Secţiuni » Comunicare profesională » Comunicate profesionişti
Comunicate profesionişti
Publicare comunicate şi informări profesionale

Alegeri Baroul București 2023: Radu Iordănescu își anunță candidatura pentru funcția de consilier


13 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Miercuri, 13 septembrie 2023, av. Radu Iordănescu și-a anunțat candidatura pentru Consiliul Baroului București:

Sunt Radu Iordănescu, fiul fostului Decan al Baroului București, Cristian Iordănescu, care a plecat dintre noi în plină activitate creatoare, tânăr și cu o viziune frumoasă a viitorului avocaturii, lăsând neterminate multe proiecte menite să revoluționeze profesia de avocat și să consolideze rolul avocatului în procesul de justiție și în societate.

A iubit profesia ca pe un membru al familiei, a iubit Baroul ca pe propriul copil, a luptat ca avocatura să ocupe locul de frunte pe care îl merită între profesiile liberale.

Sunt avocat din anul 2003 și am avut șansa, privilegiul și onoarea de a debuta în activitatea profesională în cadrul Societății de avocatură “Cristian Iordănescu și Asociații”, avându-l ca maestru și mentor pe tatăl meu, ale cărui valori m-au inspirat și m-au călăuzit întotdeauna.

Încă din copilărie, înainte de a-i călca pe urme și a deveni la rândul meu avocat, l-am secondat ani de zile în toată activitatea sa de avocat, consilier, prodecan și într-un final, decan al Baroului București. I-am stat alături zile și uneori chiar nopți, l-am urmat în toate delegațiile, fiindu-i șofer, ajutor, cărător de geantă, consilier, prieten, confident, specialist IT, încercând să “fur” din iscusința cu care reușea să gestioneze toate problemele.

Sunt anii care m-au format ca om și multe dintre trăsăturile și valorile sale mi-au definit personalitatea.

Cariera tatălui meu a încetat brusc, prin dispariția sa din viața în anul 2007, în timpul celui de-al doilea mandat de decan, însă viziunea și idealurile sale în ceea ce privește profesia de avocat și rolul avocatului, ca profesionist al dreptului, în cadrul societății și al sistemului judiciar, sunt în continuare de mare actualitate și perspectivă.

Multe dintre ideile sale au continuat să inspire, de-a lungul timpului, numeroși candidați la funcțiile organelor de conducere, unii dintre ei fiindu-i colaboratori, alții contracandidați.

Sub egida “tinerețe, echilibru, experiență, profesionalism, corectitudine, responsabilitate și curaj”, Cristi – cum îi spuneau colegii și prietenii – a reușit să adune o echipă valoroasă de profesioniști, personalități marcante ale avocaturii românești, care au luptat alături de el în lupta pentru asigurarea respectării demnităţii profesiei, pentru întărirea rolului avocaturii în sistemul judiciar și în societate, pentru ca drepturile noastre de apărători ai democraţiei să fie respectate de către toate instituţiile statului.

Animat fiind de aceleași idealuri, consider că am datoria de onoare de a continua demersurile sale, dar și de a-mi aduce propria contribuție la dezvoltarea și consolidarea celei mai frumoase dintre profesiile liberale.

La fel ca mulți dintre dumneavoastră, dragi colegi, știu și simt “pe pielea mea” că profesia noastră trece printr-un impas în momentul de față, într-o societate măcinată de contradicții și interese, în care avocatul riscă să devină o simplă marionetă, ce joacă un rol infim într-o piesă absurdă, in care singurul său “drept” este acela de a-și plăti taxele, lipsit fiind de forță și consistență, din ce în ce mai mic, riscând să dispară într-un exercițiu de digitalizare.

De aceea, cel mai important obiectiv pe care mi-l asum în calitatea de candidat la demnitatea de membru al Consiliului Baroului București este acela de a readuce avocatura pe locul firesc în sistemul judiciar românesc.

În acest sens, doresc să continui proiectul de restructurare început de tatăl meu, Decanul Cristian Iordănescu, urmărind ca finalitate reconsiderarea locului și rolului avocatului în societate și în cadrul relațiilor cu toate instituţiile statului din domeniile de interes pentru profesia de avocat.

În primul său mandat de decan, tata a apucat să inițieze și să supună dezbaterii publice un proiect de restructurare a întregului sistem judiciar, în care judecătorii, procurorii, avocații și consilierii juridici să constituie o asociație profesionala unică, influențat fiind în acest plan de modelul Baroului American (ABA), dar și animat de dorința de a reface Asociația Magistraților și Avocaților (AMA), așa cum aceasta a existat până la venirea la putere a comuniștilor în România.

Viziunea Decanului Iordănescu, pe care o împărtășesc deplin, a fost aceea ca magistrații să poată accede la funcția de judecător sau procuror numai după o specializare de opt ani în avocatura, astfel încât să recunoască și să aprecieze munca avocaților, să îi considere și să îi trateze ca parteneri egali în înfăptuirea actului de justiție.

Toate dezbaterile pe aceasta temă au fost încununate de success, fiind constituit chiar un grup de lucru în anul 2006, din care la momentul respectiv făceau parte toți factorii de decizie din sistemul judiciar (CSM, Ministerul de Justiție, ICCJ, Parchetele, AMA, UJR, UCJR și societatea civilă).

Doresc să continui adevărata reformă începută de tatăl meu. Știu că nu a fost ușor și este din ce în ce mai greu, dar sunt animat de aceeași dragoste de profesie care l-a caracterizat până la sfârșitul vieții.

Multe dintre avantajele și facilitățile de care ne bucurăm astăzi au fost obținute prin strădania Decanului Cristian Iordănescu și a echipei sale de colaboratori.

Astfel, au fost recâștigate toate spațiile pe care Baroul București le-a deținut în proprietate în clădirea Palatului de Justiție (inclusiv spațiul în care funcționează Biblioteca Baroului București, corpul avocaților și Serviciul de Asistență Judiciară), au fost obținute spații corespunzătoare destinate avocaților în cadrul tuturor celorlalte instanțe de judecata, a fost “resuscitată” Policlinica Casei de Asigurări a Avocaților Filiala București – Ilfov, a fost înființat Serviciul de Asistență Judiciară, s-a inițiat informatizarea profesiei și s-a asigurat conectarea Baroului București la toate structurile profesionale interne și externe.

Printre alte realizări ale Decanului Iordănescu se numără inițierea și dezvoltarea programului legal aid, care a oferit colegilor noi oportunități prin crearea dreptului de a asista gratuit în toate cauzele, nu numai în cele de natura penală.

La inițiativa și sub conducerea tatălui meu a fost creat în București, cu sprijinul Uniunii Internaționale a Avocaților, primul Centru Zonal pentru Europa Centrală, de Est și Balcani pentru mediere și arbitraj. Centrul de Mediere și Arbitraj București (CMAB) a fost afiliat forumului mondial de profil, cu sediul la Paris, și a desfășurat cursuri de inițiere și pregătire în special pentru tinerii avocați, dar și cursuri de pregătire în mediere pentru colegi din barourile riverane Mării Negre (BCBA).

Forumul Mondial al Centrelor de Mediere al Uniunii Internaționale a Avocaților ne-a acordat statutul de centru zonal pentru formarea și instruirea mediatorilor pentru Europa Centrală, Est și Balcani. Totodată, Adunarea Generală a Barourilor Mării Negre (BCBA) a hotărât că pentru litigiile comerciale internaționale să recomande jurisdicția arbitrajului Centrului de Mediere și Arbitraj București.

Acestea sunt numai câteva dintre realizările unui om inimos și iubitor al profesiei, în slujba căreia doresc să mă așez și eu, cu sprijinul și consultarea voastră permanentă.

Am fost alături de tatăl meu atunci când a elaborat și a inițiat aceste proiecte ce reflectă viziunea sa asupra profesiei, pe care o consider în continuare de mare actualitate și perspectivă, motiv pentru care îmi propun să continui inițiativele începute de fostul Decan, Cristian Iordănescu, și în același timp sunt deschis către orice inițiativă, proiect sau demers menit să ne îmbunătățească condiția și să repună avocații și avocatura în drepturi.

Normele de deontologie care ne definesc profesia însumează principii ce au drept scop primordial apărarea și protecția Drepturilor Omului (ex: confidențialitatea, secretul profesional și independența) și trebuie să fie repere caracteristice care ne deosebesc de toate celelalte profesii, dând „față” și forță avocaturii.

Desfășurăm cea mai liberală profesie legală, în care concurența, profesionalismul și libertatea de acțiune și de exprimare sunt motoarele evoluției noastre.

Nu în ultimul rand, trebuie înțeles că Baroul reprezintă o entitate tradițională menită să asigure cadrul instituționalizat de funcționare și protecție a unei profesii atestate documentar în București din 1831, profesie ce merită respectată și protejată.

În calitate de candidat la demnitatea de membru al Consiliului Baroului București, consider că este important să militez pentru modificarea unor acte normative în vederea lărgirii sferei prestațiilor avocațiale și revenirii la o serie de competențe profesionale care prin tradiție au aparținut avocaturii și doar avocaturii.

De asemenea, sunt pregătit să întreprind acțiuni susținute care să asigure dreptul avocaților de a fi tratați cu respectul cuvenit de către toate instituțiile, organismele și autoritățile statale, păstrarea confidenţialității comunicării în asigurarea asistenţei juridice, inclusiv prin formularea demersurilor legale în privința oricărei reglementări care afectează sau riscă să afecteze respectarea absolută a secretului profesional, care este unul dintre pilonii profesiei noastre.

Totodată, voi face demersuri astfel încât singurul act de legitimare profesională a avocaților, în fata oricăror instituții ale statului, să fie legitimaţia de avocat.

Pe de altă parte, consider că este necesară inițierea unui proces care să meargă, dacă este cazul, până la demararea unor măsuri de modificare a normelor legale în vigoare, menit să ducă la interzicerea expresă a diminuării arbitrare a onorariilor avocațiale de către instanțele de judecata, mai ales, dar nu numai, în cazul avocaților desemnați din oficiu pentru a acorda asistență judiciară gratuită.

Militez pentru stabilirea interzicerii absolute a tuturor practicilor abuzive din partea oricărei entități cu care avocații interacționează în desfășurarea activității profesionale.

Prin negocieri cu instituțiile implicate, voi asigura crearea unor încăperi distincte, special organizate pentru avocați, în cadrul tuturor clădirilor în care ne desfășurăm activitatea, aparținând instanțelor de judecată și nu numai, spaţii care să se ridice la standardele profesiei de avocat, dotate cu toată tehnica și electronica necesare exercitării avocaturii în condiții optime.

De asemenea, consider că este absolut imperios ca în arhivele tuturor instanțelor de judecată să fie asigurată organizarea unor încăperi distincte pentru avocați, în care studierea dosarelor să fie permisă în condiții civilizate, cu asigurarea timpului efectiv necesar pentru studiu, fără limitări abuzive din partea personalului instanțelor.

În aceeași ordine de idei, voi milita pentru purtarea unui dialog intens care să asigure înființarea, în cadrul fiecărei instanțe, dar și al altor instituții cu care corpul nostru profesional colaborează, a unor linii telefonice speciale, cunoscute și accesibile numai avocaților, astfel încât să se faciliteze accesul nostru direct și în timp util în vederea exercitării efective a dreptului la apărare.

Militez pentru desemnarea unui personal special, în cadrul fiecărei instituții, care să deservească numai avocații.

Susțin dezvoltarea fără precedent a resortului “Apărarea Profesiei” din cadrul Baroului București, prin acțiuni efective destinate sprijinirii avocaților membri care se confruntă cu dificultăți sau abuzuri în exercitarea profesiei din partea organelor judiciare (judecători, procurori, ofițeri de poliție etc., inclusiv personalul auxiliar) și a altor autorități publice, sau care sesizează incidente de natură să afecteze prestigiul și buna desfășurare a profesiei de avocat.

Consider că se impune ca organele de conducere a profesiei să susțină în mod concret colegii avocați în fața tuturor instituțiilor cu care aceștia interacționează în desfășurarea activității profesionale, astfel încât să fie asigurată în mod efectiv independența profesională consacrată de legea și statutul profesiei, dar și în rezolvarea problemelor personale, inclusiv prin asigurarea asistării și reprezentării gratuite, atât în cauze de natură penală, cât și civilă,  a avocaților aflați în dificultate, de către colegi a căror prestație să fie remunerată de Baroul București.

Îmi doresc cu ardoare ca relaţia dintre barou şi avocat să fie una strânsă şi puternică, în care avocatul să se simtă susținut de organizația din care face parte.

Printre alte măsuri administrative de care sunt preocupat se numără și asigurarea, pe lângă instanțele judecătorești, a unui număr de locuri de parcare special destinate avocaților, la care accesul să se facă în mod gratuit, pe baza legitimației de avocat.

În ceea ce privește Serviciul de Asistență Judiciară din cadrul Baroului București, consider că se impune adoptarea unor serii de măsuri astfel încât activitatea prestată de către colegii avocați înscriși în Registrul de Asistență Judiciară și în Registrul Curatorilor Speciali să deservească scopului pentru care acest serviciu a fost creat, și anume asistarea și reprezentarea persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea unor servicii ce se ridică la standarde înalte de profesionalism, iar pe de alta parte să reconsolideze și să garanteze respectarea rolului avocatului în sistemul judiciar, recunoașterea prestigiului și demnității acestei profesii nobile, fără de care actul de efectuare a justiției nu ar putea să se desfășoare.

Cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ, voi propune ca plata onorariilor să fie făcută concomitent cu numirea avocatului din oficiu sau a curatorului judiciar, iar întârzierile să fie purtătoare de penalităţi, în aceleași cote ca cele achitate de avocați către sistemul propriu de asigurări sociale.

De asemenea, este necesară modificarea legislației, astfel încât să fie interzisă cu desăvârșire posibilitatea instanțelor de a reduce onorariile avocaților desemnați din oficiu, precum și desființarea prin orice mijloace a practicii ilegale a instanțelor de a menține delegația avocatului din oficiu în situația prezentării avocatului ales.

Apreciez că se impune reînnoirea periodică a protocolului interinstituțional privind onorariile avocațiale din oficiu și modificarea acestuia, în scopul asigurării unui nivel al onorariilor care să reflecte munca desfășurată de avocați și să asigure prestigiul profesiei.

Pe de altă parte, consider că este necesară asigurarea unei pregătiri și formări profesionale continue gratuite a avocaților care asigură apărarea din oficiu, astfel încât nivelul prestației acestora să se ridice la standarde profesionale înalte, care să conducă la recâștigarea reputației avocaturii în fața celorlalți parteneri din sistem, dar și în fața societății în general.

În aceeași direcție se înscrie și intenția mea de a asigura dotarea bibliotecii Baroului București cu cele mai noi și mai prestigioase volume și materiale informative, precum și asigurarea accesului gratuit, în spatiile amenajate special pentru avocați, la programe legislative competitive, astfel încât să fie susținută exercitarea profesiei în condiții de maxima performanță.

Un alt aspect asupra căruia doresc să mă aplec îl reprezintă taxele și obligațiile profesionale, care consider că trebuie stabilite numai prin consultarea periodică a membrilor Baroului și menținute la cote proporționale cu situația economica a întregului corp profesional.

Susțin toate demersurile și sunt de părere că este obligatoriu să intensificam toate acțiunile menite să stopeze proiectul de Ordonanță al Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, de natură a duce la dublarea sau chiar la o multiplicare și mai accentuată a contribuției de sănătate datorate de avocați.

O altă măsură care trebuie luată este reducerea nivelului contribuțiilor pentru avocații care nu realizează venituri.

Totodată, susțin reducerea cuantumului penalităților de întârziere la plata taxelor și obligațiilor profesionale la un nivel rezonabil, care să nu afecteze exercitarea profesiei de către colegii aflați în stare de dificultate din punct de vedere financiar.

Consider că se impune intensificarea acțiunilor de combatere a exercitării clandestine a profesiei de avocat, atât prin măsuri de modificare a prevederilor legale, cât și  prin acțiuni concrete, printre care: stimularea tuturor instituțiilor și autorităților publice în vederea sesizării situațiilor de practicare ilegala a avocaturii, interdicția primirii în profesie a unei persoane care anterior a desfășurat în mod ilegal activități specifice avocaturii, formularea de către Baroul București de plângeri penale și acțiuni civile împotrivă acestor persoane.

Propun inițierea și finalizarea unor demersuri la nivelul organelor de conducere ale profesiei în vederea elaborării unei metodologii privind dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor societăților comerciale înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comețului care au în componența actului constitutiv codul CAEN 6910 – Activități juridice, prin raportare la Recursul în interesul legii admis prin Decizia nr. XXII din 12 Iunie 2006 a Î.C.C.J., publicată în Monitorul Oficial nr. 936 din 20 noiembrie 2006.

Militez pentru înființarea unei baze de date în care să fie înscriși toți rău-platnicii, cei ce au datorii către avocați, acest serviciu fiind destinat asigurării unei informări cât mai exacte a colegilor, fară a institui obligații față de aceștia.

Apreciez a fi de o importanță deosebită demararea unor acțiuni de susținere a avocaților tineri, care reprezintă viitorul profesiei. Am în vedere în primul rând eliminarea taxelor pentru intrarea în profesie a avocaților stagiari, care pot fi asigurate prin redistribuirea sumelor încasate de UNBR din taxele de organizare a examenului de intrare și definitivare în profesie, precum și asigurarea gratuității formării profesionale inițiale a avocaților stagiari, dar și efectuarea unor demersuri la nivel interinstituțional care să încurajeze cooptarea avocaților stagiari de către formele de exercitare a profesiei.

De asemenea, propun reluarea activității Asociației Tinerilor Avocați din Baroul București, în scopul atingerii obiectivelor propuse, dar și a extinderii și diversificării programelor avute în vedere la înființarea sa.

Nu în ultimul rand, pe scara priorităților mele se înscriu cei mai în vârstă dintre colegi, avocații pensionari, față de care consider că suntem datori cu asigurarea unui nivel de trai cel puțin decent, prin plata unor pensii care să reflecte contribuția pe care și-au adus-o la sistemul nostru de pensii, dar și în societate, prin practicarea unei profesii frumoase, dar pline de provocări și responsabilități.

Lista obiectivelor și a masurilor nu se încheie aici, ci rămâne deschisă și mă declar disponibil oricăror sugestii din partea colegilor avocați.

Să nu uităm că Baroul București este cel mai mare barou din țară, cu un număr de peste 10.000 de membri activi, însumând mai mulți avocați decât toate barourile din România la un loc.

Militez pentru dezvoltarea de acțiuni care să ne afirme și să ne consolideze această poziție favorizată în dialogul cu celelalte structuri profesionale din țară.

De asemenea, consider că ar trebui dezvoltate în continuare activități de recunoaștere a Baroului București pe plan internațional.

În calitate de Decan, tata a obținut recunoașterea internațională pentru desfășurarea unei activități susținute în structurile profesionale mondiale: Uniunea Internațională a Avocaților (UIA), International Bar Association (IBA), Uniunea Barourilor Europene (CCBE) și Asociația Baroului American (ABA), Baroul București fiind desemnat organizator al primului Congres al UIA din această zonă a lumii, ce a avut loc în octombrie 2008 în clădirea Parlamentului din București, cu o participare de peste 2.000 de avocați de pe tot globul. Din păcate, tata s-a stins din viață înainte de data prevăzută pentru organizarea evenimentului.

Multe dintre inițiativele demarate de tatăl meu au prins viață într-un interval de timp relativ scurt în care a ocupat demnitatea de Decan, altele au apucat doar să capete contur și multe au rămas în faza de proiecte sau vise, dar am convingerea că pot continua, din calitatea de Consilier al Baroului București, demersul de transformare și consolidare a instituției ce ar trebui să reprezinte un nou Barou București.

Tata mă privește de sus, iar eu îmi doresc să duc mai departe proiectele pe care nu a reușit să le definitiveze.

Am 20 de ani de profesie, sunt tânăr și vreau să îl fac pe tata mândru de mine.

Cunosc foarte bine și împart cu colegii mei problemele avocaturii moderne. “Fac oficii” și știu “cu se mănâncă” munca asta. Știu prin ce treceți, mulți dintre voi, și am convingerea că împreună putem lupta pentru îmbunătățirea condiției noastre și avem șansa de a schimba lucrurile în bine.

Tatăl meu a apărat avocatura – o profesie pentru care a militat indiferent de presiunile la care a fost supus – prin atitudini tranșante și publice, ori de cate ori dreptul la apărare a fost agresat, făcând dovada seriozității, corectitudinii și dăruirii față de interesul profesiei.

La rândul meu sunt animat de aceleași idealuri pe care mi le-a insuflat încă din copilărie și doresc să îi continui lupta pentru ceea ce consider a fi cel mai sfânt: demnitatea de a fi AVOCAT!

Vă aștept la Adunarea Generală ce va avea loc în perioada 18.09.2023 – 22.09.2023 și vă mulțumesc pentru fiecare vot acordat.

Figurez pe lista candidaților la demnitatea de consilier la poziția 54.

Al dumneavoastră,
Avocat Radu Iordănescu

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică