Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Articole Fiscalitate Opinii SELECTED

Păsăreasca expertului contabil și logica juridică

11 noiembrie 2020 | Daniel UDRESCU
Daniel Udrescu

Daniel Udrescu

Sunt adeptul principiului educaţiei continue şi cursurilor de specialitate pentru practicieni, în cazul de faţă avocaţi, procurori, judecători. Speţele pe care le prezint vin din viaţa reală şi pot fi utile.

Expertul contabil, ca şi avocatul, nu are altă „marfă” de vânzare decât un renume bun şi competenţa. O colegă, epuizată la gândul că toată munca prestată a fost în zadar, cu bunul nume şi competenţa terfelite, cu încrederea clientului zdruncinată, dar conştientă de nelegalitate, m-a contactat cu privire la o speţă despre care am scris aici, aici şi aici, despre manipularea legii, erorile comise şi modul în care o aplicare a legii, eronată, distruge o muncă pe care unii o fac din pasiune.

Apoi aici discutam despre elemente contabile simple pe care ANAF sau instanţa nu le aplică prin prisma unor principii, care sunt definite internaţional, asemănătoare legilor naturii.

Deci avem un mod de gândire contabilă logică despre o lege incompletă/neclară, pe care fiscul construieşte concepte eronate fiscale, inspirându-se din principiile contabile, dar nerespectându-le în totalitate şi creând struţo-cămile, apoi avem pe de altă parte sentinţe judecătoreşti, care nu respectă principiile contabile creând monştrii. În timpul, sau după aceste evenimente, avocaţii ne mai iau în serios pe noi Experţii (Mulţumiri Dnei Expert Pârvan pentru determinarea cu care argumemtează) şi contestă la CCR sau la CJUE şi mai şi câştigă argumentul pe principiul tempus regit actum, cu lipsa unei legislaţii tranzitorii, ce ar clarifica lucrurile.

Da, legea e strâmbă, pentru că ea este promovată de novici sau de rău intenţionaţi (DAAA), fără ca aceia care sunt experimentaţi, avocaţi, experţi, specialişti, practicieni etc. să o analizeze la nivel de principiu. Mulţumesc www.juridice.ro pentru că mi-a permis să-mi contribui, unui segment superior, gândurile despre neclarităţile, greşelile sau practica aplicată incorect. Dacă articolele experţilor contabili sunt greşite în proporţie de 90% din punct de vedere juridic – nu suntem jurişti – dreptatea creşte cu 10% faţă de ieri, când punctul nostru de vedere nu exista. Aşa că încă o dată scriu pentru cei ca Dna Andrei, care m-au găsit pe net şi mi-au cerut ajutorul să rezolve o nedreptate. Mulţumesc Dna Andrei. Contribuţia mea benevolă la binele societăţii să scriu un articol nu a fost în zadar, pentru că este rodul multor experţi cu care mă consult.

Dar ce s-a întâmplat?

Interviuri JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

În cadrul unui Control Inopinat efectuat la contribuabil conform ordinului de serviciu, inspectorii fiscali au calcul impozit pe venit pentru an 2017, fără să ia în calcul şi cheltuielile aferente.

Rezultatul reîncadrării veniturilor obţinute de contribuabil din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal în venituri din activitate independentă conform legii 29/15.01.2018 şi decret 46/15.01.2018, nu ia în considerare faptul că în domeniul construcţiilor, ciclu de construire este în general de 3 ani şi jumătate de la achiziţia terenului, contruire, până la vânzarea ultimului apartament din imobil.

În control s-a dat curs solicitarilor celor doi inspectori s-au prezentat documente, s-au întocmit situaţiile solicitate, dar ajungându-se la modalitatea de calcul al impozitului declarat în an 2017, an în care contribuabilul se afla în urmatoarea situatie de fapt:

– avea antrenate costuri/plăți pentru două șantiere începute încă din anul 2016 (cost teren, materiale, prestări servicii, diverse taxe… etc.)

– a plătit avansuri pentru teren pentru care s-a demarat obţinerea PUZ-fără de care nu se putea obţine autorizaţia de construcţie,

– alte plăţi parţiale pentrui teren, alte costuri strict pentru desfăşurarea activităţii,

cei doi inspectori fiscali nu au fost de acord cu recunoşterea plăţilor făcute în anul 2016 de către contribuabil pentru achizitionare terenuri, achiziţionare materiale, plăţi taxe şi plăţi prestări servicii, cu caracter contabil şi fiscal de cheltuieli deductibile (declarate în declaraţia unică a anului 2017, chiar dacă nu existau norme) argumentele fiind:

– acţiuni descrise în alte 5 controale necontestate, efectuate unde contribuabili neinformaţi nu au apelat nici la AVOCAŢI, nici la EXPERŢI,

– şi că în cheltuielile deductibile se acceptă doar cele efectuate în anul 2017, ceea ce conduce la o acceptare în integralitate a veniturilor obţinute şi o recunoastere parţială a cheltuielilor (doar cele începând cu an 2017 – în cazul contribuabilului spre nesemnificative în raport cu anul 2016).

Deci, s-a modificat modul de raportare a veniturilor din tranzacţii imobiliare din impozit calculat la venit, unde cheltuiala nu conta, dar persoana fizică era plătitor de TVA, s-a aplicat Legea 29/2018 pentru declararea activităţii economice, cu obligativitatea persoanei fizice să se înregistreze ca PFA cu cod de TVA, cu consecinţa schimbării pentru impozit calculat la profit, care se calculează venit minus cheltuieli egal profit înmulţit cu cota de 10% egal impozit pe profit. Nu mai intru în polemica venitului la persoane fizice care este impozit pe venit impozabil nu impozit pe profit, pentru că altfel argumentul ar fi şi mai dificil.

Spuneam în articol: Să presupunem că s-a achiziţionat terenul în 2016, s-a obţinut autorizaţia în 2017 şi s-a efectuat construcţia, iar vânzările au început în 2018. De remarcat că în 2016 şi 2017, PFPTVA nu depunea declaraţii de venit, ci Legea nr. 29/2018 spune clar că nu se reîncadrează veniturile din patrimoniul personal înainte de 1 iunie 2017. În 2018 avem de completat Declaraţia unică, avem costuri din 2016 şi 2017, dar nu avem declaraţii pentru 2016 şi 2017, pentru că nu eram declaraţi PFA. ANAF spune că în acest caz, estimăm venitul brut, cheltuielile și venitul net pentru anul 2018. Nu spune nimic despre cheltuielile din 2016 şi 2017, aferente unei construcţii. În formular nu există o astfel de rubrică. Avem deci o MARE PROBLEMĂ pentru care ANAF nu are o soluţie în Declaraţia unică. Exact ce spuneam s-a întamplat!!! Avocaţii au avut un punct de vedere la acel moment, gratuit, prin intermediul www.juridice.ro.

Împreună cu Dna Andrei am recurs la un punct de vedere bazat pe principiile contabile existente, având în vedere urmatoarele:

1. Legea 207/2015- privind Codul de Procedură Fiscală are o procedură de clarificare, ce se interpretează în favoarea contribuabilului, în sensul în care corespund cel mai bine obiectului și scopului legii, în sensul în care pot produce efecte:

ART. 13 Interpretarea legii

(1) Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în lege.

(2) în cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea voinței legiuitorului se ține seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, dezbatere și aprobare.

(3) Prevederile legislației fiscale se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul legii.

(4) Prevederile legislației fiscale susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează în sensul în care corespund cel mai bine obiectului și scopului legii.

(5) Prevederile legislației fiscale se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.

(6) Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin. (1) – (5), prevederile legislației fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului.

2. Din punct de vedere al principiilor şi standardelor de contabilitate, IAS 12 Impozite pe venit și FAS 109 Contabilitatea impozitelor pe profit necesită contabilizarea diferențelor temporare impozabile și deductibile care apar în calculul impozitului pe profit într-o manieră care are ca rezultat potrivirea cheltuielilor fiscale cu profitul contabil câștigat pe parcursul unei perioade.

3. Costul bunurilor vândute ca Principiu din Legea Contabilităţii. Costul suportat pentru fabricarea sau achiziționarea inventarului se înregistrează în contul de profit și pierdere al perioadei contabile în care este vândut inventarul. Prin urmare, orice inventar rămas nevândut la sfârșitul unei perioade contabile este exclus din calculul costului bunurilor vândute, deci nu putea fi inclus în anul precedent modificării.

4. Orice activitate economică are venituri şi cheltuieli. În construcţii avem termen lung şi perioade diferite. Nu poate exista o neîmperechere a costurilor cu veniturile.

5. Am introdus şi solicitarea către Comisia buget, Finanţe şi Bănci din Camera Deputaţilor, cu privire la lipsa unor norme elaborate pentru activitatea de dezvoltare imobiliară cu ciclu mai mare de un an de zile – postare publică pe site-ul www.juridice.ro

6. Din punct de vedere al normelor interne OMFP 1802/2014 SECȚIUNEA 3.3 Evaluarea la data ieşirii din entitate este o prevedere legală pe care inspectorii fiscali nu pot să o ignore:

95 ‐ (1) La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluată pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate sau valoarea justă pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată). Precum şi înregistrarea în contabilitate a stocurilor.

96 ‐ (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor.

Pe cale de consecință, în anul 2017 – în declaraţia unică depusă pentru contribuabil – în căsuţa cheltuielilor au fost incluse costurile construirii şi din anul 2016, rezultând o pierdere fiscală în acest an, dar care ulterior a fost acoperită din vânzări efectuate la finalizarea construcțiilor în 2018.

Un avocat informat este unul pregătit. Procedurile de contestare sunt apanajul AVOCATULUI, care susţine, transformă şi interpretează limba păsărească a consilierului expert contabil, preluând logica acestuia în apărare.

Daniel Udrescu, CPA, ECJ, Auditor

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale