Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contravenţii
Contravenţii
CărţiProfesionişti

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice


7 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 6 septembrie 2023 a fost publicată Decizia nr. 352/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Excepţia a fost ridicată de George Mohan, apelant petent într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că art. 26 din Constituţie prevede obligativitatea autorităţilor publice de a respecta şi ocroti viaţa intimă, familială şi privată a persoanelor, alin. (2) al acestui articol statuând dreptul persoanei fizice de a dispune, potrivit propriei voinţe, de ea însăşi, prin acest drept înţelegându-se inclusiv dreptul de a dispune de imaginea sa, autorităţile având obligaţia corelativă să respecte dreptul fiecărei persoane la imagine, în sensul de a nu înregistra sau prelua imagini fără acordul expres al acesteia. Contrar acestor dispoziţii constituţionale, prevederile art. 109 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 acordă, în mod nelegal, autorităţilor publice dreptul de a înregistra şi prelua date cu caracter personal în activitatea lor de constatare a contravenţiilor.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 109 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au următorul conţinut:
„(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că:

– procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice nu reprezintă un act prin care se pronunţă un verdict definitiv de vinovăţie şi prin care se stabileşte răspunderea juridică a contravenientului, ci este un act administrativ de constatare, ale cărui efecte pot fi înlăturate prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege. În acest caz, instanţa de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să îşi demonstreze propria nevinovăţie, revenind instanţei de judecată obligaţia de a administra tot probatoriul necesar stabilirii şi aflării adevărului, aşadar şi de a examina probele care stau la baza aplicării sancţiunii contravenţionale, obţinute cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. În acest sens, art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor stabileşte că „Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării (…)”. Prin urmare, instanţele judecătoreşti trebuie să manifeste un rol activ pentru aflarea adevărului, din moment ce contravenţia intră sub incidenţa art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

– dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 nu restrâng drepturi constituţionale, ci prevăd, în deplin acord cu principiile care fundamentează statul de drept, sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere, în scopul prevăzut încă din art. 1 al aceleiaşi ordonanţe de urgenţă, respectiv „asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului”. Or, reglementarea modalităţilor de stabilire a contravenţiilor în vederea aplicării sancţiunilor pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice este deplin justificată din perspectiva interesului general ocrotit.

– dreptul fundamental la viaţă intimă, familială şi privată nefiind afectat de norma contravenţională, dreptul persoanei la propria imagine având o altă semnificaţie decât cea pe care autorul excepţiei i-o atribuie în motivarea pretinsei neconstituţionalităţi a dispoziţiilor art. 109 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea:
– Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică