Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)
Banner BA-01
Banner BA-02
Avocați Drept constituțional Noutăți legislative Procedură civilă Proiecte legislative SELECTED Sistemul judiciar

Instanţa nu va mai putea reduce din oficiu partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor. ÎCCJ sesizează CCR. UPDATE: Punct de vedere UNBR

27 mai 2024 | JURIDICE.ro

Vineri, 24 mai 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis Curții Constituționale punctul de vedere cu privire la sesizarea CCR de către Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra neconstituționalității Legii privind modificarea şi completarea Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi pentru modificarea art. 451 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x nr. 788/2023), potrivit unui comunicat.

UNBR consideră că legea adoptată de Parlament răspunde soluțiilor impredictibile în materia recuperării cheltuielilor de judecată de către partea care a câștigat procesul. Aceasta vizează, în principal, apărarea drepturilor justițiabililor la recuperarea cheltuielilor de judecată și, în secundar, aprecierea față de rolul apărării în proces, contribuie la responsabilizarea în inițierea procedurilor judiciare, prin asumarea consecințelor acestora.

Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, în 9 aprilie 2024, iar la scurt timp a fost contestat de ÎCCJ, care a sesizat Curtea Constituțională pentru a se pronunța asupra neconstituționalității art. II din cuprinsul legii, care prevede:

„(2) Instanța va reduce, la cererea părții interesate, partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este plătit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama de circumstanțele cauzei.
Motivarea măsurii se va raporta la criteriile prevăzute de legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului. Măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său. În acest caz, măsura reducerii cheltuielilor va fi atacată odată cu fondul, iar în cazul hotărârilor supuse recursului, precum și celor definitive, cu reexaminare, cererea urmând a fi soluționată de un alt complet al instanței respective”.

Termenul de pronunțare al Curții Constituționale în acest dosar este 29 mai 2024.

***

Marți, 23 aprilie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat Hotărârea nr. 3 din 18 aprilie 2024 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra art. II din Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi pentru modificarea art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

***

Joi, 18 aprilie 2024, la sesizarea Secției I Civile a Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătorii s-au constituit în Secții Unite pentru a analiza sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitarea controlului anterior promulgării asupra Proiectului legii de modificare și completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat precum și pentru modificarea art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x nr. 788/2023), potrivit unui comunicat.

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au hotărât sesizarea Curții Constituționale cu privire la neconstituționalitatea soluției normative propuse prin proiectul de lege dat fiind aspectele de neclaritate a legii cu efectul afectării previzibilității și predictibilității acesteia din perspectiva cerințelor art. 1 alin. (5) din Constituție, precum art. 16, art. 21 și 129 din Constituție sub aspectul posibilitatea părților de a formula în mod egal căi de atac împotriva dispozițiilor privind cheltuielile de judecată.

După redactare, hotărârea pronunțată de Secțiile Unite va fi publicată în format integral pe pagina de Internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

***

Miercuri, 10 aprilie 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității următorul comunicat:

Proiect adoptat de camera decizională: instanța nu va mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecată reprezentând onorariile avocaților

• Cheltuielile de judecată vor putea fi reduse de judecător numai la cererea părții interesate, dacă acestea sunt disproporționate în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat;

• Măsura reducerii cheltuielilor va trebui motivată în raport cu criteriile prevăzute de legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului, respectiv art. 127 din Statutul profesiei;

• Măsura va putea fi atacată odată cu fondul, iar în cazul hotărârilor supuse recursului, precum și celor definitive, cu reexaminare, care va fi soluționată de alt complet;

• Se precizează că Normativele şi procedura de decontare a cheltuielilor de deplasare se fac conform protocolului încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției şi PÎCCJ.

În data de 9 aprilie 2024, Camera Deputaților, în calitate de for decizional a adoptat, cu 250 de voturi pentru și unul împotrivă, Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi pentru modificarea art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Inițiatorii acestui proiect au fost senatorii Robert-Marius Cazanciuc, Cătălin-Daniel Fenechiu, Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș și deputații Gabriel Andronache, Olivia-Diana Morar, Cristina Trăilă.

Forma pentru promulgare este următoarea:

Art. I – Art. 30, alineatul (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 30.- (1) Pentru activitatea sa profesională, avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său. În fața instanței, onorariul contractat între avocat şi client este prezumat ca fiind unul proporțional în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat în aceasta.”

2. La articolul 81, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

,,(6) Normativele şi procedura de decontare a cheltuielilor de deplasare se fac conform protocolului încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției şi PÎCCJ.”

Art. II. – La articolul 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Instanța va reduce, la cererea părții interesate, partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este plătit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama de circumstanțele cauzei.
Motivarea măsurii se va raporta la criteriile prevăzute de legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului. Măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său. În acest caz, măsura reducerii cheltuielilor va fi atacată odată cu fondul, iar în cazul hotărârilor supuse recursului, precum și celor definitive, cu reexaminare, cererea urmând a fi soluționată de un alt complet al instanței respective”

***

Marți, 9 aprilie 2024, Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a adoptat proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi pentru modificarea art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. (PL-x nr. 788/2023)

***

Marți, 12 decembrie 2023, Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (L690/2023), potrivit unui comunicat al UNBR.

● Propunerea reglementează prezumția potrivit căreia “onorariul contractat între avocat și client este prezumat a fi corect” în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat în aceasta.

● Se elimină posibilitatea cenzurării din oficiu, reducerea nemaifiind posibilă decât la cererea unei parți interesate și doar în situația în care onorariul este “vădit disproporționat” în raport de valoarea sau complexitatea cauzei ori de activitatea desfășurată.

● Se reglementează ipoteza în care, la cererea unei parți, și nu din oficiu, instanța poate reduce onorariul, motivat, raportat la “criteriile stabilite în legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului”.

● De asemenea, potrivit proiectului, reducerea onorariului poate fi atacată cu apel sau cu recurs, după caz, în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii. Când hotărârea aparține unei secții a înaltei Curți de Casație şi Justiţie, recursul se judecă de Completul de 5 judecători.

Proiectul de lege a fost trimis la Camera Deputaților pentru dezbatere.

***

Joi, 16 noiembrie 2023, Consiliul Legislativ a emis avizul nr. 1079 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

***

La Senat a fost înregistrată pentru dezbatere (pe data de 7 noiembrie 2023) propunerea legislativă pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. (B638/2023)

Inițiatori: Robert-Marius Cazanciuc, Cătălin-Daniel Fenechiu; Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş, Gabriel Andronache, Olivia-Diana Morar, Cristina Trăilă.

Articolul 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 24 mai 2018, se modifică după cum urmează:

Art. 30 – (1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său. În faţa instanţei, onorariul contractat între avocat şi client este prezumat ca fiind unul corect în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat în aceasta.

La articolul 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 451 – (2) Instanţa poate să reducă, la cererea părţii interesate, partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei. Motivarea măsurii se va raporta la criteriile prevăzute de legislaţia profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului. Măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său. Reducerea onorariului poate fi atacată cu apel sau cu recurs, după caz, în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii. Când hotărârea aparţine unei secţii a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul se judecă de Completul de 5 judecători.

:: Proiectul
:: Expunerea de motive

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership