Secţiuni » Arii de practică » Business » Piaţa de capital
Piaţa de capital
CărţiProfesionişti
 

Activitatea de control desfășurată de ASF
01.02.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Asigurări, Lege 9, Piața de capital, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 01 ianuarie 2021 a fost publicat Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Activitatea de control desfăşurată de ASF este dezvoltată pe două componente:
– componenta de conformitate – vizează încălcarea de către entități, de persoanele din conducerea acestora și de alte persoane fizice/juridice responsabile conform actelor normative aplicabile a legislației specifice, precum și eventualele abateri în legătură cu activitățile specifice desfășurate;
– componenta de risc – vizează atât riscurile înregistrate la nivelul entității controlate, cât și pe cele induse la nivel de piață, după caz.

Controlul periodic și inopinat desfășurat de ASF la nivelul entităților implică parcurgerea următoarelor etape:
– etapa premergătoare acțiunii de control;
– desfășurarea controlului;
– valorificarea rezultatului controlului;
– monitorizarea rezultatelor controlului, în cazul în care a fost impus entității controlate un plan de măsuri.

Declanșarea controlului periodic sau inopinat se realizează în baza unei decizii de control semnate de către președintele ASF, care va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:
– tipul controlului;
– datele de identificare ale entității supuse controlului;
– perioada verificată;
– perioada controlului la sediul entității, respectiv data de început și data de finalizare a acțiunii de control la sediul entității;
– componența echipei de control și coordonatorul acesteia;
– tematica de control.

Entitatea controlată va fi notificată în scris, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită de ASF pentru declanșarea unui control periodic, care se transmite prin e-mail, fax sau scrisoare cu confirmare de primire și va conține:
– data de început și data de finalizare a acțiunii de control la sediul entității, perioada controlată, tematica aferentă, precum și primul chestionar de solicitare de date/informații/documente;
– mențiunea că eventuale solicitări de informații/date/documente sub formă de chestionare/machete/situații centralizatoare de date/informații pot fi transmise pe tot parcursul controlului.

Pe durata efectuării controlului la sediul entității, entitatea controlată are următoarele:
a) Drepturi
– să beneficieze, din partea echipei de control, de un tratament just și echitabil, bazat pe un dialog instituțional constructiv;
– să furnizeze echipei de control, în mod voluntar, orice explicații pe care le consideră necesare în vederea clarificării unor situații identificate în timpul controlului;
– să îi fie respectat programul de lucru; controlul se poate desfășura și în afara programului de lucru al entității controlate, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;
– să semneze, cu eventuale obiecții, documentele încheiate cu echipa de control.

b) Obligații
– să permită fără întârziere accesul echipei de control în spațiile în care se desfășoară activitatea pentru care a fost autorizată/avizată de ASF, precum și în spațiile unde se află documentele aferente activității desfășurate și sistemele informatice utilizate;
– să asigure desfășurarea în bune condiții a activității de control și să acorde sprijinul necesar, fără a încerca să obstrucționeze desfășurarea acesteia;
– să pună la dispoziția echipei de control, la termenele și în forma solicitate, orice document/evidență solicitat(ă), de orice natură, pe orice suport indicat de către echipa de control, în original/copii certificate conform cu originalul/traduceri legalizate în limba română, după caz, inclusiv note explicative;
– să colaboreze, în vederea determinării situațiilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute și a tuturor documentelor justificative și să implementeze măsurile urgente dispuse de către echipa de control prin notele de constatare întocmite;
– să semneze procesul-verbal de ridicare documente.

Echipa de control are următoarele:
a) Drepturi
– să utilizeze oricare dintre tehnicile și instrumentele de control consacrate, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: chestionar, sondaj, interviu, observare, control încrucișat;
– să solicite și să verifice în totalitate sau prin sondaj orice tip de document/evidență de orice natură, pe orice suport, care au sau pot avea legătură cu activitatea vizată de acțiunea de control, inclusiv cu activitățile externalizate/transferate, după caz, precum și sistemele informatice de evidență, stocare și prelucrare a datelor;
– să ridice copii ale documentelor sau situații centralizatoare, în orice format, pe orice suport, și să solicite note explicative scrise reprezentantului legal/conducerii entității controlate, oricărui angajat al acesteia, precum și reprezentantului legal al oricărei alte entități căreia i-au fost externalizate activități specifice;
– să intervieveze persoanele vizate din cadrul entității controlate, în vederea atingerii obiectivelor controlului;
– să solicite declanșarea imediată a demersurilor de remediere a anumitor deficiențe în situații de risc major și/sau care impun măsuri urgente, prin întocmirea în acest sens a unei note de constatare, la sediul entității controlate;
– să aibă acces în orice sediu și incintă în care entitatea își desfășoară activitatea, precum și în spațiile unde se află documentele și sistemele informatice de evidență, stocare și prelucrare a datelor, inclusiv în sediile entităților cărora le-au fost externalizate o parte dintre activitățile specifice, în prezența unui reprezentant al entității controlate, care are obligația de a însoți echipa de control;
– să solicite pe parcursul etapelor controlului periodic sau inopinat informații, documente, explicații sau clarificări suplimentare, cu indicarea termenelor de răspuns.

b) Obligații
– să prezinte decizia de control și să se identifice prin prezentarea legitimației de serviciu;
– să se asigure că decizia de control a primit număr de înregistrare din partea entității controlate și să consemneze informațiile aferente deciziei de control în registrul unic de control al entității controlate;
– să aplice în mod corect prevederile legislației incidente entității controlate;
– să respecte programul de lucru al entității controlate; controlul se poate desfășura și în afara programului de lucru al entității controlate, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;
– să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute, cu respectarea prevederilor legale.

Pe toată durata desfășurării controlului periodic sau inopinat, principalele aspecte identificate se consemnează de către echipa de control în procesul verbal de control, care se transmite entităţii controlate în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

Entitatea poate formula obiecții la constatările consemnate în procesul-verbal de control în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii acestuia, care se depun la registratura ASF și se transmit în format electronic, cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal, inclusiv coordonatorului echipei de control.

Activitatea de control se finalizează ca urmare a hotărârii Consiliului ASF, după caz, prin:
– notificarea entității controlate privind rezultatele controlului periodic sau inopinat, în condițiile în care nu au fost reținute deficiențe care să determine aplicarea de măsuri sancționatoare sau dispunerea de măsuri de remediere și/sau solicitarea de a transmite un răspuns/plan de implementare a recomandărilor formulate în procesul-verbal de control;
– notificarea entității controlate cuprinzând atenționarea acesteia și/sau a persoanelor responsabile pentru deficiențele de o gravitate redusă împreună cu recomandările propuse;
– dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției/materializării unor riscuri în activitatea entității controlate;
– solicitarea ca entitatea controlată să înainteze către ASF un set de măsuri asumat în vederea remedierii deficiențelor/prevenirii apariției/materializării unor riscuri;
– sancționarea entității controlate și/sau a persoanelor responsabile pentru deficiențele constatate;
– sesizarea organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul;
– orice alte măsuri pe care le poate adopta Consiliul ASF, conform competențelor acestuia, care nu sunt opozabile entității controlate.

Structurile organizatorice cu atribuții de supraveghere și control din cadrul ASF, independent sau corelat cu efectuarea unui control periodic sau inopinat, pot efectua, după caz, orice investigații suplimentare, utilizând orice tehnici și instrumente specifice, inclusiv audieri ale persoanelor asupra cărora se apreciază că pot oferi clarificări necesare situației analizate/verificate.

Entitățile supravegheate au obligația să pună la dispoziția structurilor organizatorice de specialitate un raport de control permanent constând în acte, documente corecte şi complete sau informații reale în termenul stabilit, în forma și pe suportul solicitate de aceste structuri. Raportul de control permanent, semnat olograf sau cu semnătură electronică calificată de către conducerea structurii organizatorice de specialitate va cuprinde următoarele:
– descrierea elementelor de neconformitate constatate, respectiv faptele care reprezintă încălcări ale legislației specifice aplicabile entității, cu indicarea textului legal reținut a fi nerespectat/încălcat;
– elementele de risc, de prudențialitate sau de conduită, identificate la nivelul entității supuse controlului permanent, dacă este cazul;
– persoanele considerate responsabile potrivit legislației în vigoare;
– solicitări și/sau recomandări cu rol de prevenire sau corectare a unor situații potențial generatoare de deficiențe, de atenuare a efectelor unor evenimente produse sau de îndrumare în legătură cu anumite aspecte constatate;
– alte aspecte relevante, după caz.

ASF analizează punctul de vedere, explicațiile sau obiecțiile formulate, precum și documentele sau informațiile suplimentare transmise de către entitatea controlată și elaborează nota privind concluziile și propunerile cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent.

Intrare în vigoare: 1 februarie 2021

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti