Numeroase modificări privind Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte
21.12.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Monitor Dosare

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1236 din 16 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 288/2011.

În urma modificărilor, Direcția generală are următoarele atribuții principale:
a) coordonează și controlează activitatea de emitere, eliberare și evidență a pașapoartelor simple, desfășurată, în condițiile legii, de către serviciile publice comunitare din cadrul instituției prefectului;
b) personalizează pașapoartele simple electronice, pașapoartele diplomatice electronice și pașapoartele de serviciu electronice, precum și alte documente;
c) elaborează propuneri privind perfecționarea prevederilor legale în domeniu, în vederea armonizării acestora cu reglementările europene și internaționale;
d) constituie, administrează, valorifică și actualizează Registrul național de evidență a pașapoartelor simple, denumit în continuare RNEPS, și furnizează, la cerere, date din cuprinsul acestuia, în condițiile legii;
e) administrează Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple;
f) coordonează activitățile privind aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate a cetățenilor români, în conformitate cu prevederile legale;
g) atestă calitatea de cetățean român, în condițiile legii;
h) îndeplinește funcția de autoritate națională de certificare pentru semnătură (CSCA) și de autoritate națională de certificare pentru verificare (CVCA) și cooperează cu instituții similare ale statelor membre ale Uniunii Europene, în calitate de punct național unic de contact (SPOC), și cu Organizația Aviației Civile Internaționale, în calitate de operator al directorului național de chei publice (N-PKD), în vederea asigurării securității documentelor de călătorie electronice, prin garantarea autenticității și integrității datelor și creșterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor de validare;
i) stabilește și actualizează, în condițiile legii, elementele de securitate cuprinse în pașapoartele simple, în acord cu reglementările europene și internaționale în materie;
j) cooperează cu instituții similare din străinătate și cu alte organisme internaționale cu competență în domeniile combaterii migrației ilegale și al regimului pașapoartelor și călătoriilor în străinătate, în baza înțelegerilor și convențiilor la care România este parte;
k) efectuează verificări în evidența pașapoartelor, la solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, cu privire la minorii de cetățenie română neînsoțiți sau supuși unor măsuri de protecție instituțională în străinătate, cetățenii români accidentați, spitalizați, decedați, aflați în situații care le pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea sau care au încălcat legislația statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situația de dificultate în care se află cetățeanul român în străinătate;
l) primește și soluționează cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple, exclusiv pentru sprijinirea activității specifice a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale și a altor autorități și instituții publice și în vederea coordonării procesului de eliberare și evidență a pașapoartelor;
m) desfășoară activități de resurse umane pentru serviciile publice comunitare de pașapoarte, conform competențelor stabilite în domeniul resurselor umane;
n) asigură soluționarea, în termenele și condițiile legale, a petițiilor și solicitărilor privind informațiile de interes public;
o) pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege, pentru studiu, dosare și mape de pașapoarte, iar la cererea persoanelor fizice asigură accesul la propriul dosar de pașapoarte, în condițiile legii;
p) elaborează Planul anual de prevenire a corupției în rândul personalului direcției generale și serviciilor publice comunitare, solicită, centralizează și analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în plan, diseminează informările și analizele realizate la nivelul Direcției Generale Anticorupție;
q) asigură materiile prime, tipăriturile speciale și echipamentele utilizate în activitatea de emitere, eliberare și evidență a pașapoartelor simple, conform contractelor încheiate în acest scop.

În urma modificărilor, Serviciul control va avea următoarele atribuții principale:
a) elaborează Planul anual privind desfășurarea controalelor de fond și tematice la structurile direcției generale și la serviciile publice comunitare, în condițiile legii;
b) efectuează controale de fond, tematice și inopinate la structurile direcției generale și la serviciile publice comunitare;
c) întocmește și supune aprobării conducerii direcției generale rapoartele cu principalele concluzii, constatări, măsuri și propuneri pentru îmbunătățirea activității structurilor direcției generale și a serviciilor publice comunitare controlate;
d) monitorizează stadiul punerii în aplicare a sarcinilor prevăzute în planurile de măsuri aferente controalelor efectuate;
e) la solicitarea Corpului de control al ministrului asigură participarea la inspecții și execută atribuțiile prevăzute în planul aferent activității de control și sarcinile stabilite de președintele comisiei de inspecție;
f) cooperează cu Direcția Generală de Protecție Internă, Direcția Generală Anticorupție, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și alte instituții abilitate pe probleme legate de prevenirea și combaterea infracționalității la regimul pașapoartelor simple, în care este implicat personalul direcției generale și/sau al serviciilor publice comunitare;
g) efectuează, din dispoziția conducerii direcției generale, verificări administrative în cazul identificării unor documente susceptibile de fals ori a unor tentative de obținere a pașapoartelor simple în baza unor documente false sau falsificate și întreprinde demersuri pentru actualizarea evidențelor de pașapoarte cu privire la rezultatul acestora;
h) informează, cu privire la documentele constatate ca fiind false de către autoritățile competente, instituțiile emitente ale acestora;
i) sesizează Direcția Generală Anticorupție, conform dispozițiilor în vigoare, atunci când are cunoștință de producerea unor fapte sau acte de corupție;
j) organizează și desfășoară activități de prevenire a corupției în cadrul direcției generale, prin consilierul de integritate;
k) efectuează cercetarea prealabilă a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare săvârșite de personalul direcției generale și de polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare și întocmește documente de sesizare a organelor abilitate în cazul faptelor penale, altele decât cele de corupție, în condițiile legii;
l) sesizează conducerea instituțiilor prefectului cu privire la posibilele abateri disciplinare săvârșite de către personalul contractual din cadrul serviciilor publice comunitare, despre care a luat cunoștință cu ocazia desfășurării activităților specifice;
m) verifică și soluționează petițiile îndreptate împotriva personalului direcției generale și al serviciilor publice comunitare;
n) efectuează, în limita competențelor, verificări ale activităților desfășurate de personalul structurilor direcției generale și al serviciilor publice comunitare și formulează propuneri, potrivit legii;
o) prezintă conducerii direcției generale propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ, pe baza constatărilor făcute în exercitarea atribuțiilor curente;
p) înaintează Corpului de control al ministrului, în format electronic, regulamentele de organizare și funcționare, ordinele, instrucțiunile, metodologiile, dispozițiile care reglementează activitatea internă a direcției generale și a serviciilor publice comunitare, precum și rapoartele privind concluziile controalelor de fond, tematice și inopinate efectuate, în termen de 10 zile de la aprobarea acestora;
q) redactează și prezintă periodic ori din dispoziția conducerii direcției generale rapoarte și sinteze de evaluare a activității serviciului;
r) elaborează și pune în aplicare, conform competențelor, programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul direcției generale, prin secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
s) întocmește și actualizează Registrul de riscuri la nivelul direcției generale.

Serviciul cetăţenie îşi modifică structura şi va cuprinde:
a) Compartimentul furnizare date din RNEPS și atestare a calității de cetățean român;
b) Compartimentul evidență cetățenie.

Prezentul ordin introduce numeroase modificări şi în ceea ce priveşte activitatea Biroului juridic, a Serviciului financiar, a Compartimentului privind protecția datelor cu caracter personal, a Compartimentului Schengen, Serviciului management operațional, Serviciului secretariat, documente clasificate și comunicare publică, precum şi în celelalte servicii şi compartimente din structura Direcției Generale de Pașapoarte.

În tot cuprinsul Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte, denumirile „Departamentul de Informații și Protecție Internă” și „Direcția Generală de Informații și Protecție Internă” se înlocuiesc cu denumirea „Direcția Generală de Protecție Internă”.

De asemenea, se introduc:
art. 481, care prevede că:
Din dispoziția conducerii, personalul structurilor direcției generale, altele decât cele prevăzute la art. 33, 35 și 36, desfășoară activități de sprijin privind arhivarea electronică a documentelor.”
art. 501, cu următorul cuprins:
În cadrul raporturilor de serviciu și al relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți polițiștii și personalul contractual din direcția generală, orice discriminare directă sau indirectă, bazată pe criterii de sex, fiind interzisă.”

Prezentele modificări intră în vigoare la 16 decembrie 2020.

:: Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte din 20.12.2011

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Monitorizarea inteligentă a dosarelor de instanţă: Monitor Dosare

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.