Secţiuni » Arii de practică » Business » Concurenţă
Concurenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Articole, Concurență, Dreptul Uniunii Europene, Noutăți legislative, SELECTED

Noi modificări aduse procedurilor de evaluare a operațiunilor de concentrare economică prin Pachetul legislative de modernizare 2023

28 septembrie 2023 | Ioan LAZĂR
Ioan Lazăr

Ioan Lazăr

Premize

Începând cu anul 2014, Comisia a derulat procedurile de consultare publică[1] privind modernizarea normelor în materie de control al concentrărilor economice în UE, în sensul garantării unor proceduri de evaluare a operațiunilor de concentrare eficiente și caracterizate de celeritate. Totodată, s-a avut în vedere îmbunătățirea relației dintre reglementările aplicabile la nivel unional și cele existente la nivel național Astfel, la zece ani după revizuirea majoră, realizată în 2004, a Regulamentului UE privind concentrările economice[2], Comisia a procedat la evaluarea modului în care a fost aplicat testul de fond în procedura evaluării unei operațiuni de concentrare economică, cel care avea în vedere crearea unui „obstacol semnificativ în calea concurenței efective[3] prin concentrarea în cauză. Cartea Albă publicată de către Comisie în 2014 a avut ca scop creșterea eficienței procedurii de evaluare a operațiunilor de concentrare economică, prin reducerea birocrației în raportarea concentrărilor, eliminarea obligației raportării cauzelor de importanță minoră și realizarea unei mai bune alocări a competențelor între Comisie și autoritățile naționale.[4]

Consultarea din 2014 a permis Comisiei să lanseze în anul 2016[5] o procedură de evaluare a aspectelor procedurale și jurisdicționale ale controlului fuziunilor în UE[6], având ca obiectiv simplificarea sistemului de control al concentrărilor economice în UE. Concluziile evaluării[7] au fost publicate câțiva ani mai târziu, în luna martie 2021[8]. Urmare a experienței acumulate în urma evaluării și având ca repere concluziile aferente acesteia, Comisia a adoptat, la 20 aprilie 2023, un nou pachet legislativ: ”Pachetul de simplificare a concentrărilor economice din 2023”, care cuprinde: (i) un regulament de punere în aplicare revizuit, (ii) o comunicare privind procedura simplificată și (iii) o comunicare privind transmiterea documentelor. Noile reglementări au intrat în vigoare începând cu luna septembrie 2023[9].

Noile modificări

Urmare a inițiativei simplificării procedurilor UE de control al concentrărilor economice, Comisia a adoptat, la 20 aprilie 2023 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/914 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 802/2004 al Comisiei[10], denumit în continuare și ”Regulamentul de punere în aplicare” și anexele la acesta (Formularul CO, Formularul simplificat CO, Formularul RS și Formularul RM).

Odată cu Regulamentul de punere în aplicare Comisia a adoptat și două reglementări de tip soft-law: ”Comunicarea Comisiei privind tratamentul simplificat pentru anumite concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi 2023/C 160/01[11], denumită în continuare și Comunicarea privind procedura simplificată și ”Comunicarea în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 13 alineatul (3), al articolelor 20 și 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/914 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 802/2004 al Comisiei”, denumit în continuare Comunicarea privind transmiterea de documente.

Principalele modificări aduse în anul 2023 față de pachetul de simplificare din 2013 pot fi prezentate sintetic după cum urmează[12]:

• Includerea în Comunicarea privind procedura simplificată a două noi categorii de cazuri care pot beneficia de un tratament simplificat, în special pentru:

– Cazurile în care, în conformitate cu toate definițiile plauzibile ale pieței, cota de piață în amonte individuală sau combinată a părților la concentrare este mai mică de 30 %, iar cota lor cumulată de achiziție este mai mică de 30 %; și

– Cazurile în care, în conformitate cu toate definițiile plauzibile ale pieței, cotele de piață individuale sau combinate în amonte și în aval ale părților la concentrare sunt mai mici de 50 %, iar delta HHI (indicele Herfindahl-Hirschman[13]) este mai mică de 150, iar întreprinderea cu cota de piață mai redusă este prezentă pe piețele din amonte și din aval.

• Includerea a patru clauze de flexibilitate în Comunicarea privind procedura simplificată care conferă Comisiei puterea discreționară de a trata anumite tipuri de operațiuni de concentrare în cadrul procedurii simplificate care a priori nu se încadrează în niciuna dintre categoriile implicite de tratament simplificat, după cum urmează:

– pentru suprapunerile orizontale în cazul cărora cotele de piață combinate ale părților la concentrare sunt de 20-25 %;

– pentru relațiile verticale în care cotele de piață individuale sau combinate în amonte și în aval ale părților sunt de 30-35 %;

– pentru relațiile verticale în care cotele de piață individuale sau combinate ale părților la concentrare nu depășesc 50 % pe o piață și 10 % pe cealaltă piață pe verticală; și

– pentru asocierile în participație cu cifra de afaceri și activele cuprinse între 100 și 150 de milioane EUR în SEE.

• Includerea categoriilor de cazuri care pot beneficia de un tratament „super-simplificat”, și anume, pentru care părțile sunt invitate să notifice direct, fără a se angaja în schimburi cu Comisia înainte de o notificare.

• Includerea în Comunicarea privind procedura simplificată a unei liste mai clare și mai detaliate a circumstanțelor în care Comisia poate investiga un caz care se califică din punct de vedere tehnic pentru un tratament simplificat în cadrul procedurii normale de reexaminare.

• Introducerea unui nou formular de notificare („tick-the-box” scurt formular CO) pentru cazurile simplificate, cu în primul rând întrebări și tabele cu variante multiple de răspuns, precum și întrebări simplificate privind atât evaluarea jurisdicțională, cât și evaluarea de fond a cazurilor.

• Reducerea și clarificarea cerințelor de informare din formularul de notificare pentru aceste cazuri (formularul CO). Aceasta include acum informații mai clare cu privire la posibilitățile de derogare, introduce tabele pentru informații privind piețele afectate și elimină anumite cerințe în materie de informații.

• Introducerea în mod implicit a notificărilor electronice.

Ca regulă generală, pentru a fi considerate valabile, notificările, observațiile motivate, observațiile cu privire la obiecțiile Comisiei, angajamentele oferite de întreprinderile în cauză și formularul RM (trimis către DG Concurență în format digital, manual sau prin scrisoare recomandată) trebuie semnate, utilizând cel puțin o semnătură electronică calificată (QES) care respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014[14] („Regulamentul eIDAS”). Nu sunt acceptate alte tipuri de semnături electronice, cum ar fi semnăturile scanate sau semnăturile electronice avansate, astfel cum sunt definite în Regulamentul eIDAS, care nu îndeplinesc cerințele QES[15].

Modificările aduse prin noul pachet de modernizare sunt lăudabile și reflectă caracterul evolutiv al dreptului UE în domeniul concurenței, prin reflectarea tendinței acestuia de a se adapta mereu la schimbările care intervin pe piețele economice și vor aduce cu siguranță beneficii întreprinderilor implicate în astfel de operațiuni, prin reducerea birocrației care însoțea procedura de raportare și evaluare a concentrărilor economice.


[1] Carte Albă Către un control mai eficace al concentrărilor economice în UE -/* COM/2014/0449 final */, disponibil aici.
[2] Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO seria L nr. 24 din  29 ianuarie 2004).
[3] Controlul concentrărilor economice la nivelul UE a fost consolidat prin reformarea în 2004 a Regulamentului privind concentrările economice din 1989 (Regulamentul CE nr. 4064/89), în special prin introducerea testului privind crearea unor obstacole semnificative în calea concurenței efective.
[4] A se vedea secțiunea introductivă a Cărții Albe, citat supra.
[5] Evaluarea s-a derulat în perioada 07 octombrie 2016 – 13 ianuarie 2017.
[6] Disponibil aici
[7] Disponibil aici.
[8] Disponibil aici.
[9] Idem.
[10] Publicat în JO seria L nr. 119 din 05 mai 2023, p. 22–102.
[11] Publicat în JO seria C nr. 160 din 05 mai 2023, p. 1-10.
[12] Disponibil aici
[13] Indicele Herfindahl-Hirschman este utlizat pentru măsurarea concentrării pieței. Măsurătorile HHI permit părților și autorităților de reglementare să identifice rapid fuziunile care ar putea cauza creșteri mari de concentrare pe o piața relevantă. Pentru un studiu mai amplu a se vedea și: https://www.foley.com/en/insights/publications/2016/03/quickly-calculate-hhi-deltas-using-this-1-weird-tr
[14] Art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, publicat în JO seria L nr. 257 din 28 08 2014.
[15] Disponibil aici.


Conf. univ. dr. av. Ioan Lazăr
Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea ”Nicolae Titulescu” București, avocat Baroul Alba

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică