Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
Citeşte mai mult în legătură cu Avocați, CCR, Drept constituțional, Monitorul Oficial al României

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. folosirea fără drept a denumirilor «Barou» și «UNBR»

5 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 4 septembrie 2023 a fost publicată Decizia nr. 137/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Excepţia a fost ridicată de Vasile Botomei într-o cauză penală având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile Legii nr. 255/2004 încalcă prevederile constituţionale privind statul de drept, principiul legalităţii, principiul bicameralismului şi sesizarea Camerelor Parlamentului, întrucât Camera decizională a introdus noi prevederi în ultimele articole ale legii, fără ca legea să fie retrimisă la prima Cameră sesizată. De asemenea, susţine că dispoziţiile art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 încalcă prevederile constituţionale privind statul de drept, principiul legalităţii, universalitatea drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor, egalitatea cetăţenilor în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări, accesul liber la justiţie şi la dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, libertatea conştiinţei, libertatea de exprimare, dreptul la informaţie, dreptul la învăţătură, accesul la cultură, dreptul de asociere, munca şi protecţia socială a muncii, dreptul de proprietate privată, libertatea economică, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor şi a libertăţilor, precum şi prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind obligaţia de a respecta drepturile omului, dreptul la un proces echitabil, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare, interzicerea discriminării, derogarea în caz de stare de urgenţă, interzicerea abuzului de drept şi limitarea folosirii restrângerii drepturilor. Consideră că textul art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 este lacunar, întrucât nu specifică în mod clar şi neechivoc prin ce act se obţine autorizaţia de folosire a denumirilor, în condiţiile în care înregistrarea de pe certificatele fiscale nu este suficientă. Autorul excepţiei invocă o instabilitate legislativă accentuată. În acest sens, arată că, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 109 din 9 februarie 2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, prin care a fost introdus textul de lege criticat, a fost declarată neconstituţională, iar fapta a fost dezincriminată, norma penală de incriminare fiind însă reintrodusă prin Legea nr. 270/2010 prin care a fost modificată şi completată Legea nr. 51/1995. La 1 februarie 2014, conţinutul constitutiv al infracţiunii a fost modificat prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Consideră că există un paralelism legislativ între dispoziţiile art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 şi prevederile art. 26 alin. (2) şi (3) din acelaşi act normativ, care incriminează exercitarea, fără drept, a oricărei activităţi specifice profesiei de avocat şi, respectiv, fapta persoanei care exercită activităţi specifice profesiei de avocat în cadrul unor entităţi care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de lege, motiv pentru care se impune constatarea intervenirii abrogării implicite a textelor menţionate. De asemenea, susţine că tehnica de redactare a dispoziţiilor de lege criticate este deficitară, întrucât acestea nu precizează prin ce act de autorizare se pot folosi denumirile respective şi cine îl emite. Arată că, atât timp cât statul a autorizat entităţi cu denumiri identice, nu se poate susţine că se află în culpă utilizatorul acestor denumiri, având în vedere că există acte de înregistrare a entităţilor juridice cu denumirile care au fost folosite, hotărâri judecătoreşti de înfiinţare a acestor persoane juridice, actul constitutiv şi statutul, autentificate de un notar public, precum şi sute de rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală şi de clasare, confirmate prin hotărâri judecătoreşti definitive. De asemenea, arată că Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 15 din 21 septembrie 2015, pronunţată în recurs în interesul legii, dovedeşte imprevizibilitatea şi impredictibilitatea Legii nr. 51/1995.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004, şi ale art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Dispoziţiile art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din data de 7 februarie 2011, au fost modificate prin prevederile art. 51 pct. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. În temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 28 martie 2017), Legea nr. 51/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018, dându-se textelor o nouă numerotare, astfel că art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 republicată în 2011 a devenit art. 59 alin. (6) din aceeaşi lege, republicată în 2018. Curtea se va pronunţa însă asupra textului de lege având numerotarea şi cuprinsul care au produs efecte în cauza în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate. Prin urmare, Curtea se va pronunţa asupra dispoziţiilor Legii nr. 255/2004 şi ale art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995, cu următorul cuprins: „(6) Folosirea fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaţilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile Legii nr. 255/2004 şi ale art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 care vizează organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi anumite infracţiuni legate de aceasta nu au incidenţă în cauzele în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, întrucât speţele respective au ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare. Or, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti (…) privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei (…)”.

Curtea apreciază că, indiferent de soluţia pronunţată, decizia instanţei de contencios constituţional nu ar produce niciun efect cu privire la rezolvarea fondului cauzelor în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, dispoziţiile Legii nr. 255/2004 şi ale art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 neavând legătură – în sensul prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 – cu soluţionarea cauzelor respective. Curtea s-a mai pronunţat în acest sens în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 196 din 28 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 31 iulie 2020, paragraful 20, Decizia nr. 500 din 13 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 17 decembrie 2021, paragraful 14, şi Decizia nr. 361 din 8 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 24 august 2022, paragraful 17.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea:
– Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate invocată.

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

JURIDICE by Night

Evenimente juridice


Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories