Secţiuni » Arii de practică » Business » Transporturi
Transporturi
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu CCR, Drept constituțional, Monitorul Oficial al României, Note de studiu, RNSJ, SELECTED, Transporturi

CCR. Obligaţia de contractare a serviciului de dispecerat taxi. Constituționalitate

11 octombrie 2023 | Irina RIMARU
Irina Rimaru

Irina Rimaru

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 9 octombrie 2023 a fost publicată Decizia nr. 432/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (5) și (6) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Asociaţia Naţională a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi – Filiala Sibiu într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a autorităţii publice la emiterea sau preschimbarea autorizaţiilor de taxi emise pentru municipiul Sibiu, chiar în lipsa arondării la un dispecerat autorizat.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 15 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 38/2003 conduc la instituirea unor forme de discriminare, întrucât instituie obligaţia de a avea servicii de dispecerat (o obligaţie oneroasă, de vreme ce aparatele de taxare sunt scumpe şi se impune schimbarea lor, implicând, totodată, şi plata dispecerului) doar în sarcina operatorilor de taxi din anumite localităţi. Se arată că nu există nicio justificare obiectivă şi rezonabilă pentru instituirea unor obligaţii suplimentare pentru transportatorii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate unde s-au atribuit mai mult de 100 de autorizaţii, subliniind inexistenţa unei deosebiri semnificative între o localitate în care s-au atribuit 99 de autorizaţii şi cea în care s-au atribuit 100 de autorizaţii. În susţinerea criticilor de neconstituţionalitate sunt invocate şi dispoziţiile art. 14 privind interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi aspecte din jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 15 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere:
(5) Transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii.
(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate, cu excepţia localităţilor unde s-au atribuit mai puţin de 100 de autorizaţii taxi, unde serviciul este opţional.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate stabilesc reguli privind contractarea serviciului de dispecerat în cazul transportatorilor autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi şi reprezintă opţiunea legiuitorului cu privire la cadrul legal de realizare a acestei activităţi.

În acest context, Curtea observă că transportul în regim de taxi face parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public sau, după caz, din categoria transporturilor publice şi se află sub autoritatea administraţiilor publice locale sau a Ministerului Transportului, prin Autoritatea Rutieră Română (a se vedea art. 4 din Legea nr. 38/2003). Ca atare, interesul public pe care îl reprezintă activitatea de transport implică în mod necesar adoptarea de măsuri legale pentru realizarea unei protecţii reale a intereselor clienţilor, ale taximetriştilor şi ale operatorilor de transport. Ca în oricare alt domeniu de interes public, impunerea, prin Legea nr. 38/2003, a anumitor exigenţe pentru cei care doresc să presteze un serviciu public este în deplină conformitate cu principiile economiei de piaţă, consacrate în art. 135 din Constituţie.

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

JURIDICE by Night

Astfel, în cauza de faţă, cu privire la obligaţia de contractare a serviciului de dispecerat, legiuitorul a optat pentru instituirea pragului de 100 de autorizaţii taxi/localitate, stabilind caracterul facultativ al acestei obligaţii pentru toţi acei transportatori care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate unde s-au atribuit mai puţin de 100 de autorizaţii taxi. Opţiunea legiuitorului cu privire la reglementarea unui asemenea prag trebuie însă să fie raportată la exigenţele de obiectivitate şi rezonabilitate, în considerarea domeniului în care sunt reglementate.

Curtea observă că, potrivit art. 11 lit. e) din Legea nr. 38/2003, autorizaţia taxi reprezintă copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deţinut de acesta în condiţiile legii, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi.

De asemenea, art. 14 din Legea nr. 38/2003 instituie reguli privind eliberarea autorizaţiilor taxi, stabilind că activitatea de transport public local de persoane în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie şi metrou, după caz [a se vedea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 38/2003] şi că „numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a se atribui (…) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localităţii de autorizare” [a se vedea art. 14 alin. (4) din Legea nr. 38/2003].

Serviciul de dispecerat taxi reprezintă acea activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace şi transmite comenzile clientului prin staţia radio de emisie-recepţie către taximetrist [a se vedea art. 11 lit. j) din Legea nr. 38/2003], iar instituirea obligaţiei de contractare a acestui serviciu pleacă de la premisa organizării eficiente a serviciului transport în regim de taxi în localităţile cu un număr mare de locuitori, astfel încât să se faciliteze accesul rapid al clienţilor şi al autorităţilor de control la un vehicul taxi. O asemenea obligaţie se subsumează scopului legii, constând în garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi, a cărui îndeplinire presupune corelarea dimensiunii şi continuităţii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori şi cerinţele acestora, precum şi cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente.

În acest context normativ, Curtea reţine că opţiunea legiuitorului pentru numărul de 100 de autorizaţii taxi atribuite într-o localitate şi raportarea la acesta, în ceea de priveşte obligaţia de contractare a serviciului de dispecerat, chiar dacă implică, per se, crearea unor categorii distincte de destinatari, care beneficiază de un tratament juridic diferit, este justificată prin raportare la repere clare, obiective şi raţionale şi are un scop legitim.

Conform jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale (spre exemplu, Decizia nr. 230 din 6 aprilie 2017, paragraful 23), încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite. Aplicând aceste considerente de principiu în prezenta cauză, Curtea constată că principiul egalităţii în drepturi, prevăzut de art. 16 din Constituţie, nu este, sub niciun aspect, încălcat.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea:
– Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată.

Irina Rimaru, JURIDICE.ro

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories