Secţiuni » Selected
Selected
Comunicate profesionişti
 1 comentariu

Baroul Bucureşti. Măsuri pentru protejarea exercitării legale și în siguranță a profesiei de avocat. UPDATE: Invitație la purtarea banderolei albe. UPDATE: Menținere protest față de neîndeplinirea cerinței legale a motivării hotărârii pronunțate în cazul avocatului Robert Roșu. UPDATE: Ședința extraordinară pentru consultarea în vederea adoptării unor alte măsuri legale. UPDATE: Soluții propuse. UPDATE: Menținere protest. Semnalarea încălcării dreptului la apărare și riscurile pentru exercitarea independentă a profesiei de avocat
05.04.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Luni, 5 aprilie 2021, Baroul Bucuresti a dat publicitatii următorul comunicat, semnat de av. dr. Ion Dragne, Decan: „În cursul ședinței din 30.03.2021, Consiliul Baroului București a analizat situația creată prin nerespectarea termenului legal de redactare a hotărârii privind condamnarea unor avocați din Baroul București, la data de 17.12.2020, pentru activitati care au fost calificate de catre o instanță ca fiind exercitarea firească a profesiei de avocat.

Față de această împrejurare s-a dispus menținerea protestului, fără încetarea activității, cu obligația membrilor corpului profesional de a purta banderola albă pe brațul stâng în incinta instanțelor de judecată, apreciind că există, în continuare, un risc însemnat ca exercitarea profesiei de avocat să fie calificată ca infracțiune.

Totodată, s-a decis transmiterea de sesizări prin care să se semnaleze încălcarea dreptului la apărare și riscurile pentru exercitarea independentă a profesiei de avocat, către Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Avocatul Poporului, comisiile pentru cercetarea abuzurilor din Senatul României și Camera Deputaților și către organismele profesionale internaționale (CCBE, UIA, ABA).”

***

Vineri, 12 martie 2021, Consiliul Baroului Bucuresti a informat că, în urma măsurilor dispuse în ședința din 09.03.2021:

1. Invită avocații din Baroul București implicați în proceduri judiciare, indiferent de calitate, în legătură cu activități circumscrise exercitării profesiei de avocat, să aducă la cunoștința Baroului București respectivele împrejurări, pentru a permite luarea unor măsuri prin care să se asigure respectarea principiilor profesiei de avocat, precum și înfăptuirea justiției, în condițiile legii;

2. Invită avocații aflați în situația evocată la punctul anterior să solicite asistență juridică gratuită, în condițiile art. 70 din Legea nr. 51/1995, din partea avocaților din Baroul București și a membrilor Consiliului;

3. Solicită autorităților din sistemul Ministerului Public și instanțelor de judecată să își îndeplinească obligația legală de a informa de îndată baroul în legătură cu orice proceduri în care sunt implicați avocații săi, conform art. 85 alin (3) din Legea nr. 51/1995, pentru efectuarea verificărilor impuse de Legea și Statutul profesiei de avocat;

4. Aduce la cunoștința avocaților că hotărârea penală prin care doi membri ai baroului au fost condamnați pentru fapte calificate anterior de o instanță ca exercitare normală a profesiei de avocat, nu a fost redactată, deși au trecut 85 de zile;

5. A transmis o nouă cerere către conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru comunicarea stadiului redactării hotărârii evocate mai sus și, respectiv, luarea măsurilor necesare de urgentare a motivării, urmând să informeze zilnic avocații despre stadiul îndeplinirii obligației de redactare a hotărârii;

6. În măsura în care hotărârea judecătorească mai sus amintită nu va fi redactată și comunicată părților până la data de 17.03.2021, inclusiv pentru a permite Baroului București să aprecieze dacă este afectat principiul independenței exercitării profesiei de avocat, vor fi puse în executare, cu informarea prealabilă a avocaților, alte măsuri legale adoptate în această ședință.

***

Luni, 8 martie 2021, Baroul Bucuresti a dat publicitatii următorul comunicat, semnat de av. dr. Ion Dragne, Decan: „In cursul zilei de 05.03.2021, Consiliul Baroului Bucuresti s-a intrunit in Sedinta Extraordinara in incinta Curtii de Apel Bucuresti, la care au fost invitati avocatii interesati din Baroul Bucuresti, pentru a pune in discutie aspecte relevante privind profesia de avocat, precum si situatia creata prin condamnarea unor membri ai baroului, la data de 17.12.2020, pentru activitati care au fost calificate de catre o instanta ca fiind exercitarea fireasca a profesiei de avocat.

S-a luat act de imprejurarea ca, pana la data intrunirii in sedinta extraordinara, nu a fost redactata si motivata decizia penala pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, conditii in care, dispozitiile art. 306 Cod proc. pen. sunt dispozitii prevazute de o lege speciala si care dispun redactarea unei decizii penale in 30 de zile de la data pronuntarii minutei. Chiar daca acest termen a fost interpretat ca fiind un termen de recomandare, corpul profesional apreciaza ca nu este admisibila amanarea “sine die” a redactarii deciziei penale din apel.

De asemenea, membrii consiliului si avocatii prezenti au fost informati ca mai multe organizatii profesionale internationale (CCBE, UIA, ABA) si-au exprimat sustinerea si sprijinul tuturor demersurilor pe care Baroul Bucuresti si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania doresc sa le intreprinda pentru sustinerea si apararea profesiei de avocat.

Totodata, avocatii participanti au fost informati despre intalnirea reprezentantilor baroului cu toti avocatii parlamentari, care au si redactat o propunere de modificare a Codului de Procedura Penala in sensul modificarii termenului de redactare a Deciziilor Penale pronuntate in apel, de la 30 de zile, la 90 de zile, urmand ca in situatia in care magistratii nu purced la redactare dupa implinirea termenului de 90 de zile de la pronuntarea Minutei, sa savarseasca o abatere diciplinara, conform legii speciale care reglementeaza statutul magistratilor.

Totodata, din partea avocatilor care au participat, au fost propuse mai multe solutii, cum ar fi: organizarea de doua ori pe saptamana a cate unui protest pasnic in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, utilizarea unui banner pe niste stalpi inchiriati pe strada pe care se afla Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care sa se transmita mai multe mesaje legate de situatia creata prin neredactarea Deciziei penale, precum si formularea unei petitii prin care sa se cuprinda toate nemultumirile avocatilor cu privire la problemele pe care acestia le intampina in cadrul exercitarii profesiei. Totodata, s-a solicitat de catre un avocat, transmiterea catre toti membri Baroului Bucuresti, prin intermediul e-mail-ului, a convocarilor ulterioare de intrunire pentru exprimarea opiniilor cu privire la problemele profesiei de avocat.

S-a convenit ca toate propunerile sa faca obiectul analizei in cadrul sedintei din 09.03.2021 si rezultatul dezbaterilor sa fie publicat pe site-ul Baroului Bucuresti.”

***

Joi, 4 martie 2021, Baroul Bucureşti a dat publicității următorul comunicat, semnat de av. dr. Ion Dragne, Decan: „Avocații din Baroul București sunt informați că, în legătură cu nerespectarea termenului legal de motivare a hotărârii pronunțate în cauza în care doi avocați au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru ceea ce prima instanță a apreciat a fi exercitarea firească a profesiei de avocat, în ședința din 02.03.2021, Consiliul Baroului București a decis:

1. Menținerea protestului fără încetarea activității, de către toți avocații din Baroul București, față de neîndeplinirea cerinței legale a motivării hotărârii pronunțate în cauză, în termenul prevăzut de Codul de procedură penală, apreciind că există, în continuare, un risc însemnat ca exercitarea profesiei de avocat să fie calificată ca infracțiune, avocații din Baroul București având obligația să poarte, în incinta instanțelor de judecată, banderola albă pe brațul stâng;

2. Întrunirea în ședința extraordinară a Consiliului Baroului Bucuresti în data de vineri, 05.03.2021, ora 13.00, la Sala de Calculatoare din incinta Curții de Apel București, ședință la care sunt invitați să participe avocații interesați, pentru consultarea în vederea adoptării unor alte măsuri legale.”

***

Miercuri, 18 februarie 2021, Baroul Bucureşti a dat publicității următorul comunicat: „Avocații din Baroul București sunt informați că, în legătură cu decizia prin care doi avocați au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru ceea ce prima instanță a apreciat a fi exercitarea firească a profesiei de avocat, Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat la data de 12.02.2021 că redactarea deciziei respective a fost amânată pentru 30 de zile, avându-se în vedere „complexitatea cauzei“.

Întrucât, în data de 19.12.2020, Consiliul Baroului București a decis organizarea unui protest, fără încetarea activității, de către toți avocații din Baroul București, față de neîndeplinirea cerinței legale a motivării hotărârii pronunțate în cauză, în termenul prevăzut de Codul de procedură penală, se constată că există, în continuare, un risc însemnat ca exercitarea profesiei de avocat să fie calificată ca infracțiune.

În aceste condiții, în ședința din 16.02.2021, Consiliul Baroului București a decis:

a) Menținerea protestului, fără încetarea activității profesionale, avocații din Baroul București având obligația să poarte, în incinta instanțelor de judecată, banderola albă pe brațul stâng;

b) Transmiterea unor informări către barourile europene cu care Baroul București a incheiat acorduri de colaborare;

c) Organizarea unei întruniri cu avocații interesați în spațiile deținute de barou în sediul Curții de Apel București, în cursul săptămânii 22 – 26 februarie, data urmând a fi anunțată în timp util, pentru consultarea acestora în legătură cu alte căi de acțiune;

d) Organizarea unei conferințe interprofesionale, în format online, pentru discutarea modalităților de modificare a legislației procesuale penale, care să prevină limitarea sau anularea dreptului la apărare, prin redactarea hotărârilor judecătorești după un interval considerabil de timp de la pronunțarea acestora.

Avocații din Baroul București sunt încurajați să își exercite dreptul la liberă exprimare consacrat de Constituția României, în legătură cu aspectele principiale determinate de situația arătată mai sus, exprimându-și convingerea  că orice încercare de intimidare a liberei exercitări a profesiei de avocat va fi calificată ca nelegală.”

***

Miercuri, 6 ianuarie 2021, Baroul Bucureşti a dat publicității următorul comunicat: „Baroul București reamintește membrilor corpului profesional că, în ședința din 19.12.2020, Consiliul Baroului a decis purtarea unei banderole albe de către toți avocații din Baroul București în exercitarea profesiei de avocat în instanțe, parchete, unități de poliție sau sedii profesionale, în sprijinul principiului exercitării libere a profesiei de avocat.

Avocații pot solicita banderole la garderobele din incinta Tribunalului București și Curtii de Apel, și de la Serviciul de Asistență Judiciară.

Avocații din Baroul București sunt invitați să pună în aplicare măsurile dispuse.”

***

Duminică, 20 decembrie 2020, Baroul Bucureşti a dat publicității următorul comunicat, semnat de av. dr. Ion Dragne, Decan: „Consiliul Baroului Bucuresti, întrunit în ședința extraordinara din 19 decembrie 2020:
– analizând situația creată prin condamnarea a doi avocați din Baroul Bucuresti pentru săvârșirea unor infracțiuni în exercițiul profesiei:
– având în vedere posibilitatea ca acte de exercitare legală a asistării si reprezentării clientului să fie apreciate ca infracțiuni, recunoscând independența justiției și obligația de rezervă, până la cunoașterea motivelor unei hotărâri judecătorești, recunoscând ca esențială, într-o societate democratică, libertatea de exprimare a avocatului, a hotărât:
– transmiterea unei cereri către ICCJ pentru luarea măsurilor legale în vederea respectării termenului legal de motivare a hotararii pronunțate în cauză, termen care ar urma să se împlinească la 16 ianuarie 2021;
– acordarea de asistență juridică gratuită pentru cei doi avocați, în orice demers judiciar și administrativ în legătură cu cauza;
– purtarea unei banderole albe de către toți avocații din Baroul Bucuresti in exercitarea profesiei de avocat în instanțe, parchete, unități de poliție sau sedii profesionale;
– evaluarea, la 16 ianuarie 2021, data la care se împlinește termenul de motivare a  hotărârii în cauză, a riscurilor la care sunt expuși avocații prin exercitarea profesiei, precum și luarea altor măsuri, legale și cu caracter principial, din partea Baroului Bucuresti, cu respectarea legii, pentru asigurarea, de către toți participanții la actul de justiție, a  principiilor de exercitare, în condiții de siguranță, a profesiei de avocat;
– formularea unui apel către toate barourile din Romania pentru adoptarea unor măsuri de susținere a profesiei si a demersurilor Baroului Bucuresti;
– informarea barourilor cu care Baroul Bucuresti are acorduri de înfrățire și a organizațiilor profesionale internaționale, al căror membru este, despre riscurile la care este expusă profesia de avocat din România;
– susținerea demersurilor Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, pentru a iniția si derula un dialog cu organismele profesionale ale judecătorilor, pentru asigurarea unui climat de siguranță în exercitarea legală a profesiei de avocat;
– întrunirea în ședința extraordinară a Consiliului Baroului Bucuresti la 21.12.2020, orele 11,00 in spatiul Baroului Bucuresti din incinta Curtii de Apel, pentru adoptarea unor alte măsuri legale;
– exprimarea unor poziții publice a formelor de exercitare a profesiei cu privire la riscurile calificării activității avocatului, în limitele Legii nr. 51din 1995, ca fiind infracțiuni. 
Pana la data la care situația poate impune adoptarea unor măsuri în sens contrar, Consiliul Baroului Bucuresti recomandă avocaților care asigură asistenta juridică în procedurile judiciare sa nu limiteze sau sa suspende activitatea, în interesul justițiabililor si pentru a sprijini instanțele judecătorești în înfăptuirea justiției.
Baroul Bucuresti asigură conducerea instanțelor judecătorească de sprijinul profesiei în înfăptuirea justiției și de determinarea  avocaților pentru protejarea profesiei din care fac parte, în măsura în care aceasta, drepturile omului sau ordinea de drept sunt puse în pericol.”

Secţiuni: Comunicare profesională, Content, Selected, Sistemul judiciar, UNBR+INPPA+Barouri | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO