea unei aplicări etapizate.

Judecătorii Curţii de Apel Piteşti îşi desfăşoară activitatea în condiţiile unei suprasolicitări extreme, pe fondul unui dezechilibru cronic accentuat de lipsa resurselor umane şi materiale, rezolvarea acestor probleme fiind ocolite în mod constant de factorii decidenţi.

În hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor din data de 31 mai 2023 s-a dezbătut situaţia creată ca urmare a proiectului de lege pentru modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, inclusiv amendamentele lansate în spaţiu public în data de 29 mai 2023, în contextul iminentei adoptări a acestora, în mod total netransparent şi cu încălcarea gravă a principiului cooperării loiale între puterile statului.

Prin aceste hotărâri, la nivel național, inclusiv prin Hotărârea nr. 3 din 31 mai 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Pitești, s-a solicitat ca orice soluţie legislativă să fie urmarea dialogului loial între puterea judecătorească şi cea legislativă, pentru găsirea unor rezolvări care respectă predictibilitatea, garanţiile constituţionale şi demnitatea statutului de judecător, precum şi ca modificările legislative preconizate să nu afecteze drepturile magistraţilor aflaţi în funcţie, iar orice eventuală modificare a vârstei de pensionare să producă efecte exclusiv în privinţa judecătorilor recrutaţi sub imperiul noilor reglementări ce trebuie, în mod imperativ, corelate cu ritmul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.

Potrivit dezbaterilor din cadrul adunărilor generale, s-a solicitat imperativ asigurarea resurselor materiale şi umane necesare unei normale organizări a activităţii instanţelor de judecată, în scopul respectării drepturilor cetăţenilor la un proces echitabil, obiectiv care nu poate fi atins în condiţiile continuării părăsirii sistemului judiciar de către judecători, în contextul lipsei de predictibilitate a statutului judecătorilor şi procurorilor, cât şi a unui dialog real al celorlalte puteri ale statului cu autoritatea judecătorească.

S-a constatat că nu s-a înregistrat niciun progres, ci, mai mult, amendamentele la preconizata lege de modificare a Legii 303/2022 au fost menţinute, la fel cum a fost menţinută şi afirmaţia făcută de reprezentanţii celorlalte puteri privind adoptarea acestora în scurt timp, în pofida punctelor de vedere clare, exprimate ferm de instanţele judecătoreşti.

În acest condiţii, criza de personal expune sistemul judiciar la destructurare, cu efecte negative greu de înlăturat, din perspectiva organizării instanţelor în acord cu elementele dreptului la un proces echitabil.

Facem cunoscut opiniei publice faptul că regretăm că am fost nevoiţi să recurgem la această formă de protest, însă este în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent. Statutul judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci este dreptul societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială. Independenţa judecătorului nu poate face obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat nu va mai oferi societăţii acele garanţii de independenţă, atât de necesare.

Pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997, iar legiuitorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi garanţiile de independenţă pe care acesta trebuie să le ofere.

***

Marți, 20 iunie 2023, au avut loc Adunările generale ale judecătorilor de la Curtea de Apel Târgu-Mureş şi de la instanţele din aria de competenţă, având pe ordinea de zi reanalizarea situaţiei vizând proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu şi adoptarea măsurilor de protest, faţă de încălcarea statutului judecătorului, în ipoteza adoptării acestui proiect de lege, cu amendamentele lansate public în 29 mai 2023 şi cu ignorarea punctelor de vedere exprimate de judecători în adunările generale din 31 mai 2023, potrivit unui comunicat.

Adunările generale ale judecătorilor au avut în vedere, în esenţă, următoarele aspecte:

– în hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor din data de 31 mai 2023, s-a dezbătut situaţia creată ca urmare a proiectului de lege pentru modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, incluzând şi amendamentele lansate intempestiv în spaţiul public în data de 29 mai 2023, în contextul iminentei adoptări a acestora, în mod total netransparent şi cu încălcarea gravă a principiului cooperării loiale între puterile statului;

– prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor s-a solicitat, în mod covârşitor, la nivel naţional, ca orice soluție legislativă să fie urmarea dialogului loial între puterea judecătorească şi cea legislativă, pentru găsirea unor rezolvări care respectă predictibilitatea, garanțiile constituționale şi demnitatea statutului de judecător, precum şi ca modificările legislative preconizate să nu afecteze drepturile magistraţilor aflaţi în funcţie, iar orice eventuală modificare a vârstei de pensionare să producă efecte exclusiv în privinţa judecătorilor recrutaţi sub imperiul noilor reglementări ce trebuie, în mod imperativ, corelate cu ritmul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

– potrivit dezbaterilor din cadrul adunărilor generale, s-a solicitat imperativ asigurarea resurselor materiale şi umane necesare unei normale organizări a activităţii instanțelor de judecată, în scopul respectării drepturilor cetățenilor la un proces echitabil, obiectiv care nu poate fi atins în condiţiile continuării părăsirii sistemului judiciar de către judecători, în contextul lipsei de predictibilitate a statutului judecătorilor şi procurorilor, cât şi a unui dialog real al celorlalte puteri ale statului cu autoritatea judecătorească;

– prin hotărârile din 31 mai 2023, adunările generale ale judecătorilor de la curtea de apel şi de la instanţele din aria de competenţă au stabilit că, în situaţia în care propunerile de modificări legislative ce afectează statutul judecătorilor vor fi menţinute în continuare, se va convoca o nouă adunare generală pentru ca, în funcție de rezultatul discuțiilor pe marginea acestui proiect, să decidă cu privire la luarea unor măsuri concrete de protest;

– nu s-a înregistrat niciun progres, ci, mai mult, amendamentele lansate intempestiv în spaţiul public în data de 29 mai 2023 au fost menţinute, la fel cum a fost menţinută şi afirmaţia făcută de reprezentanţii celorlalte puteri privind adoptarea acestora în scurt timp, în pofida punctelor de vedere clare, exprimate ferm de instanţele judecătoreşti, fiind ignorată, de către reprezentanţii celorlalte puteri, şi deschiderea spre dialog a instanţelor;

– în aceste condiţii, criza de personal expune sistemul judiciar la destructurare, cu efecte negative greu de înlăturat, din perspectiva organizării instanţelor în acord cu elementele dreptului la un proces echitabil,

Judecătorii întruniţi în adunare generală la Curtea de Apel Târgu-Mureş, la cele trei tribunale şi la cele nouă judecătorii aflate în aria de competenţă au hotărât următoarele:

– Intrarea, începând cu data de 21 iunie 2023, în forma de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, inclusiv amânarea procedurii verificării şi regularizării cererilor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, astfel cum au fost enumerate în hotărârile adunărilor generale;

În acest sens, prin Hotărârea nr. 3/20 iunie 2023, Adunarea generală a judecătorilor Curţii de Apel Târgu-Mureş a stabilit, cu titlu de excepţie, următoarele categorii de cauze, cu caracter urgent, ce vor continua să fie soluţionate începând cu data de 21 iunie 2023: măsuri de protecţie a minorilor în situaţii de urgenţă; tutelă; curatelă; ordin de protecţie; ordonanţe preşedinţiale, suspendarea provizorie a executării hotărârii, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii; suspendarea provizorie a executării hotărârilor, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea executării actelor administrative, suspendarea executării silite, măsuri asiguratorii şi ordonanţe preşedinţiale; cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia celor care au ca obiect contestaţie privind durata procesului; dosare cu inculpaţi faţă de care s-au luat măsuri preventive în cauză; măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă, contestaţii la executare care privesc aceste măsuri; cauze în care răspunderea penală este susceptibilă de a fi prescrisă în termen scurt; incidente procedurale privind cauzele de mai sus;

– Transmiterea către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, Avocatul Poporului a unei solicitări argumentate de sesizare a Curţii Constituţionale pentru realizarea controlului de constituţionalitate, în situaţia în care proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor va fi adoptat (inclusiv amendamentele lansate în spaţiul public în data de 29 mai 2023);

– Mandatarea preşedintelui Curţii de Apel Târgu-Mureş pentru adoptarea unei rezoluţii pe această temă, împreună cu preşedinţii curţilor de apel, la întâlnirea acestora care va avea loc la Iaşi, în data de 30 iunie 2023.

De asemenea, s-a hotărât că, în funcţie de evoluţia evenimentelor, respectiv în funcţie de soluţia legislativă, în situaţia în care aceasta se va adopta, se va convoca o nouă adunare generală pentru a se decide continuarea protestului sau încetarea acestuia.

Înregistrarea la Senat, în anul 2023, a proiectului Legii privind modificarea pensiilor de serviciu şi, apoi, lansarea intempestivă în spaţiul public a unor amendamente, la data de 29 mai 2023, au constituit elemente de instabilitate, prin raportare la „speranţa legitimă”, concretizată în principiul propriu oricărui stat de drept, privind supremaţia legii. Această instabilitate a determinat un val de pensionări ce afectează grav sistemul judiciar.

În Expunerea de motive la proiectul acestei legi s-a făcut trimitere expresă la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cu referire la „pensiile de serviciu” ale magistraţilor, arătându-se că protecţia deciziilor Curții Constituționale se referă la pensiile magistraților. De asemenea, în acord cu această jurisprudenţă, s-a specificat că regimul strict al absenţei unor drepturi, al incompatibilităților şi interdicţiilor stabilit prin Legea fundamentală şi dezvoltat prin lege specială, precum şi responsabilităţile şi riscurile impun acordarea dreptului la pensia de serviciu.

Prin urmare, pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor nu trebuie tratate ca pensii speciale.

Lipsa vădită şi acută a resurselor umane, în contextul creşterii numărului şi complexităţii cauzelor, are implicaţii negative majore asupra organizării activităţii instanţelor, asupra celerităţii şi calităţii actului de justiţie al cărui destinatar este cetăţeanul.

O societate democratică, în teorie şi practică, nu poate fi concepută fără respectarea independenţei justiţiei care dă consistenţă şi valoare actului de justiţie, constituind o condiţie prealabilă apărării statului de drept şi garantării fundamentale a unui proces echitabil. Respectarea statutului judecătorului reprezintă o garanţie destinată înfăptuirii unei justiţii independente, în numele legii. Independenţa judecătorului nu este o prerogativă sau un privilegiu în interesul acestuia, ci în interesul statului de drept şi al celor care caută şi doresc înfăptuirea justiţiei.

În acest context, după demersuri repetate, argumentate şi echilibrate, dar care nu şi-au găsit reflectarea în dialogul cu celelalte puteri, soluţia ce ne-a mai rămas la dispoziţie pentru a determina o colaborare loială între puterile statului este intrarea în protest, măsură pe care nu am urmărit-o, însă, aşa cum am arătat, am fost nevoiţi să o adoptăm.

***

Marți, 20 iunie 2023, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Hunedoara, pentru analizarea evoluției demersului legislativ referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, potrivit unui comunicat.

Adunarea generală a judecătorilor a hotărât adoptarea unei forme de protest constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, începând cu data de 21.06.2023 și până la adoptarea unei soluții legislative care să respecte statutul constituțional al magistraților, garanțiile constituționale precum și principiul previzibilității.

Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Hunedoara solicită președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Avocatului Poporului, președintelui Senatului și al Camerei Deputaților sesizarea Curții Constituționale a României privind neconstituționalitatea prevederilor legislative respective și acordă mandat președintelui Curții de Apel Alba Iulia privind adoptarea unei rezoluții comune a președinților curților de apel la întâlnirea ce va avea loc la Iași în perioada 29-30.06.2023.

În funcție de soluția legislativă ce se va adopta se va convoca o nouă adunare generală care va stabili continuarea, suspendarea sau încetarea formei de protest.

La adoptarea hotărârii, judecătorii Tribunalului Hunedoara au avut în vedere faptul că proiectul de lege aflat în dezbaterea Camerei Deputaţilor, privind reforma în domeniul pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, inclusiv sub aspectul condiţiilor de pensionare şi al modalităţii de calcul al pensiilor, încalcă statutul constituțional al magistraților, precum și garanțiile rezultate din instrumentele internaționale, care reglementează acest statut, dar și faptul că, deși magistrații au manifestat disponibilitate pentru eliminarea inechităților din sistem, principiul cooperării loiale între puterile statului a fost încălcat și nu a existat un dialog real până la acest moment.

În esență, magistrații solicită ca modificările legislative referitoare la aceste aspecte să fie stabilite cu respectarea standardelor consacrate intern și internațional, cu asigurarea respectării statutului constituțional al magistraților și al independenţei justiţiei.

***

În raport de propunerile legislative care instituie o serie de modificări arbitrare ale condițiilor de pensionare ale magistraților, cu încălcarea principiilor esențiale care guvernează acest domeniu, ca parte a principiului independenței, judecătorii Curții de Apel Iași, în Adunarea Generală de astăzi, 20 iunie 2023, în unanimitate, au adoptat forma de protest a amânării judecării cauzelor, începând cu data de 21.06.2023, cu excepția celor urgente menționate mai jos, până la momentul la care puterea legiuitoare va asigura garanțiile obiective ale independenței magistraților, incluzând și previzibilitatea eventualelor  modificări, pentru a fi respectat statutul și efortul susținut al judecătorilor, dar și a celorlalte categorii profesionale din sistemul judiciar.

În vederea limitării afectării intereselor cetățenilor, pe perioada protestului se vor judeca următoarele cauze:

– în materie civilă: ordonanță președințială, măsuri asiguratorii, suspendare provizorie executare, răpiri internaționale de copii, plasamente în regim de urgență, adopții, custodii publice, declarare ca indezirabili, ordine de protecție;

– în materie penală: cauzele cu inculpați aflați sub puterea măsurilor preventive, cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauzele în care este posibilă intervenirea prescripției răspunderii penale.

Totodată, judecătorii Curții de Apel Iași au mandatat pe președintele Curții de Apel Iași:

– să îi reprezinte în acțiunile de sesizare a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Avocatului Poporului, Președintelui României, Președintelui Camerei Deputaților, Președintelui Senatului pentru a formula obiecții de neconstituționalitate la Curtea Constituțională a României;

– să adopte o eventuală rezoluție a președinților Curților de apel cu prilejul întâlnirii care se va desfășura la Iași, în data de 30.06.2023, în raport de stadiul procesului legislativ de la acel moment.

Pentru reaprecierea situației în funcție de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Iași va fi convocată ulterior.

***

Marți, 21 iunie 2023, judecătorii Curţii de Apel București, întruniţi în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 21 iunie 2023, să adopte forma de protest a amânării judecării cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente mai jos menţionate, până când puterea legiuitoare va respecta statutul şi munca tot mai împovărătoare de la an la an, atât a judecătorilor, cât şi a personalului auxiliar de specialitate, potrivit unui comunicat.

Volumul inuman de muncă, în rândul judecătorilor, agravat de plecările masive din sistemul judiciar, în contextul incoerenţei şi lipsei de transparenţă a puterii legiuitoare, subdimensionarea cronică a schemelor de personal, neadaptate de ani de zile volumului uriaş de cauze, incompatibilitățile şi interdicţiile profesiei, sunt aspecte ce trebuiau cântărite de legiuitor, atunci când a decis să lovească nemeritat corpul judecătorilor, prin afectarea statutului şi a independenţei, prin lezarea chiar a demnităţii profesiei.

Facem cunoscut opiniei publice faptul că regretăm profund că am fost nevoiţi să recurgem la această formă de protest, însă este în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent. Statutul judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci este dreptul societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială. Independenţa judecătorului nu poate face obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat nu va mai oferi societăţii acele garanţii de independenţă, atât de necesare.

Pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997, iar legiuitorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi garanţiile de independenţă pe care acesta trebuie să le ofere.

Eliminarea acestei componente a independenţei judecătorului este în dezacord cu jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale care a decis că eliminarea acestei pensii pentru judecători este contrară exigențelor actuale, pe care importante documente internaționale le exprimă în mod direct cu privire la drepturile judecătorilor, în considerarea importanței rolului acestora în apărarea statului de drept.

De asemenea, modificările legilor justiţiei recent adoptate (în decembrie 2022) au reprezentat un jalon PNRR îndeplinit, PNRR statuând, în mod expres, neincluderea pensiilor judecătorilor în categoria care urmează să fie modificată.

Totodată, judecătorii întruniţi în Adunarea Generală au decis să sesizeze Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Avocatul Poporului, Preşedintele României, Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului, pentru a sprijini întregul corp al magistraţilor, prin formularea obiecţiilor de neconstituționalitate la Curtea Constituţională a României.

De asemenea, s-a hotărât mandatarea preşedintelui Curţii de Apel București în adoptarea unei rezoluţii de către preşedinţii curţilor de apel, în cadrul întâlnirii ce se va desfăşura la Iași, în data de 30.06.2023, în raport de stadiul procesului legislativ de la acel moment.

Pentru a reduce la minim prejudicierea interesele justiţiabililor, s-a decis, în Adunarea Generală, judecarea următoarelor cauze:

– în materie civilă: ordonanţă preşedinţială, măsuri asiguratorii, suspendare provizorie executare, răpiri internaţionale de copii, plasamente, adopţii, custodii publice, declarare ca indezirabili, ordine de protecţie

– în materie penală: cauzele în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele în materia executării pedepsei (primă instanţă şi căi de atac), verificare măsuri asiguratorii.

Pentru reevaluarea situaţiei, în funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor Curţii de Apel București urmează a fi reconvocată la un moment ulterior.

***

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, în prezenţa a 213 judecători:

– a hotărât, în unanimitate, că iminenta modificare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători este de natură a încălca independenţa şi a afecta statutul constituţional al judecătorilor;

– a hotărât, cu o majoritate covârşitoare, adoptarea unei forme de protest faţă de parcursul procesului legislativ, constând în amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 21 iunie 2023, cu excepţia următoarelor cauze: măsurile preventive în materie penală, cauzele prevăzute la art. 138 Cod procedură penală, percheziţiile domiciliare şi cauzele urgente în materie civilă lato sensu (ordonanţe preşedinţiale vizând minorii, măsura plasamentului de urgenţă, ordine de protecţie, răpirile internaţionale de minori, suspendări provizorii de executare), grevă (acțiune în constatarea nelegalității grevei, acțiune în suspendarea grevei).

:: Anunțul

***

Marți, 20 iunie 2023, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Galați, convocată de Președintele Curții de Apel Galați, având pe ordinea de zi analiza evoluției proiectului privind pensiile de serviciu și adoptarea masurilor de protest necesar față de încălcarea statutului judecătorului în eventualitatea adoptării proiectului conform amendamentelor, s-au hotărât următoarele:

– Organizarea unei forme de protest în sensul că, începând cu data de 21.06.2023, se vor judeca numai cauzele cu caracter urgent, care se judecă pe perioada vacanței judecătorești, precum sunt cele cu următoarele obiecte:

în materie non-penală: suspendare provizorie executare silită, suspendare executare silită, suspendare executare act administrativ, ordonanță președințială, adopții, plasamente, achiziții publice;

– în materie penală: cauzele în care sunt inculpați sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauze în materia executării pedepsei, verificare măsuri asigurătorii, cauzele în care există riscul de a se împlini termenul de prescripție a răspunderii penale.

– Protestul va dura până la înlăturarea amendamentelor depuse la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal înregistrat pe rolul Camerei Deputaților sub nr. Plx. 244/2023 și reluarea discuțiilor cu sistemul judiciar asupra proiectului de lege privind reformarea sistemului de pensii din justiție, cu implicarea organului reprezentativ al magistraților, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, precum și al ordonatorului principal de credite, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție.

Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Galați decide susținerea emiterii unor declarații de protest și formularea unor sesizări către Președintele ÎCCJ, Avocatul Poporului, Președintele României, Președintele Camerei Deputaților, Președintele Senatului, pentru a sprijini întregul corp al magistraților prin formularea obiecțiilor de neconstituționalitate la Curtea Constituțională a României.

În dezbaterea de astăzi, s-au avut în vedere următoarele:

– în Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Galați din data de 31 mai 2023 s-a discutat situația creată ca urmare a proiectului de lege pentru modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor, inclusiv amendamentele lansate intempestiv în spațiul public în data de 29 mai 2023, în contextul iminentei adoptări a acestora, în mod total netransparent și cu încălcarea gravă a principiului cooperării loiale între puterile statului,

– prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor s-a solicitat, în mod covârșitor, la nivel național, ca orice soluție legislativă să fie urmarea dialogului loial între puterea judecătorească și cea legislativă, pentru găsirea unor rezolvări care respectă predictibilitatea, garanțiile constituționale și demnitatea statutului de judecător, precum și ca modificările legislative preconizate să nu afecteze drepturile magistraților aflați în funcție, iar orice eventuală modificare a vârstei de pensionare să producă efecte exclusiv în privința judecătorilor recrutați sub imperiul noilor reglementări ce trebuie, în mod imperativ, corelate cu ritmul îmbunătățirii condițiilor de muncă,

– potrivit dezbaterilor din cadrul adunărilor generale, s-a solicitat imperativ asigurarea resurselor materiale și umane necesare unei normale organizări a activității instanțelor de judecată, în scopul respectării drepturilor cetățenilor la un proces echitabil, obiectiv care nu poate fi atins în condițiile continuării părăsirii sistemului judiciar de către judecători, în contextul lipsei de predictibilitate a statutului judecătorilor și procurorilor, cât și a unui dialog real al celorlalte puteri ale statului cu autoritatea judecătorească,

– prin Hotărârea nr. 2 din 31 mai 2023, Adunarea generală a judecătorilor de la Curtea de Apel Galați a hotărât că, în situația în care propunerile de modificări legislative ce afectează statutul judecătorilor vor fi menținute în continuare, se va convoca o nouă adunare generală pentru ca, în funcție de rezultatul discuțiilor pe marginea acestui proiect, să decidă cu privire la luarea unor măsuri concrete de protest,

– nu s-a înregistrat niciun progres, ci, mai mult, amendamentele lansate intempestiv în spațiul public în data de 29 mai 2023 au fost menținute, Ia fel cum a fost menținută și afirmația tăcută de reprezentanții celorlalte puteri privind adoptarea acestora în scurt timp, în pofida punctelor de vedere clare, exprimate ferm de instanțele judecătorești, fiind ignorată, de către reprezentanții celorlalte puteri, și deschiderea spre dialog a instanțelor,

– criza de personal expune sistemul judiciar la destructurare, cu efecte negative greu de înlăturat, din perspectiva organizării instanțelor în acord cu elementele dreptului la un proces echitabil.

Hotărârea poate fi consultată aici.

***

Marți, 20 iunie 2023, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, pentru analizarea evoluției demersului legislativ referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, potrivit unui comunicat.

Adunarea generală a judecătorilor a hotărât adoptarea unei forme de protest constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, începând cu data de 21.06.2023 și până la adoptarea unei soluții legislative care să respecte statutul constituțional al magistraților, garanțiile constituționale precum și principiul previzibilității.

Adunarea generală a judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia solicită președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Avocatului Poporului, președintelui Senatului și al Camerei Deputaților sesizarea Curții Constituționale a României privind neconstituționalitatea prevederilor legislative respective și acordă mandat președintelui Curții de Apel Alba Iulia privind adoptarea unei rezoluții comune a președinților curților de apel la întâlnirea ce va avea loc la Iași în perioada 29-30.06.2023.

În funcție de soluția legislativă ce se va adopta se va convoca o nouă adunare generală care va stabili continuarea, suspendarea sau încetarea formei de protest.

La adoptarea hotărârii, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au avut în vedere faptul că proiectul de lege aflat în dezbaterea Camerei Deputaţilor, privind reforma în domeniul pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, inclusiv sub aspectul condiţiilor de pensionare şi al modalităţii de calcul al pensiilor, încalcă statutul constituțional al magistraților, precum și garanțiile rezultate din instrumentele internaționale care reglementează acest statut, dar și faptul că, deși magistrații au manifestat disponibilitate pentru eliminarea inechităților din sistem, principiul cooperării loiale între puterile statului a fost încălcat și nu a existat un dialog real până la acest moment.

În esență, judecătorii solicită ca modificările legislative referitoare la aceste aspecte să fie stabilite cu respectarea standardelor consacrate intern și internațional, cu asigurarea respectării statutului constituțional al magistraților și al independenţei justiţiei.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories