Secţiuni » Top Legal
Top Legal
Publicare
Banner BA-01
Banner BA-02
Comunicare profesională SELECTED Top Legal

Rundă de promovări la ZRVP: Doi parteneri se alătură echipei de management și alți șapte avocați fac un pas înainte în carieră

28 februarie 2022 | JURIDICE.ro

Începând cu 1 martie 2022, Crenguța Florea și Ovidiu Șerban vor consolida în calitate de parteneri echipele de management ale celor două departamente principale ale firmei – consultanță și soluționarea disputelor. Un avocat promovează la poziția de managing associate iar alți șase avocați preiau poziția de senior associate.

Societatea de avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) anunță un nou val de promovări interne în urma procesului de evaluare aferent ultimului an de activitate. Runda de promovări face parte din planurile firmei de a continua dezvoltarea echipelor specializate în domenii cheie.

Suntem foarte mulțumiți de modul în care echipa noastră a trecut prin perioada dificilă a ultimilor doi ani. Nu numai că am reușit să gestionăm o fuziune prin absorbție în plină pandemie, dar evoluția firească a echipei noastre a continuat netulburată de vremurile tulburi pe care le trăim. Numeroasele promovări sunt răsplata firească a muncii și rezultatelor colegilor vizați. Totodată, raportul dintre numărul de parteneri/managing associates/senior associates/associates reprezintă confirmări suplimentare în sensul că avem o echipă structurată adecvat și care crește sustenabil”, a declarat Cosmin Vasile, managing partner Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners.

Cei doi noi parteneri sunt tineri avocați de succes care au contribuit de-a lungul ultimilor ani la extinderea portofoliului de clienți ai firmei și la dezvoltarea echipelor pe care le coordonează. Crenguța Florea este un avocat cu experiență solidă în domeniul consultanței de business, specializată în dreptul imobiliar, precum și în dreptul societar și comercial. Fiind unul din cei mai vechi membri ai echipei DBO, Crenguța s-a alăturat echipei ZRVP în anul 2020 în urma fuziunii dintre cele două societăți. Ovidiu Șerban este coordonatorul departamentului de drept civil și dreptul familiei din cadrul ZRVP. În anul 2021 a inițiat The Child Factor, o platformă de informare dedicată tuturor aspectelor juridice privitoare la litigiile de familie și drepturile copilului. Ovidiu s-a alăturat echipei ZRVP în urmă cu 12 ani și s-a format în cadrul școlii de litigii a firmei, la al cărei succes a contribuit prin ambiție, talent și devotament față de clienți și echipă.

Noile numiri în poziții de senioritate vin să recunoască rolul important în cadrul echipei al fiecăruia dintre avocații promovați, performanțele profesionale precum și abilitățile de business. Simona Oprea a avansat la poziția de managing associate. Daniela Iacob, Alina Munteanu, Viorica Clima, Sorina Baroi, Diana Stoica și Mihai Băicoianu au făcut un pas înainte în carieră și au devenit senior associates.

Despre avocații promovați:

Crenguța FLOREA (partner)

Crenguța Florea este un avocat cu experiență solidă în domeniul consultanței de business. Fiind unul din cei mai vechi membri ai echipei DBO, Crenguța s-a alăturat echipei ZRVP în anul 2020 în urma fuziunii dintre cele două societăți.

Având 12 ani de experiență profesională, Crenguța este specializată în dreptul imobiliar, precum și în dreptul societar și comercial.

Cu o abordare orientată spre identificarea rezultatelor, Crenguța acordă asistență juridică clienților locali și internaționali pe proiecte de dezvoltarea urbană și industrială, construcții (inclusiv contracte FIDIC), operațiuni de închiriere. Experiența sa include și servicii de consiliere cu privire la aspecte de reglementare și autorizare. A fost implicată în proiecte imobiliare pentru dezvoltarea centrelor comerciale de tipul hipermarket precum și în proiecte imobiliare de dezvoltare urbană cu specific rezidential. De asemenea, Crenguța a acordat asistență juridică în tranzacții având ca obiect extinderea de parcuri industriale și de linii și capacități de producție pentru clienți care activează în industria textilă și a produselor din lemn.

Crenguța a acumulat o experiență importantă și în ceea ce privește operațiunile de guvernanță corporativă, implicându-se în soluționarea unor probleme de natură comercială și în acordarea asistenței juridice în activitatea curentă de business a clienților.

Expertiza Crenguței include negocierea și structurarea tranzacțiilor imobiliare și contractelor comerciale complexe. În activitatea sa profesională Crenguța coordonează investigații de due diligence juridic, realizează operațiuni de M&A și oferă soluții optime pentru constituirea de garanții.

Ovidiu ȘERBAN (partner)

Ovidiu Șerban este coordonatorul departamentului de drept civil și dreptul familiei din cadrul ZRVP. Avocat litigator cu peste 15 ani de experiență, Ovidiu este specializat în litigii civile și de familie și gestionează în prezent, împreună cu echipa sa, peste 100 de mandate, preponderent divorțuri cu minori, partaje, răpiri internaționale, adopții și succesiuni. Pe parcursul ultimilor ani s-a implicat cu precădere în proiecte de dreptul familiei, iar în anul 2021 a inițiat The Child Factor, o platformă de informare dedicată tuturor aspectelor juridice privitoare la litigiile de familie și drepturile copilului. Această platformă se dorește a fi un îndrumar pentru orice părinte/soț care se află într-o situație delicată, fie în relația de cuplu, fie în procesul de creștere și educare a minorilor.

Ovidiu Șerban este, de asemenea, specializat în drept administrativ și fiscal și drept civil, inclusiv materia litigiilor dintre profesioniști. A dobândit o bogată experiență practică de-a lungul timpului ca urmare a participării active în cadrul unora dintre cele mai importante și variate proiecte în care societatea a oferit asistență juridică clienților săi. Din acestea menționăm litigii fiscale (în materie de TVA, accize, impozit pe profit, impozite și taxe locale), litigii civile sau arbitrale derivate din raporturile dintre profesioniști (antrepriză în construcții, contracte în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, pretenții comerciale și recuperări creanțe), litigii de contencios administrativ în materie de urbanism și amenajarea teritoriului. În prezent este implicat în peste 90 de dosare din materia contencios administrativ și fiscal, respectiv a litigiilor cu profesioniști.

Simona OPREA (managing associate)

Simona Oprea are experiență de peste 15 ani în domeniul soluționării disputelor, fiind specializată în litigii civile și de familie, litigii fiscale, dispute comerciale și administrative.

Practica sa în domeniul dreptului familiei implică reprezentarea clienților în instanță și în fața instituțiilor specializate, precum și consultanță acordată în spețe variate: răpiri internaționale de minori, protecția victimelor în fața abuzurilor în familie, protejarea intereselor minorilor în procedura de divorț a părinților și după finalizarea procedurii (evitarea sau combaterea fenomenului de alienare parentală, punerea în executare a hotărârilor privind minorii, măsuri de protecție speciale din partea autorităților specializate).

De asemenea, în domeniul dreptului familiei, Simona acordă consultanță și în spețe privind adopția minorilor (inclusiv din străinătate sau implicând elemente de extraneitate), divorțuri ce implică aplicarea legislației din alte jurisdicții decât cea română, consultanță privind partajul bunurilor comune obținute în timpul căsătoriei, regimul matrimonial aplicabil în cazul divorțurilor cu elemente de extraneitate.

Ea oferă, de asemenea, servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor și autorităților naționale în dispute fiscale (privind TVA, accize, impozit pe profit și impozit pe venit, impozite și taxe locale), fond funciar, executari silite, achiziții publice și dispute pe piața de capital.

Daniela IACOB (senior associate)

Cu experiență de 10 ani în domeniul soluționării disputelor, Daniela este specializată în litigii de dreptul muncii și asigurărilor sociale, contencios administrativ și fiscal.

Practica ei include consilierea și reprezentarea juridică a clienților, persoane fizice și juridice, în proiecte complexe de dreptul muncii și probleme de contencios administrativ și fiscal, printre acestea numărându-se reprezentarea unor importante societăți din România și străinătate, precum și a unei reputate unități de învățământ universitar din România.

De asemenea, Daniela acordă, în mod regulat, asistență juridică şi reprezentare în litigii de drept civil și între profesioniști.

Alina MUNTEANU (senior associate)

Avocat litigator cu experiență de peste cinci ani, Alina Munteanu este specializată în litigii civile, comerciale, bancare și de contencios-administrativ. Acordă totodată servicii de consultanță și reprezentare juridică în proceduri complexe de insolvență și restructurare.

Practica sa recentă include asistarea principalului competitor pe piața reparației de vagoane într-o acțiune pentru recuperarea unui prejudiciu de valoare semnifictivă sau asistența unuia dintre cei mai importanți competitori pe piața locațiunii echipamentelor și utilajelor necesare pentru dezvoltarea imobiliară în cadrul unei acțiuni ce tinde la recuperarea unui avans contractual de peste 11.000.000 RON.

Alina a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea din București și deține două mastere în arbitraj comercial internațional al Universității din București și în drept comercial internațional și european al Colegiului Juridic Franco-Roman (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

Viorica CLIMA (senior associate)

Viorica are experiență de peste cinci ani în domeniul soluționării disputelor, perioadă în care a reprezentat clienți naționali și internaționali într-o gamă largă de domenii ale dreptului, cu accent pe litigii comerciale și civile, recuperare de creanțe, executare silită și insolvență.

În ultimii ani, Viorica și-a concentrat activitatea asupra proiectelor care privesc recuperarea creditelor neperformante pentru importante instituții financiare internaționale, precum și a creanțelor deținute de importanți clienți din domeniul investițiilor și dezvoltării imobiliare, atât în cadrul procedurilor de executare silită, cât și de insolvență.

Sorina BAROI (senior associate)

Sorina Baroi are peste opt ani de experiență în asistarea clienților în domeniul litigiilor, în dispute privind aspecte contractuale, de recuperarea creanțelor, dar și executare silită și proceduri de insolvență. În cadrul procedurilor de insolvență reprezintă cu precădere creditorii – societățile comerciale sau instituțiile financiare, în legătură cu recuperarea creanțelor în procedurile de faliment, dar și în diverse litigii privind executarea contractelor de credit sau de garanție financiară.

De asemenea, a fost implicată în multe dosare în materia asigurărilor, reprezentând cu succes asiguratorii de tip din piață.

Diana STOICA (senior associate)

Diana Stoica are experiență de peste opt ani în avocatură și este specializată în litigii de drept civil și comercial, restructurare și insolvență, drept imobiliar, dreptul asigurărilor, drept administrativ, dreptul familiei și dreptul muncii.

De-a lungul carierei sale, Diana a fost implicată în multe mandate complexe, asigurând consultanță, asistență juridică și reprezentare celor mai importanți jucători pe piață în ariile de drept în care activează, precum instituții financiare bancare sau societăți de leasing, atât în fața instanțelor de judecată, cât și în fața instituțiilor și autorităților publice relevante.

Experiența Dianei în domeniul insolvenței este semnificativă, ea fiind implicată în diverse proiecte privind recuperarea și restructurarea creditelor neperformante de valori ridicate, analiza planurilor de reorganizare, identificarea și conceperea strategiilor care să asigure creșterea gradului de recuperare a creanțelor.

De asemenea, expertiza sa de practică include și consultanță în aspecte privind analizele juridice de tip due diligence, precum și în proiecte privind negocierea și încheierea diverselor tranzacții între profesioniști.

Mihai BĂICOIANU (senior associate)

Mihai Băicoianu este specializat în achiziții publice, protecția datelor și dreptul muncii și face parte din echipa de consultanță a firmei. Pe parcursul ultimilor ani s-a implicat cu precădere în proiecte complexe de achiziții publice, aspecte de reglementare în ceea ce privește sfera de aplicare a prevederilor legislației achizițiilor publice și cu privire la aspecte de GDPR derulate pentru companii românești și internaționale din domeniile sănătate, telecomunicații, companii distribuitoare de hardware‎ și pentru unul din cele mai mari spitale din România.

Mihai acționează în calitate de consultant juridic cu privire la reglementările corporative din România și a fost implicat în cea mai mare tranzacție FMCG din România din anul 2018. Asistența sa include consultanță juridică cu privire la aspectele corporative și de concurență ale tranzacțiilor, concentrându-se totodată pe aspectele legate de dreptul muncii ce reies din astfel de operațiuni.

De asemenea, Mihai reprezintă clienții firmei în fața autorității administrativ-jurisdicționale competente să soluționeze contestațiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, precum și în fața instanțelor de judecată în cadrul căilor de atac înaintate împotriva soluțiilor pronunțate în fond de către autoritate, reușind să obțină rezultate favorabile în majoritatea cauzelor în care a pledat.

Despre Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners (ZRVP) este acreditată ca una dintre cele mai importante societăţi de avocatură din România, oferind servicii de asistenţă juridică atât în sfera litigiilor şi a arbitrajului, cât şi în domeniul avocaturii de business, al insolvenței, al dreptului penal al afacerilor și al consultanței fiscale.

ZRVP are o echipă de 66 de avocați, dintre care 16 asociaţi – Călin-Andrei Zamfirescu, Ioana Racoţi și Stan Tîrnoveanu – asociaţi fondatori, Cosmin Vasile (asociat coordonator), Anca Danilescu (asociat senior), Elena Iacob, Alina Tugearu, Monica Strîmbei, Cătălin Micu, Andrei Dumitrescu, Mihai Băjenaru, Cosmin Cojocaru, Crenguța Florea și Ovidiu Șerban (asociați), domnul prof.dr. Valerian Cioclei și Robert Oancea (of counsel).

:: English Version

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership