Secţiuni » Arii de practică » Business » Infrastructură
Infrastructură
Profesionişti

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 8 septembrie 2023. UPDATE: Acte adoptate


8 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Infrastructură, Noutăți legislative, Proiecte legislative

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 8 septembrie 2023, potrivit unui comunicat:

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (PRIMĂ LECTURĂ)
Legislația în baza căreia funcționează centrele de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități, persoane vârstnice dependente și celelalte servicii sociale va fi reformată din temelii. Niciun centru nu va mai funcționa fără verificări în teren.
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale împreună cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse au inițiat modificarea legislației privind asistența socială din România, după cazurile deosebit de grave descoperite în ultimele luni. Modificările au fost prezentate în primă lectură în ședința de Guvern de astăzi.
Detalii aici: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/7027-20230908_proiect-lege-modific-completare-acte-normative-asistenta-sociala?fbclid=IwAR02nJHoox8ZcA28VsRMyWjsiWMk2BkxPOxakas9Lx6A7veBRTn3B9LVYCw
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023- 2026
Proiect aflat în analiză.

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023
Acordul de împrumut aferent celei de-a doua finanțări pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare are o valoare de 591,9 milioane de euro și a fost semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023.
Împrumutul este acordat pe o perioadă de 12 ani, din care 5 ani perioadă de grație, rambursarea urmând a fi realizată în rate semestriale egale, după perioada de grație (perioada de rambursare fiind 2028-2035).

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a sumelor forfetare lunare pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare
Se alocă 110 milioane lei în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a sumelor forfetare lunare pentru cazarea și hrana refugiaților ucraineni, pentru lunile mai-iunie 2023.
Sumele se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, ca urmare a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0395 Satu Mare (Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare)
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, pentru finanţarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administrației publice locale ale unităților administrativ- teritoriale din județe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 331 milioane lei pentru 71 de teatre, opere și filarmonici din 47 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.
Măsura vine în sprijinul unităților administrativ-teritoriale pentru care dezvoltarea infrastructurii culturale este foarte importantă, dar care nu au capacitatea financiară de a susține toate cheltuielile legate de asigurarea funcționării și de continuarea investițiilor.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/minsteruldezvoltariivineinsprijinula71deteatresifilarmonici08092023

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Centrul Naţional de învățământ Turistic S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Agenda de Lucru07.09.2023 13:23Pag. 2 din 8 Antreprenoriatului şi Turismului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene
Hotărârea aprobată prevede suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene pe anul 2023 cu suma de 50 milioane lei pentru asigurarea necesarului de finanțare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului Operațional Infrastructură Mare.
Suma se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând credite bugetare la cap.74.01 ,,Protecţia Mediului”, titlul 58,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”.
Alocarea acestei sume este necesară pentru evitarea riscului de dezangajare a fondurilor UE şi respectarea calendarului de închidere a programului operațional pentru care eligibilitatea cheltuielilor este limitată de plățile efectuate de beneficiari până la 31 decembrie 2023, precum și pentru eliminarea blocajului financiar prin imposibilitatea efectuării plăților către beneficiari.
Informații suplimentare:
În prezent, la nivelul autorității de management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare din cadrul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene au fost autorizate cereri de plată/rambursare pentru care trebuie suportată de la bugetul de stat suma de 138 milioane lei, sumă indisponibila la momentul actual.
Totodată, se mai află în procesare cereri de plată/rambursare pentru care se estimează că suma care trebuie suportată de la bugetul de stat în perioada imediat următoare (aproximativ 1 lună) este de 320 milioane lei.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiție
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justitiei prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Craiova Pelendava și trecerea acestora în domeniul public al Județului Dolj
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei suprafețe de teren din incinta Spitalului de Recuperare Borşa – Maramureș, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanţa – etapa a II-a”
Valoarea totală a investiției este de 557 milioane lei. Durata de realizare a investiției este de 36 de luni, dintre care durata de realizare a proiectului este de 11 luni iar durata de executare a lucrărilor, 25 de luni. Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport (PT) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Investiția este necesară pentru îmbunătățirea parametrilor de distribuție a energiei electrice livrată consumatorilor portuari, având în vedere că, în zona de Nord a Portului, o parte a energiei electrice se realizează la tensiune de 6kV, iar în zona de sud distribuția energiei se face prin rețele electrice subterane în mare parte învechite și uzate.
Portul Constanța este unul dintre principalele porturi care deservesc regiunea Europei Centrale și de Est.
14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare în Portul Constanţa”
Valoarea totală a investiției este de 165 milioane lei; durata de realizare a investiției este de 32 de luni din care durata de realizare a proiectului tehnic este de 8 luni iar cea de execuție este de 24 de luni.
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport (PT) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
15. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Master planul infrastructurii rutiere şi de acces a Portului Constanţa – extinderea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor şi pasajelor din Portul Constanţa”
Actul normativ aprobat astăzi prevede realizarea de lucrări la infrastructura rutieră din portul Constanța, zonele Constanța și Midia, drumurile existente fiind vechi și, pe alocuri, insuficiente pentru a satisface traficul de mărfuri derulat prin port.
Valoarea totală a investiției este de peste 721 de milioane lei, iar durata de realizare este de 36 de luni, din care realizarea proiectului tehnic – 8 luni, iar execuția lucrărilor – 28 de luni.
Finanțarea se face din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport (PT) 2021-2027 și de la bugetul de stat , prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. Finanțarea de la bugetul de stat se realizează cu respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat.
16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Aeroclubului României, precum şi modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti” – Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023
Se suplimentează cu 873.000 lei suma prevăzută pentru exproprierea unui număr de 18 imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică Autostrada Sibiu- Piteşti” – Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș.
Suma se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă- Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai- Otopeni)”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 496/2017
Se alocă suma de 34,58 milioane lei pentru exproprierea imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni. Fondurile se alocă de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, de la capitolul Transporturi”, titlul 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020″, articolul 58.03,,,Programe din Fondul de Coeziune” – FC.
20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Şugag, judeţul Alba
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, ca urmare a dublei înregistrări
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate in administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice, adresei, completarea anului dobândirii/dării în folosinţă şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi transmiterea dreptului de administrare de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
24. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională
Acul normativ simplifică achizițiile publice din domeniul IT și contribuie la debirocratizarea sistemului. Totodată, actul normativ va contribui la accelerarea implementării proiectelor din domeniul IT&C. Hotărârea modifică HG nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic (CTE) pentru Societatea Informațională.
Comunicatul Ministerului Cercetării: https://www.mcid.gov.ro/hotarare-de-guvern-pentru-simplificarea-achizitiilor-publice-din-domeniul-it-12292/

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 739 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în domeniul public al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş în scopul reintegrării în baza materială a învăţământului preuniversitar de stat
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de trecere a acestuia în domeniul public al comunei Găvăneşti, judeţul Olt
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea/numirea unor consuli generali
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
30.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi
Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului şcolar și au fost stabilite facilități la transportul elevilor și modul de acordare al acestora, astfel:
    s-a introdus o nouă categorie de beneficiari de gratuitate la transport și anume, elevii înmatriculaţi în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin;
    s-a prevăzut faptul că elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care locuiesc și/sau învață în Județul Ilfov beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul.
Pentru transportul feroviar, operatorii de transport vor emite elevilor titluri de călătorie gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe perioada anului școlar. În ceea ce privește transportul cu metroul, gratuitatea se acordă pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar. Decontarea acestor facilități se efectuează din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
În ceea ce privește acordarea gratuității la transportul public local și metropolitan rutier, transportul public rutier județean și interjudețean pentru elevi elevii beneficiază de:
1. transport public rutier județean și transport interjudețean, între localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați;
2. acordarea sumelor forfetare în zonele și pentru distanțele în care nu este organizat serviciu de transport public și nici transport cu mijloacele de transport aparținând unităților de învățământ și unităților administrativ teritoriale;
3. transportul public local și metropolitan;
Acordarea gratuității se face prin decontarea cheltuielilor de la bugetul Ministerului Educație.

31.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenți
Potrivit actului normativ aprobat, studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 90% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum şi studenții proveniți din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, beneficiază pe teritoriul României de gratuitate la toate categoriile de trenuri la transportul feroviar intern, clasa a II-a pe tot parcursul anului calendaristic.
Studenții cetățeni români, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, înmatriculați la instituții de învățământ în străinătate la forma de învățământ cu frecvență, începând cu data prevăzută în Legii învățământului Superior nr. 199/202,  beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a pe tot parcursul anului calendaristic.
Se poate beneficia de aceste reduceri atât timp cât fiecare persoană eligibilă își păstrează calitatea de student. Aceasta este confirmată de viza de valabilitate aplicată de universități pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport. Pentru studenții din anul I, până la emiterea legitimației de student, este valabilă adeverința pentru atestarea calității de student emisă de universități, conform legii.
Operatorii de transport feroviar de călători vor emite studenților legitimații de călătorie cu reducere/gratuitate pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe toată durata anului calendaristic până la finalizarea anului universitar pentru care instituția de învățământ superior a aplicat viza de valabilitate pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport cu respectarea prevederilor.
Emiterea biletelor de călătorie și a abonamentelor lunare pentru studenți se efectuează conform reglementărilor legislative în vigoare și conform reglementărilor proprii operatorilor de transport, de la punctele de vânzare ale operatorilor de transport sau de la automatele de vânzare legitimații de călătorie, on-line sau prin canale alternative (alte tehnologii informatice dezvoltate).
Operatorii de transport pot verifica/confirma calitatea de student fie on-line, fie la casa de bilete. Confirmarea on-line se poate realiza în două moduri:
a) prin interogarea bazei de date pe care Ministerului Educației o face accesibilă Autorității pentru Reforma Feroviară și, prin acesta, operatorilor de transport feroviar;
b) de către instituțiile de învățământ superior ale căror date de contact oficiale sunt înregistrate şi validate la operatorul feroviar.
Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cuşetă sau la clasa I, studenții vor plăti integral o serie de diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cuşetă, după caz.

32.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Actul normativ prevede suplimentarea numărului de posturi în învățământul preuniversitar de stat, măsură necesară pentru asigurarea resursei umane.
Astfel, se suplimentează cu 3.000 numărul de posturi existent, din care 2.100 sunt posturi didactice de predare, iar 900 sunt posturi didactice auxiliare și nedidactice.
Decizia are în vedere asigurarea dreptului la educație al copiilor și integrarea unui număr cât mai mare de copii/elevi cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, precum și nevoia de a dezvolta servicii de asistență psihopedagogică, orientare școlară, consiliere educațională și de sprijin.
După aprobarea acestui act normativ, Ministerul Educației va repartiza, prin ordin, inspectoratelor școlare, numărul maxim de posturi finanțat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Acordului de Finanțare pentru Programul INTERREG IPA România-Serbia între Comisia Europeană, România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei din România, în calitate de Autoritate de Management, şi Republica Serbia reprezentată de Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate Naţională, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze demersurile necesare finalizării procesului de negociere şi semnarea Acordului de Finanţare, respectiv demersurile pentru modificarea pe parcursul implementării şi semnarea ulterioară a acestuia
Memorandumul aprobă Acordul de Finanțare pentru Programul Interreg IPA România-Serbia; precum şi negocierea și semnarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației din România, a acestui acord.
Totodată, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației este mandatat să realizeze demersurile necesare finalizării procesului de negociere şi/sau modificare în ceea ce priveşte conținutul Acordului de Finanțare, inclusiv anexele acestuia.
Acest program continuă finanţarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-sârbă, prin Intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA III), cu sprijinul Uniunii Europene şi al guvernelor celor două state.
Programul INTERREG IPA România – Serbia a fost aprobat de către Comisia Europeană În data de 19 iulie 2022.
Comisia Europeană a elaborat un prim draft al Acordulul de Finanţare ce a fost transmis spre consultare statelor implicate în gestionarea Programelor INTERREG IPA CBC în luna martie 2022 şi ulterior în noiembrie 2022. Conținutul Acordului de finanțare a fost revizuit urmare a propunerilor transmise de reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației şi al Ministerului Integrării Europene din Republica Serbia, ultima versiune fiind transmisă de către Comisia Europeană în data de 10 iulie 2023.
2.    MEMORANDUM cu tema: modificarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pentru luna septembrie 2023 aferente Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Actul normativ a fost aprobat.
3.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare şi de angajament aprobate pentru luna septembrie 2023 pentru Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Actul normativ a fost aprobat.
4.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitei de credite de angajament şi credite bugetare pe luna septembrie 2023 pentru bugetul Ministerului Culturii
Actul normativ a fost aprobat.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea constituirii unui grup de lucru în vederea analizei documentelor/propunerilor de proiecte de acte normative elaborate, sub aspectul asigurării sustenabilității financiare a reformelor din PNRR aferente Jalonului 214 – Intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, care înlocuiește dispozițiile Legii nr. 127/2019, Jalonului 215 – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, precum şi Jalonului 420 – Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea funcționarilor publici (legea privind salarizarea unitară)
Actul normativ a fost aprobat.
6.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pentru luna septembrie 2023 aferente Ministerului Educației
Actul normativ a fost aprobat.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii oficiale către Comisia Europeană a Planului Naţional de Redresare şi Reziliență (PNRR) revizuit în conformitate cu prevederile art. 18, art. 21, respectiv 21c din Regulamentul (UE) 2022/241 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Reziliență, cu modificările ulterioare
Actul normativ a fost aprobat.

V.    NOTE
1.    NOTĂ  privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Cujmir, judeţul Mehedinţi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Cujmir în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Drobeta” al judeţului Mehedinţi (U.M. 0262), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Cujmir
Guvernul a luat act de această notă.
2.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea a două loturi, terenuri în suprafaţă de 1.278 mp, respectiv 2.074 mp, care fac parte din terenul în suprafaţă totală de 128.576 mp, situat în strada Universității nr. 1, municipiul Oradea, judeţul Bihor, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului
Guvernul a luat act de această notă.
3.    NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2023
Guvernul a luat act de această notă.

VI.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr.193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
2.    INFORMARE privind cheltuielile de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, Bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat şi Bugetului asigurărilor pentru șomaj în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022
3.    INFORMARE privind stadiul atingerii Țintei 408 din PNRR şi activitatea Consiliului Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative
4.    INFORMARE cu tema: Situația creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente anului 2023 necesare pentru plata titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) în baza Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/ 1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

VII.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 inițiative legislative

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 8 septembrie 2023, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (PRIMĂ LECTURĂ)

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a sumelor forfetare lunare pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, ca urmare a reevaluării
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0395 Satu Mare (Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare)
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ- teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Centrul Naţional de Învăţământ Turistic S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Agenda de Lucru07.09.2023 13:23Pag. 2 din 8 Antreprenoriatului şi Turismului
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiție
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justitiei prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Craiova Pelendava și trecerea acestora în domeniul public al Județului Dolj
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei suprafețe de teren din incinta Spitalului de Recuperare Borşa – Maramureș, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanţa – etapa a II-a”
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare în Portul Constanţa”
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Master planul infrastructurii rutiere şi de acces a Portului Constanţa – extinderea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor şi pasajelor din Portul Constanţa”
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Aeroclubului României, precum şi modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti” – Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă- Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai- Otopeni)”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 496/2017
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Şugag, judeţul Alba
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, ca urmare a dublei înregistrări
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate in administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice, adresei, completarea anului dobândirii/dării în folosinţă şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi transmiterea dreptului de administrare de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 739 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în domeniul public al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş în scopul reintegrării în baza materială a învăţământului preuniversitar de stat
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de trecere a acestuia în domeniul public al comunei Găvăneşti, judeţul Olt
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea/numirea unor consuli generali

III. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi
2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenți
3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
4. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023- 2026

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Acordului de Finanțare pentru Programul INTERREG IPA România-Serbia între Comisia Europeană, România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei din România, în calitate de Autoritate de Management, şi Republica Serbia reprezentată de Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate Naţională, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze demersurile necesare finalizării procesului de negociere şi semnarea Acordului de Finanţare, respectiv demersurile pentru modificarea pe parcursul implementării şi semnarea ulterioară a acestuia

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Cujmir, judeţul Mehedinţi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Cujmir în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Drobeta” al judeţului Mehedinţi (U.M. 0262), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Cujmir
2. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea a două loturi, terenuri în suprafaţă de 1.278 mp, respectiv 2.074 mp, care fac parte din terenul în suprafaţă totală de 128.576 mp, situat în strada Universității nr. 1, municipiul Oradea, judeţul Bihor, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului
3. NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2023

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr.193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
2. INFORMARE privind cheltuielile de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, Bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat şi Bugetului asigurărilor pentru șomaj în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 inițiative legislative

Proiectele de acte normative pot fi consultate aici.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică