« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 14 octombrie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
15.10.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Joi, 15 octombrie 2020, Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 14 octombrie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor de acordare a garanției de stat în favoarea Societății Blue Air Aviation pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
5. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFRˮ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Iaşi şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
6. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Timişoara şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al R.A. Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
8. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
9. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 din H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Sănătate Publică în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
10. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman (U.M. 0723 Alexandria)
12. HOTĂRÂRE privind plata parțială a contribuţiei financiare restante a României la programele opționale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea licențelor de concesiune nr. 17734/2014 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale(carbogazoase) în perimetrul NEGRIȘOARA-POIANA NEGRII, județul Suceava și nr. 21538/2018 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale(necarbogazoase) în perimetrul IZVORUL ALB-VALEA BANCULUI, județul Suceava, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială DORNA APEMIN S.A.
14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii turistice a Ministerului Tineretului și Sportului pentru perioada 2020-2025
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire corp nou la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, S+P+5E”
17. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Niculescu George-Sergiu
18. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian
19. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Coșa Silviu-Iulian
20. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Tulcea de către doamna Giurgiuvanu Teodora

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, reprezentat de dl. Ministru Costel ALEXE şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETSSuport Facility)
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind asistența judiciară în materie penală
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind extrădarea
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind transferarea persoanelor condamnate
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind transferarea persoanelor condamnate
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind asistența judiciară în materie penală

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE cu tema: Stadiul implementării măsurilor pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, conform O.U.G. nr. 115/2020, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora în cadrul POAD 2018-2021
2. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

***

Marți, 13 octombrie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 14 octombrie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
Proiectul poate fi consultat la adresa: aici

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
Proiectul poate fi consultat aici

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor de acordare a garanției de stat în favoarea Societății Blue Air Aviation pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
Proiectul poate fi consultat aici
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
Proiectul poate fi consultat aici
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFRˮ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Iaşi şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat aici
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Timişoara şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat aici
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al R.A. Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Proiectul poate fi consultat aici
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Proiectul poate fi consultat aici
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 din H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Sănătate Publică în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
Proiectul poate fi consultat aici
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
Proiectul poate fi consultat aici
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman (U.M. 0723 Alexandria)
Proiectul poate fi consultat aici
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata parțială a contribuţiei financiare restante a României la programele opționale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
Proiectul poate fi consultat aici
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, reprezentat de dl. Ministru Costel ALEXE şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETSSuport Facility)
Proiectul poate fi consultat aici
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind asistența judiciară în materie penală
Proiectul poate fi consultat aici
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind extrădarea
Proiectul poate fi consultat aici
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind transferarea persoanelor condamnate
Proiectul poate fi consultat aici
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind transferarea persoanelor condamnate
Proiectul poate fi consultat aici
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea
Proiectul poate fi consultat aici
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind asistența judiciară în materie penală
Proiectul poate fi consultat aici

Cuvinte cheie: ,
Secţiuni: Lege 9, Proiecte legislative, Protecția animalelor, _CONTENT | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD