Secţiuni » Arii de practică » Business » Cyberlaw
Cyberlaw
CărţiProfesionişti

Despre forța probantă a înscrisurilor semnate cu active stylus touch pen


5 septembrie 2023 | Andrei SĂVESCU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Andrei Săvescu

Andrei Săvescu

Natura juridică

1. Semnătura aplicată cu active stylus touch pen[1] pe o tabletă, pentru semnarea unor înscrisuri generale, necesită câteva precizări pentru clarificarea naturii și efectelor juridice.

2. În ce privește raporturile dintre profesioniști, problema nu este acută, întrucât, în raporturile dintre aceștia, chiar și înscrisul nesemnat, dar utilizat în mod obişnuit în exercițiul activităţii unei întreprinderi pentru a constata un act juridic, face dovada cuprinsului său, cu excepția cazului în care legea impune forma scrisă pentru însăși dovedirea actului juridic[2]. Din acest motiv, în continuare ne vom referi la raporturile dintre profesioniști și particulari, consumatori sau nu.

3. Deși aplicarea semnăturii cu active stylus touch pen se face pe un document electronic, această semnătură nu este o semnătură electronică extinsă, deci cu atât mai puțin este o semnătură calificată, în sensul legii privind semnătura electronică[3] sau regulamentului european aplicabil[4]. Deopotrivă, dispozițiile unor legi speciale sunt de strictă interpretare, bunăoară cu privire la relațiile de muncă[5].

Felul înscrisului

4. Totuși, utilizarea semnăturii cu active stylus touch pen pe o tabletă nu este lipsită de relevanță juridică. Înscrisul este orice scriere sau altă consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare şi stocare[6]. Așadar, textul acordului de voință consemnat într-un document informatic, împreună cu impresiunea semnăturii realizate cu active stylus touch pen, este un înscris. Mai precis, este vorba de un înscris pe suport informatic.

5. Înscrisul pe suport informatic este admis ca probă în aceleaşi condiţii ca înscrisul pe suport hârtie, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege[7]. Înscrisul făcut în formă electronică este supus dispoziţiilor legii speciale[8].

Felul semnăturii

6. Înscrisul semnat cu active stylus touch pen este un înscris sub semnătură privată pe suport informatic. Înscrisul sub semnătură privată este acela care poartă semnătura părţilor, indiferent de suportul său material[9]. Aplicarea unei semnături cu un instrument de scris pe o tabletă, impresiunea semnăturii fiind conservată în cuprinsul documentului, transformă înscrisul în înscris sub semnătură privată. Înscrisul sub semnătură privată nu este supus niciunei alte formalităţi, în afara excepţiilor anume prevăzute de lege.

7. Semnătura cu active stylus touch pen nu este o semnătură electronică, deși ea este aplicată pe un suport informatic. Această semnătura face deplină credință, până la proba contrară, cu privire la consimțământul semnatarului în privința conținutului înscrisului pe suport informatic[10][11].

Data înscrisului

8. În ce privește data, înscrisul sub semnătură privată este opozabil părților care l-au semnat, iar terților din ziua când s-a petrecut un fapt care dovedește neîndoielnic anterioritatea înscrisului[12].

Formalitatea multiplului exemplar

9. În ce privește înscrisurile sub semnătură privată, se pune problema formalității multiplului exemplar, întrucât înscrisul sub semnătură privată, care constată un contract sinalagmatic, are putere doveditoare numai dacă a fost făcut în atâtea exemplare originale câte părţi cu interese contrare sunt[13], iar fiecare exemplar trebuie să facă menţiune despre numărul originalelor ce au fost făcute[14]. Totuși, pluralitatea exemplarelor originale nu este cerută când părţile, de comun acord, au depus originalul la un terţ ales de ele. În cazul semnăturii cu active stylus touch pen pe tabletă, terțul la care se arhivează înscrisul trebuie, așadar, menționat în cuprinsul înscrisului, pentru ca alegerea terțului face parte din acordul de voință al părților. De bună seamă, o copie a înscrisului trebuie comunicată ambilor semnatari, de exemplu via e-mail, pe cât posibil în mod automatizat, eventual la adresele de e-mail valide și verificate menționate chiar în textul înscrisului semnat cu stylus touch pen.

Forța probantă

10. Bineînțeles, când datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic, așa cum este cazul înscrisurilor pe suport informatic semnate cu active stylus touch pen, documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actului doar dacă este inteligibil şi prezintă garanţii suficient de serioase pentru a face deplină credinţă în privinţa conţinutului acestuia şi a identităţii persoanei de la care acesta emană[15]. Documentul pe suport informatic face deplină dovadă între părţi, dar, la fel ca în cazul semnăturii[16], până la proba contrară[17].

11. În caz de litigiu, dacă înscrisul este contestat, instanța judecătorească va aprecia cu privire la calitatea documentului, ținând seama de circumstanțele în care datele au fost înscrise și documentul care le-a reprodus[18]. Dacă instanța apreciază că suportul sau tehnologia utilizată pentru redactare nu garantează integritatea documentului, totuși acesta nu va ignorat sau considerat inexistent, ci va putea servi, după circumstanțe, ca mijloc material de probă sau ca început de dovadă scrisă[19].

Concluzii

12. Înscrisurile semnate cu active stylus touch pen sunt, dacă tehnologia este adecvată, înscrisuri sub semnătură privată pe suport informatic. Ele sunt supuse regulilor prevăzute de dreptul comun, nu reglementărilor referitoare la semnătura electronică.


[1] Active stylus touch pen este un instrument electronic de aplicare a impresiunilor pe un ecran sensibil. Tehnologia de utilizare a acestor instrumente permite nu doar consemnarea cu mare precizie a mișcării mâinii care îl manevrează în plan orizontal, ci și consemnarea presiunii aplicate asupra suportului, uneori foarte precis, câteva mii de niveluri de presiune. Pentru consemnarea mișcării sunt utilizare protocoale tehnice avansate, unele generale, cum ar fi, de exemplu, USI (Universal Stylus Initiative), altele specifice platformelor software utilizate, cum ar fi, de exemplu, MPP (Microsoft Pen Protocol), iar altele specifice dispozitivelor hardware corespunzătoare, cum ar fi, de exemplu, APAPC (Apple Pencil Active Projected Capacitive).
[2] A se vedea disp. art. 277 Cod procedură civilă.
[3] Legea nr. 455/2011 privind semnătura electronica, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014
[4] Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L257/73 din 28 august  2014 (Regulamentul eIDAS)
[5] Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 22 iulie 2021.
[6] A se vedea disp. art. 265 Cod procedură civilă.
[7] A se vedea disp. art. 266 Cod procedură civilă.
[8] A se vedea disp. art. 267 Cod procedură civilă.
[9] A se vedea disp. art. 272 Cod procedură civilă.
[10] A se vedea disp. art. 268 Cod procedură civilă.
[11] În ce privește semnătura electronică, ceea ce nu este cazul în privința semnăturii cu active stylus touch pen, aceasta este valabilă doar în condițiile legii speciale (a se vedea supra, pct. 3).
[12] A se vedea disp. art. 278 Cod procedură civilă.
[13] A se vedea disp. art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă.
[14] A se vedea disp. art. 274 alin. 3 Cod procedură civilă.
[15] A se vedea disp. art. 282 alin. 1 Cod procedură civilă.
[16] Așa cum am menționat mai sus la pct. 7.
[17] A se vedea disp. art. 284 alin. 1 Cod procedură civilă.
[18] A se vedea disp. art. 282 alin. 2 Cod procedură civilă.
[19] A se vedea disp. art. 284 alin. 2 Cod procedură civilă.


Av. dr. Andrei Săvescu, SĂVESCU & ASOCIAȚII

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică