Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Citeşte mai mult: CCR, Drept constituțional, Dreptul muncii, Dreptul sanatatii, Monitorul Oficial al României

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap

4 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 1 septembrie 2023 a fost publicată Decizia nr. 319/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Eufrosina-Steriana Caizer într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a actului administrativ prin care a fost respinsă cererea de încadrare în grad de handicap.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece criteriile pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap nu sunt prevăzute prin lege, ci printr-un act inferior ca forţă juridică, şi anume printr-un ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii. În aceste condiţii, art. 85 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 nu răspunde exigenţelor de previzibilitate, claritate şi predictibilitate instituind discriminarea persoanelor diagnosticate cu cancer. Legiuitorul îşi respectă doar formal competenţa constituţională de a legifera, fără ca prin conţinutul normativ al textului să stabilească cu claritate şi precizie categoriile de persoane sau afecţiunile psihomotorii care se încadrează într-un grad de handicap.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 85 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: „Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textul de lege criticat – art. 85 alin. (10) – face parte din capitolul VI – Încadrarea în grad de handicap din Legea nr. 448/2006 şi instituie competenţa ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului sănătăţii de a stabili, prin ordin comun, criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se realizează încadrarea în grad şi tip de handicap. Legea nr. 448/2006 – act de reglementare primară – prevede că drepturile menţionate la art. 6 din aceasta se acordă pe baza încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap. Curtea observă că dispoziţiile de lege criticate, stabilind competenţa ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului sănătăţii de a aproba prin ordin comun criteriile medicopsihosociale pentru încadrarea în grad şi tip de handicap, lasă această materie la nivelul de reglementare al unui act normativ cu forţă juridică inferioară legii. În acest sens a fost emis Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 şi 885 bis din 27 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost completat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii nr. 874/554/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 17 mai 2016. De asemenea, anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 a fost actualizată periodic, cel mai recent prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 182/456/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 28 martie 2022. Totodată, potrivit art. 901 din Legea nr. 448/2006, în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care are activitate de coordonare metodologică şi monitorizare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap, iar, potrivit art. 902 alin. (1) lit. a1) din acelaşi act normativ, această comisie superioară „elaborează, modifică şi/sau completează Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi”.

Totodată, Curtea constată că:

– dispoziţiile art. 85 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 respectă exigenţele de precizie, claritate şi previzibilitate pentru cei cărora norma de drept li se adresează, stabilind în mod clar competenţa ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului sănătăţii de a aproba prin ordin comun criteriile medicopsihosociale pentru încadrarea în grad şi tip de handicap.

– autoarea excepţiei invocă o pretinsă discriminare prevăzută la pct. II.2 din cap. 6 din Criteriile medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 privind încadrarea în grad de handicap a femeilor. Or, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţii din Legea nr. 448/2006, iar nu prevederi din ordinul invocat, care este un act administrativ cu caracter normativ, ce poate fi atacat în faţa instanţei judecătoreşti potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

– prin Legea nr. 221/2010, România a ratificat Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În temeiul art. 33 din Convenţie se desemnează Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap în calitate de autoritate centrală de coordonare privind implementarea Convenţiei. Art. 4 din Convenţie prevede obligaţii generale ale statelor părţi, iar pct. 1 lit. a) al acestui articol prevede următoarele: „Statele părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate. În acest scop, statele părţi se angajează: a) să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative şi de altă natură pentru implementarea drepturilor recunoscute prin prezenta convenţie;”. Astfel, stabilirea — prin dispoziţiile art. 85 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 — competenţei ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului sănătăţii de a aproba prin ordin comun criteriile medicopsihosociale pentru încadrarea în grad şi tip de handicap nu contravine prevederilor Convenţiei, deoarece aceasta stipulează obligaţia statelor membre de a lua toate măsurile legislative, administrative şi de altă natură pentru implementarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Or, prevederile de lege criticate reglementează atât actul administrativ cu caracter normativ, cât şi competenţa de emitere a acestuia, în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor medicopsihosociale pentru încadrarea în grad şi tip de handicap, criterii cu un pronunţat caracter tehnic.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea:
– Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată.

Citeşte mai mult: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică