Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat
12.01.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Dreptul muncii, Health & Pharma (Dreptul sănătății), Monitorul Oficial al României
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 11 ianuarie 2021 a fost publicată Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat.

Prezenta lege reglementează Statutul personalului profesionist operativ de intervenție, care acordă asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat în echipă, cu statut civil, din cadrul instituțiilor și structurilor care compun Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat, cu excepția compartimentelor de primire a urgențelor.

Astfel, personalul profesionist operativ are dreptul la:
a) normă de hrană, acordată potrivit OG nr. 26/1994; personalul care beneficiază de normă de hrană nu poate beneficia și de indemnizația de hrană acordată potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
b) uniformă de protecție specifică și uniformă de ceremonii;
c) echipamente și materiale sanitare specifice pentru limitarea accidentelor postexpunere;
d) concediu de odihnă suplimentar de 10 zile lucrătoare/an, plătit de angajator și care se acordă pentru prevenirea îmbolnăvirii profesionale, urmând a fi efectuat, la cerere, într-o stațiune balneoclimaterică și de tratament pe teritoriul României, inclusiv decontarea transportului, asigurat de angajator;
e) vouchere de vacanță, bilete de tratament și recuperare;
f) indemnizații de instalare, de mutare, de delegare sau de detașare, precum și decontarea cheltuielilor de cazare și transport în țară și străinătate, în condițiile legii;
g) încadrarea activității și locurilor de muncă în condiții deosebite sau speciale, prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne și al ministrului muncii și protecției sociale;
h) asigurarea de despăgubiri în caz de accident de muncă, suportate de angajator;
i) asigurarea, în mod gratuit, de asistență medicală, medicamente, proteze/orteze, investigații medicale de înaltă performanță, vaccinuri, analize biologice periodice, efectuate o dată pe an sau când situația o impune, pentru depistarea posibilelor boli dobândite în activitate;
j) asigurarea de asistență juridică de către angajator pentru fapte săvârșite care sunt consecința exercitării atribuțiilor de serviciu;
k) protecție din partea structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Personalul profesionist operativ are următoarele îndatoriri:
a) să fie loial instituției din care face parte;
b) să dovedească solicitudine și respect față de orice persoană, să își consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competență, integritate, corectitudine și conștiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege și să salveze viața;
c) să își perfecționeze continuu nivelul de instruire profesională și generală;
d) să fie disciplinat și să dovedească probitate profesională și morală în întreaga activitate;
e) să respecte drepturile pacientului și să dovedească solicitudine și respect față de pacient și orice altă persoană;
f) să fie respectuos, cuviincios și corect față de șefi, colegi și orice cetățean;
g) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuțiilor de serviciu;
h) prin întregul său comportament, să se arate demn de considerația și încrederea impusă de statutul personalului operativ de intervenție;
i) să păstreze secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care legea nu dispune altfel;
j) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea sa și să nu compromită, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcției sau al instituției din care face parte.

Obligaţiile personalului profesionist operativ:
a) să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum și în afara acestuia, în situații temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii;
b) să se prezinte la unitatea din care face parte în termen de maximum 30 de minute pentru personalul care domiciliază în aceeași localitate și în termen de maximum o oră pentru persoanele care domiciliază în afara localității, în situații de catastrofe, calamități și de declanșare a planului roșu de intervenții;
c) să acționeze conform legii pe perioada instituirii stării de urgență, a stării de asediu, a stării de alertă ori în caz de mobilizare și de război;
d) în situațiile prevăzute la lit. b) și c), personalul profesionist operativ care se află într-o altă localitate se va prezenta la cel mai apropiat serviciu de urgență, informând conducerea unității respective și conducerea unității angajatoare despre disponibilitatea personală de intervenție;
e) să informeze de îndată conducerea unității din care face parte despre dobândirea calității procesuale de învinuit sau inculpat, precum și despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunțate împotriva sa;
f) în perioada în care este programat pentru continuitate la domiciliu, să nu părăsească localitatea în care activează ca personal profesionist operativ, să își păstreze starea fizică și psihică corespunzătoare și să răspundă la solicitarea primită din partea conducătorului unității sau a reprezentantului acestuia de a se prezenta la unitate într-un interval de maximum 30 de minute, în situațiile de la lit. b) și c);
g) să nu abandoneze pacientul fără să se asigure că acesta a fost preluat de către un alt echipaj, unitate medicală, instituții abilitate sau familie, cu excepția situației în care pacienții sunt externați la domiciliul unde locuiesc singuri și a căror stare nu necesită supraveghere suplimentară;
h) să execute prompt și sigur sarcinile de serviciu ce decurg din fișa postului;
i) să cunoască și să aplice corect legislația specifică și protocoalele de intervenție;
j) să cunoască tehnica din dotare și să respecte procedurile de exploatare, cerințele de siguranță și de calitate stabilite pentru activitatea pe care o desfășoară;
k) să se prezinte la examenele medicale periodice și să comunice șefilor ierarhici, în timp util, cu privire la inaptitudinea medicală temporară;
l) să aducă la cunoștința conducătorilor ierarhici orice nereguli, lipsuri în inventarul ambulanței, defecte sau deficiențe ale dispozitivelor și aparaturilor medicale și să consemneze în jurnalul de bord al ambulanței;
m) să poarte cu demnitate uniforma cu toate însemnele instituției sau echipamentul de protecție stabilit pe timpul executării misiunilor;
n) să nu se prezinte sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihotrope și să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope în timpul programului de serviciu;
o) să anunțe șefii ierarhici în situația în care apar probleme de sănătate sau alte probleme în timpul programului care ulterior sunt confirmate și care nu îi permit să desfășoare activitate în deplină siguranță.

Personalului profesionist operativ îi este interzis:
a) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter imoral sau care instigă la indisciplină;
b) să folosească informațiile medicale de care ia act prin natura profesiei în orice alt scop decât cel pentru care aceste informații i-au fost furnizate;
c) să aducă atingere prestigiului profesiei din care face parte și Statutului personalului profesionist operativ din serviciile de asistență publică medicală de urgență;
d) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
e) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă;
f) să adere la secte, organizații religioase sau la alte organizații interzise de lege;
g) să participe la greve sau la alte acțiuni revendicative menite să îi afecteze activitatea prin scăderea capacității de intervenție sau a calității actului medical, organizate de sindicate sau de alte organizații, în timpul programului de lucru, normal sau prelungit;
h) să exercite activități cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea și demnitatea profesiei sale, a instituției din care face parte și a sistemului de urgență;
i) să încalce normele privind confidențialitatea activității desfășurate.

Pe lângă obligațiile generale și cele specifice desfășurării activității de intervenție, șeful de echipaj și membrii echipajului mai au următoarele drepturi, obligații și răspunderi:
a) să refuze plecarea în misiune dacă constată:
– nereguli cu privire la starea tehnică a ambulanței, privind defecțiuni la sistemele menționate în OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, defecțiuni care pun în pericol deplasarea în siguranță pe drumurile publice în regim de urgență, defecțiuni la sistemele acustice și luminoase ale ambulanței și defecțiuni ale aparaturii medicale care pot duce la anularea capacității de intervenție și la reducerea șansei de viață a pacientului;
– lipsa echipamentelor medicale, a materialelor sanitare și a medicației minime obligatorii conform legislației în vigoare;
– lipsa materialelor de protecție individuale necesare;
b) în timpul misiunii răspunde față de conducerea care i-a încredințat ambulanța și misiunea, de executarea acesteia în bune condiții, de respectarea strictă a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, privind deplasarea în regim de urgență în timpul misiunii și nu numai, și a altor acte normative specifice activității, de comportamentul și disciplina echipajului în timpul misiunii, precum și de exploatarea și păstrarea ambulanței în condiții corespunzătoare;
c) în caz de pericol sau accident, să ia toate măsurile pentru salvarea pacientului și a membrilor echipajului și să informeze dispeceratul.

Personalul profesionist operativ beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, fără penalizare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are vârsta minimă de 57 de ani;
b) are un stagiu de cotizare de cel puțin 30 de ani, din care cel puțin 20 de ani de activitate ca personal profesionist operativ.

Contractul individual de muncă al personalului profesionist operativ nu poate înceta prin demisie în cazul instituirii stării de urgență, a stării de asediu sau a stării de alertă ori în caz de mobilizare și de război, precum și în situații de accidente colective, calamități sau dezastre, cu urmări deosebit de grave.

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.

Prezenta lege intră în vigoare la 14 ianuarie 2021.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti