Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Articole Fiscalitate Noutăți legislative SELECTED

Măsuri fiscale importante adoptate pentru reducerea deficitului bugetar

3 noiembrie 2023 | Theodor ARTENIE, Carmen MAZILU
Theodor Artenie

Theodor Artenie

Carmen Mazilu

Carmen Mazilu

În data de 26 septembrie, Guvernul României a aprobat Legea nr. 296/2023 („Legea”) prin care se aduc importante schimbări fiscale pentru reducerea deficitului bugetar si asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.  După multiple dezbateri, Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din data de 27 octombrie 2023.

Prezentăm în următoarele rânduri cele mai importante masuri fiscale de care atât companiile cât și persoanele fizice trebuie să țină cont începând cu data de 1 ianuarie 2024.  Majoritatea măsurilor fiscale intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024, dar sunt anumite excepții conform celor menționate mai jos.

1. Impozit pe profit

• Companiile care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri mai mare de 50 mil. euro, datorează un impozit minim în anul curent dacă acesta din urmă este mai mare decât impozitul pe profit calculat de companie conform regulilor generale aplicabile sau dacă compania înregistrează pierdere fiscală;

• Cifra de afaceri se calculează conform formulei CA = VT – Vs, iar impozitul minim se calculează conform formulei IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A), unde indicatorii au următoarea semnificație:

– VT = venituri totale;

– Vs = venituri care se scad din veniturile totale: (i) venituri neimpozabile; (ii) venituri aferente costurilor stocurilor de produse; (iii) venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; (iv) venituri din producţia de imobilizări corporale şi necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I; (v) venituri din subvenţii; (vi) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; (vii) veniturile reprezentând accizele care au fost reflectate concomitent în conturile de cheltuieli.

– I = valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024;

– A = amortizarea contabila la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.

• Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină înainte de recuperarea pierderii fiscale din anii precedenți;

• Din impozitul minim se pot scădea sumele aferente sponsorizărilor/actelor de mecenat, în limita de deducere prevăzută de lege;

• Se introduc reglementări pentru plata impozitului minim pe cifra de afaceri și în cazul grupurilor fiscale;

• Pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale se stabilește un impozit suplimentar pe cifra de afaceri de 0,5% pentru perioada 2024-2025. Impozitul se calculează conform formulei de mai sus;

• Instituțiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine, vor plăti un impozit suplimentar pe cifra de afaceri de 2% pentru perioada 2024-2025 si de 1% începând cu 2026. Pentru aceste companii, se vor aplica regula speciale de calcul.

2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

• Se introduc noi cote de impozitare, astfel:

– 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute mai jos;

– 3%, pentru microîntreprinderile care: (i) realizează venituri peste 60.000 euro; sau (ii) desfășoară activități, principale sau secundare corespunzătoare activităților IT, HORECA, juridice (numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică), asistență medicală generală, specializată, stomatologică, alte activități referitoare la sănătatea umană;

3. Impozit pe veniturile din salarii și contribuții sociale aferente

• Începând cu luna noiembrie 2023, veniturile brute lunare de peste 10.000 lei realizate de salariații din domeniul IT, construcții, agricultură, alimentar sunt supuse impozitului pe venit;

• Începând cu luna noiembrie 2023, se elimină scutirea de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a veniturilor realizate de salariații din domeniul construcțiilor, agricultură și alimentar;

• Tichetele de masă și voucherele de vacanță acordate salariaților vor fi impuse contribuției de asigurări sociale de sănătate de 10%;

4. Impozit pe veniturile din activități independente și contribuții sociale aferente

• Se introduce posibilitatea deducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate din baza de impozitare pentru calculul impozitului pe venit;

• Se majorează plafonul maxim pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate de la 24 salarii minime brute la 60 de salarii minime brute.

5. TVA

• Majorarea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru:

• vânzarea anumitor locuințe ca parte a politicii sociale, introducându-se definiții noi pentru locuințele sociale;

– livrarea de panouri fotovoltaice și livrarea/instalarea de componente pentru repararea și/sau extinderea acestora;

– livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale cu zahăr adăugat sub 10%.

• Impunerea cotei de TVA de 19% pentru:

– alimente cu zahar adăugat peste 10%, inclusiv pentru cele de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale;

– băuturi nealcoolice de tipul ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate, bere fără alcool.

• Majorarea cotei de TVA de la 5% la 19% pentru:

– dreptul de utilizare a facilităţilor sportive în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice;

– transportul de persoane cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement, transport pe cablu, cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracţiune cu aburi.

6. Accize

• Se majorează accizele pentru produse din tutun și pentru produse alcoolice;

• Se introduc accize noi pentru băuturi cu zahăr adăugat:

– Concentrație 5%-8% – 40 lei/hl;

– Concentrație > 8% – 60 lei/hl.

7. Impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

• Persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România a căror valoare depășește 2.500.000 lei datorează un impozit special de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii și plafonul de 2.500.000 lei. Impozitul se calculează, declară și plătește până la data de 30 aprilie inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul;

• Persoanele fizice și juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individual depășește 375.000 lei datorează un impozit special de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior. Impozitul se calculează, declară și plătește până la data de 31 decembrie inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul.

8. Alte prevederi

• Veniturile realizate de persoanele fizice, a căror sursă nu a fost identificată de organele fiscale, se vor impune cu o cotă majorată de 70% (în loc de 16%);

• În vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României se instituie sistemul național RO e-Sigiliu – sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național;

• Dispare posibilitatea plății in termen de 15 zile a jumătate din minimul amenzilor prevăzute de Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea contabilității, Ordonanța caselor de marcat și Legea privind operațiunile în numerar;

• Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar este modificată prin reducerea drastică, cu aprox. 80%, a plafoanelor pentru tranzacțiile în numerar. Nerespectarea noilor plafoane se va sancționa cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul stabilit;

• Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura va fi extins, din 2024, la toate (i) persoanele stabilite în România, indiferent dacă au cod de TVA sau nu, și (ii) la persoanele nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru toate operațiunile care au locul livrării sau prestării pe teritoriul național:

• În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, aceste persoane au obligația să transmită facturile emise, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;

• Transmiterea facturilor prin sistem nu este obligatorie pentru exporturi și livrări intracomunitare de bunuri;

• Cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura, persoanele menționate mai sus sunt obligate să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor Codului fiscal,

• Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii;

• Nerespectarea prevederilor de mai sus se sancționează cu amendă între 1.000 lei – 10.000 lei, dar în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024 sancționarea este suspendată;

• Începând cu data de 1 iulie 2024, se introducere obligativitatea facturării electronice și transmiterea facturilor prin sistemul RO e-Factura pentru toate persoanele menționate mai sus. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează, la cumpărător, cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscrisă în respectiva factură primită în cazul tranzacțiilor B2B, iar în cazul tranzacțiilor B2G, cu neplata facturii.

• Sunt introduse noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale – amenzi și confiscarea bunurilor pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice fără înregistrare fiscală sau fără documente de proveniență pentru bunurile deținute sau transportate și suspendarea activității în cazul abaterilor subsecvente într-un interval de maximum 12 luni.

Theodor Artenie, Coordonator al practicii de taxe NOERR
Carmen Mazilu, Consultant fiscal senior NOERR

Citeşte mai mult despre , , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership