Secţiuni » Arii de practică » Protective » Protecţia animalelor
Protecţia animalelor

Decizia (UE) 2020/1089 privind stabilirea responsabilităților Comisiei de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul/în afara UE


24.07.2020 | Elena ALBU
Secţiuni: Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Lege 9, Protecția animalelor
JURIDICE - In Law We Trust
Elena Albu

Elena Albu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria LI 239/1 din 24 iulie 2020, a fost publicată Decizia (UE) 2020/1089 a Parlamentului European din 19 iunie 2020 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, a componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii.

Parlamentul European,

1. decide să constituie o comisie de anchetă însărcinată cu examinarea presupuselor încălcări în aplicarea dreptului Uniunii legate de punerea în aplicare de către statele membre și asigurarea respectării de către Comisia Europeană a Regulamentului (CE) nr. 1/2005;
2. decide ca această comisie de anchetă să aibă următorul mandat:
—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a acționa pe baza dovezilor privind încălcarea gravă și sistematică a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în cursul transportării animalelor vii pe teritoriul Uniunii și în țări terțe. Comisia a fost informată periodic cu privire la încălcările sistematice și grave care au loc în cursul transportului animalelor vii. Începând cu 2007, Comisia a primit aproximativ 200 de rapoarte privind încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005. În 2016, cabinetul de avocatură Conte & Giacomini, acționând în numele Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), a adresat Comisiei o plângere oficială privind încălcarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în cursul transportului rutier de animale dinspre Europa către Turcia (4), solicitând Comisiei să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre implicate în practici ilegale;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind spațiul disponibil și înălțimea prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (g) și la capitolul II punctul 1.2, capitolul III punctul 2.3 și capitolul VII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor referitoare la aprobarea mijloacelor de transport rutier și cu nave pentru animale vii, prevăzute la articolele 7, 18 și 19 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind adăparea și hrănirea prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (h), la capitolul V punctul 1.4, punctul 1.5 și punctul 2.1 literele (a) și (b), precum și la capitolul VI punctele 1.3 și 2.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind așternutul prevăzute la capitolul II punctul 1.1 litera (h) și punctul 1.5, precum și la capitolul VI punctul 1.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind temperatura și sistemul de ventilație prevăzute la capitolul II punctul 1.1 litera (b), capitolul III punctul 2.6 și capitolul VI punctul 3.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea interdicției de a transporta animale care nu sunt apte pentru transport, prevăzută la articolul 3 al doilea paragraf litera (b) și la capitolul I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea interdicției respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor referitoare la separarea anumitor animale, prevăzute la capitolul III punctul 1.12 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor suplimentare privind călătoria pe distanțe lungi, prevăzute la articolul 14 și la capitolul VI din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind controalele care trebuie efectuate, prevăzute la articolul 15 alineatul (2) și la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea obligației autorităților competente ale statelor membre de a lua, în cazul încălcării normelor, măsuri specifice și de a notifica încălcările, prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea obligației respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor referitoare la obligația autorității competente de a preveni și de a reduce întârzierile în timpul transportului, precum și măsurile adecvate care trebuie luate în acest caz, prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind transportul animalelor neînțărcate, prevăzute la capitolul V punctul 1.4 litera (a) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind transportul pe mare al animalelor vii, inclusiv practicile de încărcare și structurile de la bordul navelor, prevăzute la articolele 19, 20 și 21 și la capitolul II punctele 1 și 3, capitolul III punctul 1 și capitolul IV din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea obligației respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind mijloacele de transport, prevăzute la capitolul II punctele 1, 2 și 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind manipularea animalelor, inclusiv operațiunile de încărcare și descărcare, prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (e) și la capitolul III punctele 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 și 1.11 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind planificarea traseului și jurnalul de călătorie prevăzute la articolul 5 alineatul (4), articolul 8, articolul 14 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și articolul 21 alineatul (2) și în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor referitoare la îndatoririle și obligațiile autorităților competente ale statelor membre, prevăzute la articolele 10 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în afara Uniunii, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea regulamentului menționat, în conformitate cu Hotărârea Curții de Justiție (Camera a cincea) din 23 aprilie 2015 în cauza C-424/13; în hotărârea sa, Curtea de Justiție a reamintit că Regulamentul (CE) nr. 1/2005 impune obligații stricte nu numai transportului de animale vertebrate vii, care se desfășoară exclusiv pe teritoriul Uniunii Europene, ci și operațiunilor de transport cu puncte de plecare pe teritoriul menționat și cu destinația într-o țară terță. În aceeași hotărâre, Curtea a statuat că autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să asigure conformitatea atunci când autorizează călătorii care au loc în țări terțe;

—să investigheze eventualele încălcări ale obligației de cooperare loială prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană care sunt relevante pentru domeniul de aplicare al anchetei; în acest scop, să evalueze, în special, dacă o astfel de încălcare poate rezulta ca urmare a unei presupuse omisiuni de a lua măsuri adecvate pentru a împiedica operarea mijloacelor de transport astfel încât identitatea beneficiarilor reali ai acestora să fie ascunsă instituțiilor Uniunii, autorităților competente și altor intermediari, iar încălcările Regulamentul (CE) nr. 1/2005 să fie facilitate;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a facilita misiunea OIE de punere în aplicare a standardelor internaționale privind bunăstarea animalelor în timpul transportului;

—să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a respecta valorile comerciale ale Uniunii consacrate în noua strategie comercială a UE „Trade4All”, în special în ceea ce privește practicile de transport abominabile, documentate în țări terțe, care sunt esențiale nu numai din punctul de vedere al bunăstării animalelor, ci și din punctul de vedere al securității alimentare și al sănătății publice;

—să formuleze recomandările pe care le consideră necesare în această privință, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare de către statele membre a hotărârii Curții de Justiție menționate mai sus;

3. decide ca comisia de anchetă să își prezinte raportul final în termen de 12 luni de la data adoptării prezentei decizii;
4. decide ca comisia de anchetă să țină seama în lucrările sale de toate evoluțiile pertinente care intervin în cursul mandatului său și care sunt relevante pentru sfera sa de activitate;
5. decide că toate recomandările formulate de comisia de anchetă să fie tratate de comisiile permanente relevante;
6. decide ca comisia de anchetă să aibă 30 de membri;
7. încredințează președintelui sarcina de a asigura publicarea prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Consilier juridic  Elena Albu

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro