Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti

Comisia Europeană închide în mod oficial MCV pentru Bulgaria


18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Noutăți legislative, Sistemul judiciar

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 229 din 18 septembrie 2023 a fost publicată Decizia (UE) 2023/1785 a Comisiei din 15 septembrie 2023 de abrogare a Deciziei 2006/929/CE de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progreselor realizate de Bulgaria în vederea atingerii unor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției și a criminalității organizate.

Comisia Europeană a abrogat Decizia 2006/929/CE întrucât:

– În raportul său de monitorizare privind stadiul pregătirii Bulgariei și României pentru aderarea la UE, publicat la 26 septembrie 2006, înainte de aderarea Bulgariei la Uniune, Comisia a identificat o serie de aspecte, în special legate de răspunderea și eficiența sistemului judiciar și a organismelor de asigurare a respectării legii din Bulgaria, în privința cărora trebuiau realizate în continuare progrese pentru a se asigura capacitatea țării de a pune în aplicare și de a aplica măsurile adoptate pentru instituirea pieței interne și a spațiului de libertate, securitate și justiție.

– La 13 decembrie 2006, Comisia a adoptat Decizia 2006/929/CE de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progreselor realizate de Bulgaria în vederea atingerii unor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției și a criminalității organizate. Decizia respectivă prevede că aceasta trebuie abrogată atunci când toate obiectivele de referință au fost îndeplinite în mod satisfăcător.

– Decizia 2006/929/CE prevede obligația Bulgariei de a raporta periodic Comisiei cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de referință. Comisia a comunicat Parlamentului European și Consiliului propriile observații și constatări cu privire la raportul Bulgariei pentru prima dată în iunie 2007 și, de atunci, a prezentat rapoarte periodice. Fiecare raport al Comisiei a fost întocmit în urma unei analize atente, pe baza cooperării strânse cu autoritățile bulgare, precum și a contribuțiilor societății civile și ale altor părți interesate și observatori.

– În raportul său din ianuarie 2017, Comisia a efectuat o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate de Bulgaria de la instituirea mecanismului de cooperare și de verificare. Pornind de la această evaluare, Comisia a stabilit o traiectorie clară către încheierea mecanismului, pe baza a șaptesprezece recomandări-cheie, care au clarificat cerințele pe care Bulgaria trebuia să le respecte pentru a îndeplini cele șase obiective de referință prevăzute în Decizia 2006/929/CE. Având în vedere progresele înregistrate, Comisia a considerat că îndeplinirea recomandărilor respective ar fi suficientă pentru încheierea mecanismului de cooperare și de verificare, cu condiția ca evoluția situației să nu invalideze în mod clar progresele realizate. Multe dintre recomandări s-au axat pe instituirea unor garanții interne care să asigure caracterul ireversibil al rezultatelor și să demonstreze că reformele în curs vor fi continuate și că progresele vor fi consolidate chiar și în absența mecanismului.

– În raportul său din noiembrie 2018, Comisia a salutat progresele înregistrate de Bulgaria în direcția încheierii rapide a mecanismului de cooperare și de verificare și a concluzionat că trei dintre obiectivele de referință ar putea fi considerate ca fiind închise provizoriu. Comisia a luat în considerare în special progresele înregistrate de Bulgaria de la data aderării în ceea ce privește modificarea cadrului său constituțional și legislativ pentru a îmbunătăți garanțiile în materie de independență judiciară, precum și transparența și eficiența procesului judiciar. În plus, modificările aduse Constituției Bulgariei în 2015 au condus la o reformă a Consiliului Judiciar Suprem și la instituirea unui inspectorat judiciar mai puternic. Aceste modificări sunt în vigoare de mai mulți ani.

– Raportul Comisiei din octombrie 2019 a stabilit că progresele înregistrate de Bulgaria în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare au fost suficiente pentru a îndeplini angajamentele asumate de Bulgaria la momentul aderării sale la Uniune și că toate cele șase obiective de referință, astfel cum au fost stabilite în Decizia 2006/929/CE și clarificate prin cele șaptesprezece recomandări din raportul din ianuarie 2017, au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Comisia a luat act, printre altele, de reformele cuprinzătoare ale cadrului instituțional general anticorupție care au fost realizate în cursul celor doi ani precedenți. În plus, Comisia a menționat, în concluziile raportului din octombrie 2019, o serie de angajamente specifice asumate de guvernul bulgar. Aceste angajamente specifice au inclus, în special, instituirea unor proceduri privind tragerea la răspundere a unui procuror general în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, precum și angajamentul de a modifica Legea privind sistemul judiciar pentru a abroga dispozițiile care impun suspendarea automată a magistraților în cazul unei anchete penale împotriva acestora, precum și dispozițiile care obligă magistrații să raporteze dacă sunt membri ai unor asociații profesionale. Bulgaria s-a angajat, de asemenea, să își continue cooperarea cu organismele Consiliului Europei în domeniul combaterii corupției. De asemenea, raportul din octombrie 2019 a luat în considerare în mod corespunzător eforturile Bulgariei de a internaliza monitorizarea la nivel național prin intermediul unui Consiliu de coordonare și cooperare (denumit în continuare „consiliul pentru monitorizarea ulterioară”) responsabil cu supravegherea realizării în continuare de progrese pe calea reformelor.

– Ca urmare a angajamentelor specifice menționate în raportul din octombrie 2019, parlamentul bulgar a adoptat, în februarie 2020, amendamentele menționate anterior la Legea privind sistemul judiciar, singurul angajament restant din raportul din octombrie 2019 fiind angajamentul specific de a institui proceduri privind răspunderea procurorului general.

– În contextul Mecanismului de redresare și reziliență, a fost instituit, în strânsă cooperare cu Comisia și cu consultarea Comisiei de la Veneția, un cadru privind desfășurarea anchetelor împotriva procurorului general și a adjuncților acestuia. La 4 mai 2022, Consiliul Uniunii Europene a aprobat planul de redresare și reziliență propus de Bulgaria, care include, printre jaloanele urmărite, angajamentul Bulgariei privind intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să garanteze eficacitatea procedurilor penale și să îmbunătățească răspunderea și răspunderea penală a procurorului general. La 26 mai 2023, parlamentul bulgar a adoptat legea care instituie proceduri privind tragerea la răspundere a procurorului general și a adjuncților acestuia. Legea a intrat în vigoare la 6 iunie 2023, fiind astfel finalizat ultimul angajament specific restant din raportul din octombrie 2019. Prin scrisoarea din 26 iunie 2023, prim-ministrul Bulgariei a informat Comisia cu privire la măsurile luate pentru îndeplinirea angajamentelor specifice enumerate în concluziile raportului din 2019 privind progresele înregistrate în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, precum și cu privire la măsurile suplimentare de menținere a statului de drept.

– În ceea ce privește angajamentul Bulgariei de a-și continua cooperarea cu organismele Consiliului Europei în domeniul combaterii corupției, ar trebui remarcat faptul că, în contextul planului de redresare și reziliență al Bulgariei, au fost convenite o serie de jaloane anticorupție care necesită cooperarea Bulgariei cu organismele Consiliului Europei.

– Prin urmare, toate obiectivele de referință stabilite în Decizia 2006/929/CE și clarificate prin cele șaptesprezece recomandări din raportul din ianuarie 2017, precum și angajamentele specifice din raportul din octombrie 2019, au fost îndeplinite în mod satisfăcător.

– Evoluția situației privind statul de drept în UE a creat un nou context pentru cooperarea dintre Comisie și Bulgaria. În special, ciclul anual privind statul de drept, lansat prin Comunicarea Comisiei din iulie 2019 intitulată „Consolidarea statului de drept în cadrul Uniunii” și în Orientările politice ale președintei von der Leyen, oferă un cadru continuu, cu o perspectivă pe termen lung, pentru sprijinirea reformelor durabile ale Bulgariei și ale altor state membre. Ca parte a acestui ciclu, Raportul anual al Comisiei privind statul de drept, care, începând din 2022, include, de asemenea, recomandări adresate statelor membre, creează condiții favorabile pentru înregistrarea unei evoluții pozitive în ceea ce privește aspectele legate de statul de drept, aprofundând dialogul și conștientizarea comună și prevenind apariția sau agravarea provocărilor. Acesta va permite monitorizarea punerii în aplicare a reformelor convenite de Bulgaria. Monitorizarea continuării punerii în aplicare a reformelor instituite de Bulgaria va fi, de asemenea, asigurată la nivel național de către consiliul pentru monitorizarea ulterioară.

– Comisia și-a prezentat raportul din octombrie 2019 privind progresele realizate de Bulgaria în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare comisiei relevante din Parlamentul European. Comisia a ținut seama în mod corespunzător de observațiile primite din partea Parlamentului European prin scrisoarea președintelui Parlamentului European din 20 decembrie 2019.

– La 5 iulie 2023, Comisia a informat Consiliul cu privire la intenția sa de a abroga Decizia 2006/929/CE de instituire a unui mecanism de cooperare și de verificare pentru Bulgaria și de a încheia definitiv mecanismul. Această intenție a fost comunicată și Parlamentului European. Prin scrisoarea din 26 iulie, Consiliul a luat act de intenția Comisiei de a încheia în mod oficial mecanismul de cooperare și verificare pentru Bulgaria și România.

– Prin urmare, Decizia 2006/929/CE trebuie abrogată.

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică
 

© 2003-2023  J  JURIDICE.ro
Despre noi  Secţiuni  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri