Secţiuni » Arii de practică » Business » Transporturi
Transporturi
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Negotiation Games for Lawyers
Citeşte mai mult în legătură cu CJUE, Covid-19 Legal React, Dreptul Uniunii Europene, SELECTED, Transporturi

CJUE. C-210/21 P | Ryanair/Comisia. Curtea respinge definitiv recursul introdus de Ryanair ref. măsurile de sprijin implementate de Franța în timpul pandemiei de COVID-19. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată

23 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost membru al completului de judecată.

„Recurs – Ajutor de stat – Piața franceză a transportului aerian – Schemă de ajutor notificată de Republica Franceză – Moratoriu privind plata de taxe și de redevențe aeronautice prin care se urmărește sprijinirea companiilor aeriene în cadrul pandemiei de COVID-19 – Ajutor destinat reparării pagubelor suferite în urma unui eveniment extraordinar”

La 24 martie 2020, Republica Franceză a notificat Comisiei Europene, în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) TFUE, o măsură de ajutor sub forma unui moratoriu privind plata taxei de aviație civilă și a taxei de solidaritate pe biletele de avion datorate de companiile aeriene.

Schema de ajutor în cauză avea drept obiectiv permiterea companiilor aeriene, titulare ale unei licențe de operare eliberate în Franța în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008[1], să păstreze lichidități suficiente până la ridicarea restricțiilor sau a interdicțiilor de deplasare legate de pandemia de COVID-19 și la revenirea la o activitate comercială normală. Aceasta prevedea că plata taxei de aviație civilă și a taxei de solidaritate pe biletele de avion, datorate pentru perioada cuprinsă între luna martie și luna decembrie 2020, va fi amânată până la 1 ianuarie 2021 și va fi repartizată pe o perioadă de 24 de luni, până la 31 decembrie 2022.

Cuantumul exact al taxelor trebuia să fie stabilit în funcție de numărul de pasageri transportați sau de numărul de zboruri efectuate de pe un aeroport francez. În plus, de schema de ajutor în cauză trebuiau să beneficieze întreprinderile de transport aerian public titulare ale unei licențe franceze, ceea ce implica faptul ca acestea să aibă „sediul principal” în Franța.

La 31 martie 2020, Comisia a adoptat Decizia C(2020) 2097[2], prin care, după ce a concluzionat că schema de ajutor în cauză constituia un ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, a considerat printre altele că pandemia de COVID-19 constituia un eveniment extraordinar în sensul articolului 107 alineatul (2) litera (b) TFUE și a decis să nu ridice obiecții cu privire la schema de ajutor în cauză.

Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 8 mai 2020, Ryanair a introdus o acțiune având ca obiect anularea deciziei în litigiu.

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Prin hotărârea din 17 februarie 2021, Ryanair/Comisia (T‑259/20, EU:T:2021:92), Tribunalul a respins acțiunea formulată.

Împotriva acestei hotărâri, Ryanair a formulat recurs, solicitând anularea acesteia și invocând cinci motive în acest sens. Primul motiv este întemeiat pe erori de drept în măsura în care Tribunalul a respins în mod eronat motivul acțiunii în primă instanță întemeiat pe o încălcare a principiului nediscriminării. Al doilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept și pe o denaturare vădită a faptelor în cadrul examinării motivului acestei acțiuni întemeiat pe încălcarea liberei circulații a serviciilor. Al treilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept și pe o denaturare vădită a faptelor în aplicarea articolului 107 alineatul (2) litera (b) TFUE și a principiului proporționalității în ceea ce privește cuantumul prejudiciilor suferite de beneficiarii schemei de ajutor în cauză. Al patrulea motiv este întemeiat pe o eroare de drept și pe o denaturare vădită a faptelor, întrucât Tribunalul a statuat că Comisia nu a încălcat obligația de motivare care îi revine în temeiul articolului 296 al doilea paragraf TFUE. Al cincilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept și pe o denaturare vădită a faptelor pe care le‑a săvârșit Tribunalul atunci când a decis să nu examineze pe fond al treilea motiv al acțiunii în primă instanță, bazat pe încălcarea drepturilor procedurale ale recurentei.

În urma respingerii motivelor de recurs, în parte ca nefondate și în parte ca inoperante, prin hotărârea pronunțată la data de 23 noiembrie 2023[3], Curtea a respins recursul în integralitate, a obligat Ryanair DAC să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană, urmând ca Republica Franceză să suporte propriile cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre, Curtea a reținut în esență următoarele:

Articolul 107 alineatul (1) TFUE prevede principiul incompatibilității ajutoarelor de stat cu piața internă, întrucât sunt susceptibile să denatureze concurența și să aducă atingere schimburilor comerciale dintre statele membre. Articolul 107 alineatele (2) și (3) TFUE prevede însă anumite derogări de la principiul incompatibilității ajutoarelor de stat cu piața internă.

Din jurisprudența Curții reiese că procedura prevăzută la articolul 108 TFUE nu trebuie să conducă niciodată la un rezultat care ar fi contrar dispozițiilor specifice ale Tratatului FUE. Prin urmare, un ajutor care, în sine sau prin unele dintre modalitățile sale, încalcă dispoziții sau principii generale ale dreptului Uniunii nu poate fi declarat compatibil cu piața internă.

Pe de altă parte, din jurisprudența Curții reiese că, atunci când modalitățile unui ajutor sunt atât de indisolubil legate de obiectul ajutorului încât nu ar fi posibil să fie evaluate separat, efectul lor asupra compatibilității sau a incompatibilității ajutorului în ansamblul său cu piața internă trebuie în mod necesar să fie apreciat prin intermediul procedurii prevăzute la articolul 108 TFUE.

Or, în speță, deși deținerea unei licențe franceze nu constituia în sine obiectivul schemei de ajutor în cauză, ci un criteriu de eligibilitate a acestei scheme, acest criteriu era ca atare indisolubil legat de obiectul schemei menționate, care consta, în general, în repararea în sectorul transportului aerian a pagubei rezultate dintr‑un eveniment extraordinar, și anume pandemia de COVID-19, și mai specific în reducerea, prin acordarea unui moratoriu, a cheltuielilor companiilor aeriene afectate grav de măsurile de restricționare a transportului și de izolare adoptate de Republica Franceză pentru a face față acestei pandemii. Reiese că efectul care rezultă din acest criteriu de eligibilitate pentru schema de ajutor în cauză asupra pieței interne nu poate face obiectul unei examinări separate de cea a compatibilității acestei măsuri de ajutor, în ansamblul său, cu piața internă prin intermediul procedurii prevăzute la articolul 108 TFUE.


[1] Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO 2008, L 293, p. 3).
[2] Decizia C(2020) 2097 final a Comisiei din 31 martie 2020 privind ajutorul de stat SA.56765 (2020/N) – Franța – COVID‑19 – Moratoriu privind plata taxelor aeronautice, în favoarea întreprinderilor de transport public aerian (JO 2020, C 294, p. 8).
[3] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba engleză, dar și traducerea ei în limba română pot fi accesate aici.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories