Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Articole, Drept civil, Noutăți legislative, Opinii, Procedură civilă, SELECTED

Înscrierea titlurilor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară

22 octombrie 2020 | Vasile BOZEȘAN
Vasile Bozeșan

Vasile Bozeșan

Noua reglementare a art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018

Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (publicată în M. Of, nr. 822 din 08 septembrie 2020)[1] prin art. I pct. 4 a modificat art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018[2] în sensul că:

„Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.”[3].

Având în vedere interpretarea (literal-gramaticală, istorică și teleologică), precum și necesitatea aplicării acestui text de lege, în noua formă adoptată de legiuitor, se impun următoarele precizări:

– Înscrierea în Registru a înscrisurilor sub semnătură privată nu este o condiție pentru dobândirea caracterului executoriu al acestora.

Înscrierea nu are nici scopul și nici efectul dobândirii caracterului executoriu al unui înscris[4], ci privește o condiție suplimentară și subsidiară stabilirii caracterului executoriu, vizând doar punerea în executare a titlului[5].

Servicii JURIDICE.ro

JURIDICE by Night

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

– Corelarea art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018 cu prevederile art. 641 C. pr. civ. conduce la concluzia că dacă legea prevede că un înscris sub semnătură privată trebuie înscris într-un anumit registru pentru a fi titlu executoriu, creditorul va fi nevoit să satisfacă această condiție pentru însăși executorialitatea titlului său (art. 641 C. pr. civ.), iar ulterior, pentru punerea în executare a titlului, va trebui să îl înscrie în RNPM.

Totuși, apreciem că nu pot fi excluse ipotezele în care înscrierea în RNPM satisface și condiția legală privind însăși executorialitatea, cum ar fi de pildă cerința de executorialitate constând în existența datei certe a înscrisului. De pildă, un contract de împrumut de consumație are caracter executoriu dacă este constatat printr-un înscris cu dată certă (art. 2165 C. pr. civ.), iar data certă poate fi dobândită și „din ziua când au fost înregistrate într‑un registru sau alt document public” [art. 278 alin. (1) pct. 3 C. pr. civ.]; astfel, înscrierea în RNPM care este un registru public[6] conferă, în mod implicit, și dată certă înscrisului respectiv.

– Sfera înscrisurilor ce trebuie înscrise în RNPM se circumscrie doar înscrisurilor sub semnătură privată care sunt valabil încheiate și care constituie titluri executorii. Astfel, nu sunt supuse înscrierii în condițiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018: titlurile reprezentate de hotărârile judecătorești sau arbitrale, actele notariale, actele încheiate de executorul judecătoresc precum actul de adjudecare sau încheierea/pocesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare[7] etc.

– În ceea ce privește aplicarea în timp, trebuie avut în vedere că cerința înscrierii titlurilor în RNPM vizează doar procedurile de executare începute odată cu intrarea în vigoare a noii forme a art. 4 alin. (3) Legea nr. 297/2018 (i.e., 11 septembrie 2020).

Fiind o condiție doar pentru punerea în executare a titlului, relevant pentru aplicarea în timp a cerinței privind înscrierea în Registru este momentul sesizării organului de executare, cu luarea în considerare sub acest aspect, a momentului depunerii cererii de executare la poștă, servicii specializate de curierat, unități mili­tare sau locuri de deținere ori transmiterii cererii prin fax sau e-mail (art. 182 și 183 C. pr. civ.).

Întrucât înscrierea în Registru nu vizează însăși executorialitatea (care este un efect al înscrisului), devine irelevant momentul întocmirii înscrisurilor care, astfel, pot fi atât anterioare, cât și ulterioare datei intrării în vigoare a noii forme a art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018.

– Lipsa înscrierii în RNPM (impediment la declanșarea executării silite) va fi verificată, prioritar, de către executorul judecătoresc care, prin încheiere, după înregistrarea cererii de executare, va refuza deschiderea dosarului de executare în condițiile art. 665 C. pr. civ.[8]. Totodată, dacă executorul omite să constate inexistența dovezii înscrierii în Registru și solicită instanței de executare încuviințarea executării silite, aceasta din urmă va dispune respingerea cererii de încuviințare a executării pe temeiul art. 666 alin. (5) pct. 7 C. pr. civ.

În cazul în care atât executorul judecătoresc, cât și instanța de încuviințare omit să constate lipsa înscrierii și se deschide dosarul/ se încuviințează executarea, debitorul va putea invoca acest impediment exclusiv pe calea contestației la executare împotriva încheierii de încuviințare; însă dacă debitorul pierde termenul de formulare a contesației împotriva încheierii de încuviințare, viciul neînscrierii în Registru nu mai poate fi invocat ulterior.

Pentru o analiză detaliată și o expunere amplă a argumentelor, cu exemplificări corespunzătoare, a se vedea V. Bozeșan, Înscrierea titlurilor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară – condiție pentru începerea executării silite în E. Oprina, V. Bozeșan, Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Vol. 3, Ed. Universul Juridic.


[1] Legea 196/2020 a intrat în vigoare la 11 septembrie 2020, având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2020 potrivit cărora: legile (…) intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor; termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, și expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.
[2] Precizăm că prin art. I pct. 1 din Legea nr. 196/2020 a fost modificată și denumirea (titlul) Legii nr. 297/2018 care devine, astfel, Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară.
[3] Forma anterioară a art. 4 alin. (3) a Legii nr. 297/2018 prevedea că „titlurile executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată pentru care legea solicită realizarea formalităților de publicitate îndeplinesc această condiție prin înscrierea în Registru”.
[4] În același sens, inclusiv cu privire la alte aspecte ale noii forme a art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018, a se vedea precizările (post factum legiferării) inițiatorului proiectului legii de modificare – N. Șerban, Câteva explicații cu privire impactul asupra avocaților și executorilor judecătorești al modificărilor legislative cu privire la Registrul Național de Publicitate Mobiliară, 25.09.2020, www. juridice.ro.
[5] Cu privire la distincția dintre condițiile executorialității și alte condiții formale (de publicitate) subsidiare, Curtea Constituțională prin Decizia nr. 238/2020 a reținut că: [A]cordarea caracterului de titlu executoriu nu se realizează în considerarea operaţiunii juridice realizate, ci în funcţie de forma întocmirii actului. Or, acest din urmă aspect trebuie să fie unul derivat şi subsidiar stabilirii caracterului de titlu executoriu al înscrisului prin care este realizată operaţiunea juridică, şi nu unul principal şi care este disociat de aceasta. Prin urmare, numai înscrisul care materializează actul juridic de natură contractuală poate fi titlu executoriu, şi nu orice înscris sub semnătură privată supus unei cerinţe de publicitate decuplat de natura actului juridic” (par. 54).
[6] Potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2018, Registrul Național de Publicitate Mobiliară este un registru public în sensul prevederilor Codului civil și ale Codului de procedură civilă, un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită, de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.
[7]Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 188/2000: Actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. A se vedea și art. 278 alin. (1) pct. 5 C. pr. civ. (referitor la data certă a înscrisului sub semnătură privată) care face vorbire de „înscrisuri autentice întocmite în condițiile art. 269 C. pr. civ., precum încheieri, procese‑verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar”.
[8] Pentru analiza și circumscrierea limitelor verificărilor efectuate de executor la deschiderea dosarului de executare silită și argumentele corespunzătoare, a se vedea V. Bozeșan, Obiectul și limitele verificărilor efectuate de executor la deschiderea dosarului de executare silită, în E. Oprina, V. Bozeșan, Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Vol. 3, Ed. Universul Juridic (în curs de apariție).


Judecător Vasile Bozeșan
Tribunalul Teleorman

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories