Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Avocați, CCR, Drept constituțional, Monitorul Oficial al României

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. folosirea fără drept a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat

3 august 2023 | JURIDICE.ro

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 3 august 2023 a fost publicată Decizia nr. 259/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Excepţia a fost ridicată de Vasile Botomei într-o cauză având ca obiect trimiterea în judecată a inculpatului pentru săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de dispoziţiile art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 – care incriminează folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Naţională a Barourilor din România”, „U.N.B.R.” ori „Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de legea menţionată – încalcă normele constituţionale privind statul de drept, principiul legalităţii, egalitatea în faţa legii, dreptul la informaţie, dreptul la învăţătură, accesul la cultură, dreptul de proprietate privată, libertatea economică, restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi reglementarea infracţiunilor prin lege organică. Consideră că textul de lege criticat este lacunar, întrucât nu specifică în mod clar şi neechivoc prin ce act se obţine autorizaţia de folosire a denumirilor de „Barou” şi „Uniunea Naţională a Barourilor din România”, în condiţiile în care înregistrarea de pe certificatele fiscale nu este suficientă. Autorul excepţiei invocă o instabilitate legislativă accentuată. În acest sens arată că, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 109 din 9 februarie 2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 (privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995), prin care a fost introdus textul de lege criticat, a fost declarată neconstituţională, iar fapta prevăzută a fost dezincriminată, norma penală de incriminare fiind însă reintrodusă prin Legea nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995. La 1 februarie 2014, conţinutul constitutiv al infracţiunii a fost modificat prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Consideră că există un paralelism legislativ între dispoziţiile art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 şi prevederile art. 26 alin. (2) şi (3) din acelaşi act normativ, care incriminează exercitarea, fără drept, a oricărei activităţi specifice profesiei de avocat şi, respectiv, fapta persoanei care exercită activităţi specifice profesiei de avocat în cadrul unor entităţi care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de lege, motiv pentru care se impune constatarea intervenirii abrogării implicite a textelor menţionate. De asemenea, susţine că tehnica de redactare a dispoziţiilor de lege criticate este deficitară, întrucât acestea nu precizează prin ce act de autorizare se pot folosi denumirile respective şi cine îl emite. Arată că atât timp cât statul a autorizat entităţi cu denumiri identice nu se poate susţine că se află în culpă utilizatorul acestor denumiri, având în vedere că există acte de înregistrare ale entităţilor juridice cu denumirile care au fost folosite, hotărâri judecătoreşti de înfiinţare a acestor persoane juridice, actul constitutiv şi statutul, autentificate de un notar public, precum şi sute de rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală şi de clasare, confirmate prin hotărâri judecătoreşti definitive. De asemenea, arată că Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 15 din 21 septembrie 2015, pronunţată în recurs în interesul legii, dovedeşte lipsa de previzibilitate a Legii nr. 51/1995.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu următorul cuprins: „(6) Folosirea fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaţilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei a mai formulat o excepţie identică în acelaşi dosar penal. Astfel, prin Încheierea din 15 decembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 7.068/180/2017/a1, Judecătoria Bacău – Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de acelaşi autor – Vasile Botomei – şi care a format obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 9D/2018, soluţionat prin Decizia nr. 514 din 30 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 24 august 2020, prin care excepţia a fost respinsă ca neîntemeiată.

În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că o decizie a sa are autoritate de lucru judecat în ipoteza în care obiectul, cauza şi părţile sunt aceleaşi atât în cadrul excepţiei soluţionate prin respectiva decizie, cât şi în cadrul excepţiei ridicate ulterior. Astfel, ţinând seama de prevederile art. 147 alin. (4) din Constituţie şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, referitoare la obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale, partea care a invocat excepţia nu o mai poate reitera, întrucât prima decizie intră în puterea lucrului judecat şi, în consecinţă, excepţia este inadmisibilă.

De asemenea, Curtea a reţinut că hotărârea de sesizare a Curţii Constituţionale se bucură de autoritate de lucru judecat sub aspectul dispoziţiei de sesizare cu excepţia de neconstituţionalitate, astfel încât, dacă este invocată din nou aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, instanţa judecătoreasă a quo are competenţa de a invoca – din oficiu – şi de a admite excepţia autorităţii de lucru judecat. De aceea, în condiţiile în care instanţa judecătorească nu îşi îndeplineşte această atribuţie, revine instanţei constituţionale competenţa de a respinge ca inadmisibilă – în temeiul dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, ale art. 11 alin. (3) şi ale art. 14 din Legea nr. 47/1992 şi ale art. 430 din Codul de procedură civilă – excepţia de neconstituţionalitate astfel formulată, întrucât dispoziţiile procesual civile referitoare la autoritatea de lucru judecat ataşată hotărârilor judecătoreşti sunt aplicabile mutatis mutandis şi în cazul deciziilor Curţii Constituţionale.

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

JURIDICE by Night

Arbitraj comercial

Raportând cele de mai sus la cauza de faţă, Curtea observă că instanţa judecătoreasă a quo, şi anume Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, sesizând Curtea Constituţională prin Încheierea din 21 ianuarie 2021, pronunţată în Dosarul nr. 7.068/180/2017/a3, nu a ţinut cont de autoritatea de lucru judecat de care se bucura, sub aspectul dispoziţiei de sesizare a Curţii Constituţionale, Încheierea din 15 decembrie 2017, pronunţată de Judecătoria Bacău – Secţia penală în Dosarul nr. 7.068/180/2017/a1. Aşadar, printr-o decizie anterioară, şi anume Decizia nr. 514 din 30 iunie 2020, mai sus citată, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995, iar decizia pronunţată are – pentru părţile aflate în litigiu – autoritate de lucru judecat cu privire la problema de constituţionalitate dezlegată. O atare concluzie se impune prin prisma faptului că excepţia de neconstituţionalitate supusă analizei Curţii Constituţionale a fost formulată de aceeaşi parte – Vasile Botomei, în cadrul aceluiaşi proces -, excepţia fiind reiterată în calea de atac a apelului, iar obiectul excepţiei îl constituie aceleaşi dispoziţii din Legea nr. 51/1995, cu privire la care au fost formulate aceleaşi critici. În aceste condiţii, Decizia nr. 514 din 30 iunie 2020 se bucură de autoritate de lucru judecat în raport cu părţile din proces – efecte inter partes litigantes.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea:
– Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate invocată.

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories