« Flux noutăţi
Proiecte speciale: Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesioniştiBarouriCovid-19 Legal ReactInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatExecutoriReviste juridiceSistemul judiciarUniversitariaCitate juridiceJURIDICE MOLDOVALaw Flaws ProjectLegal Soft SkillsNoul Cod comercial român
Studenţi la drept. Universitaria
GrileDezbateriCărţiStudenţi
 

Academia Română. Precizări ref. educația on-line. UPDATE: Școala nu trebuie să formeze „oameni roboți”, ci să modeleze caractere, oameni sensibili, cu dorința de a evolua, de a face performanță și de a contribui la dezvoltarea societății
02.02.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Monitor Dosare

Marți, 2 februarie 2021, Academia Română a dat publicității următorul comunicat: „În contextul prelungirii pe o perioadă incertă a crizei sanitare generate de pandemia de coronavirus, care a afectat în mod substanțial situația sistemului de educație, prin impunerea învățământului la distanță, mediat de tehnologie, Academia Română dorește să-și reafirme punctul de vedere dat publicității în data de 28 iulie 2020, intitulat „Educația on-line – suport pentru performanță“. Academia semnalează, din nou, necesitatea regândirii atente, de către specialiști, a întregului sistem de educație, care să integreze atât noua tehnologie, bazată pe inteligența artificială, cât și educația în sala de clasă, gestionată de profesor, în interacțiune directă cu elevii.

Progresele remarcabile ale științei și tehnologiei, în special ale științei și tehnologiei informației și comunicațiilor, au produs schimbări sociale, economice și comportamentale indenegabile. Prezența activă a roboților, a inteligenței artificiale în toate dispozitivele și sistemele cu care interacționăm impune, în mod evident, o nouă viziune asupra educației și pregătirii cetățenilor pentru o societate colaborativă, în cadrul căreia comunicația între mașini și, respectiv, între oameni și mașini constituie deja o evidență. Prin urmare, sistemul de educație trebuie adaptat la realitățile acestei noi societăți, care valorifică inovarea și creativitatea, și trebuie gândit astfel încât să asigure formarea cetățenilor compatibili cu tehnologia viitorului, capabili, la rândul lor, de a crea și a inova.

Mijloacele tehnice performante (calculatoare, tablete, telefoane inteligente etc.), platformele software avansate, destinate procesului educativ-formativ, reprezintă un suport important pentru creșterea calității acestui proces. În acest context, tentația automatizării procesului de educație este mare și mulți dintre creatorii și promotorii platformelor educaționale online au tendința de a impune și a generaliza un sistem de educație ce face abstracție de rolul și locul esențial pe care profesorul îl are în acest proces, un proces dinamic și firesc între ființe umane.

Educatorul/profesorul nu poate fi înlocuit, el are un rol fundamental în formarea personalității elevului, în stimularea capacității lui creative și, nu în ultimul rând, în pregătirea viitorului cetățean cu abilități comunicaționale și sociale. Școala nu trebuie să formeze „oameni roboți“, ci să modeleze caractere, oameni sensibili, cu dorința de a evolua, de a face performanță și de a contribui la dezvoltarea societății într-un context colaborativ.

Includerea tehnologiei informației și comunicațiilor în procesul educativ-formativ este o obligație, însă utilizarea acesteia trebuie atent dozată pentru fiecare etapă a acestui proces. Dacă la nivelul de pregătire universitar și postuniversitar tehnologiile pot fi utilizate cu eficiență, în cazul educației de la nivel primar rolul esențial îl deține învățătorul/profesorul, care își adaptează metodele de predare în funcție de abilitățile cognitive ale elevilor și care stimulează creativitatea fiecărui elev în funcție de aptitudinile sale.

Mijloacele tehnice informatice și de comunicare pot fi utilizate de către învățători/profesori pentru ilustrarea prin exemple, pentru familiarizarea elevilor cu tehnologia, pentru definirea rolului tehnologiei în viața cotidiană. Din această perspectivă sistemul de educație trebuie să asigure, pe de o parte, o infrastructură modernă, și, pe de altă parte, o pregătire superioară a profesorilor pentru dobândirea de competențe specifice în vederea utilizării eficiente a acestor tehnologii, precum și o pregătire psiho-pedagogică susținută.

Educația este un proces continuu, iar rolul guvernanților este de a asigura cadrul organizațional și funcțional pentru ca acest proces să fie eficient, adaptiv, flexibil, predictiv și transparent. Pentru fiecare etapă de educație și formare trebuie găsite cele mai eficiente metode și instrumente de pregătire, în funcție de obiective și de cerințe. Flexibilitatea structurală și funcțională vor constitui premisele pentru valorificarea potențialului fiecărui participant la procesul de educație, în funcție de capacitatea cognitivă, de dorința și de pasiunea fiecăruia pentru dezvoltarea personală.

Una dintre principalele resurse ale unei țări o reprezintă cetățenii ei. Creativitatea acestora, atașamentul lor față de valorile umaniste sunt factori determinanți pentru evoluția societății, iar educația joacă rolul esențial în asigurarea evoluției și dezvoltării comunității. Doar prin relaționarea directă educația își poate atinge pe deplin aceste obiective. Încurajăm deci revenirea cât mai rapidă la interacțiunea directă dintre profesor și elev, care facilitează funcționarea optimă a procesului de educație.

Academia Română apreciază efortul colectiv, făcut de profesori, elevi și părinți, de a găsi soluții provizorii la actuala situație dificilă pe care o traversăm, dar susține ferm ideea conceperii de către specialiști a unui sistem național de educație modern, coerent și sustenabil, predictibil și transparent, fundamentat pe o strategie integrativă, bine articulată și bazată pe o finanțare capabilă să asigure resursele umane, materiale și tehnologice necesare.”

***

Marți, 28 iulie 2020, Academia Română a publicat următorul punct de vedere cu privire la educația on-line, potrivit unui comunicat: „Academia Română consideră că educația reprezintă unul dintre cele mai importante domenii de activitate ale unei societăți și are implicații profunde și de durată în toate celelalte sectoare socio-economice. 

Academia Română susține că educația se face în cadru social, prin interacțiunea directă dintre elevi, studenți, cadre didactice, părinți și oricare alte persoane și entități aflate în contextul conectării sociale. Academia Română remarcă utilitatea și eficiența desfășurării unor activități didactice în spațiul virtual, dar apreciază că educația on-line este o formă complementară educației directe, în sala de clasă. 

Academia Română lansează în acest sens un punct de vedere, intitulat „Educația on-line – suport pentru performanță“, în care, pe baza provocărilor din societatea contemporană și ținând cont de contextul revoluției digitale, consideră absolut necesară regândirea sistemului național de educație.

Educația on-line – suport pentru performanță 

Academia Română dorește să atragă atenția asupra câtorva elemente importante referitoare la actuala situație a învățământului românesc, pornind de la experiența utilizării extinse a învățământului la distanță, mediat de tehnologie, ca soluție de avarie în contextul recentei pandemii. 

Este deja o evidență pentru toată lumea că trăim în plină revoluție digitală, fenomen ce are în centru tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), inteligența artificială și robotica colaborativă, care nu poate fi ignorat, întrucât are un profund impact asupra evoluției societății și economiei, asupra indivizilor și a relațiilor de orice natură stabilite la scară globală. Prin urmare, adaptarea rapidă la evoluția acestor tehnologii este o necesitate a învățământului românesc, care, însă, presupune regândirea atentă a întregului sistem de educație ce urmează să integreze, cu justă măsură, educația on-line și educația directă, în școală. 

Luând în considerare procesul educativ-formativ într-un cadru instituționalizat, evidențiem mai multe niveluri, principial diferite din mai multe puncte de vedere, începând cu nevoile psiho-sociale și capacitățile fiziologice și cognitive ale elevilor/studenților: nivel preșcolar, ciclul primar, gimnazial, liceal și universitar. 

Școala, prin cele două obiective principale – educația (formarea de personalități, caractere, ființe sociale și cetățeni educați) și instruirea (transmiterea de cunoștințe și informații, formarea de deprinderi, competențe și abilități) – joacă un rol fundamental în evoluția societății, în integrarea globală la nivel competitiv. Este de menționat că, pentru nivelurile inițiale (preșcolar, primar și gimnazial), educația este obiectivul crucial. Transmiterea de cunoștințe crește în importanță nivel cu nivel, cele două obiective devenind la fel de importante în timpul ciclului liceal. 

Educația reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare de activitate ale unui stat, ale unei societăți, cu implicații adânci și de lungă durată în toate celelalte sectoare socio- economice. Experimentele grăbite și nereușite, improvizațiile, instabilitatea, incoerența și lipsa de viziune pot compromite sistemul de educație, cu repercusiuni grave pe termen mediu și lung asupra evoluției societății. Credibilitatea, transparența, flexibilitatea și stabilitatea sistemului de educație reprezintă atribute esențiale pentru atingerea performanței compatibile cu evoluția științei și tehnologiei. 

O analiză atentă a impactului tehnologiilor informației și comunicațiilor asupra sistemului de educație, ce include o pregătire profesională competitivă la nivel global, ne conduce la următoarele concluzii: 

• Tehnologia informației și comunicațiilor, inteligența artificială și robotica colaborativă reprezintă un suport remarcabil în procesul de educație și instruire, dar utilizarea acestora trebuie făcută cu precauție și responsabilitate. 

• Pentru ciclurile preșcolar și primar (3-11 ani) școala on-line este departe de a fi o opțiune; din contră, aceasta poate avea efecte dăunătoare pentru elevi, în sensul periclitării bunei lor dezvoltări psiho-sociale și intelectuale. Educația se face în interacțiune directă cu un educator, relația dintre elev și învățător/profesor fiind mai mult decât comunicare de sunete și imagini. Învățătorul/profesorul este model, ocrotitor, suport moral etc. și trebuie perceput în chip nemijlocit de elevi. 

• Educarea prin socializarea directă continuă să fie foarte importantă, chiar dacă din liceu începe cultivarea competențelor, a talentelor și se fac primii pași spre viitoarea profesie. Însă extinderea utilizării tehnicilor digitale în procesul formativ-educativ trebuie să se realizeze cu precauție. 

• Folosirea tehnologiilor digitale în procesul de educație presupune o schimbare de paradigmă pentru dascăli, o modificare a modului de organizare și prezentare a lecțiilor, însoțite de eforturi suplimentare și de o infrastructură performantă, eficientă. 

• Generalizarea învățământului on-line poate compromite întregul sistem de educație atât prin consecințe directe asupra calității, cât și prin cerințele legate de asigurarea echitabilă a accesului tuturor elevilor/ profesorilor la infrastructura performantă (platforme, comunicare, tablete, calculatoare etc.), care, în acest moment, este, din păcate, deficitară. 

• Utilizarea eficientă a platformelor de instruire on-line înseamnă pregătirea corespunzătoare a utilizatorilor (educatori și elevi/studenți) și modificarea rolului profesorului care, în acest context, devine un antrenor (instructor). 

Așa cum am precizat și în „Manifestul pentru adaptarea la era digitală“, lansat de Academia Română în data 16 octombrie 2019, pledăm pentru elaborarea unui program coerent, la nivel național, care să țină cont de receptivitatea deosebită a tinerilor faţă de noile tehnologii. 

Ca o concluzie asupra acestor observații, remarcăm utilitatea indubitabilă și eficiența instrumentelor pentru organizarea și desfășurarea unor activități on-line, cu o precizare importantă: utilizarea lor este complementară, fără a exclude educația în clasă, cu profesorul care transmite elevilor mult mai mult decât cunoștințe și informații, care este un model comportamental și care incumbă un mod de gândire, acțiuni greu de realizat prin internet. 

Domeniile tehnice, medicina, arhitectura pot beneficia de tehnologiile digitale, dar nu poate fi înlocuit procesul formativ asigurat în laboratoare și platforme experimentale, la care elevii și/sau studenții trebuie să aibă acces nemijlocit. 

Preluarea unor modele cu rezultate notabile în alte țări, fără a ține seama de particularitățile sistemului național de educație, de trăsăturile psiho-sociale ale poporului nostru, organizarea de experimente fără un studiu de impact și lansarea unor programe formative fără coerență pot compromite generații întregi de tineri. Aceștia, supuși unor experimente improvizate, născute prin incompetență și lipsă de responsabilitate, devin inadaptați social. 

Școala trebuie să genereze oameni și nu „să producă oameni ai muncii“. Așezarea în prim plan a ideii că școala este obligată „să producă absolvenți adaptați exclusiv nevoilor economiei“, ca și cum ar fi o linie de producție, este greșită. Despre care nevoi este vorba, despre cele de azi, de mâine sau de poimâine? Este adevărat că absolvenții de învățământ superior trebuie să se specializeze în vederea onorării unui loc de muncă, dar profesiile se schimbă tot mai rapid. Școala are menirea să-i învețe pe studenți cum să învețe, cum să se adapteze schimbărilor rapide, cum să facă față acestor provocări prin profilări și reprofilări succesive. 

Dinamica schimbărilor tot mai numeroase și mai profunde din societate nu se poate reflecta mecanic în dinamica materiilor/disciplinelor școlare. Aceste discipline verificate de istorie – științe fundamentale, științe ale naturii, limbi materne și străine, științe sociale și umaniste – trebuie să rămână ca atare, pentru că ele au capacitatea de a antrena mintea, a dezvolta un sistem de gândire propriu, critic și analitic deopotrivă, și au produs roade bune de-a lungul secolelor și mileniilor. Ceea ce trebuie să se modifice și adapteze mereu sunt conținuturile. Inventarea de noi materii (educație managerială, financiară, sanitară, de mediu etc.) este complet neindicată și contraproductivă pentru scopurile școlii. Adaptarea la nou se poate realiza perfect – și s-a realizat, parțial, de-a lungul vremii – prin materiile existente, prin orele de dirigenție și printr-o serie de metode alternative, aflate la îndemâna educatorilor. 

Nivelul de educație al unei națiuni dă măsura gradului de compatibilitate a acesteia cu valorile universale ale umanității. De aceea, se impune mai mult ca oricând o regândire a întregului sistem național de educație, în noul context al revoluției digitale și al provocărilor din societatea contemporană. Dar educația on-line nu poate să constituie un scop în sine pentru lumea românească, ci ea trebuie să fie un mijloc eficient de a completa și de a suplini – în cazuri speciale, atunci când este absolut necesar – ceea ce educația directă, în săli de clasă, laboratoare, amfiteatre etc., nu poate realiza.”

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Monitorizarea inteligentă a dosarelor de instanţă: Monitor Dosare

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.