Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 1 octombrie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
02.10.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 1 octombrie 2020, Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 1 octombrie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
2. PROIECT DE LEGE privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu decizia Consiliului Uniunii Europene 2019/1255 din data de 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru susținerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID – 19 și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM”- S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation – S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 230/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2020
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 229/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A.” în insolvență”, pentru anul 2020
4. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2
5. HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite
6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părți din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor îndreptățite, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
7. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi în administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Pavilioane noi, demolări, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră și rețele de utilități în cazarma 2698 Rânca”
9. HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 2985 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, județul Dolj și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
12. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către doamna Dobre Doina
13. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către domnul Soare Emanuel
14. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Dolha Nechita-Stelian
15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către domnul Pavel Cristinel
16. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Mehedinți de către doamna Dobre Doina
17. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
18. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
19. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a datelor de identificare a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, din Portul Tulcea și Portul Chilia Veche prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național

IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE
1. CARTA Albă a Apărării

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Daniel BACIU, Președinte, cu rang de Secretar de Stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.P.P. pentru un mandat de 5 ani, numit în baza Deciziei Prim-Ministrului Guvernului României nr. 238/05.05.2020, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/06.05.2020, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială ”Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanţelor publice

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

VII. NOTE
1. NOTĂ privind rezultatele aplicării schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerul Finanțelor Publice din noiembrie 2019 și până în prezent
2. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Stadiul apelului de proiecte INNOTECH STUDENT
3. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Apelul de proiecte POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

VIII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 26 iniţiative legislative

***

Joi, 1 octombrie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 1 octombrie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
Proiectul poate fi consultat aici.
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat aici.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine
Proiectul poate fi consultat aici.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 230/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2020
Proiectul poate fi consultat aici.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 229/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A.” în insolvență”, pentru anul 2020
Proiectul poate fi consultat aici.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2
Proiectul poate fi consultat aici.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Proiectul poate fi consultat aici.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite
Proiectul poate fi consultat aici.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părți din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor îndreptățite, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Proiectul poate fi consultat aici.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi în administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat aici.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Pavilioane noi, demolări, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră și rețele de utilități în cazarma 2698 Rânca”
Proiectul poate fi consultat aici.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 2985 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, județul Dolj și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.518/2016 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Proiectul poate fi consultat aici.
13. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE
1. CARTA Albă a Apărării
Proiectul poate fi consultat aici.

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Daniel BACIU, Președinte, cu rang de Secretar de Stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.P.P. pentru un mandat de 5 ani, numit în baza Deciziei Prim-Ministrului Guvernului României nr. 238/05.05.2020, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/06.05.2020, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială ”Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București
Proiectul poate fi consultat aici.

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – 28 septembrie 2020
Proiectul poate fi consultat aici.

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 26 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat aici.

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.