Secţiuni » Arii de practică » Business » Energie
Energie
CărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Articole Energie Noutăți legislative Opinii SELECTED

O lună și 15 minute – noi intervale scurte reglementate pe piața energiei electrice

26 aprilie 2021 | Cosmin STAVARU, Vasile SOLTAN
Cosmin Stavaru

Cosmin Stavaru

Vasile Soltan

Vasile Soltan

Începând cu 1 aprilie 2021, durata „contractelor de furnizare a energiei electrice pe termen lung” nu va mai fi atât de mare precum era anterior. Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ANRE nr. 26/2021 (“Ordinul 26/2021”),[1]contractul de furnizare a energiei electrice pe termen lung” a fost redefinit drept „contractul de furnizare cu durata de livrare mai mare sau egală cu o lună”, în timp ce definiția legislativă anterioară se referea la „perioada de livrare mai mare de un an”.

Inițial, conceptul de „contract de furnizare a energiei electrice pe termen lung” a fost definit în Ordinul ANRE nr. 65/2020,[2] pentru clarificarea domeniului de aplicare al art. 3, litera o) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (“Regulamentul 943/2019”), care impune statelor membre UE să permită negocierea contractelor de furnizare pe termen lung pe piețele extra-bursiere, fără însă a și defini noțiunea de „termen lung”.

Potrivit notei de prezentare a Ordinului 26/2021[3], unul dintre motivele care a determinat adoptarea noii definiții a contractului de furnizare pe termen lung îl constituie scrisoarea Comisiei Europene din data de 26 ianuarie 2021 adresată ANRE, conform căreia definirea contractului de furnizare pe termen lung nu ar trebui să impună restricții inutile asupra pieței și ar trebui să încurajeze acordarea permisiunii participanților la piață să încheie contracte cu perioade de livrare mai mici de un an în afara piețelor centralizate.

Având în vedere că contractele de furnizare a energiei electrice pe termen lung sunt negociabile pe piețele extra-bursiere, noul amendament face ca tranzacțiile angro de energie electrică să fie mult mai flexibile, prin includerea expresă în domeniul de aplicare al art. 3 litera o) din Regulamentul 943/2019 a tuturor contractelor de furnizare cu durata mai mare sau egală cu o lună. Cu toate acestea, ANRE nu declară în mod expres că astfel de contracte pot fi negociate direct bilateral în afara oricărei piețe organizate, dar acest lucru ar trebui să fie o consecință implicită în conformitate cu Regulamentul 943/2019.

În general, scurtarea termenului minim din definiția contractelor de furnizare a energiei electrice pe termen lung poate spori beneficiile inerente ale acestor contracte, printre care se numără creșterea securității consumului și aprovizionării, reducerea riscului de fluctuație a prețurilor, satisfacerea nevoilor uneori divergente ale producătorilor de energie electrică și clienților acestora etc. Noul amendament ar trebui să asigure, de asemenea, o mai bună aliniere a legislației interne cu principiile care reglementează funcționarea piețelor de energie electrică, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul 2019/943, în special protecția participanților la piață împotriva riscurilor de volatilitate a prețurilor și atenuarea incertitudinii cu privire la randamentul viitor al investițiilor.

Modificări importante au fost aduse și prin Ordinul ANRE nr. 27/2021 (“Ordinul 27/2021”)[4], care de asemenea a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 2021. Ordinul 27/2021 a modificat câteva ordine anterioare ale ANRE[5] care instituie reguli de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică și care conțineau referiri la intervale de tranzacționare/livrare/decontare cu durata de o oră, în scopul de a le alinia cu noul interval de decontare de 15 minute din piața de echilibrare impus prin Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică[6] și Regulamentul 2019/943[7] și implementat în România prin Ordinul ANRE nr. 230/2020.[8]

Conform Ordinului 27/2021, începând cu data de 1 iulie 2021 intervalul de decontare de 15 minute va fi extins practic la toate piețele centralizate de energie electrică la termen (administrate de OPCOM), înlocuind intervalul de decontare actual de o oră (care va continua însă să fie aplicabil până la data de 1 iulie 2021). Reglementarea intervalului de decontare de 15 minute pentru piețele centralizate voluntare a avut drept scop ajutarea participanților la piață care au responsabilitatea echilibrării să minimizeze dezechilibrele care urmează a fi decontate pe piața de echilibrare obligatorie, unde același interval de decontare a dezechilibrului de 15 minute a fost implementat începând cu 1 februarie 2021. Potențial, participanții la piață ar putea să tranzacționeze mult mai aproape de termenul de livrare fizică, cu un impact pozitiv asupra gestionării dezechilibrelor mai aproape de timpul real și, prin urmare, cel puțin teoretic, își să își reducă costurile cu dezechilibrele.

Aceasta ar trebui să fie o veste bună în special pentru producătorii de energie din surse regenerabile necontrolabile, cum ar fi energia eoliană, care obișnuiau să suporte costuri ridicate cu dezechilibrele, peste media europeană. Cu toate acestea, intervalul de decontare de 15 minute vine, de asemenea, cu riscul ca jucătorii mai puțin agili de pe piață să înregistreze o creștere a dezechilibrelor în cazul în care nu pot acționa suficient de rapid pentru a se adapta la intervalul de decontare redus. Acest aspect depinde și de lichiditatea pieței deoarece un interval de decontare mai scurt necesită o disponibilitate adecvată a capacității pentru a răspunde unei astfel de cereri.

Modificările aduse prin Ordinul 26/2021 și Ordinul 27/2021 fac parte din inițiativele legislative ale ANRE pentru liberalizarea pieței energiei electrice din România și reformarea sistemului de echilibrare în conformitate cu legislația europeană în domeniu. Anterior, ANRE a eliminat valorile minime și maxime ale prețului de dezechilibru[9] și a implementat prețul unic de dezechilibru.[10]

De asemenea, Regulamentul 2019/943 și Regulamentul 2017/2195 impun autorităților naționale să adopte anumite măsuri coordonate care vizează armonizarea normelor în materie de echilibrare, inclusiv implementarea unui cadru de punere în aplicare a unei platforme europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire, produsele standard de energie de echilibrare, armonizarea principalelor caracteristici ale decontării dezechilibrelor, adoptarea metodologiilor pentru stabilirea prețului energiei de echilibrare și al capacității interzonale utilizate pentru schimbul de energie de echilibrare sau pentru realizarea procesului de compensare a dezechilibrelor. Prin urmare, reglementările în materie de echilibrare sunt ajustate permanent, iar viitorul apropiat ar putea aduce și mai multe modificări în acest sens.


[1] Ordinul ANRE nr. 26/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2020 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
[2] Ordinul ANRE nr. 65/2020 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
[3] Nota de prezentare a Ordinului ANRE 26/2021 este disponibilă aici.
[4] Ordinul nr. 27/2021 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
[5] (i) Ordinul ANRE nr. 55/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienții finali mari; (ii) Ordinul ANRE nr. 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică; (iii) Ordinul ANRE nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare; (iv) Ordinul ANRE nr. 23/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile; (v) Ordinul ANRE nr. 27/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor pe piața centralizată pentru serviciul universal; (vi) Ordinul ANRE nr. 160/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi; (vii) Ordinul ANRE nr. 64/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării; (viii) Ordinul ANRE nr. 129/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare.
[6] Acesta prevede la art. 53 alin. (1) că „În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, toți OTS aplică intervalul de decontare a dezechilibrului de 15 minute în toate zonele de programare, asigurându-se totodată că toate limitele unității de timp a pieței coincid cu limitele intervalului de decontare a dezechilibrului”.
[7] Acesta prevede la art. 8 alin. (4) că „Până la 1 ianuarie 2021, intervalul de decontare a dezechilibrelor este de 15 minute în toate zonele de programare, cu excepția cazului în care autoritățile de reglementare au acordat o derogare sau o scutire. Derogările pot fi acordate numai până la 31 decembrie 2024. De la 1 ianuarie 2025, intervalul de decontare a dezechilibrelor nu depășește 30 de minute în cazul în care a fost acordată o scutire de către toate autoritățile de reglementare dintr-o zonă sincronă”.
[8] Ordinul ANRE nr. 230/2020 privind prorogarea unor termene prevăzute în ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, care prevede la art. 3 că „Până la data de 31 ianuarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de o oră, iar de la data de 1 februarie 2021 intervalul de decontare a dezechilibrului este de 15 minute”.
[9] Ordinul ANRE nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea.
[10] Ordinul ANRE nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.


Av. Cosmin Stavaru, BONDOC & ASOCIAȚII
Av. Vasile Soltan, BONDOC & ASOCIAȚII

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership