Secţiuni » Barouri
UNBR. INPPA. Barouri
Official partner: Uniunea Naţională a Barourilor din România

UNBR. Ședința Comisiei Permanente / 18 și 28 decembrie 2020. UPDATE: Decizii adoptate
11.01.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Selected, UNBR+INPPA+Barouri, VIDEO
JURIDICE - In Law We Trust

Luni, 11 ianuarie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității minuta ședinței Comisiei Permanente din data de 28 decembrie 2020.

La ședință au fost invitați să participe următorii: av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al U.N.B.R., av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru pct. 2 al ordinii de zi, decanii barourilor, precum și, pentru pct. 5 (Proiect Optimus) și 6 al ordinii de zi, av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj.

Comisia Permanentă a analizat o propunere de calendar al ședințelor/activităților UNBR pentru anul 2021, pe care a avizat-o urmând să o supună aprobării Consiliului UNBR. Se va păstra regula ședințelor în sistem videoconferință ale Comisiei Permanente ori de câte ori este nevoie.

Se va analiza posibilitatea ca prima ședință a Consiliului UNBR sa fie în format fizic, inclusiv prin identificarea capacității în orașele din zona verde sanitară. În măsura în care acest lucru nu este posibil, la începutul anului se va elabora un set de reguli care să facă posibilă ședința în format videoconferință.

Comisia Permanentă a analizat execuția bugetară până la data de 27 decembrie 2020 și a constatat că deficitul bugetar este mai mic decât s-a anticipat, ca urmare a scăderii cheltuielilor la anumite capitole. Comisia Permanentă a avizat proiectul de rectificare bugetară între capitolele bugetului pe anul 2020, urmând a fi supus aprobării Consiliului UNBR. De asemenea, s-a analizat și un proiect de buget pentru anul 2021, conceput pe echilibru între venituri și cheltuieli, care poate fi modificat în funcție de proiectele profesiei care se aprobă a fi implementate de către Consiliul UNBR. Proiectul va fi supus aprobării Consiliului UNBR la proxima ședință.

Comisia Permanentă a analizat stadiul proiectelor aflate pe agenda profesiei pe anul 2020, urmând să propună Consiliului UNBR soluții cu privire la fiecare dintre acestea. În ce privește proiectul Cartierul Justiției s-a aprobat constituirea unei comisii de lucru privind proiectul formată din Președintele UNBR, Președintele CAA, Decanul Baroului București și Directorul INPPA. La acești membrii, care vor avea statul permanent, indiferent de persoana care ocupă demnitatea se adaugă și alți membri ai Comisiei Permanente, la solicitarea acestora. S-a aprobat să facă parte din comisia de lucru și următorii avocați membrii ai Comisiei Permanente: Ion Turculeanu, Daniel Fenechiu, Antonio Iordan, Sergiu Stănilă. Comisia de lucru se va întruni în prima parte a lunii ianuarie 2021 pentru a decide cu privire la aspectele incipiente ale proiectului. Comisia Permanentă a fost de acord ca proiectul de buget să prevadă o sumă distinctă cu destinația Cartierul justiției, care să acopere cheltuielile incipiente necesare pentru proiect.

În legătură cu Proiectul propus de Editura Universul Juridic se vor înainta solicitări de ajustare a ofertei astfel încât aceasta să corespundă mai bine nevoilor profesiei.

Referitor la Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client, care va fi analizat la proxima ședință a Consiliului UNBR, Comisia Permanentă a decis ca să se prevadă distinct în proiectul de buget o sumă cu această destinație, pentru costurilor de început ale acestuia.

Comisia Permanentă a luat act de Informarea privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM. Se apreciază că va avea loc o creștere a veniturilor obținute cin această activitate ca urmare a modificărilor legislative intervenite anul trecut. Viziunea asupra caracterului durabil al acestei creșteri este însă una temperata, având în vedere și sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la pretinsa neconstituționalitate a Legii nr. 196/2020. Comisia a fost informată că, în urma ședințelor de lucru cu agenții împuterniciți UNBR-RNPM, s-au remis propuneri către Ministerul Justiției privind procedurile de operare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară solicitându-se clarificarea regulamentelor, formularelor și procedurilor de înregistrare a unor operațiuni în Registru. Comisia Permanentă a fost informată de măsurile luate pentru recuperarea debitelor agenților. Pe viitor, se vor lua măsurile corespunzătoare pentru creșterea eficienței manageriale.

Comisia Permanentă a luat act de punctul de vedere al Consiliului Concurenței la solicitarea UNBR privind Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/17-18 iulie 2020 privind „Ghidul orientativ al onorariilor minimale”. Ghidul va intra în vigoare prin simpla ajungere la data prevăzută în hotărârea de adoptare. Față de poziția Consiliului Concurentei însă, în proxima ședință a Consiliului UNBR se va analiza dacă se impune completarea hotărârii cu prevederi exprese care să întărească caracterul de recomandare și faptul că aceste reglementari nu au vreun impact în privința răspunderii disciplinare.

Comisia Permanentă a analizat și măsurile viitoare ce trebuie luate în cazul avocatului Robert-Mihăiță Roșu, după publicarea poziției Comisiei Permanente și expirarea termenului recomandat privind motivarea condamnării). Se are în vedere sesizarea organismelor internaționale în care UNBR și barourile sunt parte, pentru a-și exprima poziția cu privire la situația în cauză.

Comisia Permanentă a decis convocarea Comisiei Permanente, în sistem vot electronic, în 29.12.2020, pentru a vota cu privire la proiectele de hotărâri ale Consiliului de conducere a INPPA privind calendarul anul I și II și privind formatorii pentru disciplinele opționale de studiu, precum și la lucrările din Tabelul de lucrări.

Prin vot electronic, Comisia Permanentă a aprobat proiectele de hotărâri ale Consiliului de conducere a INPPA sus menționate și a soluționat 33 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 8 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.

***

Joi, 24 decembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității minuta ședinței Comisiei Permanente din data de 18 decembrie 2020.

La ședință au fost invitați să participe următorii: av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al U.N.B.R., av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru pct. 2 al ordinii de zi, decanii barourilor, precum și, pentru pct. 5 (Proiect Optimus) și 6 al ordinii de zi, av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj.

Comisia Permanentă a dezbătut cu prioritate, împreună cu decanii barourilor care au dat curs invitației de a participa la videoconferință: Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sibiu, Vaslui și Vâlcea (Decanii Barourilor Alba, București, Prahova și Timiș sunt membrii ai Comisie Permanente), următoarele subiecte:

Comisia Permanentă a luat act de faptul că toate documentele privind propunerile CAA au fost comunicate către membrii Consiliului UNBR în timp util.

Președintele CAA a prezent pe scurt propunerile Consiliului de administrație a CAA privind următoarele:
– Indicatorii din sistemul CAA pentru anul 2021 (stabilirea valorii venitului de referință; majorarea valorii punctului de pensie cu rata inflației; contribuția minima si maxima in sistem; majorarea cuantumului ajutorului pentru creșterea copilului; stabilirea contribuției la fondul de funcționare și dezvoltare a CAA);
– Programul investițional;
– Propunerea de adoptare de către Consiliul UNBR a unei decizii interpretative referitoare la compensarea între fondurile sistemului;
– Proiectul Regulamentului de regularizare anuală a contribuțiilor la sistemul CAA;
– Posibilitatea introducerii contribuțiilor facultative în sistemul CAA.

După dezbateri, Comisia Permanentă a apreciat că se impune convocarea Consiliului UNBR în cursul lunii ianuarie. Ședința Consiliului UNBR va fi organizata fie în sistem fizic, dacă situația sanitară din țară permite aceasta, fie în format videoconferință (pentru care se lucrează la un set de reguli, ce trebuie aprobate în prealabil), care va avea pe ordinea de zi discutarea propunerilor deja înaintate de conducerea CCA.

Comisia Permanentă a validat examenul examenului absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – sesiunea noiembrie 2020.

Comisia Permanentă și-a exprimat acordul privind stabilirea suprafeței necesare pentru sediul destinat avocaților la 9.000 mp, care se încadrează în valoarea maximală a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) stipulată în Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 3 aplicabil Cartierului pentru justiție.

Comisia Permanentă a luat act de condamnarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a domnului avocatului Robert-Mihăiță Roșu, după ce, anterior, judecătorul de drepturi și libertăți și prima instanță au dispus măsuri radical opuse.

Comisia Permanentă a luat poziție și la data de 18.12.2015, în contextul punerii sub învinuire a aceluiași avocat, în legătură cu activitatea sa profesională.

Comisia Permanentă a decis amânarea discutării celorlalte puncte aflate pe ordinea de zi într-o nouă ședință în sistem videoconferință programată pentru ziua de 28.12.2020, începând cu ora 10.00.

***

Marți, 15 decembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a informat că ședința Comisiei Permanente va avea loc vineri, 18 decembrie 2020, în sistem videoconferință, potrivit unui comunicat.

Ordinea de zi
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 29 octombrie 2020;
2. Prezentarea și analizarea materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), în vederea propunerii acestora Consiliului UNBR. Discuții privind hotărârile prevăzute de legislația CAA pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2021.
3. Validarea examenului absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – sesiunea noiembrie 2020;
4. Avizarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului UNBR;
5. Analizarea execuției bugetare 2020 și avizarea Proiectului de buget 2021 în vederea supunerii acestuia aprobării Consiliul UNBR; Discutarea unor proiecte cu impact economic:
– Proiectul Optimus;
– Proiectul privind sediul;
– Cartierul Justiției;
– Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client;
– Colaborarea cu Editura Universul Juridic;
– Continuare colaborare cu Legal Marketing.
6. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
7. Lucrări curente;
8. Diverse.

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti