Secţiuni » Arii de practică » Business » Transporturi
Transporturi
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: CJUE, Covid-19 Legal React, Dreptul Uniunii Europene, Jurisprudență, SELECTED, Transporturi

CJUE. C-320/21 P și C-321/21 P –  Ryanair/Comisia. Ajutor de stat acordat SAS în timpul pandemiei de COVID-19: Curtea de Justiție respinge definitiv acțiunile Ryanair privind garanțiile de împrumut instituite de Suedia și Danemarca. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată

28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost membru al completului de judecată.

Recursuri – Ajutoare de stat – Articolul 107 alineatul (2) litera (b) TFUE – Ajutoare acordate de Regatul Suediei și Regatul Danemarcei în favoarea unei companii aeriene în cadrul pandemiei de COVID-19 – Garanție publică pentru o linie de credit de tip revolving – Ajutoare destinate reparării pagubelor suferite de o singură victimă – Principiile proporționalității și nediscriminării – Libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor

În luna aprilie a anului 2020, Regatul Suediei și Regatul Danemarcei au notificat Comisiei două măsuri distincte de ajutor de stat sub forma unei garanții aferente unei linii de credit de tip revolving în cuantum maxim de aproximativ 137 de milioane de euro în favoarea SAS AB (Scandinavian Airlines). Aceste măsuri vizau acordarea în favoarea SAS a unor compensații parțiale pentru pagubele rezultate din anularea sau reprogramarea zborurilor sale ca urmare a instituirii unor restricții de călătorie în contextul pandemiei de COVID-19.

Comisia Europeană a adoptat Decizia C(2020) 2784[1] și Decizia C(2020) 2416[2], prin care a declarat măsurile în cauză compatibile cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) TFUE.

Prin cererile introductive depuse la grefa Tribunalului la 19 iunie 2020, Ryanair a solicitat anularea deciziilor anterior menționate.

Prin hotărârile din 14 aprilie 2021, Ryanair/Comisia (SAS, Suedia; Covid-19) (T‑379/20, EU:T:2021:195) și Ryanair/Comisia (SAS, Danemarca; Covid-19) (T‑378/20, EU:T:2021:194), Tribunalul a respins acțiunile formulate.

Împotriva acestor hotărâri, Ryanair a formulat recurs, solicitând anularea acestora. În susținerea recursurilor formulate, au fost invocate, în esență, șase motive întemeiate pe erori de drept și denaturări vădite ale faptelor, săvârșite de Tribunal, cu privire la respingerea argumentului recurentei potrivit căruia ajutoarele acordate în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) TFUE nu urmăresc repararea pagubelor suferite de o singură victimă, la aplicarea articolului 107 alineatul (2) litera (b) TFUE și a principiului proporționalității în ceea ce privește pagubele provocate SAS de pandemia de COVID-19, la încălcarea principiului nediscriminării, la încălcarea libertății de stabilire și a liberei prestări a serviciilor, la încălcarea drepturilor procedurale ale recurentei, statuând în mod eronat că Comisia nu a încălcat obligația de motivare care îi revine în temeiul articolului 296 al doilea paragraf TFUE.

Prin hotărârile pronunțate la data de 28 septembrie 2023[3], Curtea a respins recursurile în integralitate.

Pentru a pronunța aceste hotărâri, Curtea a reținut în esență următoarele:

Obiectivul urmărit de articolul 107 alineatul (2) litera (b) TFUE, care constă în compensarea dezavantajelor cauzate direct de un eveniment extraordinar, nu exclude posibilitatea unui stat membru de a alege, pentru motive obiective, ca o singură întreprindere să beneficieze de o măsură adoptată în temeiul dispoziției menționate, fără ca această alegere să fie dictată de voința de a favoriza o întreprindere în raport cu concurenții săi. Simplul fapt că un ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) TFUE nu este acordat decât unei singure întreprinderi, precum în speță SAS, dintre mai multe întreprinderi potențial prejudiciate de evenimentul extraordinar în cauză nu implică totuși că ajutorul respectiv urmărește în mod necesar alte obiective, cu excluderea celui urmărit de această dispoziție, sau că este acordat în mod arbitrar.

Referitor la aprecierea proporționalității măsurilor în cauză, un ajutor acordat în temeiul articolului 107 alineatul (2) TFUE trebuie să fie necesar pentru atingerea obiectivelor prevăzute de această dispoziție. Pot fi compensate în temeiul acestei dispoziții numai dezavantajele cauzate în mod direct de calamități naturale sau de alte evenimente extraordinare. Astfel, autorizația de a acorda un ajutor numai în beneficiul SAS nu era condiționată de demonstrarea de către Comisie a faptului că paguba provocată de evenimentul respectiv nu afecta decât întreprinderea respectivă.

Articolul 107 alineatele (2) și (3) TFUE prevede anumite derogări de la principiul incompatibilității ajutoarelor de stat cu piața internă. Ajutoarele de stat, care sunt acordate în conformitate cu cerințele prevăzute de acest articol, și anume în vederea unui obiectiv recunoscut de acestea și în limitele a ceea ce este necesar și proporțional pentru realizarea acestui obiectiv, nu pot fi declarate incompatibile cu piața internă numai în considerarea caracteristicilor sau a efectelor care sunt inerente oricărui ajutor de stat, și anume în special pentru motive legate de faptul că ajutorul este selectiv sau de faptul că acesta ar denatura concurența, în caz contrar dispozițiile derogatorii menționate fiind lipsite de orice efect util.


[1] Decizia C(2020) 2784 final a Comisiei din 24 aprilie 2020 privind ajutorul de stat SA.57061 (2020/N) – Suedia – Compensarea pagubelor provocate SAS SA de pandemia de COVID-19 (JO 2020, C 220, p. 9).
[2] Decizia C(2020) 2416 final a Comisiei din 15 aprilie 2020 privind ajutorul de stat SA.56795 (2020/N) – Danemarca – Compensarea pagubelor provocate SAS AB de pandemia de COVID-19 (JO 2020, C 220, p. 7).
[3] Hotărârile integrale, în limba de procedură, care a fost limba engleză, dar și traducerea lor în limba română pot fi accesate aici și aici.


Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică