Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Afaceri transfrontaliere Dreptul Uniunii Europene Drepturile omului

PE condamnă atacul Hamas asupra Israelului și solicită o „pauză umanitară”

20 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Joi, 19 octombrie 2023, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la atacurile teroriste josnice ale grupării Hamas împotriva Israelului, dreptul Israelului de a se apăra în conformitate cu dreptul umanitar și internațional, precum și situația umanitară din Gaza (2023/2899(RSP)).

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la conflictul dintre Israel și Palestina,
– având în vedere rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU și ale Adunării Generale a ONU,
– având în vedere Declarația Consiliului European din 15 octombrie 2023 privind situația din Orientul Mijlociu,
– având în vedere articolul 2 alineatul (4) și articolul 51 din Carta ONU, care garantează dreptul la autoapărare,
– având în vedere declarația comună a conducătorilor Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii din 9 octombrie 2023,
– având în vedere Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare din 13 septembrie 1993 (Acordurile de la Oslo),
– având în vedere lista UE a teroriștilor, pe care este înscrisă gruparea Hamas ca organizație teroristă,
– având în vedere dreptul internațional umanitar, în special Convențiile de la Haga din 1899 și 1907 și Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,
– având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 7 octombrie 2023, aproape de cea de a 50-a comemorare a atacului care a declanșat Războiul de Yom Kippur, gruparea teroristă Hamas (înscrisă pe lista UE a organizațiilor teroriste), a comis un atac terorist condamnabil împotriva Israelului, de o cruzime fără precedent, cu acte de tortură și violuri; întrucât luptătorii teroriști ai Hamas au intrat pe teritoriul israelian în timpul unei lansări masive de 5 000 de rachete; întrucât aceste atacuri brutale, care au vizat în principal civili, au dus la uciderea a peste 1 400 de israelieni și a cel puțin 75 de cetățeni străini, inclusiv cetățeni ai UE, majoritatea civili, printre care și copii și bebeluși; întrucât cel puțin 3 400 de persoane au fost rănite; întrucât gruparea teroristă Hamas a răpit aproximativ 200 de oameni și îi ține în prezent ostatici în Gaza, printre aceștia numărându-se copii, femei, persoane în vârstă, supraviețuitori ai Holocaustului și câțiva cetățeni europeni; întrucât, la 13 octombrie 2023, gruparea teroristă Hamas a anunțat că 13 ostatici și-au pierdut viața;

B. întrucât ziua de 7 octombrie 2023 a fost cea mai dureroasă pentru poporul evreu după Holocaust și cu cel mai mare număr de decese într-o singură zi din istoria Israelului;

C. întrucât UE și statele sale membre au condamnat ferm crimele comise de Hamas și au solicitat în repetate rânduri eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor deținuți în Gaza; întrucât principalii actori regionali, cum ar fi Iranul, Qatarul, Kuweitul, Siria și Irakul, au învinuit Israelul; întrucât riscul de escaladare în regiune este cel mai ridicat din ultimele decenii;

D. întrucât la 9 octombrie 2023, ministrul israelian al apărării a anunțat un asediu total al Fâșiei Gaza, cu întreruperea furnizării de energie electrică, alimente și apă în zonă; întrucât guvernul israelian a mobilizat 360 000 de rezerviști; întrucât, la 13 octombrie 2023, forțele de apărare israeliene au cerut evacuarea a aproximativ 1,1 milioane de palestinieni care trăiesc în orașul Gaza și în nordul Fâșiei Gaza către sudul zonei; întrucât suspendarea furnizării de energie electrică, alimente, apă și combustibil în Fâșia Gaza riscă să provoace o deteriorare și mai gravă a situației umanitare din regiune, deoarece populația din Gaza nu poate pleca pentru că frontiera cu Egiptul este închisă de mai mult de o săptămână; întrucât peste 2 600 de palestinieni din Gaza au fost uciși, mai mult de zece mii au fost răniți și peste un milion de persoane, jumătate din populația Fâșiei Gaza, au fost strămutate până în prezent pe teritoriul Fâșiei Gaza;

E. întrucât gruparea teroristă Hamas nu reprezintă poporul palestinian și aspirațiile sale legitime;

F. întrucât Comisia nu s-a exprimat unanim cu privire la acest conflict, deoarece comisarul pentru vecinătate și extindere și comisarul pentru gestionarea crizelor au făcut declarații contradictorii; întrucât Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintele Comisiei au făcut, la rândul lor, alte declarații;

G. întrucât, la 30 de ani de la Acordurile de la Oslo, conflictul israeliano-palestinian rămâne nesoluționat;

H. întrucât a circulat un volum important de informații false și conținut manipulat; întrucât nu ar trebui să existe toleranță față de terorism, față de glorificarea violenței sau față de cei care incită la distrugerea Israelului și la uciderea evreilor,

1. condamnă în termenii cei mai fermi atacurile teroriste îngrozitoare comise de gruparea teroristă Hamas împotriva Israelului și își exprimă sprijinul pentru Statul evreu și populația sa; reafirmă că organizația teroristă Hamas trebuie eradicată;

2. solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor luați de gruparea teroristă Hamas și returnarea rămășițelor ostaticilor decedați; reamintește că luarea de ostatici reprezintă o încălcare a dreptului internațional și constituie crimă de război;

3. își exprimă profunda tristețe și deplina solidaritate cu victimele nevinovate de ambele părți, cu familiile și anturajul lor;

4. solicită tragerea la răspundere a celor responsabili de acte teroriste și de încălcări ale dreptului internațional; reiterează sprijinul ferm al UE față de activitatea Tribunalului Penal Internațional;

5. recunoaște dreptul Israelului la autoapărare, consacrat în dreptul internațional și limitat de acesta, și subliniază că acțiunile Israelului trebuie, prin urmare, să respecte cu strictețe prevederile dreptului internațional umanitar; subliniază că atacurile grupării teroriste Hamas și reacția Israelului riscă să conducă la un ciclu de violență intensificată în regiune;

6. subliniază importanța diferențierii între poporul palestinian și aspirațiile sale legitime, pe de o parte, și organizația teroristă Hamas și actele sale de teroare, pe de altă parte;

7. se declară foarte preocupat de deteriorarea rapidă a situației umanitare din Fâșia Gaza, unde aproximativ jumătate din populație sunt copii; solicită să se deschidă coridoare pentru acordarea de ajutor umanitar civililor din Fâșia Gaza și ca acestea să fie menținute deschise în permanență; îndeamnă comunitatea internațională să continue și să intensifice asistența umanitară acordată populației civile din zonă; reafirmă că UE trebuie să furnizeze în continuare ajutor umanitar în acest sens; îndeamnă Egiptul și Israelul să coopereze cu comunitatea internațională pentru a crea coridoare umanitare către Fâșia Gaza;

8. regretă profund și deplânge pierderea a sute de vieți nevinovate și victimele rănite în explozia spitalului Al-Ahli; solicită o anchetă independentă în temeiul dreptului internațional pentru a stabili dacă acesta a fost un atac deliberat și, prin urmare, o crimă de război; solicită ca cei vinovați să fie trași la răspundere;

9. invită toate părțile să ia măsurile necesare pentru a determina o schimbare fundamentală a situației politice, economice și de securitate din Fâșia Gaza, inclusiv redeschiderea completă a punctelor de trecere, respectând în același timp preocupările legitime ale Israelului în materie de securitate;

10. condamnă atacurile cu rachete lansate de Liban și Siria în Israel; face apel la Hezbollah și la grupările militante palestiniene din aceste țări să se abțină de la orice act de agresiune împotriva Israelului; solicită, de asemenea, detensionarea situației din Ierusalimul de Est și Cisiordania;

11. solicită o pauză umanitară, detensionarea situației și respectarea deplină a dreptului internațional umanitar; reamintește că trebuie găsită o soluție pașnică la conflict; subliniază că atacarea civililor, inclusiv a personalului ONU, a celui medical și a jurnaliștilor, precum și a infrastructurii civile reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional;

12. invită Comisia și Consiliul să ia rapid măsuri de dezamorsare, care să prevină escaladarea tensiunilor actuale de-a lungul frontierei israeliano-libaneze și izbucnirea unui conflict deschis;

13. condamnă în termenii cei mai categorici sprijinul acordat de Iran grupării teroriste Hamas și altor grupări teroriste din Fâșia Gaza și condamnă rolul destabilizator al Iranului în regiune, prin acțiuni de incitare la violență și de escaladare a conflictului, precum și sprijinul acordat Hezbollah în contextul atacurilor; cere din nou includerea întregii Gărzi Revoluționare Islamice și a Hezbollah pe lista UE a organizațiilor teroriste și solicită o anchetă aprofundată cu privire la rolul Iranului, precum și al altor țări, cum ar fi Qatarul și Rusia, în finanțarea și sprijinirea terorismului în regiune;

14. își reafirmă sprijinul de neclintit în favoarea unei soluții negociate de coexistență a două state, conform frontierelor din 1967, cu două state suverane, democratice, care să conviețuiască în pace și în condiții de securitate garantată, cu Ierusalimul drept capitală a ambelor state și cu respectarea deplină a dreptului internațional; încurajează Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre să adopte o inițiativă europeană pentru a relua calea către o soluție bazată pe coexistența a două state; subliniază necesitatea absolută de a relansa imediat procesul de pace;

15. invită Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și statele membre ale UE să întreprindă în continuare acțiuni diplomatice urgente pentru a ameliora situația împreună cu partenerii din regiune și cu partenerii internaționali, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, și să depună toate eforturile pentru a determina părțile să intre în discuții pentru a găsi o soluție și a neutraliza cauzele profunde ale conflictului;

16. subliniază că declarațiile și acțiunile necoordonate ale diferiților reprezentanți ai UE au condus la o strategie inconsecventă de tratare a conflictului; insistă asupra faptului că Comisia și Consiliul trebuie să abordeze situația în mod coordonat și la unison, ceea ce ar permite UE să se ridice la înălțimea ambițiilor sale geopolitice;

17. îndeamnă Comisia să inițieze o revizuire aprofundată a întregii asistențe financiare europene acordate Palestinei și altor state din regiune pentru a se asigura că UE nu finanțează direct sau indirect nicio organizație teroristă; subliniază că bugetul UE trebuie să ofere în continuare sprijin pentru consolidarea păcii și a stabilității în regiune, pentru domolirea urii și fundamentalismului și pentru promovarea drepturilor omului; invită Comisia să prezinte rezultatele Parlamentului, ca autoritate bugetară cât mai curând posibil; subliniază că se preconizează că situația umanitară din zonă se va înrăutăți și invită Comisia să reevalueze nevoile de ajutor umanitar în regiune și să se asigure că finanțarea oferită de UE continuă să ajungă la cei care au nevoie de ajutor;

18. invită Comisia să se coordoneze de urgență cu statele membre pentru a garanta evacuarea și repatrierea rapidă, în condiții de siguranță, a tuturor cetățenilor UE care doresc să părăsească regiunea, pe baza solidarității între țările UE;

19. condamnă cu fermitate tentativele de atac din data de 18 octombrie 2023 asupra unei sinagogi evreiești din Berlin, care găzduiește un centru comunitar, o școală primară și o grădiniță, precum și alte incidente similare din alte țări europene;

20. este îngrijorat de intensificarea discursurilor, manifestărilor și atacurilor antisemite de la începutul atacurilor teroriste ale grupării teroriste Hamas; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să ia toate măsurile care se impun pentru a garanta siguranța cetățenilor evrei din UE, inclusiv oferind protecție imediată școlilor și lăcașurilor de cult; condamnă cu fermitate asasinarea recentă a unui profesor în Franța și a doi suedezi în Belgia, acte comise de teroriști islamici;

21. îndeamnă Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că Meta, X și TikTok respectă normele prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale[1] și, după caz, în Codul de bune practici al UE privind dezinformarea și că se iau măsuri stricte împotriva acestor platforme în cazul în care răspândirea pe acestea a unor conținuturi dăunătoare și care incită la ură continuă să fie neîngrădită;

22. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Knessetului și guvernului israelian, Consiliului Legislativ Palestinian și Autorității Palestiniene și parlamentului și guvernului egiptean.


[1] Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (JO L 277, 27.10.2022, p. 1).


:: Rezoluția

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership  
 

© 2003-2024 JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri