Secţiuni » JURIDICE NEXT » Universitaria
Universitaria
GrileDezbateriCărţiStudenţi

Facultatea de Drept, Universitatea din București. Desfășurarea activităților didactice în sistem online. UPDATE: Poziția ASD. UPDATE: Activitatea didactică pe semestrul al II-lea va începe online. UPDATE: Examenele și colocviile se vor desfăşura față în față
03.03.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Content, UNIVERSITARIA
JURIDICE - In Law We Trust

În şedinţa online din 25-26 februarie 2021, Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din București a hotărât ca, exceptându-se impedimente sanitare certe, din semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, examenele și colocviile la toate programele de studii ale Facultăţii de Drept să se desfăşoare față în față, iar activitatea didactică (cursuri şi seminare) să continue online.

:: Minuta (pct. 2)

***

În cadrul ședinței din 14-15 ianuarie 2021, Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din București a decis ca activitatea didactică pe semestrul al II-lea să înceapă online urmând ca, în cazul scăderii ratei de infectare, Consiliul să adopte o nouă decizie privind trecerea graduală la desfăşurarea activității didactice „față în față”, în funcție de momentul în semestru la care va surveni scăderea și cu luarea în considerare a unei perioade de tranziție de o lună necesară studenților în vederea organizării logistice a cazării în Bucureşti.

:: Minuta

***

Joi, 10 septembrie 2020, ASD a dat publicității poziția Asociației Studenților în Drept cu privire la hotărârea consiliului Facultății de Drept de a propune senatului Universității din Bbucurești ca toate activitățile didactice din semestrul I al anului universitar 2020-2021 să se desfășoare în format exclusiv online:

„Asociația Studenților în Drept, organizația studențească reprezentativă a studenților Facultății de Drept a Universității din București, solicită tuturor membrilor Consiliului de Administrație și Senatului Universității din București să revizuiască propunerea Consiliului Facultății de Drept de a desfășura în format exclusiv online activitățile didactice.

Consiliul Facultății de Drept, întrunit în ședință online în data de 9 septembrie 2020, a decis, cu majoritate de voturi, ca toate activitățile didactice să se desfășoare în format exclusiv online, ignorând opoziția tuturor celor 7 reprezentanți ai studenților din Consiliu față de această propunere.

Astfel, considerăm necesare următoarele precizări:

I. Municipiul București se încadrează, conform statisticilor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică în data de 7 septembrie 2020, în scenariul „galben” (1-3 cazuri/1000 locuitori în ultimele 14 zile), având o incidență de 1,12 cazuri/1000 locuitori. În conformitate cu Ordinul Comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 5487/1494/2020, Senatul Universității din București are dreptul de a alege între scenariul 2 (cursuri online, seminare fizic) și scenariul 3 (întreaga activitate online).

II. Inițial, propunerea înaintată de conducerea Facultății era aceea ca toți cei 4 ani din ciclul Licență să fie prezenți fizic la Facultate, conform scenariului 2 (cursuri online, seminare fizic). Ulterior, această propunere a fost abandonată în cadrul ședinței, singura opțiune supusă fiind cea a aplicării scenariului 3. Studenții reprezentanți au propus ca votul să fie unul separat cel puțin pentru anul I, respectiv pentru anii II-IV. Această propunere a fost ignorată de conducerea Facultății, supunându-se la vot scenariul „exclusiv online”, fără deosebire de an, propunere care a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” din totalul de 33 de membri ai Consiliului.

III. Studenții reprezentanți și-au asumat dorința de a fi găsită o soluție pentru evitarea aplicării directe a scenariului „exclusiv online”. Nu minimizăm importanța ca acei colegi care, din motive justificate, nu ar putea participa la activități să aibă acces în mod online, beneficiind de aceleași drepturi și obligații. Deși am fi preferat ca dezbaterea din ședință să se poarte tocmai asupra modalităților în care acest scenariu „mixt”/„hibrid” să fie adaptat, majoritatea Consiliului a adoptat poziția facilă, aceea de a susține că este imposibilă adaptarea activității fizice la noua realitate. Mai mult decât atât, în cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții facultății, precum și în cadrul ședinței de ieri, studenții au venit cu propuneri concrete de scenarii prin care activitatea s-ar fi putut desfășura, în ipoteza în care ar fi existat sprijin real din partea cadrelor didactice.

În acest sens, Asociația Studenților în Drept exprimă următoarea poziție publică:

I. Ne exprimăm dezamăgirea față de atitudinea conducerii Facultății de Drept și a membrilor Consiliului Facultății de a nu depune diligențele necesare în sensul organizării activității educaționale față în față.

În primul rând, dorim să clarificăm că opoziția noastră nu este una împotriva stării de fapt, pandemia și riscul aferent de îmbolnăvire cu Sars-Cov-2 conturând realitatea tristă a zilelor pe care le trăim și în funcție de care trebuie cântărită orice decizie.

Cu toate acestea, credem că orice decizie, chiar și aceea de a păstra sistemul „exclusiv online”, nu poate fi luată decât după o analiză profundă, în care toate soluțiile pentru desfășurarea activității fizice să fie explorate. Or, din această perspectivă, nu doar că nu au fost propuse sugestii din partea membrilor Consiliului Facultății, dar însăși abordările studenților (de pildă, utilizarea altor spații ale Universității din București, desfășurarea a 1-2 seminare online/an de studiu la fiecare materie pentru cei care nu pot/nu doresc să fie prezenți fizic ș.a.m.d) nu au fost luate în considerare înaintea votului.

Înțelegem că decizia întoarcerii la Facultate, în format „mixt”, ar fi presupus asumarea unei importante responsabilități la nivelul factorilor decizionali, iar, pe de altă parte, hotărârea adoptată este mult mai avantajoasă din punctul de vedere al programului pentru majoritatea cadrelor didactice, dar considerăm, de asemenea, ca acest argument nu poate fi utilizat pentru a respinge, ab initio, orice alt scenariu în afara celui „exclusiv online”. Natura interesului public protejat obligă toți actorii să depună diligențe maxime pentru asigurarea unui act educațional cât mai de calitate.
Nu în ultimul rând, hotărârea adoptată condensează, la rândul ei, o imensă responsabilitate, aceea de a ne asuma încă cel puțin un semestru în care procesul educațional nu se va putea ridica la adevăratul standard impus, istoric, de facultatea noastră, în care sesiunea de examene va avea exact aceleași hibe bine cunoscute din sesiunea anterioară și va diminua meritele studenților studioși, iar orice altă componentă relevantă în formarea studenților în afara studiului efectiv al materiei (de pildă, activități extracurriculare, concursuri de procese simulate, workshopuri, manifestațiile studențești ș.a.m.d.) vor fi pur și simplu inexistente.

Din păcate, constatăm că această parte de responsabilitate nu a suscitat dezbateri în cadrul ședinței de ieri, ea fiind, de asemenea, ignorată în cadrul mai larg al discuției și urmând să fie „asumată”, din păcate, exclusiv de către studenți.

Nu criticăm, de plano, scenariul ales, ci dezinteresul față de a explora opțiunile pertinente, de a face eforturi pentru a încerca măcar revenirea la Facultate.

II. Ne exprimăm profunda îngrijorare asupra situației anului I de studiu.

Dacă în privința anilor II-IV de studiu, opoziția noastră nu se manifestă efectiv împotriva scenariului ales, ci împotriva modului în care s-a ajuns la alegerea acestui scenariu, în privința anului I de studiu, Asociația Studenților în Drept critică ferm decizia de a nu fi desfășurată nicio activitate față în față.

Anterior ședinței de ieri, propunerea transmisă de conducerea Facultății prevedea prezența tuturor anilor în format fizic. În cadrul ședinței, așa cum am precizat, a fost propus, spre supunere la vot, exclusiv scenariul „online”, fără deosebire de an de studiu. La acel moment, studenții reprezentanți au cerut insistent organizarea unui vot separat pentru anul I de studiu. Cererea a fost ignorată, propunerea a fost adoptată, iar ulterior votului s-a exprimat, din partea conducerii, punctul de vedere conform căruia membrii Consiliului ar fi putut vota „împotrivă” față de propunerea făcută, astfel încât să determine respingerea acesteia și nevoia supunerii altei propuneri la vot.

Trecerea de la învățământul preuniversitar la cel universitar, mai ales în raport cu specificul sistemului românesc de învățământ, este una marcantă pentru parcursul individual al fiecărui student. Adaptarea este dificilă atât din perspectivă pur rațională (modul de predare diferit, volumul de studiu, terminologia specifică, problematica diferită față de liceu, abordarea unor subiecte cu totul noi, cerințele mult mai ridicate ș.a.m.d.), cât și din perspectivă psihologică (despărțirea de mediul social de până atunci, adaptarea la noi interacțiuni, nevoia de a se înțelege toate schimbările produse ș.a.m.d).

De asemenea, în cadrul celor 2 consultări publice adresate de noi viitorilor noștri colegi din anul I, o majoritate covârșitoare s-a exprimat în sensul nevoii de a studia, măcar ei, în format „mixt” în acest semestru.

Coroborând acest argument cu situația de fapt a spațiului fizic generos al Palatului Facultății de Drept, ce permite desfășurarea seminarelor pentru anul I în format fizic cu respectarea celor mai stricte măsuri de protecție împotriva îmbolnăvirii cu Sars-Cov-2, considerăm ca fiind profund greșită hotărârea adoptată în privința anului I de studiu.

Potențialele implicații atât individuale, în sensul celor explicate mai sus, cât și colective (de pildă, perspectiva unei retenții scăzute a studenților, riscul unei inadaptări generale la profilul facultății, crearea unor lacune de cunoștințe la nivelul materiilor fundamentale ce nu vor putea fi recuperate pe viitor ș.a.m.d.), sunt nemărginite, iar punând în balanță toate aceste aspecte, este imperios ca măcar în cazul acestor studenți propunerea Facultății de Drept să nu fie acceptată de către Consiliul de Administrație, respectiv de către Senatul Universității.

III. Ne poziționăm clar împotriva dublului standard adoptat de Facultate.

Vedem ca profund contradictoriu faptul că Facultatea a decis, în iulie 2020, într-un context epidemiologic similar ca intensitate și mai imprevizibil ca perspectivă, să susțină Concursul de admitere, respectiv Examenul de licență, în format clasic, evenimente ce au presupus prezența unui număr mult mai mare de persoane în aceeași clădire decât în cazul desfășurării activității didactice în format „mixt”. Tocmai pentru că am salutat, la acel moment, acele decizii, nu putem astăzi să înțelegem rațiunea acestei dihotomii, în care aceeași Facultate care a considerat că este suficient de sigur, din punct de vedere epidemiologic, să susțină admiterea, decide astăzi că este nesigur să le ceară candidaților admiși să desfășoare măcar o parte din activitatea didactică aferentă concursului pe care l-au promovat.

De asemenea, din perspectiva dublului standard, criticăm ferm opțiunea Facultății de a permite Colegiului juridic franco-român de studii europene, ciclul Licență, Masterului de limbă franceză și Școlii Doctorale să susțină activități în format „mixt”. Deși ne mândrim profund cu existența acestor oportunități în mediul nostru universitar și susținem fără rezerve nevoia continuării colaborărilor externe, nu putem accepta ca acestea să aibă prioritate în fața activității de bază a Facultății de Drept, studiile de Licență, mai ales în contextul în care grupele Colegiului juridic sunt similare, ca număr de studenți, cu cele ale Facultății, iar activitățile educaționale ar urma să se desfășoare tot în Palatul Facultății de Drept, în aceleași spații în care și-ar fi desfășurat în mod normal seminarele Facultatea. Nu în ultimul rând, în privința Colegiului juridic, semnalăm cu îngrijorare problema studenților de la Licență, care vor studia „online” la Facultate, dar „mixt” la Colegiu, fiind nevoiți să facă eforturi financiare, logistice și personale consistente din punctul de vedere al raportului cost-beneficiu, mai ales în situația celor care locuiesc departe de București, din cauza inconsecvenței decizionale a conducerii.

IV. Semnalăm nelegalitatea propunerii Consiliului Facultății în raport cu Ordinul Comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 5487/1494/2020.

Propunerea adoptată ieri de Consiliul Facultății încalcă prevederile Ordinului menționat, întrucât nu respectă prevederile privind alegerea obligatorie a unui scenariu dintre cele 3 (Scenariul 1 – Fizic, Scenariul 2 – Cursuri Online, Seminare Fizic, Scenariul 3 – Online). Conform anexei 2, Preambul, pct. I din ordin, „în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, instituția de învățământ superior decide scenariul de funcționare propriu”. Or, permițând Școlii Doctorale să desfășoare cursuri fizic, Facultatea nu încalcă doar un calcul rezonabil de oportunitate în privința studenților care au mai mare nevoie de activitate didactică fizică, ci încalcă însăși prevederile legale, ce nu permit combinarea prevederilor unor scenarii. De asemenea, conform precizării inițiale, Senatul UB nici nu are dreptul legal de a alege Scenariul 1, considerând încadrarea de către INSP a Bucureștiului în scenariul „galben” (1-3 cazuri/1000 locuitori în ultimele 14 zile), având o incidență de 1,12 cazuri/1000 locuitori.

V. În situația adoptării de către Senat a propunerii „exclusiv online” înaintată de Facultate, cerem ferm reducerea taxei de studii aferentă anului universitar 2020-2021 sau adăugarea întregului surplus financiar generat de lipsa cheltuielilor la fondul de burse.

Având în vedere potențiala adoptare a scenariului propus de Facultate, considerăm ca absolut necesară redirecționarea în folosul nemijlocit al studenților a importantelor fonduri neutilizate prin absența fizică din Palatul Facultății de Drept. Considerând că în scenariul „exclusiv online” costurile Facultății de Drept pentru a presta serviciul educațional se rezumă la plata salariilor personalului și la costul derizoriu, în raport cu dimensiunile sale, a utilizării G-Suite, este imposibil de acceptat ca studenții să continue să plătească aceeași taxă în raport cu niște cheltuieli care s-au redus semnificativ.

Mai ales luând în seamă taxele mărite substanțial ce vor fi aplicate începând cu anul universitar 2020-2021, este asertivă nevoia unei schimbări în această materie – fie prin scăderea taxei de studiu, fie prin direcționarea tuturor fondurilor suplimentare către fondul de burse și către alte ajutoare financiare acordate studenților aflați în dificultate.

Deși prezenta poziție a avut ca scop principal exprimarea punctului de vedere al Asociației Studenților în Drept cu privire la hotărârea adoptată ieri de Consiliul Facultății, credem că, în eventualitatea scenariului „online”, discuția privind taxele de studiu trebuie să fie abordată de îndată.

Având în vedere toate aceste considerente exprimate, este indubitabil că o decizie oportună nu poate fi luată în Consiliul de Administrație, respectiv în Senat, decât cântărind, pentru prima oară, aceste argumente ce nu au generat dezbatere în cadrul Consiliului Facultății de ieri.”

***

Miercuri, 9 septembrie 2020, Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din București a hotărât cu privire la modul de desfășurare a activității didactice începând cu 1 octombrie 2020, după cum urmează:
– studii universitare de licență (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță) și studii universitare de master – desfășurarea activităților didactice în sistem online, cu exceptia programului de master „Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale”;
– masterul Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză) – desfășurarea activităților didactice prin prezență faţă în faţă;
– Colegiul juridic franco-român, programul Licence și Master 1, – desfășurarea activității didactice conform convenției cu partenerii din Consorțiu, adică desfășurarea față în față a unor seminare, în medie la nivelul programului un seminar/săptămână/grupă; restul activității didactice se va desfășura online.
– Școala Doctorală – desfășurarea cursurilor interactive ale Școlii Doctorale faţă în faţă.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti