Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Articole, Drept civil, SELECTED

Regimurile matrimoniale între soți derogatorii de la regimul comunității legale

20 aprilie 2021 | Cristina Diana TOMA
Cristina Diana Toma

Cristina Diana Toma

Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009) intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, readuce în actualitate posibilitatea alegerii regimului matrimonial de către viitorii soți, cât și modalitățile prin care se poate realiza aceasta ca  o derogare de la regimul comunității legale.

Astfel, Codul civil reglementează două posibilități prin care soții pot deroga de la regimul matrimonial al comunității legale cu privire la bunurile comune, bunurile proprii și veniturile din muncă și cele asimilate acestora.

– regimul separației de bunuri art. 360 – 365 Cod civil;
– regimul comunității convenționale art. 366 – 368 Cod civil.

Regimul separației de bunuri are în vedere:

– regimul bunurilor
– inventarul bunurilor mobile
– bunurile proprietate comună pe cote-părți
– folosirea bunurilor celuilalt soț
– răspunderea pentru obligațiile personale
– dreptul de retenție.

Regimul comunității convenționale are în vedere:

JURIDICE by Night

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

– domeniul de aplicare
– obiectul convenției matrimoniale
– alte dispoziții aplicabile.

Ambele modalități de alegere a regimului matrimonial ca o derogare de la regimul comunității legale trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru încheierea unei convenții matrimoniale valabile:

– încheierea unei convenții matrimoniale
– convenția matrimonială să fie încheiată prin înscris autentificat de notarul public
– la încheierea convenției matrimoniale este necesar consimțământul tuturor părților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială având conținut predeterminat.

În ceea ce privește momentul încheierii convenției matrimoniale, Codul civil reglementează două momente. Deosebirea dintre acestea fiind data producerii efectelor.

– convenția matrimonială încheiată înainte de căsătorie;
– convenția matrimonială încheiată în timpul căsătoriei.

În ceea ce privește încheierea unei convenții matrimoniale de către soți prin simulație, sancțiunea este inopozabilitatea actului secret prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite regimurile de publicitate prevăzute de lege, față de terții de bună-credință.

Art. 332 Cod civil ce reglementează obiectul convenției matrimoniale prevede două condiții negative:

– nu se poate deroga, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege
– convenția matrimonială nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau devoluțiunii succesorale legale.

Clauza de preciput constă în aceea că prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, obținute în devălmășie sau în coproprietate.

Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei.

Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor, ci numai reducțiunii.

Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări chiar înainte de încetarea comunității, bunurile ce fac obiectul clauzei.

Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent.

Cazurile de caducitate ale clauzei de preciput:

1. când comunitatea încetează în timpul vieții soților;
2. când soțul beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător ori când aceștia au decedat în același timp.
3. când bunurile care au făcut obiectul clauzei au fost vândute la cererea creditorilor comuni.

Regimul publicității convenției matrimoniale.

Pentru opozabilitate față de terți, convențiile matrimoniale se înscriu în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale.

Art. 334 alin. (4) Cod civil prevede și alte mijloace de publicitate ale convențiilor matrimoniale încheiate între soți independente de înscrierea obligatorie de către notarul public în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, notarea în cartea funciară, registrul comerțului, alte registre de publicitate prevăzute de lege (ex. Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare).

Regimul separației de bunuri

În cazul regimului separației de bunuri fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu după această dată.

Prin convenția matrimonială, părțile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare.

Dacă părțile nu  au convenit astfel, creanța de participare reprezintă jumătate din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete și va fi datorată de către soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură.

La adoptarea acestui regim, notarul public întocmește un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire cât și un inventar pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri, inventar care se anexează la convenția matrimonială supunându-se acelorași formalități de publicitate pentru opozabilitate față de terți.

În lipsa inventarului se prezumă că dreptul de proprietate exclusivă aparține soțului posesor, până la proba contrară.

Dacă bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei condiții de formă pentru validitate ori unor cerințe de publicitate, dreptul de proprietate exclusivă nu se poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplinește formele cerute de lege.

Bunurile dobândite împreună de soți aparțin acestora în proprietate comună pe cote-părți, în condițiile legii.

Dovada coproprietății se face în condițiile inventarierii bunurilor.

Soțul care se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea acestuia din urmă are obligațiile unui uzufructuar.

De la această prevedere legea instituie trei excepții:

– inventarierea bunurilor uzufructuarului:
– răspunderea uzufructuarului pentru prejudicii;
– constituirea garanțiilor pentru îndeplinirea obligațiilor uzufructuarului.

Soțul este dator să restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soț sau, după caz, la data încetării ori schimbării regimului matrimonial.

Dacă unul dintre soți încheie singur un act prin care dobândește un bun folosindu-se, în tot sau în parte de bunuri aparținând celuilalt soț, acesta din urmă poate alege, în proporția bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziționat și a pretinde daune-interese de la soțul dobânditor.

Proprietatea nu poate fi reclamată decât înainte ca soțul dobânditor să dispună de bunul dobândit. De la această regulă legiuitorul a instituit o excepție în cazul în care terțul dobânditor a cunoscut că bunul a fost achiziționat de către soțul vânzător prin valorificarea bunurilor celuilalt soț.

În ceea ce privește antrenarea răspunderii pentru obligațiile personale, niciunul dintre soți nu poate fi ținut de obligațiile născute din acte săvârșite de celălalt soț.

Răspunderea soților este solidară pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor.

În cazul încetării regimului matrimonial sub forma separației de bunuri, fiecare dintre soți are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt până la acoperirea integrală a datoriilor pe care le au unul față de celălalt.

Regimul comunității convenționale

Regimul comunității convenționale se aplică atunci când se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale.

Obiectul convenției matrimoniale:

a) includerea în comunitate, în tot sau în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei;
b) restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei;
c) obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare;
d) includerea clauzei de preciput;
e) modalități privind lichidarea comunității convenționale.

În măsura în care prin convenție matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu dispozițiile legale privind regimul comunității legale.

Indiferent care este regimul matrimonial ales de soți acesta poate fi înlocuit sau modificat prin două modalități: modificarea convențională sau modificarea judiciară.

Avocat Cristina Diana Toma

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories