« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 11 decembrie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
11.12.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Monitor Dosare

Vineri, 11 decembrie 2020, Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 11 decembrie 2020, potrivit unui comunicat.

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România” și pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes local și pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Măsuri prevăzute în planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier prin amplasarea de panouri fonoabsorbante”
5. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a unor imobile, reprezentând teren și construcție, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție ”Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”
6. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire Timișoara – sud”
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Iași, Bacău, Cluj, Buzău și Suceava
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Argeș, Alba și Municipiul București
10. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău
11. HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0849 Sinaia, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Buzău
13. HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.823/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, judeţul Iași, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava, și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Orașu Nou, județul Satu Mare
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Tălmaciu, județul Sibiu
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Râu Sadului, județul Sibiu
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Ghimbav, judeţul Brașov
19. HOTĂRÂRE privind alocarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului de Artă Timișoara, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
20. HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
21. HOTĂRÂRE privind a doua plată parțială a contribuției restante a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
22. HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018
23. HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
24. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administrația Națională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
26. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
27. HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
28. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian

***

Vineri, 11 decembrie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 11 noiembrie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România” și pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”

Proiectul poate fi consultat aici

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes local și pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

Proiectul poate fi consultat aici

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Măsuri prevăzute în planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier prin amplasarea de panouri fonoabsorbante”

Proiectul poate fi consultat aici

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a unor imobile, reprezentând teren și construcție, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție ”Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

Proiectul poate fi consultat aici

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire Timișoara – sud”

Proiectul poate fi consultat aici

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă

Proiectul poate fi consultat aici

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Iași, Bacău, Cluj, Buzău și Suceava

Proiectul poate fi consultat aici

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Argeș, Alba și Municipiul București

Proiectul poate fi consultat aici

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău

Proiectul poate fi consultat aici

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0849 Sinaia, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat aici

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Buzău

Proiectul poate fi consultat aici

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz

Proiectul poate fi consultat aici

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.823/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, judeţul Iași, prin fuziune prin absorbție cu Staţiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat aici

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Orașu Nou, județul Satu Mare

Proiectul poate fi consultat aici

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Tălmaciu, județul Sibiu

Proiectul poate fi consultat aici

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Râu Sadului, județul Sibiu

Proiectul poate fi consultat aici

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Ghimbav, judeţul Brașov

Proiectul poate fi consultat aici

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului de Artă Timișoara, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

Proiectul poate fi consultat aici

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Proiectul poate fi consultat aici

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Monitorizarea inteligentă a dosarelor de instanţă: Monitor Dosare

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.